Jak změnit pořadí volby při bootu z WDS

Při nasazování Windows operačních systémů je možné s výhodou použít boot počítače za sítě, pokud na počítači není nainstalovaný žádný operační systém. Pro boot ze sítě je nutná podpora PXE protokolu na síťové kartě, přičemž tento protokol podporuje v dnešní době drtivá většina síťových karet. Co ale dělat v případě, kdy ve WDS (Windows Deployment Services) je obsaženo více instalačních nebo boot images a nevyhovuje pořadí, ve kterém jsou tyto volby zobrazovány ? Pomocí nástroje příkazové řádky BCDedit je možné změnit tzv. boot order, tedy pořadí zobrazování vybraných wim souborů, které mohou být buď instalační nebo bootovací.

  * spusťte na serveru, kde je nainstalovaný WDS, příkazovou řádku jako administrátor. * zadejte příkaz bcdedit s parametry /store cesta k umístění WDS bcd záznamům a parametr /enum pro výpis informací z úložiště boot informací:
  bcdedit /store d:
  emoteinstall  mpx86x64{GUID}.bcd /enum
  ![](bcdedit_enum_91a2ccb1231feea3046f88b3665015d8.png?lightbox) * Zvolte pořadí boot images, tak jak vám vyhovuje a nastavte jej pomocí příkazu bcdedit /set displayorder:
  bcdedit /store d:
  emoteinstall  mpx86x64{GUID}.bcd /set {bootmgr} {GUID1} {GUIDn}
  ![](bcdedit_set1_d06af63b9b0827923836fb51f8bd6ab4.png?lightbox)
Pokud chcete změnit prodlevu, po kterou je zobrazena nabídka pro výběr boot image, můžete použít /set timeout:
bcdedit /store d:
emoteinstall  mpx86x64{GUID}.bcd /set {bootmgr} timeout 10
![](bcdedit_set_timeout_107e77c25d3b93812ca814cd01ae3195.png?lightbox) Pokud přidáte nebo odeberete z WDS jakýkoliv image, pak WDS vámi upravené pořadí zruší a je nutné nastavit znovu. V úložišti WDS se vyskytuje několik .bcd souborů - pro platformy pouze x86, pro platformy pouze x64, pro platformy Intel Itanium - ia64 a pro platformy x86/x64, poslední zmiňovaná platforma je v dnešní době nejpoužívanější - tedy počítače, které mohou bootovat a používat obě platformy. Pokud by počítač podporoval pouze x86, je nutné modifikovat soubor pro platformu x86. ![](bcdfiles_c20bb29a34d461a36a10cc1e71a97326.png?lightbox)

Autor: Ondřej Výšek

Ondřej je Microsoft MVP od roku 2004, v roce 2008 založil komunitní web optimalizovane-it.cz. Za svou IT karieru, jenž započala v roce 1993 prošel celou řadou pozic, od konzultanta, přes architekt, až po vytváření vizí a strategií zákazníků. V prostředích, ve kterých pomáhal byly desítky, ale i stovky tisíc uživatelů a systémů. V posledních letech se zabývá především cloudovými technologiemi Microsoft 365 a Azure ve společnosti KPCS CZ.

Next Post Previous Post