Veeam Direct Restore to Microsoft Azure

Nedávno se na webu společnosti Veeam objevil nový produkt, který umožňuje obnovu VM ze záloh Veeamu v prostředí Azure a který je zdarma a je dostupný v rámci Marketplace Azure. Zálohu virtuálního stroje je možné získat pomocí standardního produktu Veeam Backup and Restore verze 9 (placené či free verze) nebo fyzického stroje pomocí Veeam Endpoint Backup (verze 1.1). Takto získaný soubor se zálohou překopírujte do prostředí Microsoft Azure. Na adrese https://helpcenter.veeam.com/backup/restore_to_azure/deliver.html lze nalézt několik postupů, jak soubor se zálohou lze dostat do prostředí Azure (pomocí nástroje FastSCP, nakopírování do Azure File Storage, pomocí RDP, připojením VM disku či pomocí FTP přenosu). Video s postupem kopírování pomocí FastSCP je na https://fast.wistia.net/embed/iframe/8m1y31pzxm?popover=true&ad=in-text-link.

Na straně Azure je zapotřebí nasadit v rámci vašeho předplatného applianci Veeam Direct Restore (postup je přehledně uveden na https://helpcenter.veeam.com/backup/restore_to_azure/deploy_var.html případně na videu na https://fast.wistia.net/embed/iframe/hbnvnlq4ut?popover=true&ad=in-text-link). Postupné kroky: · Vyberte si zkopírovaný soubor(y) záloh · Vyberte bod obnovy (restore point) · Zadejte identifikaci vašeho předplatného a lokalitu Azure, do které budete obnovovat · Specifikujte velikost VM (minimálně A2) a případně i storage · Zadejte jméno VM a adresu cloudové služby pod kterou bude obnovený VM dostupný · Zadejte síť · Zadejte popis důvodu obnovy · Zkontrolujte zadaná nastavení · Spusťte proces Na adrese https://fast.wistia.net/embed/iframe/pvy9yt1c17?popover=true&ad=in-text-link si lze spustit video, které vás provede těmito kroky. Po ukončení průvodce se spustí proces konverze. Jakmile konverze doběhne, nastartuje se obnovený VM. Pokud využijete volbu Advanced Toto bezplatné řešení umožňuje správcům IT využívat Microsoft Azure s možností obnovovat (nebo migrovat) virtuální počítače, fyzické servery a koncová zařízení se systémem Windows ze svého pracoviště do cloudu Azure pomocí automatizovaného konverzního procesu P2V nebo V2V. Veeam Direct Restore to Azure lze využít pro různé scénáře – rychlou obnovu prostředí do Azure, naplánování migrací do Azure nebo pro vytváření testovacího prostředí v Azure.

Autor: Josef Vágner

Previous Post