Windows 7 - nejdůležitější novinky a Přehled funkcí

 

Český Microsoft připravil několik lokalizovaných dokumentů pro všechny, co mají zájem o Windows 7. Prvním dokumentem je přehled funkcí Windows 7, který můžete stáhnout zde.

Druhým dokumentem je přehled nejdůležitějších novinek, které jsou popsány níže.

Sekce Funkce Popis Edice
Prostředí      
  [Náhled Aero® a funkce Aero Shake](#AeroShake) Moderní vzhled pracovní plochy HP, P, E,U
  Miniaplikace (Gadgets) Nejčastěji používané aplikace přímo na ploše HP, P, E,U
  Seznamy odkazů (Jump Lists) Seznamy odkazů zrychlující přístup k souborům a úlohám HP, P, E,U
  Automatické uspořádání oken (Snap) Snadné uspořádání oken HP, P, E,U
  Průzkumník Windows (Windows® Explorer) Průzkumník Windows zjednodušuje správu všech souborů. HP, P, E,U
  Hlavní panel (Windows® Taskbar) Inovativní zobrazení nainstalovaných programů. Možnost připnutí programů k hlavnímu panelu HP, P, E,U
Jednoduché ovládání      
  [Nástroj Device Stage™](#DeviceStage) Rychlá a komplexní správa přídavných zařízení HP, P, E,U
  Tisk podle umístění (Location Aware Printing) Přednastavená tiskárna pro různá umístění HP, P, E,U
  [Vyhledávání Windows® Search](#WindowsSearch) Rychlejší a integrovanější způsob vyhledávání HP, P, E,U
  Řešení potíží Windows (Windows troubleshooting) Rychlé s snadné řešení problémů HP,P,E,U
Sdílení      
  Domácí skupina (HomeGroup) Snadné vytvoření domácí sítě HP, P, E,U
  Vysílání datových proudů médií (Media Streaming) Sdílení hudby, filmů a fotek HP, P, E,U
  Funkce Play To (Přehrát v zařízení) Možnost přehrávání médií v integrovaném zařízení HP, P, E,U
  [Zobrazení dostupných sítí](#Networking) Rychlá nabídka dostupných sítí HP, P, E,U
  [Podpora funkce Wake on Wireless LAN](#WirelessWake) Probuzení počítače přes Wi-Fi přístup HP, P, E,U
  [Technologie Windows Connect Now](#ConnectNow) Tvorba zabezpečené Wi-Fi sítě HP, P, E,U
Bezpečnost      
  [Zálohování a obnovení](#BackupRecovery) Snadný způsob zálohování a obnovení systému HP, P, E,U
  [BitLocker™](#Bitlocker) Šifrování disků P, E,U
  [BitLocker To Go™](#BitLockerToGo) Šifrování USB disků P, E,U
Správa      
  [Připojení k aplikacím RemoteApp™ a vzdálené ploše](#RemoteDesktop) Zjednodušení vzdáleného přístupu k hostovaným aplikacím P, E,U
  [AppLocker™](#AppLocker) Funkce umožňující spouštění pouze autorizovaného softwaru P, E,U
  [DirectAccess](#DirectAccess) Bezpečnější připojení k firemní síti P, E,U
Další funkce      
  [Vylepšená podpora počítačů Tablet PC](#Tablet) Rozpoznávání českého rukopisu, práce s matematickými vzorci P, E,U
  [Windows Virtual PC ](#VPC)- [Windows XP Mód](#XPM) Možnost spouštění aplikací pod systémem Windows XP P, E,U

 


Prostředí

Náhled Aero® a funkce Aero Shake

Díky vylepšením plochy je práce s více okny snazší než kdykoli dříve. Systém Windows 7 umožňuje snadno zprůhlednit otevřená okna a zobrazit náhled plochy. Chcete-li se podívat na miniaplikace či soubory na ploše, stačí umístit kurzor myši na pravý okraj hlavního panelu. Najedete-li myší na živý náhled okna v hlavním panelu, u ostatních otevřených oken se zobrazí jen obrysy. Lehce tak zjistíte, kde přesně se vybrané okno nachází. Stejná funkce byla přidána při přepínání oken pomocí klávesové zkratky ALT+TAB.

Aero Shake umožňuje jednoduše skrýt okna, se kterými zrovna nepracujete. Uchopte myší aktivní okno a zatřeste s ním ze strany na stranu, všechna neaktivní okna zmizí. Chcete-li minimalizovaná okna obnovit, s aktivním oknem znovu zatřeste.

