První pohled na správu procesů s nástroji System Center 2012

Tento článek byl přednostně publikován v Microsoft TechNet Flash zpravodaji 1/2012. Abychom mohli korektně řídit IT, musíme mít především jasno v IT procesech a jejich vazbách. Existují různá řešení, která nám mohou pomoci s jejich správou. My se dnes opět zaměříme na rodinu Microsoft System Center, tentokrát z pohledu.

000

Dnešní téma může zahrnovat klidně celou rodinu produktů Microsoft System Center 2012, ale jsou zde dva produkty, které jsou pro toto téma přímo vytvořeny. Prvním je System Center Service Manager 2012, starající se o správu ITIL procesů a druhým je System Center Orchestrator 2012, který řeší správu technologických procesů. Jaký je mezi nimi rozdíl, si popíšeme v následujícím článku. SC Service Manager Nejprve malé opakování. SC Service Manager 2010 byl uveden na jaře roku 2010 jako „první“ verze servisdeskového řešení od společnosti Microsoft. Pracuje především s procesy z oblastí incident, problem a change managementu. Díky propojení na zdroje informací z Active Directory, SC Operations Manager 2007 a SC Configuration Manager 2007 a jejich vzájemného provázání v rámci SC Service Manager 2010 CMDB jsme schopni velmi jednoduše a hlavně rychle zjistit informace ke konkrétním objektům. Také je k dispozici webový portál, pomocí kterého mohou uživatelé založit incident nebo změnový požadavek. Také je možné v rámci portálu publikovat informace ze znalostní knihovny nebo informovat uživatele o důležitých událostech. SC Service Manager je jediný produkt z rodiny System Center, který umožňuje komunikovat s uživatelem v českém jazyce. SC Service Manager 2012 SC Service Manager 2012 vychází z předchozí verze 2010, přičemž byl rozšířen o nové oblasti správy procesů a možnosti konfigurace. Do správy procesů byla zahrnuta problematikaRelease Managementu,Service Request Fulfillment, včetně řízení katalogu služeb a SLA. Mezi další nové vlastnosti patří přepracovaná reportovací část, v které můžeme použít jak stávající reporty, tak analýzu na úrovní OLAP kostek. Informace je možné do CMDB importovat pomocí konektorů z mnoha dalších systémů.

 • System Center 2012 – SC Configuration Manager, SC Operations Manager, SC Virtual Machine Manager, SC Orchestrator

  • System Center 2007 – SC Configuration Manager, SC Operations Manager
  • Ostatní zdroje dat - Active Directory, Exchange konektor, CSV
  • Externí řešení - Provance IT Asset Lifecycle Process Management Pack

  Vlastnosti konektorů dostupných i ve stávající verzi SC Service Manager 2010 byly rozšířeny s ohledem na aktuální možnosti a vlastnosti jednotlivých řešení. Správa IT služeb Celé IT se v dnešní době točí kolem poskytování IT služeb, které můžeme mít z externích i interních zdrojů. K jejich nabízení, řízení a vyhodnocování je možné využít nových vlastností SC Server Manageru 2012, který má nyní zabudovánu správu katalogu služeb (s možností publikace IT služeb na uživatelský portál), správu požadavků na IT služby s možností přehledné konfigurace potřebných aktivit, řízení SLA pro nabízené IT služby včetně kalendář, kde definujeme pracovní dobu, svátky…atd.

 

 

Release Management V rámci SC Service Manager 2012 máme nyní možnost řídit problematiku Release Managementu. Pomocí Release Managementu můžeme v praxi například řešit provozování několika verzí IT služeb v rámci jednoho projektu nebo požadavku v závislosti na schvalovacích procesech. Stejně jako u požadavků na změny, záznamy verzí obsahují aktivity pro schválení a manuální činnosti. Kromě toho můžeme uvolnit záznamy, které obsahují paralelní a sekvenční aktivity. Paralelní a sekvenční aktivity jsou kontejnery na jiné činnosti a definují, jak budou tyto činnosti provádět paralelní aktivity. Mohou být prováděny současně, zatímco ostatní paralelní aktivity jsou ve vývoji. Sekvenční činnosti musí být dokončeny v pořadí, v jakém jsou řazeny, jedna po druhé.

 

Nový uživatelský portál Self-Service portál v SC SM 2010 není zrovna ideální nástroj pro koncového uživatele. Vývojáři ve společnosti Microsoft dostaly jasný úkol, vytvořit zcela nový uživatelsky přívětivý webový portál. Ten je nyní založen na platformě SharePoint 2010 a Silverlight. Nový portál má mnoho nových funkcí, které předchozí verze neměla, jako je jednoduchá funkce umožňující koncovým uživatelům psaní komentářů na vlastní aktivní pracovní položky. Uspořádání a funkce portálu je založena na katalog služeb a je definována v rámci konzoly. Další užitečnou funkcí je, že můžete nastavit různé nastavení zabezpečení v závislosti na roli, kterou je uživatel členem. Microsoft také vytvořil vlastní nástroj pro SharePoint webpart, který umožňuje snadné přizpůsobení všech služeb souvisejících s webparts správou. Založení incidentu uživatelem je teď o něco pohodlnější a přehlednější.

