Jak si vyrobit Windows 7 a Server 2008 R2 All-In-One - 19v1

Aktualizováno 9.1.2010

Dlouho jsem přemýšlel, jak nazvat tento článek, jedním z nápadů byl návod pro “líného admina”, ale stejně tak to může být pro “chytrého admina”. Člověk je tvor líný a přiznám se, že já osobně mám problémy při každé instalaci hledat to správné instalační médium.

Proč tedy nevyužít standardních nástrojů pro instalaci a nevytvořit si vlastní All-In-One (nebo také nazývané AIO), tedy mít všechny instalace na jednom instalačním médiu, například USB klíček. V tomto návodu bude popsáno vytvoření instalace pro:

Windows Server 2008 R2 Web Windows Server 2008 R2 Web Core Windows Server 2008 R2 Standard Windows Server 2008 R2 Web Core Windows Server 2008 R2 Enterprise Windows Server 2008 R2 Enterprise Core Windows Server 2008 R2 Datacenter Windows server 2008 R2 Datacenter Core Windows Hyper-V Server R2 Windows 7 HomeBasic (x86) Windows 7 HomePremium (x86) Windows 7 Professional (x86) Windows 7 Ultimate (x86) Windows 7 Enterprise (x86) Windows 7 HomeBasic (x64) Windows 7 HomePremium (x64) Windows 7 Professional (x64) Windows 7 Ultimate (x64) Windows 7 Enterprise (x64)

Počítat nemusíte, jedná se o 19 různých instalací. Díky tomu, že od Windows Vista se pro instalace operačních systémů používá Windows Imaging (WIM), kde každý soubor je ukládaný pouze jednou. Výsledná instalace tedy pouze lehce překračuje 4,5GB.

Prvním krokem je získat a zkopírovat všechny potřebné WIM soubory, druhým krokem je vytvoření All-InOne wim souboru, třetí krokem je generování katalogů a nakonec vytvoření USB klíče. Pro vytvoření této instalace je nutný operační systém Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 a nainstalovaný Windows AIK.{reg}

Krok 1 - kopírování zdrojových WIM souborů

Pro naši tvorbu zvolíme například adresář c:aio. Do tohoto adresáře je nutné zkopírovat všechny potřebné WIM soubory z médií, tyto instalační soubory se vždy nazývají install.wim a jsou umístěny DVD:sources. Jako “úvodní instalaci” použijeme instalaci Windows Server 2008 R2. Jelikož tento systém je pouze 64bitový, není nutné instalace rozdělovat podle architektury, zjednodušíme si tím práci. Názvy níže uvedených souborů můžete zvolit jakékoliv, doporučuji zachovat pojmenování, následně není nutné modifikovat příkazy pro integraci. Kopírování by výsledně mohlo vypadat takto:

Windows Server 2008 R2 - všechny instalace jsou na jednom DVD (cílový název ponecháme install.wim) Windows Hyper-V server (cílový název R2_Hyper-V.wim) Windows 7 Home, HomePremium, Professional, Ultimate x86 (cílový název W7ULT_EN_x86.wim) Windows 7 Enterprise x86 (cílový název W7ENT_EN_x86.wim) Windows 7 Home, HomePremium, Professional, Ultimate x64 (cílový název W7ULT_EN_x64.wim) Windows 7 Enterprise x64 (cílový název W7ENT_EN_x64.wim)

výsledek by tedy mohl vypadat takto:

c:aioinstall.wim c:aioR2_Hyper-V.wim c:aioW7ULT_EN_x86.wim c:aioW7ENT_EN_x86.wim c:aioW7ULT_EN_x64.wim c:aioW7ENT_EN_x64.wim


Krok 2 - integrace instalace do jediného WIM souboru

Aby tento postup mohl fungovat na Windows Vista a Windows Server 2008 R2 použijeme nástroj imagex, je samozřejmě možné použít i DISM. Integrační dávka může vypadat takto:

imagex /export .R2_Hyper-V.wim 1 .install.wim "Windows Server 2008 R2 SERVERHYPERCORE" 
imagex /export .W7ULT_EN_x86.wim 1 .install.wim "Windows 7 HOMEBASIC (x86)" 
imagex /export .W7ULT_EN_x86.wim 2 .install.wim "Windows 7 HOMEPREMIUM (x86)" 
imagex /export .W7ULT_EN_x86.wim 3 .install.wim "Windows 7 PROFESSIONAL (x86)" 
imagex /export .W7ULT_EN_x86.wim 4 .install.wim "Windows 7 ULTIMATE (x86)" 
imagex /export .W7ENT_EN_x86.wim 1 .install.wim "Windows 7 ENTERPRISE (x86)" 
imagex /export .W7ULT_EN_x64.wim 1 .install.wim "Windows 7 HOMEBASIC (x64)" 
imagex /export .W7ULT_EN_x64.wim 2 .install.wim "Windows 7 HOMEPREMIUM (x64)" 
imagex /export .W7ULT_EN_x64.wim 3 .install.wim "Windows 7 PROFESSIONAL (x64)" 
imagex /export .W7ULT_EN_x64.wim 4 .install.wim "Windows 7 ULTIMATE (x64)" 
imagex /export .W7ENT_EN_x64.wim 1 .install.wim "Windows 7 ENTERPRISE (x64)"

 

Samozřejmě je možné přidat i vlastní wim, zde je pak možné použít i parametr /append. Dávku můžete stáhnout zde, umístěte ji do stejného adresáře jako wim soubory. Poté spusťte příkazovou řádku s nastavenými cestami na nástroje pro AIK, tedy ne normální cmd, ale cmd “Deployment Tools command promt”. Přepněte se do adresáře c:aio a spusťte dávku create_aio.cmd. Celá akce by měla být ukončena během cca minuty.

