Hyper-V Replica a Domain Controller - je to možné

Windows Server 2012 přinesl novou možnost řešení vysoké dostupnosti nazvanou Hyper-V replica, kde jsou virtuální disky po síti replikovány na jiný Hyper-v server. V případě výpadku první instance je možné repliku nastartovat a pokračovat v chodu. Pomocí této technologie je možné také replikovat i řadiče domény (Domain Controller - DC), nicméně je nutné mít na paměti:

  1. Kombinace technologie Hyper-V replica ve spojení s doménovým řadičem vyžaduje, aby doménový řadič byl nejméně Windows Server 2012
  2. Pokud byste použili starší OS pro doménový řadič, replica bude samozřejmě fungovat, ale AD se po obnovení z repliky nemusí chovat správně, resp. může dojít ke změně databáze AD. Za vším hledej USN Rollback resp. atribut VMGenID - což je opět nová technologie obsažena ve Windows Server 2012, mj. se používá při použití snapshotů doménových řadičů. USN Rollback zajišťuje konzistenci databáze AD, pokud by došlo k modifikaci AD v replice / snapshotu, jsou informace do a z této databáze korektně replikovány s ostatními doménovými řadiči. Schéma USN Rollback je uvedeno na následujícím obrázku:

    Situace s RODC (Read Only Domain Controller) je podstatně snazší, díky tomu, že v databázi RODC nemůže dojít ke změnám (ty jsou vždy prováděny v zapisovatelné instanci AD). Pro detailní technické informace doporučuji články Running Domain Controllers in Hyper-V (vytvořeno pro Windows Server 2008R2, aktualizováno pro Windows Server 2012) a Support for using Hyper-V Replica for virtualized domain controllers. Technologii Hyper-V replica lze s výhodou využít pro řešení Disaster Recovery (DR), nicméně je důležité přemýšlet a plánovat. Windows Server 2012 pak přináší možnost pravidelné resynchronizace, ale o tom v samostatném článku.

Autor: Ondřej Výšek

Ondřej je Microsoft MVP od roku 2004, v roce 2008 založil komunitní web optimalizovane-it.cz. Za svou IT karieru, jenž započala v roce 1993 prošel celou řadou pozic, od konzultanta, přes architekt, až po vytváření vizí a strategií zákazníků. V prostředích, ve kterých pomáhal byly desítky, ale i stovky tisíc uživatelů a systémů. V posledních letech se zabývá především cloudovými technologiemi Microsoft 365 a Azure ve společnosti KPCS CZ.

Next Post Previous Post