Azure Webminář - Azure VPN a virtuální sítě

Přihlaste se na Webminář pořádaný Microsoftem, který se bude zabývat propojením vašeho on-premise prostředí s prostředím Windows Azure a to jednak pomocí point-to-site i site-to-site VPN. Tento Webminář se uskuteční 27.10.2015 od 10:00

Odkaz pro registraci lze nalézt zde:  WEBMINÁŘ

Autor: Jakub Heinz

Next Post Previous Post