Krok 3 - vytvoření katalogů

nejspíše nejnáročnějším - časově - je tento krok. Katalogy, .clg soubory jsou nezbytné pro správné fungování instalace. Na počítači s nainstalovaným 32bit operačním systémem (na 64bit není možné vygenerovat katalogy pro 32bit, opačně lze) spusťte Windows System Image Manager, zvolte otevřít wim a postupně zvolte každou instalaci. Po zvolení instalace budete dotázáni na vytvoření katalogu, potvrďte vytvoření. Vytvoření každého z katalogů trvá cca 5minut.

Výběr instalací ve Windows SIM

Výsledek by měl vypadat jako na obrázku.

Krok 4 - příprava instalačního adresáře (aktualizováno 9.1.2010)

Pro správnou funkci instalace je nutné aktualizovat adresář .sourceslicense, tak aby obsahoval textové EULA licence pro všechny integrované operační systémy. Pokud je start instalace založený na Windows 7, je nutné dodat licenční soubory z Windows Server 2008 R2 a to jak do instalačního adresáře, tak i do souboru BOOT.WIM

Vytvořte adresář, např. c:aiozdroj. Z instalačního média Windows 7 Ultimate x86 (x86 proto, že počítače, které nepodporují x64 architekturu by instalaci vůbec nespustily) a zkopírujte obsah do adresáře c:aiozdroj.

Po ukončení kopírování v adresáři c:aiozdrojsources smažte soubory install.wim, všechny .clg soubory začínající install (celkem 4) a soubor ei.cfg.

Z adresáře c:aio zkopírujte soubor install.wim a všechny .clg soubory do adresáře c:aiozdrojsources.

Pro správnou funkci instalace je nutné aktualizovat adresář .sourceslicense, tak aby obsahoval textové EULA licence pro všechny integrované operační systémy. Pokud je start instalace založený na Windows 7, je nutné dodat licenční soubory z Windows server 2008 R2 a to jak do instalačního adresáře, tak i do souboru BOOT.WIM

Otevřete DVD s Windows Server 2008 R2 a z DVDsources zkopírujte celý adresář license do adresáře c:aiozdrojsources.

Dále je pak nutné aktualizovat také boot.wim.

  * Vytvořte adresář c:mount. * Spusťte “Deployment Tools Command Prompt” * připojte boot.wim z Windows Server DVD
  imagex /mount DVD:sourcesoot.wim 2 c:mount
  * zkopírujte kamkoliv (zapamatujte si kam :) ) adresář c:mountsourcesLicense * Odpojte připojený boot.wim
  imagex /unmount c:mount
  * připojte pro zápis boot.wim z připravené instalace
  imagex /mountrw c:aiozdrojsourcesoot.wim 2 c:mount
  
  * zkopírujte adresář licensing z bodu 4 do adresáře c:mountsources (výsledek by měl vypadat jako na obrázku). Soubory jsou umístěny ve více adresářích, na obrázku je výstup z jednoho z nich. 
  ![](image_0d8394f20ee67485c4df52e8e817355c.png?lightbox)
  
  * odpojte boot.wim s uložením změn
  
  imagex /unmount c:mount /commit

Pokud nenakopírujete adresář license do instalačního adresáře a souboru boot.wim nebude schopni nainstalovat jiné verze, nežli ty, které vychází z DVD, ze kterého jste použili instalační soubory. Tedy pokud vycházíte z Windows Server 2008 R2 nebude moci nainstalovat Windows 7 a opačně.

Krok 4 - vytvoření USB boot média (aktualizováno 9.1.2010)

Pro přípravu této instalace budete potřebovat nejméně 6GB velký USB klíč a instalační médium. V příkazové řádce pod administrátorským účtem spusťte DISKPART. A postupujte:

1. list disk - vypíše seznam všech disků, najděte připojený USB disk (zapamatujte si jeho číslo uvedené v prvním sloupci) 
2. select disk X -kde X je pořadové číslo USB disku z předchozího bodu 
3. clean - !! smaže zvolený disk !! 
4. create partition primary - vytvoří novou primární partition 
5. format fs=ntfs quick - zformátuje USB zařízení 
6. active - nastaví partition jako aktivní 
7. assign - přiřadí USB disku písmenko

Ukončete diskpart i příkazovou řádku.

Zkopírujte celý obsah adresáře c:aiozdroj na USB klíč. Alternativně můžete vytvořit bootovací DVD (musí být 8GB) pomocí postupu zde https://optimalizovane-it.cz/windows-7/jak-vytvorit-iso-soubor-s-vlastni-instalaci-windows-7-nebo-server-2008-r2.html

Tím je připraveno USB zařízení pro boot. Po spuštění instalace máte možnost výběru jedné z 19 možných instalací - výběr tedy bude vypadat jako na obrázku:

{/reg}

Autor: Ondřej Výšek

Ondřej je Microsoft MVP od roku 2004, v roce 2008 založil komunitní web optimalizovane-it.cz. Za svou IT karieru, jenž započala v roce 1993 prošel celou řadou pozic, od konzultanta, přes architekt, až po vytváření vizí a strategií zákazníků. V prostředích, ve kterých pomáhal byly desítky, ale i stovky tisíc uživatelů a systémů. V posledních letech se zabývá především cloudovými technologiemi Microsoft 365 a Azure ve společnosti KPCS CZ.

Next Post Previous Post