Miniaplikace (Gadgets)

Díky Windows 7 je používání miniaplikací ještě snazší. Miniaplikace lze umístit kamkoli na plochu a rozhodnout se, zda mají být zobrazeny ve větší nebo menší verzi. Pokud chcete mít miniaplikace na okrajích obrazovky, na místo se přichytí, jako byly magnetické. Funkce náhled Aero (Aero Peek) umožňuje zprůhlednit otevřená okna a podívat se rychle na vaše miniaplikace. Pro aplikace je také snazší nainstalovat jejich užitečné doprovodné miniaplikace.

Seznamy odkazů (Jump Lists)

Asi jste si již přáli, aby bylo jednodušší najít soubory, se kterými pracujete nejčastěji. Možná máte mnoho dokumentů na ploše a pomalu se přestáváte v této změti orientovat. Seznamy odkazů umožňují mít na ploše více místa a zrychlují přístup k souborům a úlohám.

Seznam odkazů je k dispozici pro každou aplikaci v nabídce Start a hlavním panelu a umožňuje snadno najít naposledy používané, nejčastěji používané či připnuté soubory. Některé programy nabízejí v seznamu odkazů nejčastější úlohy. Například v seznamu odkazů aplikace Windows Media Player uvidíte možnost přehrát veškerou hudbu nebo pokračovat v posledním seznamu skladeb, seznam odkazů aplikace Internet Explorer nabízí pravidelně a nedávno navštěvované stránky. Užitečná je také i možnost zahájit psaní e-mailu přímo ze seznamu odkazů e-mailového klienta.

Seznam odkazů automaticky nabízí nejvýše 10 položek, které nejčastěji používáte. Délku seznamu můžete upravit, tento limit se nevztahuje na úlohy nebo připnuté položky.

Položky můžete také přetažením myší nad ikonu aplikace na hlavním panelu připnout do seznamu odkazů, aniž by byl daný formát souborů přidružen k aplikaci. Například můžete připnout HTML soubor k seznamu odkazů Poznámkového bloku a tento soubor se pokaždé při kliknutí z nabídky seznamu odkazů otevře v daném programu, i když s HTML soubory ve výchozím nastavení pracuje internetový prohlížeč.

Automatické uspořádání oken při přesunutí na okraj obrazovky (Snap)

Přetažením myší můžete snadno uspořádat okna. Přetažením okna na horní okraj obrazovky jej maximalizujete a přesunutím zpět z horního okraje získá okno svou původní velikost. Přetažení dolního okraje okna maximalizuje jeho výšku. Kopírování souborů nebo porovnávání obsahu dvou oken je snadné, stačí přetáhnout okna na opačné okraje obrazovky. Jakmile se kurzor dotkne okraje, okno automaticky změní velikost a zaplní polovinu obrazovky.

Průzkumník Windows (Windows® Explorer)

Průzkumník Windows zjednodušuje správu všech souborů a umožňuje zobrazovat a uspořádat soubory na vašem počítači a ostatních počítačích v síti. Dokumenty nebo fotografie můžete například uspořádat podle autora, data vytvoření, umístění a dalších značek a vlastností. Zobrazení lze přizpůsobit, pomocí knihoven můžete pracovat se soubory, které se nacházejí v různých umístěních.

Navigace je rychlejší a intuitivnější. Vylepšené rozložení lépe využívá prostoru. Kopírování je spolehlivější, zobrazuje méně upozornění a zobrazuje názvy kopírovaných souborů. Oceníte také rychlý přístup k oblíbeným umístěním a nová tlačítka, která umožňují provést běžné úlohy, jako je vytvoření nové složky.

Díky adresnímu panelu máte neustále přehled o tom, kde se nacházíte, a můžete se přesunout o libovolný počet úrovní výš. Když kliknete na soubor, podokno náhledu zobrazí, co se v souboru nachází před jeho otevřením. Pomocí nového tlačítka podokno náhledu snadno zobrazíte a skryjete.

Hlavní panel (Windows® Taskbar)

Pro lepší orientaci zobrazuje hlavní panel systému Windows 7 pro každé otevřené okno živý náhled. Pokud na náhled najedete myší, zobrazí se okno v plné velikosti. Okna lze také zavřít přímo z náhledu.

