Windows 8.1 Update: Co nového v PowerShell a Export ovladačů

Microsoft uvolnil rozsáhlou aktualizaci pro Windows 8.1 pod názvem Windows 8.1 Update, v současné době dostupnou pro předplatitele MSDN. Veřejná dostupnost přes Windows Update je pak naplánovaná na první polovinu dubna 2014. Mimo uživatelského rozhraní jsou dostupné také nové PowerShell CommandLety: Function: Enable-StorageEnclosureIdentification (Storage) - Povolí identifikaci pomocí LED na storage enclosure, slotech, či jednotlivých discích Function: Disable-StorageEnclosureIdentification (Storage)- Zakáže identifikaci pomocí LED na storage enclosure, slotech, či jednotlivých discích Function: Get-StorageEnclosure (Storage) - Připojení ke storage enclosure Function: Get-StorageEnclosureVendorData (Storage) - Získání dat specifických dle výrobce ze storage enclosure Cmdlet: Export-WindowsDriver (Dism) - Export ovladačů třetí strany z Windows image do adresáře Cmdlet: Get-WIMBootEntry (Dism) - Zobrazení informací Windows image boot Cmdlet: New-WindowsCustomImage (Dism) - vytvoření nového image na zařízení s podporou WIMBoot (neplést s New-WindowsImage) Cmdlet: Optimize-WindowsImage (Dism) - Provedení optimalizace Windows image. Jediná povolená hodnota je nyní WIMBoot Cmdlet: Update-WIMBootEntry (Dism) - Aktualizace WIMBoot záznamu pro start Cmdlet: Apply-Image (Dism) - Aktualizováno (podpora pro WIMBoot) Cmdlet: Append-Image (Dism) - Aktualizováno (podpora pro WIMBoot) Cmdlet: Capture-Image (Dism) - Aktualizováno (podpora pro WIMBoot) Cmdlet: Export-Image (Dism) - Aktualizováno (podpora pro WIMBoot) Několik závěrů:

 • Na storage enclosure bude možné provozovat barevnou hudbu pomocí PowerShell (musím nějaký podporovaný sehnat Veselý obličej)

  • Bude možné bootovat přímo z WIM souboru (bude prozkoumáno v samostatném článku)
  • Je možné exportovat ovladače přímo pomocí PowerShell, bez nutnosti např. DoubleDriver

  Export ovladačů pomocí PowerShell

  Relativně jednoduchý proces, předpokladem je samozřejmě výše zmiňovaný Update pro Windows 8.1 a PowerShell s administrátorským oprávněním. Následně spustíme:

  $Export = Export-WindowsDriver -Online -Destination C:\driverexport

Commandlet bude chvíli pracovat, můžeme se podívat na výsledek.

Jak vidno, jsou exportovány všechny ovladače, které nejsou součástí operačního systému, není to v tak pěkné podobě, jako např. u DoubleDriver, ale funkci splní. Pojďme se v PowerShell podívat na výsledek.

 $Export | Select-Object classname, ProviderName, Date, Version | Sort-Object classname

Výstupem je tabulka se seznamem exportovaných ovladačů:

Exportované ovladače jsou přesně v té podobě, ve které je možné je nazpět instalovat do systému pomocí DISM, PowerShell, MDT, SCCM a dalších.

Další DISM commandlety budou popsány ve vlastním článku.

Autor: Ondřej Výšek

Ondřej je Microsoft MVP od roku 2004, v roce 2008 založil komunitní web optimalizovane-it.cz. Za svou IT karieru, jenž započala v roce 1993 prošel celou řadou pozic, od konzultanta, přes architekt, až po vytváření vizí a strategií zákazníků. V prostředích, ve kterých pomáhal byly desítky, ale i stovky tisíc uživatelů a systémů. V posledních letech se zabývá především cloudovými technologiemi Microsoft 365 a Azure ve společnosti KPCS CZ.

Previous Post