 

 

Podrobnější reporty a dolování dat – OLAP, Excel, SharePoint Další novinkou v SC Service Manageru 2012 je možnost vytváření OLAP kostek nad datovým skladem a díky tomu podrobnější analýzu dat. Jedná se o nástupce produktu System Center Reporting Manager (SCRM), který byl kdysi dostupný. Informace ukládané do datového skladu mohou být jak z  produktů Microsoft System Center (Service Manager, Operations Manager, Configuration Manager), tak i dalších datových zdrojů jako jsou SAP, CRM atd. Díky tomu lze v rámci SC Service Manageru 2012 vytvořit společný datový model, pomocí dalších nástrojů Pomocí pokročilé analýzy v SC Service Manageru 2012 vytvoříme datový model, pro publikování, prohlížení a manipulaci dat OLAP krychle použijeme aplikaci Microsoft Excel nebo Microsoft SharePoint. Microsoft Excel se používá především k vlastnímu zobrazení a manipulaci s daty. Microsoft SharePoint se používá především jako prostředek pro publikování a sdílení dat OLAP krychle.

 

Větší integrace – propojení nebo zastřešení? V rámci SC Service Manageru 2012 jsou k dispozici dva nové konektory – SC Orchestrator 2012 a SC Virtual Machine Manager 2012 konektor. SC Orchestrator 2012 konektor slouží k importu technologických procesů (runbook) ze SC Orchestrator 2012, takže mohou být použity pro automatizaci procesů v rámci SC Service Manageru 2012. Jednotlivé runbooky jsou používány pro definování aktivit. To vše bez nutnosti programování nebo používání Authoring Tool. SC Virtual Machine Manager 2012 konektor importuje informace o různých cloud a VM šablonách, takže mohou být použity při vytváření servisních služeb v rámci katalogu služeb. Instalace V rámci SC Service Manager 2012 je několik aplikačních rolí. Každá role má specifické požadavky na hardware. Oproti předchozí verzi se zvýšily požadavky na hardware konfiguraci každé aplikační role. Service Manager management server

 • Obsahuje hlavní software součásti SC Service Manageru 2012. SC Management Server můžeme použít pro správu událostí, změn, uživatelů a úkolů

  • Dual Quad-Core 2.66 GHz CPU, 8 GB / 16 GB RAM (až 20000 / 50000 uživatelů)

  Service Manager database

 • Databáze, která obsahuje konfigurační položky (CI) SC Service Manageru 2012 získané z IT prostředí, pracovní položky, jako jsou incidenty, požadavky na změny a vlastní nastavení. Jedná se o implementaci Configuration Management Database (CMDB) v rámci SC Service Manageru 2012

  • Dual Quad-Core 2.66 GHz CPU, 8 GB / 32 GB RAM (až 20000 / 50000 uživatelů)

  Data warehouse management server

 • Počítač, který je hostitelem serverové části datového skladu

  • Dual Quad-Core 2.66 GHz CPU, 8 GB / 16 GB RAM (až 20000 / 50000 uživatelů)

  Data warehouse databases

 • Databáze, které umožňují dlouhodobé ukládání pracovních dat, která generuje SC Service Manager 2012. Tyto databáze jsou také používány pro reportování

  • Dual Quad-Core 2.66 GHz CPU, 8 GB / 32 GB RAM (až 20000 / 50000 uživatelů)
  • Až 400 GB místa na disku

  Service Manager console

 • Základní rozhraní pro správu SC Service Manager 2012 prostředí i pro práci řešitele

  • Dual-Core 2.0 GHz CPU, 2 GB RAM

  Self-Service Portal

 • Webové rozhraní SC Service Manageru 2012

  • Dual Quad-Core 2.66 GHz CPU, 8 GB / 16 GB RAM (až 20000 / 50000 uživatelů)
  • Dual Quad-Core 2.66 GHz (8-core) CPU, 8 GB (SharePoint Web Parts)

  Instalační požadavky SC Service Manager 2012 pro software se oproti verzi 2010 změnily. K dispozici jsou oficiálně informace k BETA verzi, které se mohou do uvedení verze RTM ještě změnit.

