Hyper-V v3.0 - více novinek

Vydání beta verze (Customer preview) se blíží a pro Windows Server “8” je naplánováno na 1.3.2012. Podívejme se na bližší informace, které se týkají novinek ve virtualizační technologii Hyper-V ve verzi 3.0. Jednotlivým novinkám se budeme věnovat v samostatných článcích.

    * ### Active/Active File Share clusters Při použití CSV (Cluster Shared Volume) a svědka můžete vytvořit aktiv/aktiv cluster pro sdílení souborů. Taková konfigurace je podporována pro služby, které používají velké soubory a malá metadata jako je Hyper-V. Jinými slovy – je možné využít souborový cluster pro uložení datových souborů namísto SAN ve spolupráci s Hyper-V clusterem. * ### Bitlocker a HA Windows Server 8 přináší možnost šifrovat datové úložiště pro ukládání datových disků Hyper-V CSV pomocí technologie BitLocker. Tím je zajištěno vysoké zabezpečení uložených dat. Pro přístup k souborům (zamykání a odemykání přístupu) se využívá tzv. CNO – Cluster Name Object. * ### Boot ze SAN virtuální stroje mohou přímo startovat ze SAN pomocí iSCSI nebo Fibre Channel namísto tradičního startu z VHD/VHDX. * ### Cluster aware updating Automatizace procesu aktualizace celého clusteru. Po spuštění aktualizace jsou automaticky přesunuty virtuální stroje z aktivního hostitele, ten je aktualizován, restartován a opět zařazen do provozu. Pro migraci se využívá Live Migration. * ### Škálovatelnost clusteru Služba clusteru ve Windows Server 8 může být rozšířena až na 64 fyzických serverů a celkem 4000 virtuálních strojů, přičemž každý hostitel může obsahovat celkem 1024 virtuálních strojů. * ### Konkurenční Live Migration V rámci Windows Server 8 není žádný limit pro konkurenčně spuštěné Live Migration, omezení je tedy pouze propustností sítě. * ### Konvergované adaptéry Pomocí této technologie je možné provést sloučení všech možných síťových adaptérů (LAN, SAN,…) na co nejmenší možné množství síťových adaptérů a pomocí QoS nastavit preference pro využití síťových adaptérů. * ### CSVFS – Cluster Shared Volumes File System a Direct I/O Backup Technologie umožňuje jednodušší zálohování CSV, ty jsou nadále NTFS, nicméně jsou označovány CSVFS v disk manageru. Pro vzdálený přístup se místo přesměrování IO přes jiného hostitele využívá technologie RDMA (vzdálený přístup do paměti). * ### Deduplikace a Thin provisioning Optimalizace využití diskového prostoru – neukládá se “prázdný” diskový prostor (thin provisioning) nebo redundadní data – deduplikace. * ### DHCP Guard Na úrovni virtuálního switche probíhají kontroly, které zamezí spuštění DHCP ve virtuálních strojích. * ### Dynamic Memory Minimum Memory Jakmile je VM nastartovaný, může operační systém ve virtuálním stroji “navrátit” nepoužitou paměť hypervisoru. Primárně jde o situace, kde Minimum startup RAM je nastavena na větší velikost a tato RAM není v rámci VM využívána. * ### Dynamic Virtual Machine Queue (DMVQ) DMVQ dynamicky rozkládá frontu virtuálních strojů (VMQ) přes více nežli jeden CPU. Technologie automaticky navýší / poníží zatížení procesorů dle požadavků virtuálních strojů. * ### Extensible Hyper-V switch Náhrada za virtuální sítě. Hyper-V switch umožňuje využití různých rozšíření například management pomocí Cisco Nexus 1000V, Security Filtering, Firewall a další. Díky této změně bude možné virtuální síťovou infrastrukturu spravovat obdobně jako fyzické sítě postavené na technologii Cisco. * ### Prioritizace Failover Přesunutí virtuálních strojů může být prováděno na základě priorit. Priority mohou být pozitivní či negativní v závislosti na definici souvislostí virtuálních strojů. * ### Guest Application Monitoring Pomocí této technologie je možné monitorovat stav služby uvnitř virtuálního stroje a v případě výskytu chyby provést potřebnou opravnou akci (např. restart na jiném virtualizačním hostiteli). Monitorována může být jakákoliv NT služba ve virtuálním stroji nebo sledována událost z EventLogu. * ### Guest NUMA Virtuální stroje “rozumí” fyzické struktuře serveru pomocí NUMA (Non-Uniform Memory Access) a mohou využívat fyzické zdroje, které odpovídají daným procesorům, sběrnicím a paměti. Tato změny zvýší možnost využití HW zdrojů a také propustnost celé infrastruktury. * ### Vysoká škálovatelnost Pro Hyper-V 3.0 je možné využít 160 logických procesorů a až 2TB fyzické RAM. Omezení poměru 8:1 (virtuálních strojů na procesor) bylo odebráno. Ve virtuálním stroji je pak možné využít 32 vCPU a 512GB RAM. * ### Hyper-V Replica Technologie, které umožňuje asynchronní replikaci virtuálních strojů mezi několika lokacemi, což může být mezi fyzickými servery, clustery nebo i fyzickými lokalitami. Technologie podporuje VSS snapshots, IP address injection a další. * ### IPsec Task Offload, Recive Side Coalescing (RSC), Receive Side Scaling (RSS) Síťové