SMI-S Provider pro iSCSI target ve Windows Server 2012 - VMM 2012 SP1

SMI-S (Storage Management Initiative – Specification) je rozhraní pro vzdálenou správu datových úložišť z Virtual Machine Manager. Dobrou zprávou je (přičemž tato informace vyšla najevo velmi potichu), že poskytovatel SMI-S pro roli Windows Server 2013 je k dispozici v SP1 pro System Center Virtual Machine Manager 2012 SP1. Pro vzdálenou správu diskových úložišť VMM používá SMAIP pro správu pomocí protokolu SMP (např Dell EqualLogic připojený pomocí iSCSI) nebo právě protokol SMI-S. Pokud tedy máte Windows Server 2012 s rolí iSCSI target, můžete využívat pro vzdálenou správu / konfiguraci takových SW targetů použít protokol SMI-S. architektura celého řešení je následující:

Existují však omezení pro konfiguraci iSCSI targetu a tedy i vzdálené konfigurace SMI-S:
* Vysoce dostupný iSCSI target pomocí failover clusteru umožňuje pouze jedinou iSCSI target resource group (VCO). Pokud jsou v rámci clusteru používány další iSCSI targety, SMI-S provider nebude schopný zjistit informace o dalších targetech.
 • Pouze jeden SMI-S provider založený na WMI může být spuštěný v jednom čase. Momentálně existují pouze 2 WMI SMI-S poskytovalé.

   

  Jak nainstalovat SMI-S provider

   * Nainstalujte iSCSI target, který je obsažený ve Windows Server 2012 (alternativně můžete použít PowerShell cmdlet: Add-WindowsFeature FS-IscsiTargetServer)
  1. Nainstalujte aktualizaci uvedenou ve článku KB2758246. Alternativně můžete nainstalovat rollup popsaný ve článku KB2770917. Tato aktualizace obsahuje vylepšení WMI pro iSCSI target, kde je zvýšena rychlost discovery pomocí VMM.
  2. Naistalujte SMI-S provider pomocí průvodce instalace “iSCSI Target SMI-S Provider Setup”, který je součástí SP1 pro VMM 2012, je možné jej nalézt v tomto adresáři: :\amd64\Setup\msi\iSCSITargetSMISProvider.msi, případně v aktualizovaném VMM v adresáři:\Program Files\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\setup\msi\iSCSITargetProv\iSCSITargetSMISProvider.msi.

  Není zapotřebí žádné konfigurace na straně serveru. Na straně VMM je pak nutné přidat takto nainstalovaného poskytovatele pomocí průvodce pro přidání diskového úložiště. Při přidání je nutné zadat administrátorské oprávnění pro přístup k iSCSI targetu. Konfigurace na straně VMM serveru může být provedena např. pomocí PowerShell:

   * Vytvoření účtu RunAs ![](image_8aba25b9746a0f16063d2ef1fd05eed4.png?lightbox)
  1. Registrace iSCSI do VMM

  Další informace, ukázky konfigurace pomocí PowerShell jsou uvedeny na této stránce: http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj860422.aspx Pro správu pomocí PowerShell je k dispozici celá řada CmdLetů

Autor: Ondřej Výšek

Ondřej je Microsoft MVP od roku 2004, v roce 2008 založil komunitní web optimalizovane-it.cz. Za svou IT karieru, jenž započala v roce 1993 prošel celou řadou pozic, od konzultanta, přes architekt, až po vytváření vizí a strategií zákazníků. V prostředích, ve kterých pomáhal byly desítky, ale i stovky tisíc uživatelů a systémů. V posledních letech se zabývá především cloudovými technologiemi Microsoft 365 a Azure ve společnosti KPCS CZ.

Previous Post