Microsoft Application Virtualization App-V verze 4.6 vydána

Společnost Microsoft 22.2.2010 uvolnila novou verzi nástroje pro virtualizaci aplikací - Microsoft App-V verze 4.6. Zásadní novinkou je plná podpora Windows 7 a to včetně x64 architektury. x64 je také podporováno na straně serveru a tedy nic nebrání plně provozovat aplikační virtualizaci na Remote Desktop services na Windows Server 2008 R2, který je pouze 64bitový. Vzhledem k tomu, že je podporována 64bit platforma, je dostupný i sekvencér pro x64.

Další novinkou je podpora práce offline, tedy aniž je klient připojený v rámci LAN ke streaming serveru. Podporovány jsou nyní také scénáře streamování - přenosu aplikací přes internet. Tuto funkci jste mohli například vyzkoušet při testování Office 2010, který je virtualizovaný prívě pomocí App-V.

V současné době je aplikační virtualizace dostupná v 11 jazycích a dalších 13 jazyků přibude během dubna tohoto roku. Počítá se také s podporou českého jazyka.

Pokud byste rádi vyzkoušeli App-V v akci, jsou pro vás připraveny virtuální laby.

Zákazníci s platnou licencí Microsoft Deskopt Optimization Pack (MDOP) mají automaticky nárok na App-V verze 4.6 a mohou jej stahovat z MVLS stránek. Později se také tato verze objeví v předplatitelských čátech TechNet a MSDN.

Také byly aktualizovány nástroje Resource Kit

Application Virtualization SFT View tool

Tento nástroj slouží pro zobrazování obsahu jednotlivých virtuálních souborových systémů a to především při využití s různými antiviry apod. Přístup k obsahu SFT souboru je pouze pro čtení.

Application Virtualization MSI Compat Transform

Tento nástroj slouží pro upgrade existujících App-V 4.5 msi balíčků na verzi 4.6.

Application Virtualization Dynamic Suite Composition Tool 

v App-V Dynamic Suite Composition (DSC) slouží k úpravě deskriptoru aplikace (.osd), který je asociovaný s aplikací. Výsledkem je vytvoření vazeb mezi více virtualizovanými aplikacemi.

Application Virtualzation Application Listing Tool

Zobrazí aktuálně běžící virtualizované aplikace.

Application Virtualization SFT Parser Tool

Umožňuje extrahovat informace ze SFT souborů. Mohou být extrahovány tyto informace:

  • Validace SFT souborů

  • XML export obsahu SFT souboru

  • Seznam všech souborů obsažených v SFT

  • Statistické informace a vlastnosti SFT metadat

  • Informace týkající se konkrétního souboru

Application Virtualization Client Log Parser Utility

Používá se při zobrazování logů z jednoho či více klientů aplikační virtualizace

Application Virtualization Cache Resizing Tool

Nastaví odpovídající velikost cache na klientech App-V

Microsoft Application Virtualization Administrative Template (ADM Template)

ADM template pro nastavení klientů App-V pomocí skupinových politik

Videa popisující základy App-V

Možnosti konfigurace App-V

Spolupráce App-V a AppLocker - pravidla pro Windows Installer

Spolupráce App-V a AppLocker - pravidla pro spouštění

Odstranění publikované aplikace

Publikace App-V virtuální aplikaci pomocí úplné infrastruktury

Update a upgrade App-V virtuální aplikace

Aktualizace App-V virtuální aplikace

Spuštění virtualizované aplikace

Vytvoření virtualizované aplikace pomocí sekvenceru

Rozšířené sequencování

Spuštění virtualizovaného Office

Aplikační metering za použití App-V pro kontrolu nad počtem licencí

Použití Dynamic Suite Composition (DSC)

Videa převzata z Microsoft Technet, tak aby vše bylo na jednom místě

Autor: Ondřej Výšek

Ondřej je Microsoft MVP od roku 2004, v roce 2008 založil komunitní web optimalizovane-it.cz. Za svou IT karieru, jenž započala v roce 1993 prošel celou řadou pozic, od konzultanta, přes architekt, až po vytváření vizí a strategií zákazníků. V prostředích, ve kterých pomáhal byly desítky, ale i stovky tisíc uživatelů a systémů. V posledních letech se zabývá především cloudovými technologiemi Microsoft 365 a Azure ve společnosti KPCS CZ.

Next Post Previous Post