Změny v SP1 pro Windows 7 a Server 2008 R2

Jak jste se mohli dočíst v minulém týdnu, Microsoft uvolnil beta verzi SP1 pro Windows 7 a Windows Server 2008 R2 - více zde. Pojďme se podívat, co tento service pack přináší nového pro oba operační systémy, vyjma již dostupných aktualizací.

Windows 7

Rozšířená podpora pro federation services ostatních výrobců

Windows 7 SP1 přináší podporu pro komunikaci s dalšími federačními službami, které komunikují pomocí WS-Federation passive protocol. Tato změna umožní spolupráci mezi platformami a možnost komunikaci / výměnu informací o identitě mezi organizacemi.

Vylepšená podpora pro HDMI zvuková zařízení

Někteří uživatelé hlásili problémy při komunikaci mezi počítačem a HDMI zařízením, kde po restartu počítače byla ztracena. SP1 zajišťuje, že komunikace mezi počítačem a HDMI audio zařízením bude neustále spravovaná.

Oprava chování při tisku XPS dokumentů, kde jsou stránky různě orientované

Před vydáním SP1 pro Windows 7 nastávaly chyby při tisku XPS dokumentů, které obsahují různě orientované stránky. Tato chyba je odstraněna v SP1 pro Windows 7 a tisk dokumentů je prováděný korektně.

Windows Server 2008 R2

Dynamic Memory

Problematika alokace fyzické paměti představuje jednu z nejsložitějších oblastí při nasazení virtualizace a tím dosažení například konsolidace serverů / počítačů do centrálního virtualizovaného prostředí. Díky novým možnostem “Dynamic Memory” - dynamického řízení paměti v Hyper-V ve Windows Server 2008 R2 SP1, je možné jednoduše řídit přidělování paměti virtualizovaným operačním systémům, aniž by docházelo k přerušení provozu virtuálních strojů. Paměť je dynamicky přidávána či odebírána na základě požadavků virtualizovaného operačního systému a dle definovaných pravidel. Dynamic Memory mohou využívat různé operační systémy (počínaje Windows Server 2003). Kompletní přehled je k dispozici na tomto odkazu: “Dynamic Memory Evaluation Guide”- http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=192444.

Microsoft RemoteFX

RemoteFX přináší kompletně nový pohled na centralizovanou virtualizaci koncových počítačů, také označované jako Virtualized Desktop Infrastructure (VDI). Při využití RemoteFX dostává koncový uživatel kompletní možnosti uživatelského rozhraní a grafických možností, jako tomu je na fyzickém koncovém počítači. RemoteFX funguje naprosto nezávisle na grafické kartě (avšak server musí obsahovat grafickou kartu s podporou DirectX). Díky tomu tak mohou na serveru být provozovány aplikace jako SilverLight, Flash, ale také aplikace, které vyžedují pro svůj provoz DirectX, Direct 3D. RemoteFX také přidává nové možnosti přesměrování USB zařízení do vzdálené plochy - jsou přesměrována všechna USB zařízení (více zde) Pro využití RemoteFX musí virtualizační server být Windows Server 2008 R2 AP1, virtuální počítače musí být Windows 7 SP1 Enterprise / Ultimate. Vzdálený klient musí být Windows 7 SP1 / Server 2008 R2 SP1 nebo s aktualizovaným RDS klientem.

Společné změny pro oba operační systémy

Změna chování funcionality “Restore previous folders at logon”

SP1 mění zbůsob chování funkce “Restore previous folders at logon” dostupné ve vlastnostech složky ve Windows Exploreru. Před SP1 byly složky obnoveny kaskádově v závislosti na poslední funkční verzi adresáře. Od SP1 jsou složky obnoveny do jejich původního umístění.

Rozšířená podpora pro další identity v RRAS a IPsec

Podpora pro další způsoby identifikace byly přidány do SP1 do identifikačního pole IKEv2 authentication protocol. Tato změna umožňuje celou řadu dalších možností identifikace jako například email ID nebo certifikát při použití autentizace pomocí protokolu IKEv2.

Podpora pro Advanced Vector Extensions (AVX)

Advanced Vector Extensions (AVX) je 256 bit instrukční sada procesorů. AVX je navržena pro zvýšení výkonu pro aplikace, které intenzivně vykonávají výpočty v plovoucí čárce. Podpora pro AVX je součástí Windows 7 SP1, což plně umožní využít výkonu moderních technologií aplikacemi ve spojení s novou instrukční sadou.

Autor: Ondřej Výšek

Ondřej je Microsoft MVP od roku 2004, v roce 2008 založil komunitní web optimalizovane-it.cz. Za svou IT karieru, jenž započala v roce 1993 prošel celou řadou pozic, od konzultanta, přes architekt, až po vytváření vizí a strategií zákazníků. V prostředích, ve kterých pomáhal byly desítky, ale i stovky tisíc uživatelů a systémů. V posledních letech se zabývá především cloudovými technologiemi Microsoft 365 a Azure ve společnosti KPCS CZ.

Next Post Previous Post