System Center Essentials 2010 Resource Kit

Resource Kit obsahuje sadu nástrojů, které vám pomohou s nasazením a podporou System Center Essentials 2010. Pokud je Resource Kit nainstalován na Essentials 2010 Management Serveru, jsou nainstalovány všechny nástroje. Pokud instalujete Resource Kit na jakémkoli jiném počítači, včetně Essentials 2007 SP1 Management Serveru, bude nainstalován pouzeEssentials Server Cleanup Toola Published Software Certificate Update Tool.

MS SCE2010

Součástí Essentials 2010 Resource kitu jsou následující nástroje, které po instalaci naleznete v adresáři “%programfiles%System Center Essentials Resource Kit”.

* Essentials Server Migration Advisor 
 • Published Software Certificate Update Tool
 • Setup Log Parser
 • Maintenance Mode Management Pack
 • Computer Group Repair Tool
 • Essentials Server Cleanup Tool

  Computer Group Repair Tool Tento nástroj identifikuje a opravuje porušené vztahy mezi skupinami počítačů Essentials 2010 a odpovídajícími skupinami v rámci Windows Server Update Service (WSUS). Essentials Server Cleanup Tool Pokud Vám instalace Essentials 2010 selže, můžete spustit tento nástroj a vyčistit jím soubory, které zbyly z nezdařené instalaci a tím obnovit počítač do původního stavu. Poté můžete začít instalaci znovu. Nástroj také odstraňuje z počítače stávající certifikáty Windows Server Update Services ( WSUS). Essentials Server Migration Advisor Tento nástroj můžete použít pro přesun management serveru Essentials 2010 na jiný fyzický (logický) server. Nástroj provede zálohu zdrojového serveru a obnoví jej na cílový server. Během migrace jsou šifrovací klíče a certifikáty, používané v rámci System Center Essentials 2010, šifrovány pomocí hesla.

  Maintenance Mode Management Pack V rámci Essentials 2010 nelze standardně plánovat maintenance mode pro provádění údržby. Díky Maintenance Mode Management Packu lze naplánovat maintenance mode pro libovolnou skupinu počítačů. Určíme začátek maintenance mode, délku jeho trvání, dny, kdy se spustí a nastavíme kategorii (důvod vypnutí).

  Published Software Certificate Update Tool Nástroj odstraňuje stávající certifikát pro publikování software z Essentials 2010 nebo Essentials 2007 management serveru a všech spravovaných počítačů, vytváří certifikát nový, provádí distribuci nového certifikátu na spravované počítače a podepisuje veškerý lokálně publikovaný obsah novým certifikátem. Setup Log Parser Při instalaci System Center Essentials 2010, instalační program vytvoří “SCESetupWizard.log” a soubory souvisejících logů, v závislosti na funkcích, které jste se rozhodli nainstalovat (SQL Server, reporting, správa virtualizace. Pokud se instalace nepodaří, můžete použít nástrojSetup Log Parser, pro snadný přístup k informacím z těchto logů, díky vytvoření snadno čitelného reportu. … Resource Kit můžete stahovat zde: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=32b2872a-a31d-4db1-abe8-018d91bf3942

Autor: Pavel Řepa

Previous Post