Změny v licencování pro System Center Essentials 2010 a koncové ceny!!!

Dnes tu mám jeden netechnický příspěvek, který ale zajisté zaujme. Na jarních přednáškách o System Center Essentials 2010 jsem zmiňoval změny v licencování a nyní jsou zde. Od začátku června je k dispozici plnohodnotná verze produktu System Center Essentials 2010 a v dnešním příspěvku přináším informace o licencování a orientačních cenách řešení. Hned na úvod připomenu, že se jedná o koncové ceny, které se budou měnit v závislosti na typu licenční smlouvy, kterou máte případně se společností Microsoft podepsánu.

SCE 2010

Nejprve terminologie

Licenční model pro Microsoft System Center Essentials vyžaduje licenci pro management server a hlavně licence pro každé fyzické spravované zařízení (ML) na kterém chcete spravovat prostředí prostředí operačního systému případně zde instalované aplikační řešení. Jednotlivé licence System Center Essentials 2010 se dělí následovně:

 • System Center Essentials Management Server Software: Licence pro System Center Essentials 2010 management server. Licence může být pořízena samostatně (budeme využívat SQL Server Express umístněný na instalačním DVD) nebo v bundlu s technologickou edicí SQL 2008 serveru (edice SQL Server Standard) s omezením na jednu instanci.

  • System Center Essentials Server ML: Licence určená pro každý fyzický server, na kterém jsou servery spravované System Center Essentials 2010. Licence nám umožňuje spravovat libovolný počet OSE (Operating System Environment – prostředí operačního systému) zde umístěných s tím, že maximální technický limit pro jeden System Center Essentials 2010 server je správa 50 serverových OSE.

  • System Center Essentials Client ML: Licence určená pro každý fyzické koncové zařízení, na kterém je spravované OSE. Stejně jako u předchozí licence jsou jednou licencí pokryty všechny spravované OSE na fyzickém počítači. Maximální technický limit pro jeden System Center Essentials 2010 server je správa 500 klientských OSE.

  Novinky v licencování System Center Essentials 2010

  System Center Essentials 2007 System Center Essentials 2010
  Technické omezení na správu 30 serverových OSE a 500 klientských OSE pro každý System Center Essentials. Technické omezení na správu 50 serverových OSE a 500 klientských OSE pro každý System Center Essentials.
  Licencováno na OSE (fyzický i virtuální). Licencováno na fyzické zařízení s OSE.
  V základní nabídce pořídíme licenci pro Essentials management server, 10 serverových OSE a 50 klientských OSE licencí. V základní nabídce pořídíme licenci pro Essentials management server. Licence pro klient/server ML zařízení můžeme nakupovat v libovolném množství.
   
  Licencování správy virtuálních počítačů v System Center Essentials 2010: Jak jsem zmínil výše, System Center Essentials 2010 je licencován na fyzické zařízení. A také jsem zmínil technické omezení na správu maximálně 50 serverových OSE a 500 klientských OSE. Příklad: Pokud tedy koupím licence na správu 20 fyzických serverů (na kterých běží dalších 30 virtuálních serverů), jsou spravovány nejen fyzické servery, ale i všech 30 virtuálních serverů. Po naplnění limitu nelze přidávat do správy další servery, ale pro správu 50 serverů nám stačí pouze 20 serverových OSE licencí. #### Koncové ceny System Center Essentials 2010 Zde jsou koncové ceny licencí v EUR pro SELECT A. Ceny v různých licenčních modelech se mohou velmi lišit.
 • System Center Essentials 2010 Management Server Software License – € 106 * Management server licence pro plnou správu aplikací, serverů a klientů. Obsahuje SQL Server Express Edition.

  • System Center Essentials 2010 Management Server Software License with SQL Server Technology - € 893 * Management server licence pro plnou správu aplikací, serverů a klientů. Obsahuje technologickou licenci SQL Server 2008 Standard Edition.

  • System Center Essentials 2010 Server ML - € 106 * ML pro správu serverových OSE běžících na fyzickém zařízení s připojenou licencí. Technicky omezeno na maximálně 50 serverových OSE. Na každý fyzický server je potřeba jedna Server ML.

  • System Center Essentials 2010 Client ML - € 17 * ML pro správu klientských OSE běžících na fyzickém zařízení s připojenou licencí. Technicky omezeno na maximálně 500 klientských OSE.

  System Center Essentials 2010 vyžaduje ke svému chodu Microsoft SQL Server. Essentials 2010 je dodáván se SQL Serverem Express Edition, který je doporučen pro správu prostředí s přibližně 15 servery a 150 klienty. Pro větší IT prostředí je doporučeno využít SQL Server 2008 Standard Edition, který lze pořídit buď samostatně nebo v rámci technologické licence se System Center Essentials 2010 management serverem. Návrh pro implementaci však závisí na konkrétním IT prostředí.

Autor: Pavel Řepa

Next Post Previous Post