Ikony programů, které jsou kvůli snazšímu ovládaní větší, lze libovolně přesouvat podle vašich potřeb. Pro rychlejší přístup můžete často používané programy připnout k hlavnímu panelu. Na hlavní panel se také vejde mnohem více ikon než dříve bez nutnosti posouvání. Navíc mohou programy pomocí hlavního panelu informovat o stavu. Například podbarvení ikony Průzkumníku Windows zobrazuje průběh kopírování souborů bez potřeby sledovat příslušné okno aplikace.

Máte-li otevřený velký počet oken daného programu, živé náhledy se změní v seznam, z kterého můžete zobrazit náhled příslušného okna nebo okno přímo zavřít.

Panel rychlého spuštění ve starších verzích systému Windows podporoval možnost přetáhnout soubor na ikonu připnutého programu a v tomto programu jej otevřít. Nový hlavní panel vyhodnocuje přetažení jako příkaz k připnutí. Přetáhnete-li myší ikonu programu na hlavní panel, dojde k jeho připnutí. Přetáhnete-li myší soubor na hlavní panel, bude připnut k aplikaci, ve které se otvírá. (Ikona aplikace se rovněž připne). Podržením klávesy SHIFT a přetažením souboru na ikonu programu se v něm soubor otevře.

Abyste měli neustále možnost volby a kontroly, nedovoluje systém Windows 7 programům, aby se při instalaci automaticky připnuly k hlavnímu panelu. Nově nainstalované aplikace jsou v nabídce Start po určitou dobu barevně zvýrazněny, můžete je tak jednoduše najít, spustit a rozhodnout se, zda je chcete k hlavnímu panelu připnout pro jednodušší přístup.

Jednoduché ovládání:

Nástroj Device Stage™

Systém Windows 7 přináší nový nástroj Device Stage™, který pomáhá naplno využít funkce vašich zařízení. Pro mobilní telefony, přenosné přehrávače, digitální fotoaparáty a tiskárny připojené k vašemu počítači umožňuje Device Stage zobrazit stav zařízení a provést běžné úlohy z jednoho okna, které je pro každé zařízení přizpůsobeno. Okna nástroje Device Stage mají pro každé zařízení stejné rozložení, obsah může být ale vytvořen výrobcem zařízení. (Výrobci se mohou rozhodnout podporovat starší zařízení a použít základní rozhraní nástroje Device Stage, které není pro dané zařízení přizpůsobeno. Jakmile se výrobce rozhodne rozhraní přizpůsobit, změna se automaticky projeví při dalším připojení zařízení.)

Připojíte-li přenosná zařízení, jako jsou fotoaparáty či mobilní telefony, uvidíte přímo v hlavním panelu realistický obrázek příslušného zařízení. Odtud můžete nástroj Device Stage spustit nebo kliknutím pravým tlačítkem myši lze přistupovat k úlohám, které připojená zařízení mohou provádět. Ať už chcete faxovat a skenovat pomocí multifunkční tiskárny nebo synchronizovat hudbu a stáhnout fotografie z vašeho mobilního zařízení, budou tyto činnosti díky nástroji Device Stage snadnější a rychlejší. Výrobce může navíc dodat pro každé zařízení dostupné služby online a vytvořit další nové úlohy.

Přesnější zobrazení a snazší práce se zařízeními

Pokud to výrobce hardware umožní, lze nástroj Device Stage využít i pro správu samotného počítače. Ve složce Zařízení a tiskárny pak na ikonu počítače stačí dvakrát kliknout. Nástroj Device Stage byl navržen tak, aby poskytoval stále aktuální informace. Grafika, definice úloh, informace o stavu a odkazy na webové stránky jsou do vašeho počítače dodávány službou Windows Metadata Information Service. (Tato samá služba poskytuje i obrázek alba či televizní program.)

Mezi úlohy, které lze pomocí nástroje Device Stage snadno vykonat, patří:

  • Synchronizace médií umožňuje synchronizovat důležitá data a média mezi systémem Windows 7 a zařízeními, jako jsou mobilní telefony a přenosné přehrávače.

  • Synchronizace PIM nabízí možnost, jak snadno synchronizovat mezi počítačem a zařízeními osobní informace, jako jsou kontakty, kalendář, úkoly a poznámky.

  • Editor vyzváněcích tónů umožňuje vytvořit vyzváněcí tóny ze zvukových souborů na vašem počítači. V případě podpory ze strany zařízení je možné přehrát náhled vyzváněcího tónu, uložit jej přímo do zařízení, nastavit jako výchozí nebo přiřadit jej jednomu či více kontaktům.  

