Máte svůj management systém správně aktualizován? – 2. díl (SCOM 2007 SP1, SCE 2007 SP1, hotfixy a řešení problémů)

Následující postup může být použit jak na System Center Operations Manager 2007 tak i System Center  Essentials 2007. Jelikož budu popisovat zásahy do registru, upozorňuji na opatrnost a nutnost vytvoření zálohy před manipulací s nimi.

MS SCOM MS SCE

Na produkty SCOM 2007 a SCE 2007 vyšlo již mnoho hotfixů. Některé byly volně ke stažení, jiné byly ale neveřejné. Po instalaci x-tého hotfixu může dojít k následující situaci.

Možná to znáte:

 • Společnost Microsoft uvádí nový dohledový systém System Center Operations Manager 2007 RTM. Moc se nám líbí a tak instalujeme veškeré role na nový server. Vše pracuje jak má, začínáme poznávat jak to celé funguje.

 • Po několika týdnech provozu se zdá, že SCOM/SCE je nějak pomalý a zadrhává. Hledáme co s tím a nalézáme několik hotfixů pro SCOM/SCE 2007, které by mohly pomoci. Instalujeme je tedy na náš systém. Opravdu nám pomohly, ale jen na krátkou dobu.

 • Systém je opět pomalý. V očekávání vyhlížíme SERVICE PACK 1 pro SCOM/SCE 2007. Po dalších několika měsících se dočkáme a instalujeme SERVICE PACK 1 do našeho prostředí. Aktualizace napravila mnoho nešvarů verze RTM. Opět plně využíváme dohledový systém.

 • A společnost uvádí novou verzi operačního systému Windows Server 2008. Tak si ji nainstalujeme do našeho prostředí. Ale co to? Opět musíme instalovat další hotfixy. A už nejen na management servery, ale i na sledované OS Windows Server 2008. Dobrá vše proběhne hladce a máme vše pod kontrolou.

 • Jednoho dne se rozhodneme re-instalovat management konzolu na našem RMS. Zdá se nám nějak pomalá. Spustíme přidat odebrat programy, vybereme System Center Operations Manager, odznačíme “user interfaces”, potvrdíme a je to. Odinstalace proběhla v pořádku. Stejnou cestou opět chceme komponentu přidat. Spustíme, vybereme, potvrdíme – … a vidíme chybovou hlášku:

Error 1334.The file File196.2FD07918_9082_437D_99BC_FD43602A4625 cannot be installed because the file cannot be found in cabinet file Data.Cab. This could indicate a network error, an error reading from the CD-ROM, or a problem with this package. MSI (s) (00:84) [12:38:44:863]: Product: System Center Operations Manager 2007 -- Error 1334.The file File196.2FD07918_9082_437D_99BC_FD43602A4625 cannot be installed because the file cannot be found in cabinet file Data.Cab. This could indicate a network error, an error reading from the CD-ROM, or a problem with this package.

Co se stalo? Co teď s tím?

  * Bereme instalační CD SCOM 2007 RTM, spouštíme instalaci a opět chyba. Instalační program nám oznámí, že máme instalovanou jinou verzi SCOM 2007. * Dobrá bereme instalační CD s verzí SCOM 2007 s SP1, ale další chybová hláška. Co dál? Reinstalace celého dohledového systému? Máme tam data ze systémů. To je moc složité.
MS SCOM TIP

Jedno řešení existuje. není úplně standardní, ale je plně funkční.

 • Otevřete editor registru Windows

 • Najděte klíč “HKCRInstallerProductsDF6E5EFF035E66C49971553D96AA0E4DPatches

 • DŮLEŽITÉ Udělejte zálohu tohoto klíče (“Patches”) pomocí exportu do*.REG souboru

 • Po vytvoření zálohy smažte v tomto klíči položky REG_SZ pro jednotlivé GUIDS

 • Otevřete REG_MULTI_SZ klíč “Patches”, smažte jeho obsah obsahující dříve smazané názvy GUIDS

 • Opět spusťte instalaci komponent pomocí přidat odebrat programy. Vše proběhne v pořádku. 

 • Nyní je management konzole ve verzi RTM. Provedeme re-instalaci OpsMgr 2007 Service Pack 1 a případně dalších hotfixů.

 • Provedeme import zálohy klíče registru.

Po instalaci hotfixů měnících verze souborů .DLL, nám agenti spadly do ”Pending Actions”. Zde je proto schválíme.

