Snapshoty - způsob jak posunout zálohování a obnovu dále

Začneme možná trochu zeširoka. Problémem, který pálí každou firmu, je výpadek provozu často doplněn o ztrátu dat. Proti ztrátě dat nás chrání technologie zálohování dat, s výpadkem provozu si poradí technologie vysoké dostupnosti (viz. http://en.wikipedia.org/wiki/High_availability). V současnosti prožíváme datovou explozi. Sami si dokážete představit, jak se v poslední době znásobila velikost soborů, které ukládáme. Ovšem jde o to, udržet tempo v oblasti zálohování dat a jejich vysoké dostupnosti, když nám jejich množství roste exponenciálně pod rukama. Důležité je uvědomit si, že když data ukládáme, děláme to většinou po menších přírůstcích, avšak zálohovat bychom měli co nejrychleji. Co to je nejrychleji? Rychlost souvisí s více faktory. Chceme-li zálohovat data, která jsme vytvořili, musí být tato data konzistentní (viz. http://en.wikipedia.org/wiki/Data_consistency ). Nejlepší konzistence dat lze dosáhnout, pokud se s daty v průběhu zálohování nepracuje. Proto je také zálohování ve firmách většinou nastaveno přes noční hodiny, tak aby se nekrylo s dobou, kdy by ještě mohli uživatelé pracovat (např. od 22:00 – 6:00 = 8h). Pokud se tedy ve firmě zálohování „vejde“ do tzv. zálohovacího okna (v našem případě 8h), je všechno v pořádku. Jestli-že by ale zálohování trvalo déle, můžeme mít velký problém.

Parametry pro určení cíle zálohování a vysokou dostupnost:

Recovery Point Objective (RPO)

(viz. http://en.wikipedia.org/wiki/Recovery_point_objective ) Parametr, který nám určuje, kolik dat zpátky od kritické události máme. Opět platí jednoduché pravidlo: pokud mám nastaveno zálohování 1xdenně je jasné, že pokud se mi něco stane ve 12:00 a přijdu o všechna data, tak jsem schopen obnovit ze zálohy pouze data vytvořená do 22:00, tedy data vytvořená včera (opět bereme náš příklad). Je na vedení firmy, aby si rozhodlo, kde chce na této časové ose být. Samozřejmě čím blíže jsme nulové ztrátě dat, tím dražší technologii musíme použít. Technologie, které nám zde pomáhají:

Autor: Ondřej Bačina

Next Post Previous Post