Tisk podle umístění (Location Aware Printing)

Používáte jinou tiskárnu doma a jinou v práci? Se systémem Windows 7 nebude již potřeba ručně vybírat tiskárnu podle toho, kde se zrovna nacházíte. Je totiž možné nastavit výchozí tiskárnu pro každé síťové umístění a tato tiskárna bude automaticky při daném připojení k síti použita pro tisk.

Nastavte výchozí tiskárnu pro každé síťové umístění

Vyhledávání Windows® Search

Vyhledávání vám pomáhá rychle a snadno najít prakticky vše, co se nachází ve vašem počítači. Systém Windows 7 díky vylepšeným algoritmům poskytuje přesnější vyhledávání. Vyhledávání z nabídky Start umožňuje rychle přistupovat ke všem vašim programům, datům a nastavení počítače. Do pole hledání stačí napsat pár písmen a záhy obdržíte seznam dokumentů, obrázků, skladeb, e-mailů a dalších souborů uspořádaných v souvisejících skupinách. Z nabídky Start lze také vyhledat úlohy dostupné v Ovládacích panelech a upravit nastavení počítače. Při zadání dotazů se prohledávají i knihovny, můžete tedy vyhledávat i v umístěních mimo váš počítač.

Průzkumník Windows umožňuje snadno upřesnit, v jaké oblasti se bude vyhledávat. Můžete například vyhledávat v jedné či více složkách na vašem počítači, díky knihovnám ve více počítačích v domácí skupině, na webových stránkách nebo dokonce ve firemních datových úložištích, jako je web SharePoint. Výsledky vyhledávání jsou nově zobrazovány s útržky textu hledaného souboru a se zvýrazněnými klíčovými slovy. Tato vylepšení spolu s podrobnostmi o souboru vám pomohou rozhodnout, zda výsledek hledání odpovídá vašim požadavkům.

Obsah můžete také vyhledávat pomocí filtrů. Pokud například hledáte hudbu, lze vyhledávat podle názvu alba, obrázky lze zase vyhledávat podle data pořízení. Hledáte v knihovně Dokumenty soubory vytvořené konkrétním autorem? Klikněte na filtr autoři a všechny dokumenty ve vašem počítači budou seřazeny podle jména autora.

Můžete také využít funkci Search Federation, která systému Windows 7 umožňuje vyhledávat obsah nacházející se ve firemním prostředí.

Řešení potíží Windows (Windows® Troubleshooting)

Řešení potíží Windows zjišťuje a pomáhá řešit nejčastější problémy. Například poradce pro řešení potíží s tiskárnou zjednodušuje řešení problémů s tiskárnami, jako je odstranění uvíznutých tiskových úloh. Podobně poradce pro řešení potíží s napájením dokáže včas odhalit konec životnosti baterie.

Někteří poradci při potížích provádějí automaticky na pozadí kontrolu. Pokud je objeven problém, zobrazí se hlášení v Centru akcí. Mezi plánované úlohy údržby patří například odstranění dočasných souborů, zjištění problémů s disky a kontrola systémového času. Systém Windows 7 nabízí vestavěné poradce při potížích pro mnoho kategorií. Centrum akcí zároveň upozorňuje na nové nebo aktualizované balíčky řešení.

Sdílení:

Domácí skupina (HomeGroup)

Domácí skupina je nová funkce systému Windows 7, která umožňuje snadno vytvořit domácí síť. Počítače se systémem Windows 7 se navzájem automaticky rozpoznají. Pokud je již domácí skupina ve vaší síti vytvořena, můžete se do ní připojit zadáním hesla. Jestliže domácí skupina ještě neexistuje, můžete ji jednoduše vytvořit. Jakmile je domácí skupina nastavena, je sdílení souborů mezi domácími počítači (a dalšími zařízeními) snadné, jako by se všechna vaše data nacházela na jednom disku. Například si můžete z notebooku odkudkoli ve vašem domě prohlížet fotografie, které se nacházejí v počítači v obývacím pokoji. Podobným způsobem můžete sdílet tiskárnu připojenou k počítači v domácí skupině.

Jakmile se k domácí skupině připojíte, uvidíte ve složce Domácí skupina v aplikaci Průzkumník Windows další počítače, které jsou k dispozici, a můžete pracovat s knihovnami sdílenými na jiných počítačích stejně, jako by se nacházely na vašem disku. Domácí skupina také umožňuje přesně určit, co chcete sdílet. Můžete ponechat data na vašem počítači nesdílená nebo je můžete sdílet s lidmi, které vyberete. Lze také nastavit sdílení konkrétních složek.

