Řešení problémů ve Windows jednoduše - Microsoft Fix it Center

Microsoft uvolnil betaverzi nového nástroje Microsoft Fixit Center. Cílem aplikace je automaticky opravit některé z detekovaných problémů s počítačem a napomoci uživateli nalézt a opravit problém, který není možné opravit vlastními silami uživatele. Jak mnohý z administrátorů ví, řešení některých problémů s hardware či software může zabrat dlouhou dobu. Při použití nástroje, který dokáže odstranit vybrané problémy s počítačem může jak uživateli, tak i administrátorovi ušetřit spoustu času a tedy i nákladů spojených s provozem počítačů - je však Microsoft Fix it Center lístkem do počítačového nebe?

Jako první je nutné stáhnout tento nástroj ze stránek Microsoft (v době vzniku článku byla veřejná Beta již uzavřena pro nové testery). V závislosti na konfiguraci počítače (OS, HW, aplikace,…) jsou nabídnuty ke stažení odpovídající “troubleshooters” - řešitelé problémů. Po výběru odpovídajících řešitelů je zapotřebí vytvořit účet pro Fix it Online (výhodou je online přístup k novým řešitelům problémů a dalším informacím ve Fix it Center Online). Následující obrázek ukazuje volbu řešitelů pro počítač:

Po dokončení instalace a spuštění programu jsou nabídnuty pro spuštění jednotliví řešitelé problémů na daném počítači.

Po zvolení libovolného řešitele se nástroj nejprve dotáže, zdali má případné problémy řešit automaticky nebo zobrazit informace o tom, jak problém řešit a uživatel/administrátor následně problém vyřeší ručně. V případě, že jste zvolili vytvoření účtu pro Fix it Center Online, pak je každá aplikovaná oprava logována do online systému. Pokud zvolíte řešení různých oprav na různých počítačích, pak jsou jednotlivé opravy zobrazeny v online prostředí dle jednotlivých počítačů, je tedy možné následně vygenerovat report, který sumarizuje problémy, které byly řešeny na všech počítačích.

  

 

 

Na ukázkách je vidět spuštění řešitele “Improve performance, safety and security in Internet Explorer”. Jak je vidět na obrázku, řešitel provádí celou řadu užitečných kontrol a automaticky opravil některé problémy. Pro zkušeného uživatele, administrátora či firemní podporu může Fix it Center nabídnout pomoc při řešení problémů. Všimnout si také můžete, že některé problémy není momentálně možné vyřešit, způsoby řešení jsou synchronizovány z Microsoft Fix it Center online, pokud máte vytvořený účet pro tuto službu, dojde k nápravě později, jakmile budou staženy informace týkající se této opravy.

Může být tato služba užitečná? Zcela určitě se vyplatí pro domácí uživatele či malé organizace, které nemají vlastní podporu pro řešení běžných problémů. Integrované propojení s podporou společnosti Microsoft je velkým benefitem pro velké organizace, kde je možné poskytovat personifikovanou podporu koncovým uživatelům. Tou největší výhodou nebude nejenom snížení nákladů, ale především k lépe strukturované a organizované podpoře. Počkejme tedy na finální verzi, která může mít opravdu zásadní dopad na poskytování podpory na koncových počítačích.

Nutno podotknout, že řešitelé problémů jsou součástí již Windows 7 a nejsou zas až tak využívány v organizacích, protože chybí právě ona centralizace a tato řešení spíše napomáhají jednotlivým koncovým uživatelům.

Autor: Ondřej Výšek

Ondřej je Microsoft MVP od roku 2004, v roce 2008 založil komunitní web optimalizovane-it.cz. Za svou IT karieru, jenž započala v roce 1993 prošel celou řadou pozic, od konzultanta, přes architekt, až po vytváření vizí a strategií zákazníků. V prostředích, ve kterých pomáhal byly desítky, ale i stovky tisíc uživatelů a systémů. V posledních letech se zabývá především cloudovými technologiemi Microsoft 365 a Azure ve společnosti KPCS CZ.

Next Post Previous Post