Windows Server 2008 R2 Hyper-V memory overcommit (Dynamic Memmory)

Microsoft již před vydáním Windows Server 2008 R2 informoval o tom, že plánuje obdobu technologie VMWare - memmory overcommit. Tato funkce však není součástí finální verze Windows Server 2008 R2. Na internetu se objevily obrazovky z nově připravované verze Windows Server (lze jen spekulovat zdali se bude jednat o servicepack nebo o další generaci operačního systému).

Verze na obrázku je 7700.winmain.100122-1900, tedy datovaná k 22.1.2010 (SoftPedia). Z obrázku je patrné, že technologie dynamické paměti je opět ve hře a doufejme, že se co nejdříve objeví v prostředí Windows Serveru. Jak Microsoft uváděl již dříve, nechce se vydat cestou overcommit - tedy alokace více paměti nežli je fyzicky dostupná v serveru, tak jak má implementováno VMWare. Hlavní důvody jsou asi dva:

    * Hyper-V server používá harwareově izolovanou paměť, tedy není možné sdílení RAM mezi virtuálními stroji. Sdílení RAM mezi jednotlivými virtuálními stroji může být užitečné pouze v případě, kdy jsou ve virtuálních strojích provozovány stejné / podobné aplikace, které mají obdobný přístup k RAM. Provozování různých aplikací (třeba Exchange, SQL a IIS) se sdílenou RAM vede k podstatnému snížení výkonu virtuálního stroje. * Pokud alokujeme více RAM, nežli je dostupné na fyzickém serveru, můžeme se dostat do situace, že paměť budou vyžadovat všechny virtuální servery, virtualizační platforma paměť přidělí, ale nejedná se již o fyzickou RAM. V ten moment dochází k zásadnímu snížení výkonu virtualizovaných strojů.
Microsoft se vydal cestou, ostatně jak název technologie napovídá, dynamickou alokací RAM jednotlivým strojům, které jsou provozovány ve virtuálním prostředí. Při nastavení konfigurace virtuálního stroje je možné definovat minimální a maximální hranici RAM, kterou může virtuální stroj použít. RAM je následně dynamicky rozdělována mezi jednotlivé stroje, které ji vyžadují. To, že je nyní na obrázku vidět pravděpodobnou podobu dynamického přidělování RAM, neznamená, že bude součástí finální verze SP nebo další verze Windows Serveru.

Autor: Ondřej Výšek

Ondřej je Microsoft MVP od roku 2004, v roce 2008 založil komunitní web optimalizovane-it.cz. Za svou IT karieru, jenž započala v roce 1993 prošel celou řadou pozic, od konzultanta, přes architekt, až po vytváření vizí a strategií zákazníků. V prostředích, ve kterých pomáhal byly desítky, ale i stovky tisíc uživatelů a systémů. V posledních letech se zabývá především cloudovými technologiemi Microsoft 365 a Azure ve společnosti KPCS CZ.

Next Post Previous Post