Azure File storage - vytvoření sdílení a připojení do Linuxu a Windows

Azure File Storage nabízí sdílené úložiště pro aplikace, které používají standardní protokol SMB 2.1 nebo SMB 3.0. Microsoft Azure Virtual Machines a Cloud Services si mohou tyto sdílené uložiště připojit (mount) a mohou tak přistupovat k souborům, které jsou zde uloženy. K těmto souborům/datům lze pak přistupovat jak z virtuálních strojů s operačním systémem Windows a Linux, ale také lze zde přistupovat z on-premise prostředí.

Přičemž platí, že ke sdílenému úložišti může souběžně/současně přistupovat např. libovolný počet Azure Virtual Machines.

 

Vytvořte Azure storage, nebo lze samozřejmě použít stávající Azure storage.

Co potřebuje znát je název Azure Storage a pak dále potřebujete znát Primary Storage Access Key.

 

 

# Prvním příkazem uložite storage context do proměnné

$ctx = New-AzureStorageContext <název_azure_storage> "<storage_primary_access_key>"

 

# Tento příkaz pak vytvoří samotný Share/Sdílení s názvem „Backup“

$s = New-AzureStorageShare backup -Context $ctx

 

 

Připojení Azure File Storage v Linuxu (CentOS)

# Vytvoření adresáře, kam bude Azure File Storage připojen

sudo mkdir /mnt/backup

# Příkaz otevře soubor fstab pro editaci. Pak tlačítko „Insert“ umožní vložit text přepnutím do editačního režimu. Na nový řádek vložte upravený text, odpovídající vašemu prostředí. Příklad je uveden níže. Pak tlačítko „Esc“, způsobí ukončení editačního režimu. Pomocí kombinace tlačítka Shift + „:“ (dvojtečka), můžete zadat písmena wq …což způsobí uložení souboru a ukončení editace. Minimálně oranžově označený text je nutné upravit.

Práva si nastavte dle vlastních požadavků/potřeb.

Poznámka: Pozor na editaci ostatních řádku. Jejich nevhodnou editací můžete způsobit, že po restartu vám operační systém nenaběhne!

 

sudo vi /etc/fstab

//imagekpcs.file.core.windows.net/backup /mnt/backup cifs vers=2.1,dir_mode=0777,file_mode=0777,username=imagekpcs,password=<storage_primary_access_key>

 

 

# Případně lze Azure File Storage připojit pomocí příkazu mount

sudo mount -t cifs //imagekpcs.file.core.windows.net/backup /mnt/backup -o vers=2.1,username=imagekpcs,password=<storage_primary_access_key>

Poznámka: Aby šlo sdílení připojit je nutné mít nainstalované níže uvedené balíčky: sudo yum install samba-client samba-common cifs-utils

 

 

Připojení Azure File Storage ve Windows

Vytvořte si například soubor mapazureshare.cmd do kterého zadáte níže uvedené příkazy.
Tento soubor pak můžete nechat pouštět např. pomocí plánované úlohy. Minimálně oranžově označený text je nutné upravit.
cmdkey /add:<storage-account-name>.file.core.windows.net /user:<storage-account-name> /pass:<storage-account-key>

Příklad :

net use z: \\imagekpcs.file.core.windows.net\backup /u:imagekpcs <storage-account-key>

 

 

Kompatibility matrix:

Windows Klient SMB Podporovaná verze
Windows 7 SMB 2.1
Windows Server 2008 R2 SMB 2.1
Windows 8 SMB 3.0
Windows 10 SMB 3.0
Windows Server 2012 SMB 3.0
Windows Server 2012 R2 SMB 3.0
Linux distribuce SMB Podporovaná verze
Ubuntu Server 14.04 SMB 2.1 a 3.0
Ubuntu Server 15.04 SMB 2.1 a 3.0
CentOS 7.1 SMB 2.1 a 3.0
Open SUSE 13.2 SMB 2.1 a 3.0
SUSE Linux Enterprise Server 12 SMB 2.1 a 3.0
SUSE Linux Enterprise Server 12 (Premium Image) SMB 2.1 a 3.0

 

 

S pozdravem

Jakub Heinz | Senior IT Consultant

KPCS CZ, s.r.o. | http://www.kpcs.cz | http://www.exchange4u.cz

clip_image002[4]

Autor: Jakub Heinz

Next Post Previous Post