Microsoft Azure Preview Portál je nyní GA (General Availability)

Společnost Microsoft včera převedla Azure Preview Portál z režimu “Preview” do režimu “GA”. To tedy znamená, že nejen že zmizelo označení “Preview”, ale od této chvíle je nový portál https://portal.azure.com považován za primární portál pro práci s Microsoft Azure! A i nadále bude pokračovat trend, kdy veškeré nové funkcionality a vylepšení budou dostupné pouze skrze tento nový portál, nebo pak skrze Azure PowerShell. Stále ale platí, že je možné pracovat s původním portálem http://manage.windowsazure.com a řada funkcionalit stále zůstává dostupná pouze skrze původní portál. Platí ale, že postupně budou tyto funkcionality převedeny do nového portálu. Na obrázku pak vidíte, příklad označení funkcionalit, které jsou dostupné pouze z původního portálu.

  Po přihlášení na původní portál http://manage.windowsazure.com je vám nabídnut přechod na nový portál.

Jak je pak patrné z nového portálu zmizelo označení “Preview

Více informací lze pak nalézt zde: https://azure.microsoft.com/en-us/blog/announcing-azure-portal-general-availability/?WT.mc_id=azurebg_email_Tier2_928_MOSP

Autor: Jakub Heinz

Next Post Previous Post