Porovnání metod instalace Windows 7 a Windows Server 2008

Pokud se chystáte na nasazení Windows 7 či Windows Server 2008, tak Microsoft má k dispozici několik nástrojů pro nasazení, automatizaci instalace a její přípravy. V tomto článku je uvedena tabulka srovnávající různé technologie pro nasazení Windows operačních systémů od Windows 2000 až po Windows 7. Tabulka porovnává vlastnosti setupu Windows 7, Windows Deployment Services (WDS), instalace Lite-Touch pomocí Microsoft Deployment Toolkit 2010 (MDT), System Center Configurations Manager 2007 a System Center Configurations Manager 2007 ve spolupráci s MDT 2010.


Oblast / Vlastnost Vlastní instalace pomocí USB/DVD WDS Microsoft Deployment (Lite-Touch) ConfigMgr 2007 ConfigMgr 2007 spolu s Microsoft Deployment
Cena Zdarma V ceně licence Windows Server Zdarma Nutná licence Nutná licence
### OS Deployment
Architektury x86, x64, IA-64 x86, x64, IA-64 x86, x64 x86, x64 x86, x64
Operační systémy Ano, Windows Vista / Server 2008 a vyšší Windows 2000 a pozdější Windows XP a pozdější Windows 2000 a pozdější; WePOS & WinFLP Windows 2000 a pozdější; WePOS & WinFLP
Klient / Server Klient a Server Klient a Server Klient a Server Klient a Server Klient a Server
Image-based vs. setup.exe Image s vlastními Windows PE, setup.exe Pouze image, vyjma setup.exe  v RIS  módu Image a setup.exe Image a setup.exe Image a setup.exe
Nezávislý na HAL ANe, Windows Vista / Server 2008 a vyšší Ano, Windows Vista / Server 2008 a vyšší Ano, Windows Vista / Server 2008 a vyšší Ano, Windows Vista / Server 2008 a vyšší Ano, Windows Vista / Server 2008 a vyšší
Zdroj konfiguračních dat žádný Active Directory .INI soubory nebo SQL databáze ConfigMgr databáze (SQL) ConfigMgr databáze (SQL)
Automatické generování odpovědních souborů Ne Ne Ano Ano Ano
### Správa obrazů disků (image)
Formát image WIM WIM WIM WIM WIM
Image jsou zaměnitelní přes různé produkty Ano Ano Ano Ano Ano
Replikace image na více lokalit Ne Spravované externě pomocí DFSR Spravované externě pomocí DFSR Ano Ano
Binary delta replikace Ne Spravované externě pomocí DFSR Spravované externě pomocí DFSR Ano Ano
Nahrání na počítač před instalací Ano Ne Ne Ano Ano
Multicast na cílový počítač Ne Ano Ano, při použití WDS Ano Ano
Správa přenosového pásma Ne (není zapotřebí) Ano při multicast Ne Ano, při prestage Ano, při prestage
Příprava referenčního počítače a příprava image Manuální Manuální Manuální / Automatizovaná pomocí sekvence úloh Automatizovaná pomocí sekvence úloh Automatizovaná pomocí sekvence úloh
### Správa ovladačů
Integrace ovladačů do image Manuální 2003/2008 částečně, 2008R2 Ano, Dynamic Driver Provisioning Automatická instalace pomocí detekce PnP ID Automatická instalace pomocí detekce PnP ID Automatická instalace pomocí detekce PnP ID
Integrace ovladačů do WinPE Manuální Ne / Ano, ručně Iniciována administrátorem Iniciována administrátorem Iniciována administrátorem
Správa ovladačů Ne Ano (skupiny ovladačů) Ano (skupiny ovladačů) Ano (skupiny ovladačů) Ano (skupiny ovladačů)
Reporty o dostupnosti ovladačů přes celou organizaci Ne Ne Ne Ano Ano
### Správa disků
Komplexní správa partition a formátování Pouze možnosti v xml souboru Pouze možnosti v xml souboru Vlastní skripty pro partioning a formátování Ano Ano
Nasazení více partition a datových images Ne Ne Ano více partition; Ne pro datové image Ano Ano
Nasazení a povolení konfigurace BitLocker Ano, jako startup skript v OS Ano, jako startup skript v OS Ano Ano Ano
Automatizovaná konfigurace RAID/SAN/iSCSI Ne Ne Ano, s nástroji od výrobců Ano, s nástroji od výrobců Ano, s nástroji od výrobců
Konfigurace počítače před nasazením (Virtual floppy) Ne (pokud výrobce nepodporuje WinPE) Ne Ne Ne Ne
### Správa sítě
Migrace síťového nastavení Ne Ne Ne Ano Ano
Požadavky na síť Nejsou Vyžaduje dobrou konektivitu (10Mbit+) Vyžaduje dobrou konektivitu (10Mbit+) Dobrá konektivita nebo špatná/pomalá konektivita Dobrá konektivita nebo špatná/pomalá konektivita
