Dual boot Windows 7 a Windows 8 na jednom počítači

Mnozí z vás pravděpodobně “touží” po vyzkoušení nového operačního systému z produkce Microsoftu. Pokud se pokusíte instalovat Windows 8 nebo Windows Server 8 na počítač, kde již máte instalovány Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2 narazíte na problém, jak provozovat multiboot obou operačních systémů. V takovém případě je možné použít identického postupu pro přípravu VHD disku a přímo startovat operační systém z VHD. Postup pro Windows 7 a Windows Server 2008 R2 je uvedený v předchozím pšíspěvku: https://optimalizovane-it.cz/windows-7/boot-operacniho-systemu-z-virtualniho-disku-vhd.html. Windows 8 a Windows Server 8 je možné instalovat podobným způsobem:

    * Spusťte instalaci Windows 8 nebo Windows Server 8 * Před spuštěním vlastní instalace nebo v okně s výběrem disku stiskněte SHIFT+F10, tím se vám otevře příkazová řádka ![](image_ccdbef3d1fdc51768fed9f5b612b25f2.png?lightbox) * Nyní spusťte nástroj DISKPART a následující příkazy:
      * list disk – zobrazí připojené disky (pozor na vyměnitelná média, USB disky,…) * select disk 0 – vybere první disk, který byl připojený, zadejte číslo disku, který chcete vybrat * list vol – vypíše seznam diskových oddílů, které jsou na disku. Obvykle první oddíl bude mít 100MB, což je boot oddíl Windows 7. * create vdisk file=d:\Windows8.vhd maximum=100000 type=expandable – tímto vytvoříte VHD soubor, který bude obsahovat instalovaný operační systém Windows 8. Disk je vytvořený jako dynamický o maximální velikosti cca 100GB. * select vdisk file=d:\Windows8.vhd – vyberete VHD soubor, který budete připojovat jako diskový oddíl. * attach vdisk – připojíte VHD soubor jako diskový oddíl * exit (případně zavřít příkazovou řádku) ![](image_8bbef9937b51dc1efb7d84e046eaae81.png?lightbox)
    * Nyní můžete pokračovat v instalaci. V dialogovém okně pro výběr disku pro instalaci pak uvidíte další diskový oddíl. Informaci o tom, že není možné Windows na tento diskový oddíl instalovat můžete ignorovat. ![](image_cf09ff3663003d9ac3bd71d6aeb15963.png?lightbox) * Jakmile je instalace operačního systému dokončena a počítač restartován, můžete zvolit systém, který chcete nastartovat. ![](image_d790f859c0885e34d2ba68edeb216394.png?lightbox) * Po nastartování operačního systému bude VHD soubor připojený jako diskový oddíl C: a fyzický oddíl pak bude pod písmenem D: ![](image_aa7687cafbce24cad6ad6449462f2f5e.png?lightbox) Pokud se vám zdá, že disk D: je příliš zaplněný, vězte, že VHD soubor hlásí jeho maximální velikost (cca 100GB), nikoliv skutečnou. Pokud znovu nastartujete Windows 7, můžete si všimnout, že VHD soubor má něco okolo 8GB. * Pokud byste ve Windows 8 hledali jak vypnout či restartovat operační systém, koukněte na následující obrázek, trochu se nám to vypínání v Metru schovalo. * ![](image_cb4aa5e53ef324cc5ca50ac6f71c5339.png?lightbox)

Autor: Ondřej Výšek

Ondřej je Microsoft MVP od roku 2004, v roce 2008 založil komunitní web optimalizovane-it.cz. Za svou IT karieru, jenž započala v roce 1993 prošel celou řadou pozic, od konzultanta, přes architekt, až po vytváření vizí a strategií zákazníků. V prostředích, ve kterých pomáhal byly desítky, ale i stovky tisíc uživatelů a systémů. V posledních letech se zabývá především cloudovými technologiemi Microsoft 365 a Azure ve společnosti KPCS CZ.

Next Post Previous Post