Hyper-V 3.0 a Windows Server 8

V poslední době je svět zahlcený informace o nové verzi operačního systému Windows 8, pojďme se ale podívat, co Microsoft plánuje pro novou generaci serverového operačního systému Windows Server 8 a především pak v oblasti virtualizace a nutno podotknout, že novinek bude více jak dost.

Změny v číslech

Počet virtuálních procesorů: 32 (nyní 4)
Počet konkurenčních live migration:neomezeno (nyní 1), limit je pouze síťové pásmo
Velikost RAM pro VM: 512GB (nyní 64GB)
Velikost fyzické RAM: 2TB (nyní 1TB)
Počet nodů v clusteru: 64 (nyní 16)
Počet virtuálních strojů v clusteru: 4000 (nyní 1000)
Velikost virtuálního disku:16TB (nyní limit 2TB)


Hyper-V Replica a Live Migration (živá migrace) na dálku

Jedná se defakto o Storage VMotion dostupné na platformě VMWare, kde je možné migrovat virtuální stroje bez výpadku mezi různými datovými úložišti. Tato vlastnost se nazývá Offloaded Data Transfer (ODX), což umožňuje Hyper-V přímou spolupráci s diskovými úložišti.

Součástí Hyper-V 3.0 bude možnost provádět migrace bez výpadku virtuálního stroje bez nutnosti sdíleného storage nebo na vzdálenou lokalitu. Pro tuto funkcionalitu je zapotřebí nový formát virtuálních disků VHDX a technologie Overlay Transport Virtualization. Tato možnost je díky protokolu SMB 2.2 a technologiím SMB Direct (RDMA) a SMB2 Multichannel.

Podpora NUMA (Non-Uniform Memory Architecture)

Windows Server 8 uvádí možnost vystvořit specifické mapování vNUMA coby jednotlivých NUMA nodů. Tedy pokud bude u VM specifikováno, bude tato VM využívat specifický CPU/jádra a také oblast paměti. Tato změna tedy přnese urychlení operací v CPU a RAM, nebude nutné složitě řešit mapování a přenosy z CPU a RAM. Více obrázek níže

Technologie NUMA je mj. podporovaná i v poslední verzi Microsoft SQL serveru a v rámci Windows Serveru 8 bude podporovat např. i IIS 8.

Síťování

Další oblastí značně přepracovanou je síťování. Cisco již nyní oznámilo dostupnost Nexus 1000V pro Windows Server 8 (více info zde http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns517/ns224/ns955/ns963/solution_overview_c22-687087.pdf). Tato možnost je velice často využívána ve velkých organizacích, kde “síťaři nemluví se serveraři” a opačně. Díky tomu je možné spravovat síťové prostředí nezávisle na virtualizační platformě a stejným způsobem a nástroji jako fyzické síťové prostředí.

Další technologie je také zajímavá, pro vytvoření load balanc teamů a pod. bude prováděno přímo na úrovni OS bez nutnosti ovladačů 3tí strany. Nové vlastnosti přichází také do viruálních switchů:

  • Port ACL, QoS

  • Arp Poisoning / ND protection / router guard / DHCP guard

  • PVLAN, VLAN trunk mode

  • Port mirroring

  • IPsec Offloads

  • správa pomocí PowerShell

Disky

Mezi hardware, který je možné přidat do virtuálního stroje přibyl i FibreChannel adaptér (až 4 na VM). Diskový subsystém prošel nejenom kosmetickými změnami. K dispozici je nový diskový formát VHDX, který umožní vytvářet disky o větší velikosti nežli 2TB. Další velmi zajímavou technologií je deduplikace dat v rámci ukládání. Kontrolovány budou 32KB až 128KB chunky na NTFS partition a výsledná data uložena pouze jedenkrát.

Další změn se týkají optimalizace výkonu, podpora větších diskových bloků, ochrana proti ztrátě dat při výpadku serveru a další.

Jednou z podstatných změn díky výše popsaným technologiím je rozdílová záloha. Pokud je spuštěna rozdílová záloha jsou zálohována pouze ta data (části virtuálního disku), která se změnila od poslední zálohy.

Změna je také v možnosti boot from SAN, kde bude možné startovat také z iSCSI storage (nyní pouze FC).

Správa serveru

Tato oblast nepatří pouze do virtualizace a Hyper-V, nicméně Windows Server 8 přináší kompletně přepracované administrátorské rozhraní (podobné Metru), kde bude možné jednoduše spravovat více serverů v rámci jedné administrátorské konzole.

Co s oblastí virtualizace soubvisí velice úzce je technologie Cluster Aware update, kde přímo součástí operačního systému bude možné provádět aktualizace celého clusteru jako celku a logika clusteru zajistí přesuny virtuálních operačních systémů na ostatní servery v případě restartu.

Hyper-V a klientský operační systém

Kromě změn, které nastanou v rámci serverového operačního systému bude také Hyper-V dostupné v klientském operačním systému Windows 8 a to včetně podpory WiFi adaptérů do virtuálních systémů a další. Více informací o Hyper-V ve Windows 8 naleznete zde http://blogs.msdn.com/b/b8/archive/2011/09/07/bringing-hyper-v-to-windows-8.aspx.

Ostatní změny ve Windows Server 8

Někdy příště se podíváme na další chystané novinky z oblasti VDI, Remote Desktop, síťování, Active Directory a dalších.

Pozn: tyto informace se týkají aktuální dev preview verze a mohou se do RTM verze změnit. Není možné je tedy jakkoliv garantovat, nicméně doufejme, že RTM verze bude všechny tyto vlastnosti obsahovat.

Autor: Ondřej Výšek

Ondřej je Microsoft MVP od roku 2004, v roce 2008 založil komunitní web optimalizovane-it.cz. Za svou IT karieru, jenž započala v roce 1993 prošel celou řadou pozic, od konzultanta, přes architekt, až po vytváření vizí a strategií zákazníků. V prostředích, ve kterých pomáhal byly desítky, ale i stovky tisíc uživatelů a systémů. V posledních letech se zabývá především cloudovými technologiemi Microsoft 365 a Azure ve společnosti KPCS CZ.

Next Post