 

SCOMREG

GUID pro SCOM 2007 x86:

727B3A3ADCF2D1945BFF1FD34105570A    (MOM2007QFEPreSP1.msp) 8CABA70B215243145A51419A9073262F    (MOM2007SP1.msp)

GUID pro SCOM 2007 x64:

727B3A3ADCF2D1945BFF1FD34105570A (MOM2007QFEPreSP1.msp) 8817A55B3D84652468BCF9B1E587B78F (MOM2007SP1.msp)

Nyní je dohledový systém SCOM/SCE 2007opět plně funkční a můžeme hledat další hotfixy.

 

 

SCOM 2007 agent – ověření instalace a informace o hotfixech

A je tu další díl seriálu o hotfixech pro systém SCOM 2007. V dnešním díle si ukážeme, jak si můžeme ověřit úspěšnost instalace hotfixů a kde najdeme informace o změnách v souborech.

MS SCOM

Během instalací hotfixů jsou nejprve aktualizovány jednotlivé servery s rolemi SCOM 2007 (Root Management Server, Management Server nebo Gateway Server). Zde se mění především záznamy v registrech, verze .dll knihoven, aktualizují se záznamy v databázích. Velmi často je dalším krokem aktualizace všech agentů na monitorovaných serverech. Toto je provedeno vzdálenou instalací .MSP souboru, který se při instalaci hotfixu na RMS nahraje do adresáře AgentManagement v instalačním adresáři OpsMgr 2007.

SCOM agent hotfix

Během instalací hotfixů, které jsou určeny i pro roli agenta, dojde k umístění všech agentů do stavu vyžadují schválení a jejich umístění do složky Pending Management. Samozřejmě za předpokladu, že je takto systém nakonfigurován. Administrátor SCOM 2007 musí následně instalace aktualizací na agenty ručně schválit. Po schválení dojde k vzdálené reinstalaci agenta a včetně všech dostupných aktualizací .MSP v adresáři s instalací agenta.

Před schválením aktualizace agenta je dobré zkontrolovat stav souborů .MSP v adresářích AgentManagementx86 a AMD64 na všech SCOM rolích RMSMSGW.

Je velmi doporučeno instalovat hotfixy nejprve na serverové SCOM 2007 role a teprve následně na agenta. Pokud se stane, že některý agent nebyl aktualizován např. z důvodu ověření nebo umístění v DMZ, lze hotfix následně instalovat přímo na monitorovaném zařízení (klient/server).

Je zde také doporučení aktualizovat maximálně 200 agentů v jednom čase.

Pokud budete do prostředí SCOM 2007 přidávat z management konzole další zařízení, instalace agenta včetně všech aktualizací proběhne automaticky. Pokud budete provádět instalaci agenta ručně nebo pomocí dalších nástrojů (SMS, SCCM, Altiris), musíte hotfixy instalovat také ručně nebo skriptem.

A jak poznáte jaké hotfixy jsou instalovány na jednotlivé agenty?

Pokud se v management konzoly podíváte na záložku administrace a dále Device Management Agent Managed, uvidíte v hlavním okně seznam zařízení s nainstalovaným agentem a jeho hlavní verzí. RTM 6.0.6500, SP1 6.0.6278.

Jak se ale dozvíme skutečnou verzi agenta?

Metoda 1

 •  

 • Přepněte zobrazení na Discovered Inventory ve složce Monitoring

 • Vyberte Actions, pomocí Change Target Type změňte zobrazení na Health Service

 • Vyberte Operations Manager agent a vidíte Patch List objekty v Detail view.

Metoda 2

 • V Operations Manager vytvořte nový State view.

 • Pro view properties vyberte volbu Show data related to

 • Vyberte Health Service v zobrazení Look for

 • Na Display tab povolte pole Patch List

Pomocí funkce Personalize View nastavíme zobrazení sloupců Name a Patch List. Nyní uvidíme ve sloupci Patch List informace o verzi agenta, instalovaných hotfixech (včetně data instalace). Bohužel je toto pole omezeno 255 znaky v databázi.

SCOM agent verze

Tyto informace jsou aktualizovány jednou denně.

=============================================================

Aktualizace pro Patchlist table

Zde je důležitý hotfix pro korektní zobrazení Patch list table:

http://support.microsoft.com/kb/958253.

Popis:

When you try to view the Patch List property in Microsoft System Center 2007 Operations Manager, the list of Operations Manager agent hotfixes may be truncated. Therefore, you cannot determine which hotfixes are already installed on agents and which hotfixes must be installed.

Autor: Pavel Řepa

Next Post Previous Post