Jak na konverzi virtuálních diskových formátů?

Možná jste se již někdy setkali se situací, kdy bylo zapotřebí migrovat virtual to virtual (V2V) mezi různými virtualizačními platformami. Jedna cesta je například vytvoření obrazu disku a následné obnovení v jiné virtualizační platformě, další možností je možné použít některý z migračních nástrojů. Na internetu je k dispozici několik nástrojů, které umožňují migrovat mezi diskovými formáty jednotlivých výrobců.

VMware na Hyper-V (VMDK to VHD)

nástroj Vmdk2Vhd je k dispozici na vmToolkit http://vmtoolkit.com/files/folders/converters/entry8.aspx. Jedná se o jednoduchý nástroj, který provádí sektorové kopírování z jednoho formátu na druhý, kde původní soubor zůstává nemodifikovaný. Software je poskytovaný zdarma.

VHD, VMDK na OVF (VMWare/Hyper-V na Citrix)

Citrix nabízí celou sadu nástrojů pro P2V a V2V, kde součástí je mimo jiné i nástroj pro konverzi virtuálních disků na OVF formát. XenConvert obsahuje vše pro migraci do datových formátů používaných při virtualizacích Citrix http://www.citrix.com/english/ss/downloads/details.asp?downloadId=2306318. Software je poskytován zdarma.

Hyper-V na VMware (VHD na VMDK)

VMware nabízí nástroj vCenter Converter, který kromě P2V a V2V konverzí umí provést migraci VHD souborů na VMDK soubory používané při virtualizacích VMware http://www.vmware.com/products/converter/. Software je poskytován zdarma.

WinImage (konverze mezi VHD a VMDK)

WinImage je k dispozici ke stažení na stránkách http://www.winimage.com/ a je možné provést konverzi mezi formáty VHD a VMDK (oběma směry).  WinImage je možné také použít pro konverzi fyzického disku na virtuální. Software je shareware.

StarWind V2V Converter (konverze mezi VHD a VMDK)

Tento nástroj umožňuje kromě dalších obousměrnou konverzi mezi VHD a VMDK. Konverze je prováděna sektorovou kopií mezi formáty a původní soubor zůstává nedotčený. Software je možné stáhnout zde http://www.starwindsoftware.com/converter a je poskytovaný zdarma.

Disk2VHD (jakýkoliv disk na VHD)

V rámci nástrojů Sysinternals je k dispozici nástroj Disk2VHD, který umožňuje konvertovat na formát VHD. Tento nástroj se musí spouštět z běžícího Windows operačního systému ve virtuálním stroji, případně nastartovat Windows PE a provést offline konverzi. Není tedy možné provést úplnou offline konverzi, řešením může být například připojení VHD ve Windows Server nebo Windows 7 a zde provést offline konverzi. Nástroj je možné stáhnout zde http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/ee656415 a je poskytován zdarma. V případě, že znáte nějaký další nástroj pro konverzi, podělte se se čtenáři o vaše zkušenosti Smile

Autor: Ondřej Výšek

Ondřej je Microsoft MVP od roku 2004, v roce 2008 založil komunitní web optimalizovane-it.cz. Za svou IT karieru, jenž započala v roce 1993 prošel celou řadou pozic, od konzultanta, přes architekt, až po vytváření vizí a strategií zákazníků. V prostředích, ve kterých pomáhal byly desítky, ale i stovky tisíc uživatelů a systémů. V posledních letech se zabývá především cloudovými technologiemi Microsoft 365 a Azure ve společnosti KPCS CZ.

Next Post Previous Post