System Center Essentials 2010 v obrazech

Na konci září byla uvolněna veřejná BETA produktu System Center Essentials 2010. Tuto informaci jste možná zaregistrovali. V příspěvku (Jak nasadit System Center Essentials 2010) jste mohli najít informaci o zveřejnění BETA verze dokumentace pro nasazení tohoto systému. Já jsem se na novou verzi systému pro dohled a správu IT středně velkých společností podíval blíže. V tomto příspěvku si můžete přečíst mé postřehy.

Co je nového?

Představíme si, co by mělo být na jaře příštího roku nového oproti verzi Essentials 2007 SP1. Jednou z novinek je změna zacílení řešení pro dohled maximálně 50 serverů (SCE 2007 pouze 30), 500 stanic a přibližně 100 síťových zařízení. Mezi síťová zařízení můžeme počítat vše, co budeme monitorovat pouze pomocí SNMP (síťové prvky, tiskárny, čidla a jiné) a jejich počet je omezen výkonnostními parametry řešení. Hlavní novinkou je totiž použití System Center Operations Manager 2007 R2 a System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 jako základ pro Essentials 2010. Jenže je zde použita z obou řešení pouze část. Pomocí Essentials 2010 nelze monitorovat nativně non-Windows prostředí (SCOM 2007 R2 má podporu Cross Platform Extensions) a nelze spravovat jiné virtualizační technologie než Microsoft Hyper-V a Microsoft Virtual Server 2005 R2 (SCVMM 2008 má podporu VMware ESX). Essentials 2010 je určen především do IT prostředí, které je založené na Microsoft Windows. Na přiložených obrázcích si můžete udělat představu o prostředí a způsobu práce v Essentials 2010. Proces instalace:

 • Pomoc s požadovanými komponentami – Během instalačního procesu si Essentials 2010 kontroluje dostupnost požadovaných komponent (hardware, software, OS komponenty) a v případě chybějících komponent sám nabídne a následně provede jejich stažení, instalaci a konfiguraci.

  • Modulární instalace komponent – Komponenty Essentials 2010 mohou být instalovány buď všechny na jednom serveru nebo lze jednotlivé komponenty umístit na jiné servery. Reporting lze umístit na vzdálený databázový server, Essentials 2010 konzole jde nainstalovat na vzdálený počítač, agenty lze instalovat ručně. Komponenty pro reporting a virtualizaci je možné kdykoliv přidat nebo odebrat.
  • Dynamické aktualizace pro instalaci – Essentials 2010 může během instalačního procesu provést kontrolu na dostupnost aktualizací, které byly vydány po uvolnění dané verze Essentials 2010.
  • Operační systém – Pokud chceme využít komponenty pro správu virtualizace (zabudovaný SCVMM 2008 R2), musíme instalovat Essentials 2010 na operační systémy Windows Server 2008 x64 Standard nebo Enterprise.
  • Databáze – Během instalace je vyžadován SQL Server 2008 Service Pack 1 x86/x64. Instalace na SQL Server 2005 již není možná.

  Proces konfigurace:

 • Rozšířená kritéria pro plánovanou discovery – Essentials 2010 je možné konfigurovat pro automatickou discovery nových počítačů a zařízení v našem prostředí nebo můžeme nastavit rozšířená pravidla pro automatickou discovery (např. pouze pro zařízení v konkrétní organizační jednotce AD).

  • Detekce konfliktů s Group Policy – Essentials 2010 samo nemění nastavení Group Policy. Během konfigurace průvodce vyhledává konflikty v Group Policy a nabídne možnost změnit nastavení pro vyřešení konfliktů.
  • Monitoring Configuration Wizard – Průvodce umožní nastavit Essentials 2010 pro automatickou kontrolu nových aplikací a rolí, které mohou být monitorovány a doporučí import management packů, které jsou dostupné pro nově nalezené aplikace a role. Průvodce také doporučí monitorování základních aplikací a rolí v našem prostředí.
  • Automatický import a aktualizace management packů – Essentials 2010 automaticky importuje a aktualizuje základní management packy. Essentials 2010 management packy mohou být stahovány přímo z webu Management Pack katalogu v rámci prostředí Essentials 2010 (stejné ve SCOM 2007 R2).
  • Konfigurace firewall a Remote Assistence – Průvodce umožní nastavit výjimky pro firewall a zapnout vzdálenou asistenci pro všechny monitorované počítače.

  Správa počítačů:

 • Aktualizace základního pohledu – Základní pohled Essentials 2010 umožňuje komplexnější pohled na stav našeho IT prostředí a umožňuje z tohoto pohledu spouštět základní úlohy.

  • Udržovaní skupin na základě kritérií – Můžeme definovat dynamické členství ve skupinách, které bude přidělováno nebo odebíráno automaticky na základě vytvořených kritérií. Na základě členství ve skupinách bude možné vytvářet pohled a reporty.
  • Upozornění na nové management packy – Essentials 2010 zobrazuje v záhlaví informace o aktualizacích importovaných management packů.
  • Vylepšené filtrování a vyhledávání v rámci pohledů – V Essentials 2010 je možné vytvářet vlastní pohledy, které umožňují efektivnější filtrování a vyhledávání, např. pro instalovaný software a aktualizace.

 

 

Inventarizace a reporty:

 • Kandidáti virtualizace - Essentials 2010 pomáhá identifikovat fyzické počítače jako vhodné kandidáty pro převod do virtuálního prostředí.