  Server role**** SCSM 2010 SP1**** SCSM 2012 Beta****
  **Management server** * Windows Server 2008 x64 – or higher * .Net 3.5 framework with SP1 * Microsoft Report Viewer Redistributable * Windows Server 2008 R2 SP1 x64 * .Net 3.5 framework with SP1 * Microsoft Report Viewer Redistributable * ADO.NET Data Services Update for .NET Framework 3.5 SP1 * Powershell 2.0
  **Data Warehouse server** * Windows Server 2008 x64 – or higher * .Net 3.5 framework with SP1 * Windows Server 2008 R2 SP1 x64 * .Net 3.5 framework with SP1 * Powershell 2.0
  **Database server** * SQL Server 2008 SP1 x64 – or higher * .Net 3.5 framework with SP1 (if hosting DW dbs) * SQL Server 2008 SP1 x64 – or higher * .Net 3.5 framework with SP1 (if hosting DW dbs)
  **Service Manager konzole** * Windows XP SP3 * Windows Vista (Ultimate/Enterprise) * Windows 7(Professional/Ultimate) * .Net 3.5 framework with SP1 * Microsoft Report Viewer Redistributable * Windows Vista SP2 (Ultimate/Enterprise) * Windows 7(Professional/Ultimate) * .Net 3.5 framework with SP1 * Powershell 1.0/2.0 * ADO.NET Data Services Update for .NET Framework 3.5 SP1 * Microsoft Analysis Management Objects (AMOs) * Microsoft Report Viewer Redistributable
  **Self-Service portál** * Windows Server 2008 x64 – or higher * IIS 7 with IIS 6 metabase compatibility * ASP.NET 2.0 * Windows Server 2008 R2 x64 * IIS 7 with IIS 6 metabase compatibility * ASP.NET 2.0 * .NET Framework 4 * SharePoint Foundation 2010 - or higher

  Instalace samotná je, jak jsme si zvykli i ostatních produktů System Center 2012, velmi pohodlná a to díky průvodci, který nás provede instalačním procesem jednotlivých rolí. Stejně jako v předchozí verzi je možné instalovat SC Service Manager 2012 role na nejméně 2 samostatné Windows Servery.

  Průvodce instalace roleservice manager management serveru provede automaticky kontrolu požadavků na hardware a software.

  Na další obrazovce provedeme konfiguraci připojení k SQL databázi. Je vytvořena databáze Service Manager.

  Dále zvolíme název pro Service Manager management skupinu a doplníme správné servisní účty. Instalaci SC Service Manager 2012 roledata warehouse management server provedeme na druhém připraveném serveru. Opět proběhne kontrola požadavků na hardware a software. Následně budeme konfigurovat nastavení pro SQL server. Prodata warehouse management server je v plné konfiguraci vytvářeno celkem 6 databází.

 • DWStagingAndConfig – základní databáze pro datový sklad

  • DWRepository – základní databáze pro datový sklad
  • DWDataMart – základní databáze pro datový sklad
  • DWASDataBase – použita SQL Analysis Services (SSAS) pro OLAP kostky
  • OMDWDataMart – použita pro sběr dat z Operations Manageru
  • CMDWDataMart – použita pro sběr dat z Configuration Manageru

   

 

Dále zvolíme název prodata warehouse management skupinu, nastavíme připojení k SQL reporting serveru a doplníme správné servisní účty.

SC Service Manager 2012 konzolu je možné umístit i na klientský operační systém. Pokud je verze operačního systému česká, máme k dispozici českou verzi instalátoru. Samotné rozhraní SC Service Manageru 2012 je potékompletně v české verzi.

 

Instalace Self-Service portálu SC Service Manageru 2012 je specifická. Máme zde totiž nyní možnost instalovat portál do prostředí Sharepoint 2010 (minimálně verze Foundation).

Pro úspěšnou instalaci a konfiguraci portálu si předem připravíme SSL certifikát z certifikační autority a během instalace ho přidáme do konfigurace. SC Orchestrator 2012 SC Orchestrator 2012 je možné využít pro automatizaci libovolného technologického IT procesu napříč heterogenním prostředím na základě celkového řešení pro správu incidentů, správu změn a konfigurací a konečně i správu služeb a jejich zřizování. Tolik definice vycházející z předchozí verze produktu. SC Orchestrator 2012 jako nástupce řešení Opalis, které bylo společností Microsoft připojeno do rodiny System Center v roce 2009 v rámci akvizice stejnojmenné firmy, doznal zásadní změny. Struktura aplikace byla přepracována na platformu Microsoft technologií (již žádný Oracle nebo Java J) a i díky sjednocení instalačního procesu s ostatními produkty rodiny System Center se z něj stal plnohodnotný člen tohoto řešení.

SC Orchestrator 2012 je možné využít pro propojení různých technologických procesů a to nejen těch od společnosti Microsoft, na základě importu a konfigurace integračního balíčku pro danou technologii. Lze také vytvářet vlastní integrační balíčky. Následným poskládáním technologického procesu v přehledném grafickém rozhraní Runbook Designeru, konfigurací jednotlivých objektů a publikováním runbook v Orchestration Console máme k dispozici automatizovaný proces. V rámci Orchestration Console je následně možné jednotlivé runbooky a instance jobů sledovat, spouštět nebo zastavovat.

 

 

V rámci příchodu nových verzí produktů System Center 2012 je workflow SC Orchestrator 2012 integrováno do řešení SC Service Manager 2012 a SC Virtual Machine Manager 2012. Díky tomuto propojení jsme schopni automatizovat mnoho dalších činností IT světa. Závěr aneb SC Service Manager vs. ITIL v3 Správa IT je o dnes řízení procesů. Jak je vidět na následujícím obrázku, správu ITIL v3 procesů budete mít pomocí SC Service Manager 2012 případně s malou pomocí dalších produktů Microsoft System Center plně pod kontrolou.

Odkazy

Autor: Pavel Řepa

Previous Post