Remote Desktop Connection 7.0 pro Windows XP a Vista

Součástí Windows Server 2008 R2 je i sada nových funkcí při připojení pomocí vzdálené plochy - Remote Desktop Connection. Windows 7 obsahuje klienta RDC přímo v instalaci, nyní je k dispozici aktualizovaný klient i pro Windows XP SP3, Windows Vista SP1, SP2. Klienta je možné použít pro připojení na klasické terminálové služby obsažené ve starších serverových OS, nicméně nové funkce popsané v tomto článku jsou dostupné pouze při připojení na vzdálenou plochu hostovanou na Windows Server 2008 R2 nebo Windows 7.

Nové vlastnosti v aktualizaci klienta RDC 7.0

 

Web Single Sign-On (SSO) a Web forms-based authentication

Remote Desktop (RD) Web Access používá forms-based authentication pro snazší ověřování uživatelů. Web SSO zajišťuje, že po přihlášení uživatele nejsou zapotřebí žádná další hesla či ověření při přístupu na RD Gateway, RD Session Host servery a aplikace RemoteApp. Z bezpečnostních důvodů je vyžadováno, aby aplikace byla podepsána digitálním certifikátem vydaným důvěryhodným vydavatelem.

Přístup na osobní virtuální desktopy pomocí RD Connection Broker

Uživatelé mohou přistupovat na osobní (dedikované) desktopy, které jsou hostované na novém Remote Desktop Virtualization Host na Windows Server 2008 R2. Osobní desktopy jsou přiřazené uživatelům 1:1, kde je uchován uživatelský profil.

Přístup na sdílené virtuální desktopy pomocí RD Connection Broker

Uživatelé mohou přistupovat na sdílené (pooled) desktopy, které jsou hostované na novém Remote Desktop Virtualization Host na Windows Server 2008 R2. Sdílené desktopy jsou sdíleny více uživateli a změny, které uživatel provede, jsou obvykle odstraněny při odhlášení uživatele.

Ikona v oznamovací oblasti se zprávami o stavu a odhlášení

Jediná ikona v oznamovací oblasti dovoluje uživatelům kontrolovat všechny připojení na vzdálenou plochu. Uživatelé mohou jednoduše odpojit všechny nebo vybrané připojení na vzdálenou plochu. Ikona je zobrazena pouze v případě připojení otevření RDP připojení, které je asociováno s “RemoteApp and Desktop Connection feed”.

Vynucení přesměrování zařízení při připojení přes RD Gateway-based

Ve Windows Server 2008 bylo možné klientům ostatních výrobců (ne Microsoft) potlačit řízení přesměrování zařízení. Ve Windows Server 2008 R2 je přesměrování zařízení definováno na RD Gateway a je možné konfigurovat aby nastavení přesměrování nebylo potlačeno.

Systémové a přihlašovací zprávy zobrazované na počítači připojeného pomocí RD Gateway

Systémové a přihlašovací zprávy mohou být přidány do RD Gateway a zobrazeny na počítači, ze kterého se uživatel připojuje na RD. Systémové zprávy mohou být použity například pro informování uživatele o plánované odstávce serveru atd. Přihlašovací právy mohou zobrazit například upozornění při přihlášení, informaci o tom, že uživatel přistupuje ke vzdáleným zdrojům, atd.

Autorizace a autentizace RD Gateway na pozadí

Požadavky na autorizaci a autentizaci jsou provedeny po vypršení intervalu pro připojení. Pokud uživatel může pokračovat v práci, autorizace a autentizace je provedena na pozadí, bez nutnosti zásahu uživatele.

Doba nečinnosti a vypršení připojení RD Gateway

RD Gateway umožňuje nastavení doby nečinnosti a dobu vypršení připojení pokud se uživatel připojuje pomocí RD Gateway. Pomocí tohoto nastavení je možné šetřit zdroji na RD Gateway serveru.

Integrace NAP a RD Gateway

Pomocí integrace NAP a RD Gateway klientů je možné řídit vzdálené klienty pomocí aplikace nastavení či instalace posledních aktualizací. Pomocí této technologie je zajištěn soulad se zabezpečením síťového prostředí.

Vylepšená podpora grafiky

Akcelerace bitmap vylepšuje zobrazování aplikací náročných na grafiku jako třeba PowerPoint, Flash, Silverlight, AeroGlas. Tato akcelarace umožňuje práci se vzdálenou plochou tak, jak je uživatel zvyklý z běžného počítače.

Přesměrování Windows Media Player

Přesměrování Windows Media Player umožňuje přehrávání obsahu, který je umístěný na serveru, přímo na uživatelském počítači. Tímto je zvýšena kvalita přehrávaného obsahu, zvuk i obraz jsou vždy synchronní. Vzhledem k tomu, že obraz není renderován na straně serveru, není server zatěžován vykreslováním videa.

Obousměrné audio

Je možné přesměrování zařízení pro záznam zvuku z klientského počítače do připojení vzdálené plochy. Díky přesměrování je možné na serverech pro vzdálenou plochu provozovat například systémy pro hlasovou komunikaci nebo aplikace pro záznam zvuku.

Podpora více monitorů

Ve Windows Vista a Windows Server 2008 bylo možné využívat pouze jediného monitoru pro zobrazení jednoho připojení na vzdálenou plochu. Remote Desktop Services plně podporují více monitorů (až 16) pro připojení na vzdálenou plochu a aplikace RemoteApp.
Poznámka při připojení s více monitory není momentálně podporováno AeroGlass, proto je při připojení s více monitory zakázáno.   Aktualizaci pro Windows XP SP3 (32bit) a Windows Vista SP1 a SP2 (32bit a 64bit) je možné stáhnout v KB969084 a to včetně Českého jazyka.

Autor: Ondřej Výšek

Ondřej je Microsoft MVP od roku 2004, v roce 2008 založil komunitní web optimalizovane-it.cz. Za svou IT karieru, jenž započala v roce 1993 prošel celou řadou pozic, od konzultanta, přes architekt, až po vytváření vizí a strategií zákazníků. V prostředích, ve kterých pomáhal byly desítky, ale i stovky tisíc uživatelů a systémů. V posledních letech se zabývá především cloudovými technologiemi Microsoft 365 a Azure ve společnosti KPCS CZ.

Next Post Previous Post