Parametry příkazové řádky pro Media Center ehShell.exe

Ti z vás, kdo používají Media Center ve Windows 7 mohou s výhodou použít přepínačů při spouštění programu ehShell.exe, který reprezentuje Media Center. Tyto parametry jsou mj. popsány i na stránkách MSDN, kde Microsoft uvádí, že tyto parametry jsou primárně určeny pro řešení problémů s Media Center, ale dle osobních zkušeností zjednoduší každodenní použití Media Center. ehshell.exe /entrypoint:{application_guid}{entrypoint_guid} Tento přepínač spustí Windows Media Center a přímo přepne do registrované aplikace, kde application_guid a entrypoint_guid jsou řetězce reprezentující GUID aplikace a identifikátoru vstupního bodu pro spuštění.   Parametry pro entrypoint je možné získat z registry [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionMedia CenterExtensibilityEntry Points], kde do parametru application_guid se zadává obsah hodnoty AppID a entrypoint_guid se pak zadává název klíče, kde je uvedena hodnota AppID

ehshell.exe /url:url Spustí Windows Media Center a přímo přesměruje na Hosted HTML aplikaci specifikovanou v url. ehshell.exe /homepage:url Spustí Windows Media Center a přesměruje Windows Media Center na webovou aplikaci specifikovanou v  url. ehshell.exe /addinfallbackpath:path Spustí Windows Media Center a následně nahrává aplikaci pro Media Center uvedenou v parametru path. Toto umístění je použito následně po nahrání aplikací z global assembly cache (GAC) a windowsehome. ehshell.exe /gdi Spustí Windows Media Center v grafickém módu Graphics Device Interface (GDI), který simuluje prostředí bez podpory DirectX v nízké kvalitě. ehshell.exe /widescreen Spustí Windows Media Center s poměrem stran obrazovky 16:9, což umožňuje testovat širokoúhlé zobrazení na obrazovkách s poměrem stran 4:3. Tento přepínač funguje pouze ve chvíli, kdy je Windows Media Center spuštěný v okně, přepínač není povolený v celoobrazovkovém režimu. ehshell.exe /rtl Spouští Windows Media Center v zobrazení right-to-left (RTL) - z prava do leva. ehshell.exe /directmedia:general Spustí Windows Media Center v celoobrazovkovém režimu. ehshell.exe /directmedia:music Spustí Windows Media Center v celoobrazovkovém režimu a provede přepnutí do knihovny s hudbou. ehshell.exe /directmedia:video Spustí Windows Media Center v celoobrazovkovém režimu a provede přepnutí do knihovny s videi. ehshell.exe /directmedia:tv Spustí Windows Media Center v celoobrazovkovém režimu a provede přepnutí do knihovny s nahranými pořady. ehshell.exe /directmedia:pictures Spustí Windows Media Center v celoobrazovkovém režimu a provede přepnutí do knihovny s obrázky. ehshell.exe /directmedia:discplayback Spustí Windows Media Center v celoobrazovkovém režimu a započne přehrávání vloženého disku v závislosti na volbách přehrávání disků. ehshell.exe /nochrome Spustí Windows Media Center bez rámce okna a nezobrazí ikonu Windows Media Center v liště úloh. ehshell.exe /noshutdownui Tento přepínač skryje možnost “Vypnout” a “Zavřít” v navigaci úloh v rámci Windows Media Center Start menu. ehshell.exe /controlbox:buttons Přepínač dovoluje nastavit, která tlačítka budou zobrazena v “Control box” (lišta nástrojů v pravé horní části  Windows Media Center), kde buttons je čárkou oddělený seznam tlačítek. Následující hodnoty mohou být použity pro buttons: None: Nejsou zobrazena žádná tlačítka. All: Zobrazí se všechna tlačítka. Minimize: Zobrazí pouze tlačítko pro minimalizaci. Window: Zobrazí tlačítko pro Obnovení / Maximalizaci okna. Close<www.happymum.cz/strong>: Zobrazí Zavřít Windows Media Center. Například, použití následujících přepínačů zobrazí tlačítka Minimalizovat a Zavřít:
ehshell.exe /controlbox:minimize,close Další přepínače modifikující start Windows Media Center: ehshell.exe /nostartupanimation zakáže úvodní animaci při spuštění ehshell.exe /mediamode Spustí v módu “media only” bez tlačítek pro minimalizaci a zavření ehshell.exe /playallmusic Přehraje všechnu hudbu po spuštění ehshell.exe /playfavmusic Přehraje oblíbenou hudbu po spuštění ehshell.exe /playfavslideshow Přehraje oblíbenou slideshow po spuštění ehshell.exe /playfavslideshowwithmusic Stejné jako předchozí, včetně hudby ehshell.exe /playslideshow Přehraje všechny slideshows ehshell.exe /playslideshowwithmusic Stejné jako předchozí, včetně hudby ehshell.exe /screensaver Spustí Windows Media Center v módu spořiče obrazovky ehshell.exe /configuress Spustí Windows Media Center v nastavení spořiče obrazovky ehshell.exe /homepage:VideoFullscreen.xml /PushStartPage:True Spustí Windows Media Center na TV vysílání na posledním sledovaném programu Při spouštění Windows Media Center je možné kombinovat více parametrů Příjemné experimentování s Windows Media Center

Autor: Ondřej Výšek

Ondřej je Microsoft MVP od roku 2004, v roce 2008 založil komunitní web optimalizovane-it.cz. Za svou IT karieru, jenž započala v roce 1993 prošel celou řadou pozic, od konzultanta, přes architekt, až po vytváření vizí a strategií zákazníků. V prostředích, ve kterých pomáhal byly desítky, ale i stovky tisíc uživatelů a systémů. V posledních letech se zabývá především cloudovými technologiemi Microsoft 365 a Azure ve společnosti KPCS CZ.

Next Post Previous Post