Podpora statických IP adres (bez DHCP) Ne Ano, spolu s boot médiem Ano, vyžaduje upravená WinPE Ano, vyjma PXE Ano, vyjma PXE
IPv4 a IPv6 Ne 2003/3008 - IPv4, 2008R2 IPv4/IPv6 Plně pracuje s IPv4, některá nastavení je možné i pro IPv6settings IPv4 a IPv6 (vyjma PXE) IPv4 a IPv6 (vyjma PXE)
Podpora 802.1x při instalaci Ne        
### Možnosti nasazení
Iniciované pomocí PXE Ano - viz WDS Ano Ano Ano Ano
Iniciované pomocí vyměnitelných médií (CD, DVD, USB) Ano Ano Ano Ano Ano
Iniciované z klientského OS Ano Ne Ano Ano Ano
Push/pull model N/A Pouze pull Pouze pull Push a pull Push a pull
Možnosti volby image koncovým uživatelem Ano Ano Ano Ano Ano
Plně automatizovaná instalace Ne, nutné spustit setup Ano, po úvodním PXE boot Ne, nutné spustit setup / PXE boot Ano Ano
Offline deployment z média Ano Ne Ano Ano, včetně rozdělení CD/DVD Ano, včetně rozdělení CD/DVD
Nasazení na "neznámé" počítače Ano Ano Ano Ano Ano
### Správa instalačního procesu
Sekvence úloh Ne Ne Ano Ano Ano
Podmíněné sekvence úloh & skupiny Ne Ne Ne Ano Ano
Parametrizace sekvence úloh (proměnné) Ne Ne Ano, z pravidel při použití databáze Per-počítač a per-collection, možnost override Per-počítač a per-collection, možnost override
Migrace stavu uživatele a nastavení Ano, vlastní úprava WinPE Ne Ano Ano Ano
Instalace aktualizací Ano, ručně upraveno před instalací Ze síťového sdílení pro Vista/WS2008 a pozdější Ano, ze síťového sdílení Ano, integrováno s ConfigMgr Software Update Management Ano, integrováno s ConfigMgr Software Update Management
Instalace aplikací Ano, jako startup skript v OS nebo .xml souboru Ano, jako startup skript v OS nebo .xml souboru Ano, ze síťového sdílení Ano, integrováno s ConfigMgr software distribution Ano, integrováno s ConfigMgr software distribution
Instalace jazykových balíčků pro Vista/WS2008 a pozdější Ano Ano Ano Ne Ano
Instalace serverových rolí (AD, File/Print, DHCP, DNS, atd.) Ano Ano, jako startup skripty Ano Ano Ano
Práce s "maintenance window" Ne Ne Ne Ano Ano
Spolupráce s NAP Ne Post-deployment akce mohou skončit chybou Ano Ano, sekvence úloh s prodlevou pro nápravu před pokračováním Ano, sekvence úloh s prodlevou pro nápravu před pokračováním
Integrace Wake-on-LAN Ne Ne Ne Ano Ano
### Zabezpečení
Šifrování "pověření" na síti Ne Ne Ne Ano Ano
Šifrování "pověření" na cílovém počítaači Ne Ne Ne Ano, vyjma fáze instalace OS Vista/Windows 7 Ano, vyjma fáze instalace OS Vista/Windows 7
Silná autorizace cílového počítače Ne Ne Ne Ano, vyjma PXE Ano, vyjma PXE
Šifrování stavu uživatele při migraci Ne Ne Ne Ano Ano
Šifrování images na síti Ne Ne Ne Ano Ano
Instalační média chráněná heslem Ne Ne Ne Ano Ano
### Reportování
Agregovaný stav všech nasazovaných počítačů Pomocí EventLog Pomocí EventLog Ano s OpsMgr, EventLog Ano Ano
Detailní stav jednotlivých počítačů Pomocí EventLog Pomocí EventLog Ano s OpsMgr, EventLog Ano Ano
Administrátorské rozhraní          
Centrální správa nasazení Ne Pouze pro Multicast Ne Ano Ano
Editor sekvece úloh Ne Ne Ano Ano Ano
Inteligentní zacílení instalace Ne Ne Ne Ano Ano
Více pracujících IT administrátorů Ano Ano Ne Ano Ano
Správa uživatelských přístupů Ne Ne Ne Ano Ano
Skriptovatelný Ano, WinPE WMI, COM+ Částečně pomocí COM+; 2008R2 PowerShell Skriptovatelný, .Net, PowerShell Ano, s WMI, PowerShell Ano, s WMI, PowerShell
Lokalizovaný Ano Ano, do jazyků na Windows Server Minimálně Ano, do jazyků ConfigMgr Ano, do jazyků ConfigMgr
Postavené na N/A MMC 2.0 MMC 3.0 MMC 3.0 MMC 3.0

Autor: Ondřej Výšek

Ondřej je Microsoft MVP od roku 2004, v roce 2008 založil komunitní web optimalizovane-it.cz. Za svou IT karieru, jenž započala v roce 1993 prošel celou řadou pozic, od konzultanta, přes architekt, až po vytváření vizí a strategií zákazníků. V prostředích, ve kterých pomáhal byly desítky, ale i stovky tisíc uživatelů a systémů. V posledních letech se zabývá především cloudovými technologiemi Microsoft 365 a Azure ve společnosti KPCS CZ.

Next Post Previous Post