Performance & Resource Optimization (PRO) – vysoká dostupnost především

Mezi běžnou součást dnešního IT musíme počítat virtualizační technologie. V době hledání všemožných úspor je virtualizace jednou z cest, kde je lze nalézt. Šetří prostor, energie, zdroje i čas potřebný ke správě. Jak ale zajistit vysokou dostupnost virtuálního prostředí a pokud možno bez minimálních zásahů člověka? K tomu nám může dobře posloužit rozšíření produktu System Center Virtual Machine Manager 2008 (SCVMM 2008). společnost Microsoft zabudovala do produktu SCVMM 2008 možnost aktivního propojení s dohledovým systémem System Center Operations Manager 2007 (SCOM 2007). Rozšíření Performance & Resource Optimalization (PRO) nám po konfiguraci umožní automatickou kontrolu stavu virtuálního i fyzického prostředí, její vyhodnocování a především možnost spouštění reakčních opatření na straně SCVMM 2008.

MS SCOM MS SCVMM

Co to tedy je PRO?

PRO znamená Performance & Resource Optimization a je to řešení, které:

 • je určené k integraci SCOM 2007 a SCVMM 2008 a jejich vzájemnou spolupráci

 • je software využívající System Center Operations Manager framework, pomocí kterého partneři společnosti Microsoft mohou dodat přidanou hodnotu ke svým řešením pro SCVMM 2008

 • obsahuje konektor mezi SCOM 2007 a SCVMM 2008 a management packy s definicí pravidel pro dohled a reakční opatření

 • pomáhá minimalizovat odstávky a zkracuje dobu řešení problému

 • ve verzi pro SCVMM 2008 R2 využití nových vlastností operačního systému Windows Serveru 2008 R2 a Hyper-V verze 2

 • Live Migration

 • Storage Migration

 • Clustered Shared Volumes (CSV)

 • Maintenance Mode

Jak to celé pracuje?

Můžeme si uvést příklad monitorování a správy tří-nódového clusteru s virtuálními stroji umístěnými na jednotlivých nodech. O prostředí se nám stará SCVMM 2008 spolu se SCOM 2007.

  * Ve chvíli vysokého zatížení prvního nodu (může být např. i síťový prvek, diskové pole) detekuje SCOM 2007 překročení předem definované mezní hodnoty a zašle tuto informaci systému SCVMM 2008 * Ve chvíli doručení je informace v rozhraní SCVMM 2008 oznámena komponentou PRO tip. * V závislosti na nastavení je možné ručně nebo automaticky provést doporučenou, předem nakonfigurovanou reakci, přesun virtuálního stroje na jiný, méně zatížený node.

Po dokončení migrace a opětovné kontrole pomocí SCOM 2007 je zobrazení zdraví prostředí vráceno do normálního, bezchybného stavu.

Integrace SCVMM 2008 a SCOM 2007 

Kromě výše popsané funkcionality jsou součástí Performance & Resource Optimalization také management packy do systému SCOM 2007. Tyto management packy umožňují zobrazení stavu jednotlivých komponent virtualizačního prostředí se všemi vzájemnými vazbami. Nejen těch virtuálních v rámci virtuálních strojů a jejich systémů nebo aplikací, ale i fyzickou vrstvu jednotlivých host serverů. Jsou v nich také definovány návrhy řešení a reakce na vzniklé události.

PRO management packy od dalších výrobců

Na konferenci Microsoft Management Summit 2009 oznámilo hned několik výrobců hardware a software uvedení vlastních řešení PRO management packů. Patří mezi ně např. společnosti DELL, Hewlett Packard, Emulex, Brocade, Quest Software a další. Díky PRO MP těchto výrobců bude možné sledovat stav virtualizačního prostředí již na úrovni fyzického hardware (nebo softwarové úrovni) a díky možnosti automatizace reakčních opatření zajistit vysokou dostupnost celého virtualizačního prostředí.

Autor: Pavel Řepa

Next Post Previous Post