Synology a Microsoft Azure

Disková úložiště, a to i ta nejmenší, umožňují provádění záloh diskového úložiště na cloudové úložiště Microsoft Azure. Výhodou tohoto řešení je provedení zálohy mimo místo, kde je diskové úložiště provozováno z důvodu jeho zničení či odcizení - data jsou uložena v jiném datovém centru.

Zálohovat je možné celé svazky, ale také pouze vybrané adresáře z diskového úložiště. Při obnově je také možné obnovit celé svazky nebo jednotlivé adresáře. Další výhodou je, že zálohované soubory jsou dostupné i v rámci Microsoft Azure.

Pojďme se podívat na snadný postup, jak Synology s Microsoft Azure propojit.


Zálohování - Nastavení Microsoft Azure

 1. V prvním kroku je nutné nastavit Azure Storage, kde budou uložena vaše data. Doporučuji použít dedikovaný storage pro zálohy Synology. Při vytváření můžete zvolit, jak vysoce dostupná data mají být - popis jednotlivých úrovní dostupnosti dat je uvedený zde. V tomto případě volíme Locally Redundant Storage - 3 kopie v jednom datovém centru.

 1. Dále je nutné získat “management access key”, bude zapotřebí při propojování Synology s Microsoft Azure storage

 1. Tím je Microsoft Azure Storage připravený pro použití

Zálohování - Nastavení Synology

 1. Přihlaste se do administrace Synology a zvolte plugin “Backup & Replication”

 1. Zvolte, jaký typ zálohy chcete provést
 • Data backup task - volíte adresáře, které zálohovat

 • LUN backup tast - volíte který diskový svazek zálohovat

v našem případě zvolíme Data backup task

 1. Zvolíme, že záloha bude umístěna ve veřejném cloudu “Public Cloud Backup Destination”

 1. Zvolíme cíl zálohy - Microsoft Azure

 1. Nyní je nutné zadání detailů z Microsoft Azure:
 • název Storage Account a Access Key, který jsme získali v Microsoft Azure¨

 • po zadaní klikněte na “Select Container” a zvolte “Create a new container”.

 1. Zadejte název kontejneru dle vašich požadavků, název kontejneru musí odpovídat několika požadavkům
 • musí obsahovat pouze malá písmena, čísla a nebo pomlčku

 • musí začínat písmenem nebo číslem

 1. Pokud je vše v pořádku, máme vše připravené

 1. Zvolíme adresáře, které chceme zálohovat

 1. Dále je možné zvolit aplikace, které zálohovat. V našem případě nebudeme vybírat

 1. Posledním krokem je nastavení plánu pro zálohování.

Zajímavou volbou je “Reserve the backed up files at the destination” - tato volba zajistí, že smazané soubory nejsou v cloudovém úložišti odstraněny a zůstávají.

 1. Tím je nastavení dokončeno

Obnova dat - Přístup v Microsoft Azure

 1. Pro přístup k záloze v Microsoft Azure zvolíme v portále Storage account, ke kterému chceme přistoupit a zvolíme “Containers”

 1. Po zvolení kontejneru jsou viditelné jednotlivé soubory, které byly zálohovány ze Synology

 1. Po zvolení souboru je možné tento soubor stáhnout

Obnova dat - Synology

 1. při obnově zvolíme opět plugin “Backup & Restore” a zvolíme “Restore”. Zde vidíme jaká úložiště jsou pro obnovu k dispozici a zvolíme “Restore”

 1. Zvolíme jaký adresář / LUN si přejeme obnovit. Pokud je u zálohy uvedený vykřičník, znamená, že adresář je na diskovém úložišti přítomen a bude přepsán

 1. Po kliknutí na “Apply” bude obnova provedena

Autor: Ondřej Výšek

Ondřej je Microsoft MVP od roku 2004, v roce 2008 založil komunitní web optimalizovane-it.cz. Za svou IT karieru, jenž započala v roce 1993 prošel celou řadou pozic, od konzultanta, přes architekt, až po vytváření vizí a strategií zákazníků. V prostředích, ve kterých pomáhal byly desítky, ale i stovky tisíc uživatelů a systémů. V posledních letech se zabývá především cloudovými technologiemi Microsoft 365 a Azure ve společnosti KPCS CZ.

Next Post