Domácí skupina také podporuje počítače připojené k doméně. Pokud je váš počítač v doméně připojen k domácí skupině, získá automaticky přístup k tiskárnám a sdílenému obsahu. Ve výchozím nastavení je sdílení souborů s ostatními v domácí skupině pro počítače v doméně zakázáno. IT odborníci mohou kontrolovat chování v domácí skupině pomocí zásad skupin a zabránit tak zaměstnancům, aby omylem dali lidem v domácí skupině přístup k firemním datům, které se nacházejí na služebním počítači.

Domácí skupina umožňuje snadné sdílení souborů napříč zařízeními

Vysílání datových proudů médií (Media Streaming)

Chtěli byste doma vysílat datové proudy médií, ale nevíte, která zařízení je potřeba nastavit? V domácnostech se hudba, obrázky a videa často nacházejí na různých počítačích. Avšak jen málo lidí využívá k zábavě média v domácí síti.

Nové možnosti vysílání proudů médií v systému Windows 7 zjednodušují celý postup, nebudete tedy potřebovat pomoc odborníka pro získání přístupu k vašim médiím. Jakmile nastavíte domácí skupinu nebo vysílání datových proudů médií v aplikaci Windows Media Player, budou vaše fotografie, hudba a videa okamžitě dostupná z počítačů a zařízení ve vaší domácí síti. Můžete také snadno později přidat nové počítače, mediální servery a zařízení pro přehrávání. Je také snazší najít nastavení, která chcete změnit, a porozumět jednotlivým volbám. Lze samozřejmě zamezit přístup k médiím, která nechcete sdílet.

Funkce Play To (Přehrát v zařízení)

Máte ve vašem počítači uložena média, která chcete přehrát v dalších zařízení domácí zábavy? Stále více spotřební elektroniky umožňuje připojení k síti nebo Internetu. Uživatelská rozhraní těchto zařízení však mohou být nekonzistentní nebo těžko použitelná, obzvláště máte-li rozsáhlou kolekci digitálních médií.

Pomocí systému Windows 7 lze snadno z vašeho počítače vysílat datový proud médií do dalšího počítače se systémem Windows 7 nebo dalších zařízení, jako je extender pro aplikaci Windows Media Center, a poslouchat v nich hudbu, sledovat videa a prohlížet fotografie.

Představte si, že sedíte na pohovce a čtete e-maily. Chtěli byste poslouchat hudbu, nehodláte ji ale přehrávat v reproduktorech vašeho počítače, a ani nechcete vstát a hledat přenosný přehrávač. Díky systému Windows 7 stačí otevřít aplikaci Windows Media Player, kliknout pravým tlačítkem na skladbu, kterou si chcete poslechnout, zvolit Přehrát v zařízení a vybrat příslušné zařízení nebo počítač. Ve většině případů přehrávač nepodporuje formát vašeho média, systém Windows 7 automaticky zjistí možnosti zařízení a převede mediální soubor do podporovaného formátu.

Systém Windows 7 podporuje standard Digital Living Network Alliance (DLNA) v.1.5, budete tak moci používat celou řadu zařízení a funkcí. Pomocí počítače se systémem Windows 7 budete moci vysílat datové proudy médií do většiny zařízení podporujících standard DNLA v1.5 nebo naopak přehrávat datové proudy vysílané z těchto zařízení.

Nejjednodušší možnost, jak ověřit, že vaše mediální zařízení podporují funkci Play To, je použít zařízení s logem Compatible with Windows 7 nebo použít zařízení extender pro aplikaci Windows Media Center.

Zobrazení dostupných sítí

Systém Windows 7 zjednodušuje a zpřehledňuje zobrazování a připojování ke všem vašim sítím, ať už se jedná o Wi-Fi, mobilní širokopásmé připojení, vytáčení připojení či připojení k síti VPN. Stačí kliknout na stavovou ikonu sítě.

network-connect

Podpora funkce Wake on Wireless LAN

Přechod počítače do režimu spánku v době nečinnosti výrazně šetří spotřebu energie a funkce Wake on LAN umožňuje probudit vzdáleně počítač v síti, pokud je to potřeba. V předchozích verzích systému Windows bylo probuzení počítače z režimu spánku možné provést jen pomocí drátového připojení k síti. Funkce Wake on Wireless LAN v systému Windows 7 přináší stejné možnosti pro bezdrátová připojení k síti.

