Jak zjistit hodnoty pro správný výběr diskového pole ? DPACK

DELL PERFORMANCE ANALYSIS COLLECTION KIT

DPACK je jednoduchý nástroj, který umožňuje měření zátěže Windows, Linux a ESX serverů. DPACK sbírá data o počtu IO operací, jejich velikosti, době odezvy, hloubce fronty, MB/s, vytížení CPU a operační paměti.

 

ÚVOD

Tento nástroj byl vytvořen specialistou ze společnosti EqualLogic v době, kdy přišel na trh FC4 a disková pole EqualLogic měla “jen” 1Gbit. Obchodníci konkurence pak chodili po zákaznících a vysvětlovali jak je strašně důležité mít co největší “rouru” k diskovému poli. Skutečnost je ale naprosto někde jinde, jak také ukazují drtivá většina měření kde se ukazuje, že je velkou výjimkou pokud společnost přesáhne agregovanou propustnost větší než 100MB/s tedy 1Gbit konektivita ! Dnes jsme tento nástroj dali k dispozici našim zákazníkům zdarma, aby zjistili co opravdu potřebují a nekupovali si zbytečně technologie, které vůbec nevyužijí, nebo naopak dokonce technologie, které jim nebudou fungovat správě pro jejich prostředí.

 

Aktuální verze aplikace je ke stažení na: http://www.dell.com/downloadDPACK

 

Windows verze umožňuje měření Windows serverů pomocí PDH/WMI protokolů a ESX serverů přes vCenter. DPACK může běžet přímo na vCenter serveru.

Linux verze podporuje 32bit, ale ve většině případů správně funguje i na 64bit Linuxech. Měření probíhá přes SSH připojení.

 

 

Aplikace se nemusí instalovat a nevyžaduje instalaci agentů.

 

 

Aplikace se pouze spustí z libovolného stroje s LAN přístupem k měřeným serverům a po konfiguraci se nechá běžet. Aplikace standardně měří maximálně 24h.

V případě potřeby delšího časového intervalu stačí aplikaci spustit z příkazové řádky

s parametrem /extended (DellPack /extended v případě Linuxu ./dellpack -e) a pak je v GUI

možné zvolit až 7dní.

 

Linuxová verze nemá GUI, ale jednoduché textové menu.

Doba měření je závislá na konkrétním prostředí a je potřeba ji zvolit po dohodě s Vaším Dell konzultantem.

 

 

Upozornění:

Virtuální stroje běžící na ESX serverech spravovaných přes vCenter se do DPACKu nepřidávají, protože by došlo k duplicitám.

Passthrough disky (v případě iSCSI/FC iniciátoru ve virtuálním stroji) nejsou podporovány a je nutné

přidat virtuální stroj do dpacku samostatně To samé platí o NFS volume. RDM u ESX je podporováno.

Linux verze zatím nepodporuje clustery.

NFS Datastore je podporovaný na ESX 4.1 a vyšší.

Volba „Generate Uncompressed XML file“ kromě standardního šifrovaného/komprimovaného výstupu vytvoří i nešifrovaný XML soubor pro kontrolu sebraných dat (v případě obavy o bezpečnost)

DPACK nepodporuje ESX bez vCenter serveru. V tomto případě je nutné přidat VM samostatně.

V prostředí s ESX servery a fyzickými Windows servery spusťte měření dvakrát. Jednou pouze ESX a

podruhé ostatní windows servery z důvodu snadnější analýzy.

 

 

VMware a WINDOWS

Po spuštění aplikace stačí přidat všechny servery, které se budou měřit (aplikace se v případě potřeby zeptá na přihlašovací údaje – žádná jména/hesla nejsou ukládána ve výstupním souboru).

Přidání VMware vCenter:

Přidání serverů s OS Windows:

![](clip_image008.jpg?lightbox)

Zvolit požadovaný časový interval a stisknout START CAPTURE:

![](clip_image010.jpg?lightbox)

Aplikace se zeptá na kontaktní údaje:

a kam má uložit šifrovaný a komprimovaný soubor s výsledky a poté se nechá běžet:

 

LINUX

Linux verze se po spuštění zeptá na kontaktní údaje

[radek@localhost dpack]$ ./dellpack -e

Dell Performance Analysis Collection Kit BETA (version 0.9.2.202100) running.

By typing "yes" below, you acknowledge that you have read and accept the terms of the EULA

found in the EULA.rtf file included with this tool.

If you do not accept any of the terms for any reason, please type "no." (yes/no): y

Outputting debug trace to DPACK_TroubleshootingTrace0.txt

Please provide your contact information.

This information will be embedded into the resulting data file.

Enter contact first name (return to skip entering any contact info): Jan

Enter contact last name: Novak

Enter contact company name: Společnost XY

Enter contact phone: 725079774

Enter contact e-mail: jan_novak@firma.cz

Pak se zeptá zdali chcete měřit lokální disky stanice na které aplikace běží

Identified 1 physical disk on server 'localhost.localdomain'. Machine.................................Disk.......................... localhost.localdomain sda

Press any key to continue.

Physical disk identified: sda

Size: 20.00 GB Used: 16.96 GB Free: 3.04 GB

Would you like to monitor this disk during the session (yes/no)? Y

A pak zobrazí jednoduché menu

1 server(s) and 1 disk(s) in list out of a maximum limit of 256 servers and 256 disks. Please select one of the following options by pressing the key in parentheses:

(1) Begin monitoring

(2) Change the output filename. (currently localhost.localdomain.iokit) (3) Change the session duration. (currently 24 hours)

(4) Show a table of the current machines and disks to be monitored. (5) Add a remote machine to be monitored using a remote shell.

(6) Change the name of a machine to hide it's identiy.

(7) Toggle setting for creating non-compressed xml copy of output (currently false). (8) Remove a disk from the list of disks to be monitored.

(9) Quit.

Volbou 5 přidáte další servery (přes SSH)

Volbou 3 upravíte dobu měření

Volbou 2 změníte jméno výstupního souboru

Volbou 1 spustíte měření

 

Závěr

Po ukončení měření stačí vytvořený soubor*.IOKIT odeslat emailem do Dellu nebo Dell Certified Partner k analýze.

My data zpracujeme a výsledný report bude kromě souhrnných informací o I/0, propustnosti a latenci obsahovat detailní informace o jednotlivých měřených serverech.

Ukázka vytvořeného reportu zde :

V případě jakýchkoli nejasností neváhejte kontaktovat našeho certifikovaného partnera na www.dell.cz/findapartner  nebo Value Added Distributora DNS http://www.dns.cz/cs/produkty-a-sluzby/vyrobci/dell/

Pokud máte přímého Dell obchodníka neváhejte samozřejmě kontaktovat jeho.

 

Tento článek vytvořil Radek Schutz, Dell Storage Architekt a následně doplnil Ondřej Bajer, Dell Storage Sales Executive

Autor: Ondřej Bačina

Previous Post