  • Vytížení virtuálních strojů na HOST serveru – Essentials 2010 ukazuje využití zdrojů a počty virtuálních strojů běžících na vybraných HOST serverech pro load balancing.
  • Security and Critical Update Compliance report – Report ukazuje, zda jsou na spravovaných počítačích instalovány důležité aktualizace, které jsou řízeny pomocí Group Policy nebo local policy v Essentials 2010.
  • Asset tag a BIOS serial number – V Essentials 2010 můžeme vidět informace o Asset Tag a BIOS Serial Number spravovaných počítačů.

  Správa virtualizace: Možnost správy virtualizace – Součástí Essentials 2010 jsou komponenty pro správu virtualizačních technologií, založené na řešení System Center Virtual Machine Manager (SCVMM), umožňující centralizovanou správu infrastruktury virtuálního prostředí. Správu virtualizace lze provádět pomocí zabudovaných úloh z prostředí Essentials 2010 a zahrnuje následující:

 • Návrh a konfiguraci HOST serverů

  • Vytváření a správu virtuálních strojů
  • Konverzi fyzických a kopírování virtuálních strojů (P2V nebo V2V)
  • Správa snapshotů virtuálních strojů pro rychlou, dočasnou zálohu
  • Import existujících virtuálních harddisků a VMware virtuálních serverů
  • Výběr HOST serverů pro umístění virtuální stroje na základě inteligentního výpočtu
  • Flexibilitu pro nasazení – Komponenty pro správu virtualizace jsou integrovány do instalačního procesu Essentials 2010 a je možné je přidat nebo odebrat kdykoliv podle potřeby.

  Essentials 2010 podporuje:

 • Windows Server 2008 nebo novější s rolí Hyper-V (x64)

  • Windows Server 2003 SP1 s Virtual Server 2005 R2 nebo novější (x86)

  Maximální využití fyzických zdrojů:

 • Komplexní dohled zdrojů fyzického i virtuálního prostředí, zahrnujícího hardware, operační systémy, aplikace a služby

  • “Rapid Provisioning” pro HOST servery a virtuální stroje
  • Předkonfigurované šablony virtuálních strojů

  Monitoring:

 • Import management packů přes Web Catalog – Stahování management packů pomocí webové služby Management Pack katalog z Essentials 2010 konzole.

  • Zjednodušené vytváření notifikací – V Essentials 2010 je stejně jako ve SCOM 2007 R2 možné vytvářet notifikace přímo z konkrétního alertu. Notifikace je možné zasílat pomocí e-mailu, instantní zprávy, SMS nebo spustit command.
  • Service Level Tracking – Možnost sledování dostupnosti distribuovaných aplikací jako služby (SLO).

  Update Management:

 • WSUS 3.0 – V Essentials 2010 je pro správu aktualizací zabudován Windows Server Update Services (WSUS) 3.0 Service Pack 2, který využívá MS SQL Server 2008

  • Automatické stahování aktualizací – Essentials 2010 je možné konfigurovat pro automatickou synchronizaci aktualizací a software, na základě prozkoumání našeho spravovaného prostředí.
  • Auto-approve deadlines – Konfigurace deadlines zajistí automatickou instalaci kritických aktualizací na klientské počítače.
  • Synchronizace s Microsoft Update několikrát denně – Essentials 2010 je možné nastavit na automatickou nebo ruční synchronizaci obsahu aktualizací a je možné nastavit spuštění synchronizace několikrát denně.
  • Zobrazení potřebných aktualizací – Můžeme použít pohled nebo report pro zobrazení vyžadovaných aktualizací, které ještě nebyly nahrány do našeho prostředí.

  Software Deployment:

 • Podpora pro nastavení filtrů – V Essentials 2010 je možné instalovat software na všechny spravované počítače nebo na skupinu počítačů s definovanými filtry (operační systém, architektura nebo jazyk.

  • Konfigurace vlastností existujících balíčků – Je možné konfigurovat parametry balíčku včetně návratových kódů.
  • Lokalizace názvů a popisů – Lokalizace názvů a popisů během vytváření balíčků v Essentials 2010.

  Authoring:

 • Management Pack Templates – Do Essentials 2010 byly zahrnuty nové šablony pro dohled procesů a Windows služeb.

  • Overrides – Do Authoring části konzole byl doplněn přehled o veškerých změnách (Overrides), které jsou vytvořeny.
  • Service Level Tracking – Možnost vytvářet pravidla pro sledování dostupnosti distribuovaných aplikací jako služby (SLO).

  Co říci na závěr?

  Pokud je naše IT prostředí postavené na platformě společnosti Microsoft a splňuje kritéria pro nasazení, bude Essentials 2010 dozajista přínosem. IT oddělení musí být v dnešní době schopno vzniklé problémy rychle detekovat a následně rychle vyřešit. Také potřebuje jednoduše spravovat virtuální technologie, bezpečnostní problematiku nebo instalaci aplikací. Essentials 2010 je nástroj, který tyto požadavky může splňovat. A chceme-li větší záběr? Potřebujeme mít pod kontrolou i jiná řešení než od společnosti Microsoft? Chceme provádět kompletní instalaci nebo inventarizaci počítačů? Potom tu jsou samostatná řešení nástrojů Microsoft System Center – Operations Manager 2007 R2, Configuration Manager 2007 SP2 nebo Virtual Machine Manager 2008 R2. Stačí si vybrat.

Autor: Pavel Řepa

Next Post Previous Post