Například pokud máte v kuchyni počítač, který je bezdrátově připojen k domácí síti, a chcete si z notebooku v ložnici prohlížet fotografie uložené v počítači kuchyni, může být tento počítač probuzen z režimu spánku. Podobně mohou správci firemní sítě snadno probudit z režimu spánku bezdrátově připojené počítače a provést údržbu nebo nainstalovat aktualizace.

Technologie Windows Connect Now

Hledáte jednoduchý způsob, jak doma nastavit zabezpečenou bezdrátovou síť? Pokud ano, systém Windows 7 může pomoci. Technologie Windows Connect Now podporuje instalaci zabezpečené sítě a umožňuje připojit počítače a mobilní zařízení. Stačí použít systém Windows 7 k nalezení sítě a požádání o přístup. Pro přijetí žádosti stačí na kompatibilním bezdrátovém routeru nebo přístupovém bodu stisknout tlačítko WPS. Váš počítač automaticky získá od bezdrátového routeru nebo přístupového bodu nastavení a uskuteční bezdrátové připojení. Při připojování nebude potřeba si pamatovat heslo.

Bezpečnost:

Zálohování a obnovení

I ten nejspolehlivější počítač může postihnout selhání hardwaru a i ten nejpečlivější uživatel může udělat chybu a vymazat důležité soubory. Když dojte k takovýmto událostem, je důležité mít aktuální zálohu dat. Mnoho lidí však zapomíná zálohovat své počítače pravidelně. Se systémem Windows 7 je jednoduché nastavit pravidelné zálohování a být lépe připraven na možné problémy.

Zálohování do jakéhokoli umístění

Windows 7 umožňuje nastavit zálohování třemi rychlými kliknutími. Jednoduše lze naplánovat pravidelné zálohování, odpadá tak potřeba spouštět zálohování manuálně. Zálohovat lze veškerá data nebo jen konkrétní soubory. K dispozici jsou také pokročilé možnosti, jako je zálohování do síťových umístění nebo vytvoření bitové kopie systému.

Windows 7 také přináší vylepšení v oblasti obnovení dat. Obnovit lze jednotlivé soubory, jednotlivé složky nebo všechna data uživatele. V případě selhání disku nebo napadením škodlivým softwarem lze také provést obnovení z dříve pořízené bitové kopie, která obsahuje úplnou zálohu zahrnující kopie programů, systémových nastavení a souborů.

Pokud váš počítač nepracuje správně, můžete se vrátit k předchozí konfiguraci, kdy se problémy nevyskytovaly. Obnovení systému poskytuje možnost obnovit počítač do předchozího stavu, aniž by došlo ke smazání uživatelských dat.

Ve Windows 7 je obnovení systému spolehlivější, lépe předvídatelné a efektivnější. Můžete zobrazit seznam ovlivněných programů, které budou odstraněny nebo přidány, a získat tak více informací o jednotlivých bodech obnovení. Body obnovení systému jsou také dostupné v zálohách, lze tak vybrat si z delšího seznamu bodů obnovení zahrnujících větší časový interval.

BitLocker™

V systému Windows 7 je nástroj BitLocker vylepšen v mnoha oblastech, ať už se jedná o možnost zapnout ochranu kliknutím pravým tlačítkem myši ikonu disku nebo o automatické vytváření požadovaného skrytého oddílu, které výrazně usnadňuje nasazení.

Agent obnovování dat (DRA) v systému Windows 7 také podporuje všechny zašifrované oddíly. V systému Windows Vista bylo potřeba udržovat pro každý zašifrovaný oddíl jedinečný obnovovací klíč. Nyní mohou IT odborníci nastavit, že všechny svazky chráněné nástrojem BitLocker (svazek operačního systému a svazky na interních a nově externích discích) jsou šifrovány s odpovídajícím agentem obnovování dat. Pomocí jediného klíče tak lze obnovit data na jakémkoli zašifrovaném svazku.

BitLocker To Go™

Ročně jsou statisíce počítačů vyřazeny z provozu, ztraceny nebo ukradeny. Velmi oblíbené jednotky USB Flash a jiná přenosná paměťová média představují další možnost, jak se vaše citlivá data mohou dostat do nepovolaných rukou. Nástroj BitLocker To Go™ umožňuje zašifrovat obsah vyměnitelných USB zařízení, jako jsou přenosné pevné disky nebo zařízení s pamětí flash, a chránit tak data v případě krádeže nebo ztráty.

