Microsoft Assessment and Planning (MAP) Toolkit ve verzi 5.0

Společnost Microsoft uvedla novou verzi takzvaného Akcelerátoru řešení - Microsoft Assessment and Planning Toolkit (dále jen MAP), který napomáhá při migracích na Windows 7 / Windows Server 2008 R2, konsolidaci serverů na virtualizační platformu Microsoft Hyper-V, migraci na databázovou platformu SQL Server 2008 R2, analýza zabezpečení a nákladů, migrace na Office 2010.

Tato poslední verze podporuje mimo jiné i analýzu heterogenních prostředí včetně Linuxu, využívání software pro Windows Server, SharePoint Server, System Center Configuration Manager, Exchange server a SQL server. Další novinkou je plánování migrací při přechodu na Office 2010 a rozšíření migrací z operačního systému Windows 2000.

 

MAP-Feature-Overview-Graphic.jpg

Nástroj MAP nevyžaduje žádný server, ale postačí administrátorská stanice s dostupným SQL serverem, případně instalace SQL Express (dostupný zdarma) na této administrátorské stanici. Inventarizace celého prostředí probíhá bez nutnosti instalace jakéhokoliv agenta na koncový počítač / server, komunikace probíhá pomocí protokolů RCP / WMI - z toho důvodu je nutné na koncových počítačích zajistit výjimky ze systémové firewall (více info o komunikaci WMI přes firewall je zde). Pro globální konfiguraci přes celou organizaci je vhodné použít například skupinových politik.

Inventarizace různých prostředí pokrývají:

 • Windows 7

 • Windows Vista

 • Windows XP Professional

 • Office 2010 a předchozí verze

 • Windows Server 2008 nebo Windows Server 2008 R2

 • Windows Server 2003 nebo Windows Server 2003 R2

 • Windows 2000 Professional nebo Windows 2000 Server

 • VMware ESX

 • VMware ESXi

 • VMware Server

 • Linux varianty

 • LAMP application stack discovery (Linux + Apache + MySQL + PHP)

 • SQL Server 2008

Přehled všech podporovaných platforem je uvedený v release notes pro MAP 5.0. Po získání informací je následně provedena analýza a také generovány reporty. Tyto analýzy a reporty pokrývají:

 • Identifikace aktuálně nainstalovaných Windows operačních systémů, na jakém HW jsou nainstalovány, doporučení pro migrace na Windows 7.

 • Report o nainstalovaných antivirech a anti-malware, informace o systémové firewall.

 • Identifikace nainstalovaných edic a verzi Office, doporučení pro migrace na Office 2010.

 • Identifikace aktuálně nainstalovaných serverových operačních systémů, informace o HW, na kterém jsou OS nainstalovány,

 • doporučení pro migrace na Windows Server 2008 R2.

 • Identifikace instalovaných Linux operačních systémů, informace o HW, na kterém jsou OS nainstalovány, informace pro migraci na Hyper-V či správu pomocí System Center Configuration Manager.

 • Detailní report o využití / zatížení serverů a doporučení pro migraci do prostředí Hyper-V nebo Virtual Server 2005 R2.

 • Detekce a analýza serverů Microsoft SQL Server, databází, instancí a vybrané charakteristiky.

 • Identifikace virtuálních strojů běžících na Hyper-V a VMware, informace o hostech a jednotlivých provozovaných virtuálních strojích.

Další součástí je “Software Usage Tracker”, tato komponenta umožňuje získat informace z celé firemní sítě a následně porovnat s dostupnými licencemi z Microsoft Volume Licensing. Produkty, které je možné takto analyzovat: Windows Server, SharePoint Server, System Center Configuration Manager, Exchange Server a SQL Server. Pro produkty Windows Server, SharePoint Server, Exchange Server, SQL server a SCCM je prováděna také analýza jednotlivých klientských licencí (CAL).

Microsoft Assessmant and Planning Toolkit umožňuje získávat informace o počítačích, které mají být analyzovány například z Actie Directory a jsou podporované i scénáře ve vícedoménovém prostředí. Požadavky pro instalaci MAP jsou uvedeny v tomto článku .

V případě, kdy vás zajímají ukázkové reporty, je možné tyto reporty zobrazit po instalaci MAP, ukázky jsou součástí instalace, případně je možné ukázkové reporty stáhnout zde.

MAP 5.0 je možné stahovat zdarma zde: Download the MAP Toolkit 5.0 now

Autor: Ondřej Výšek

Ondřej je Microsoft MVP od roku 2004, v roce 2008 založil komunitní web optimalizovane-it.cz. Za svou IT karieru, jenž započala v roce 1993 prošel celou řadou pozic, od konzultanta, přes architekt, až po vytváření vizí a strategií zákazníků. V prostředích, ve kterých pomáhal byly desítky, ale i stovky tisíc uživatelů a systémů. V posledních letech se zabývá především cloudovými technologiemi Microsoft 365 a Azure ve společnosti KPCS CZ.

Next Post Previous Post