Nested Hyper-V aneb Hyper-V v Hyper-V

Podělím se o jednu drobnou zkušenost, kterou Microsoft oficiálně nepodporuje. Připravuji pro vás, návštěvníky optimalizovane-it.cz drobné překvápko před koncem roku, potřeboval jsem otestovat automatizaci v Hyper-V clusteru, k dispozici mám jediný počítač. Přišlo tedy na přetřes provozovat Hyper-V ve virtualizaci. VMware nepřicházel v úvahu - nemám licenci a ve fyzicky instalovaném OS již běží Hyper-V, nebylo nutné, aby virtuální počítače ve virtuálním Hyper-V byly spuštěny. Tedy jak přišla na řadu chvilka zkoumání - heureka - je to možné.

Možnost 1 - povolení Hyper-V po instalaci operačního systému:

  * Vypnout virtuální stroj * Ve fyzickém operačním systému v disk manageru připojit VHD/VHDX - řekněme, že je připojeno pod písmenem G: * Použít DISM pro povolení Hyper-V
    1: dism /image:g: /enable-feature:microsoft-hyper-v /all
  * V disk manageru odpojit VHD/VHDX a spustit virtuální stroj

Pomocí toho příkazu dojde k instalaci vlastnosti Hyper-V, které se grafický průvodce brání. Po prvním spuštění VM s povoleným Hyper-V pak dojde k jednomu automatickému restartu - následně je Hyper-V ve VM dostupné.

Možnost 2 - povolení Hyper-V před instalací operačního systému:

tato možnost vyžaduje úpravu instalačního WIM souboru. Je nutné zkopírovat install.wim z instalačního média, někam, kde nebude read only.

  * Zjistit odpovídající INDEX number námi požadovaného image:
    1: dism /get-ImageInfo /ImageFile:C:\install.wim
  * Připojit instalační WIM soubor
    1: dism /Mount-Image /ImageFile:C:\install.wim /Index:4 /MountDir:C:\mount
  * Povolit Hyper-V
    1: dism /Image:C:\mount /Enable-Feature:Microsoft-Hyper-V /all
  * Odpojit instalační wim soubor s uložením provedených změn
    1: dism unmount-image /mountdir:C:\mount /commit

 

Tím je připravený aktualizovaný instalační wim - upravoval se image číslo 4 ve wim. Pokud chcete provést pro ostatní image obsažené ve wim, postupujte obdobně s jinými index number. Po úpravě wim souboru stačí zkopírovat nazpět na instalační USB, WDS či znovu vytvořit instalační DVD.

Nejenom server a cluster

tento postup je možné použít i pro Windows 8 a 8.1 pro základní testování Hyper-V ve virtuálním prostředí. Vše funguje jak má, nicméně jak jsem uvedl, virtuální stroje není možné spustit. Takovouto testovací konfiguraci lze využít např. pro ladění skriptů, nebo detailní testovací konfigurace Hyper-V včetně síťování, trénování migrace clusteru na nečisto a další.

Pokud máte tedy Hyper-V ve virtuálním stroji, rozchození clusteru je již vcelku snadné. Pro testování je pak možné využít iSCSI target - pro serverový OS Windows Server 2008R2 ke stažení, Windows Server 2012 a 2012R2 již obsahuje - nutné instalovat jako vlastnost. následná konfigurace (vcelku snadná) pomocí server manageru v části “File and Storage Services>iSCSI”. Následně stačí v rámci clusteru připojit jako iSCSI disk, využít pro Quorum, případně i pro VM jako CSV nebo VM uložit na SMB sdílení.

Na závěr 2 DISM příkazy “k dobru” - jak zobrazit role a vlastnosti, které jsou nainstalované nebo získat jejich názvy pro následnou instalaci pomocí DISM:

Pro běžící - online - systém:

  1: dism /Online /Get-features /Format:List

Pro offline - wim image nebo připojený VHD/VHDX disk:

1: dism /Image:C:\mount /Get-features /Format:List (pro připojený wim)
2: dism /Image:G: /Get-features /Format:List (pro připojený VHD(X))

Autor: Ondřej Výšek

Ondřej je Microsoft MVP od roku 2004, v roce 2008 založil komunitní web optimalizovane-it.cz. Za svou IT karieru, jenž započala v roce 1993 prošel celou řadou pozic, od konzultanta, přes architekt, až po vytváření vizí a strategií zákazníků. V prostředích, ve kterých pomáhal byly desítky, ale i stovky tisíc uživatelů a systémů. V posledních letech se zabývá především cloudovými technologiemi Microsoft 365 a Azure ve společnosti KPCS CZ.

Next Post Previous Post