technologie, kde instrukce jsou zpracovány specializovaným procesorem síťového adaptéru a nejsou zpracovávány hlavním procesorem. Díky tomu je zvýšena propustnost celého systému. * ### Live Storage Migration Technologie umožňuje fyzické přemístění disků virtuálního stroje kopírováním a následně synchronizací I/O operací do té doby, dokud není zdroj a cíl identický. Technologie může využít Offloaded Data Transfer (ODX) pro přesunutí této úlohy na fyzické datové úložiště (SAN / Storage), který provede tuto operaci. * ### Nativní podpora 4k disků Umožňuje lepší využití disků, které jsou 512byte díky zarovnání na fyzické úrovni a stejně tak i nativní podpora disků se 4k sektory, což vede k podstatnému zvýšení výkonu. * ### Týmování síťových adaptérů (NIC Teaming) pro vytvoření síťového týmu již není nutné instalovat speciální software výrobců síťových karet, díky tomu je možné nativně agregovat dostupné pásmo, lépe využívat síťovou cestu,… Jednotlivé síťové adaptéry nemusí být od stejného výrobce. * ### ReFS a Online disk repair Windows 8 detekují chyby na datovém úložišti průběžně a automaticky provádí potřebné opravy při malé zátěži na diskové I/O. Tato funkce nahrazuje offline chkdsk. * ### Port ACL (Access Control List) Je možné definovat přístupová oprávnění na virtuální port v závislosti na MAC nebo IP adrese. * ### PowerShell Hyper-V v3 obsahuje cca 150 cmdletů. Veškerá možnost konfigurace přes GUI je dostupná v PowerShell. * ### QoS Je možné definovat pro jednotlivé virtuální stroje minimální, ale také maximální síťové pásmo, které daný virtuální stroj může využít. Díky tomu nemůže dojít k omezení ostatních virtuálních strojů v případě přetížení jednoho VM. * ### Měření zdrojů – Resource Metering Windows Server 8 měří zatížení CPU, sítě a RAM na úrovni jednotlivý VM. Tato  data jsou uložena společně s virtuálním strojem a jsou přesouvána s virtuálním strojem. Data mohou být použita například pro vytváření tzv. billing, tedy vyúčtování reálně spotřebované kapacity virtuálním serverem. * ### Single Root I/O (SR-IOV) SR-IOV umožňuje “přesunutí” fyzického síťového adaptéru přímo do virtuálního stroje. Díky tomu je zajištěna větší síťová propustnost, kde virtuální adaptér přistupuje přímo k instrukcím na fyzickém síťovém adaptéru. * ### SMB 2.2 (Server Message Block), NFS 4.1, iSCSI SMB 2.2 využívá a podporuje RDMA (Remote DMA), je možné využít více kanálů pro přístup k souborovým službám a tyto služby poskytovat ať koncovým počítačům, stejně tak ukládat virtuální stroje na takovém úložiště, ale také poskytovat datové úložiště pro různé NIX systémy pomocí NFS 4.1. Windows Server 8 obsahuje iSCSI target, což umožňuje vytváření iSCSI úložišť v rámci Windows Serveru. * ### Storage Pools Jedná se defakto o agregaci různých datových úložišť na různých diskových technologiích bez jakékoliv RAID technologie – může se jednat i o velkou spoustu USB flash pamětí. Pool není zobrazovaný ve Windows Exploreru, ze Storage pools je možné vytvořit Storage Spaces. Storage pools mohou být využívány pro Active/Active file share cluster. * ### Storage Spaces Thin provisioned prostor ze Storage Pool. Může se jednat o dual copy (obdoba RAID 1), 3-copy-mirror nebo parity (obdoba RAID 5). Při distribuci se může využít celá řada Storage Pools. Prostor je rozdělený na malé kousky přes všechny disky v Poolu, v závislosti na zvolené úrovni ochrany. * ### Snapshot Live Merge Při využití snapshotů a potřeby jejich spojení s původním virtuálním diskem již není nutné virtuální stroj vypínat a spojení snapshotů provést “zaživa”. * ### VHDX Nový diskový formát virtuálních disků, který podporuje velikosti do 64TB. Využívá blokové ukládání metadat a vlastních dat. * ### Windows 8 klient Hyper-V je součástí Windows 8 klienta. Jedná se o identickou technologii jako na straně serveru, využití některých technologií jako například přesun virtuálních strojů, atd.
Chcete se dozvědět více o novinkách ve Windows Server 8 Hyper-V a nejenom to? Připravena pro vás celá řada kvalitních prezentací v rámci Microsoft TechDays 2012 v Brně a Praze. Novinky ve Windows 8 budou prezentovány v jednom 90ti minutovém bloku (Jan Pilař a Tomáš Kantůrek) a Novinky ve Windows Server 8 budou prezentovány ve dvou 90ti minutových blocích (Ondřej Výšek a Tomáš Kantůrek). ![](microsoftdays?lightbox)

Autor: Ondřej Výšek

Ondřej je Microsoft MVP od roku 2004, v roce 2008 založil komunitní web optimalizovane-it.cz. Za svou IT karieru, jenž započala v roce 1993 prošel celou řadou pozic, od konzultanta, přes architekt, až po vytváření vizí a strategií zákazníků. V prostředích, ve kterých pomáhal byly desítky, ale i stovky tisíc uživatelů a systémů. V posledních letech se zabývá především cloudovými technologiemi Microsoft 365 a Azure ve společnosti KPCS CZ.

Next Post Previous Post