Nástroj BitLocker To Go umožňuje správcům nastavit, jak lze vyměnitelná zařízení s úložištěm používat a jaká úroveň zabezpečení je požadována. Je možné vyžadovat, aby každé vyměnitelné zařízení, na které se bude zapisovat, mělo zapnutou ochranu dat šifrováním. Stále lze však zachovat možnost pracovat s nechráněnými zařízení v režimu jen pro čtení. Pomocí zásad skupin je možné vynutit použití silného hesla nebo čipové karty. Nástroj BitLocker To Go také umožňuje uživatelům používajícím systém Windows 7 sdílet zašifrovaná data s uživateli, kteří mají starší systém Windows.

 

Správa:

Připojení k aplikacím RemoteApp™ a vzdálené ploše

Pokud přistupujete k plochám nebo aplikacím, které jsou centrálně hostovány IT oddělením (pomocí terminálových služeb), zjistíte, že nová funkce v systému Windows 7 – Připojení k aplikacím RemoteApp™ a vzdálené ploše – zjednodušuje připojení a zvyšuje produktivitu. Se systémem Windows 7 a Windows Server 2008 R2 jsou takovéto programy dostupné v nabídce Start vedle programů nainstalovaných v počítači. S přidáním podpory mikrofonu a přehrávání multimédií je práce téměř stejná, jakoby aplikace běžely lokálně na vašem počítači.

(Poznámka: Ačkoli jsou jména těchto funkcí podobná, Připojení k aplikacím RemoteApp™ a vzdálené ploše by nemělo být zaměňováno s funkcí Připojení ke vzdálené ploše. Připojení k aplikacím RemoteApp™ a vzdálené ploše umožňuje intuitivněji přistupovat k centrálně hostovaným aplikacím a aplikacím běžícím na serveru pod terminálovými službami. Vzdálená plocha se nejčastěji používá pro přístup z jednoho počítače se systémem Windows na druhý.)

AppLocker™

Uživatelé, kteří používají neautorizovaný software, mohou být snáze vystaveni útokům malware a vyžadovat častěji pomoc od technické podpory. Pro IT odborníky nemusí být snadné zajistit, aby na počítačích běžel jen schválený legální software. Systém Windows Vista podporoval zásady omezení softwaru, pomocí kterých bylo možné vytvořit seznam povolených nebo zakázaných aplikací. Systém Windows 7 přináší ještě účinnější možnosti kontroly, které aplikace mohou uživatelé používat.

Nástroj AppLocker nabízí flexibilní a snadno spravovatelný mechanismus umožňující IT odborníkům přesně určit, jaký software lze na počítačích provozovat, a zvýšit tak úroveň zabezpečení a využít výhod, které přináší standardizace. Uživatelé ale stále mohou používat software nezbytný pro jejich práci.

Nástroj AppLocker také přináší „pravidla vydavatelů (publisher rules)“, která jsou založena na digitálních podpisech aplikací a umožňují definovat pravidla, která zůstanou platit i po aktualizaci dané aplikace. Lze například vytvořit pravidlo dovolující používání všech verzí aplikace Acrobat Reader vyšších než 9.0. V tomto případě lze nasadit aktualizovanou verzi aplikace Acrobat Reader bez nutnosti vytvořit nové pravidlo.

Nastavení Audit Only Enforcement Mode umožňuje zjistit, které aplikace jsou v organizaci používány, a otestovat pravidla, než budou nasazena.

DirectAccess™

Se systémem Windows 7 je práce mimo kancelář snazší. DirectAccess je nová funkce, která umožňuje bezpečněji se připojit k firemním sítím přes jakékoli internetové připojení – bez potřeby připojit se k síti VPN. IT odborníkům DirectAccess přináší bezpečnější a flexibilnější síťovou infrastrukturu pro vzdálenou správu a aktualizace uživatelských počítačů, ať se zrovna nacházejí ve firemní síti nebo mimo ni.

DirectAccess, který využívá IPv6 a IPSec, umožňuje IT odborníkům podrobnou kontrolu, ke kterým síťovým zdrojům mohou uživatelé přistupovat. Například lze zásady skupin použít ke správě vzdáleného přístupu k podnikovým aplikacím. DirectAccess také odděluje běžnou internetovou komunikaci od přístupu k firemním zdrojům, uživatelé tak mohou přistupovat k veřejným webovým stránkám, aniž by komunikace probíhala přes firemní síť. Volitelně lze toto chování vypnout a veškerou komunikaci přes firemní síť posílat.

Podpora čipových karet nevyžaduje Windows 7 Domain Functional Mode, zároveň byla zjednodušena správa čipových karet. Volba pro vynucení použití čipových karet při přihlašování není dostupná v průvodci DirectAccess. Pokud je čipová karta vyžadována, uživatel je upozorněn pomocí oznámení.

Pro využívání technologie DirectAccess je potřeba na hranici sítě nasadit systém Windows Server 2008 R2 s rolí DirectAccess.

Další funkce:

Vylepšená podpora počítačů Tablet PC

Systém Windows 7 přináší mnohá vylepšení práce s počítači Tablet PC, jako je podpora rozpoznávání českého rukopisu a matematických výrazů a přizpůsobitelné slovníky pro rozpoznávání rukopisu.

  • Podpora rozpoznávání českého rukopisu. Windows 7 přináší plnou podporu česky psaného rukopisu. Zároveň byla rychlost a přesnost rozpoznávání rukopisu vylepšena pro všechny podporované jazyky.

  • Rozpoznávání ručně psaných matematických zápisů. Pokud pracujete s matematickými výrazy, panel pro matematické zápisy v systému Windows 7, který rozpoznává matematické výrazy, umožňuje je vkládat do aplikací a poskytuje široké možnosti oprav zápisu, vám udělá radost. Vývojáři mohou také rozpoznání matematických výrazů zabudovat do vlastních aplikací.

  • Vlastní slovníky. Systém Windows 7 také zjednodušuje vytvoření a instalaci vlastních slovníků, které zlepšují rozpoznávání rukopisu v situacích, kdy je použita speciální terminologie. Například vývojář může do aplikace pro psaní receptů přidat vlastní slovník s názvy léků.

  • Nové možnosti pro vývojáře. Systém Windows 7 zjednodušuje a urychluje tvorbu aplikací, které podporují práci s inkoustem a umožňují naplno využít možností počítače Tablet PC.

Windows Virtual PC

Windows Virtual PC je virtualizační technologie pro systém Windows 7 umožňující provozování Windows XP Módu, který systému Windows 7 přináší virtuální prostředí systému Windows XP.

Navíc Windows Virtual PC umožňuje několika klientským operačním systémům běžet současně na ploše systému Windows 7. Můžete tak například přejít na systém Windows® 7 a Virtual PC použít k testování a provozování aplikací, které vyžadují starší verzi systému Windows. Tato komponenta je dostupná zdarma ke stažení jako balíček aktualizace.

Pro více informací o Windows Virtual PC a Windows XP Mode navštivte www.microsoft.com/virtual-pc

Windows XP Mód

Windows XP mód spolu s virtualizační technologií Windows Virtual PC přináší virtuální prostředí systému Windows XP, ve kterém lze provozovat mnoho starších aplikací. Windows XP mód může být předinstalován výrobcem počítače nebo jej lze zdarma stáhnout.

Nainstalovat si XP mód budou moci všichni majitelé systému Windows 7 Professional, Enterprise, Ultimate. Windows 7 XP mód je běžný VHD obraz Windows XP a virtualizační nástroji Virtual PC. Při spouštění programů se vám nezobrazí celý virtualizovaný desktop Windows XP. Programy budou „skrytě“ spuštěny pod virtualizovaným prostředím Windows XP, nicméně počítač poběží stále v prostředí Windows 7. Je důležité vědět, že použití XP módu je vázáno na procesor počítače. Procesor musí podporovat funkci Intel VT nebo AMD-V.

Poděkování patří Lukáši Křovákovi, Microsoft ČR.

Autor: Ondřej Výšek

Ondřej je Microsoft MVP od roku 2004, v roce 2008 založil komunitní web optimalizovane-it.cz. Za svou IT karieru, jenž započala v roce 1993 prošel celou řadou pozic, od konzultanta, přes architekt, až po vytváření vizí a strategií zákazníků. V prostředích, ve kterých pomáhal byly desítky, ale i stovky tisíc uživatelů a systémů. V posledních letech se zabývá především cloudovými technologiemi Microsoft 365 a Azure ve společnosti KPCS CZ.

Next Post Previous Post