Jak na… - SCOM 2007 maintenance mode a jak ho lze jednoduše nastavit?

Při používání dohledového systému SCOM 2007 nastanou situace, kdy musíme monitorované systémy restartovat nebo dokonce vypnout. Taková situace může nastat po instalaci nové aplikace, aktualizace nebo z jiných provozních důvodů. Během doby odstávky služeb nebo systémů ohlásí dohledový systém mnoho chyb. My však během plánované odstávky chceme informace jen z ostatních systémů.

MS SCOM TIP

Pro tyto důvody je v SCOM 2007 zabudován tzv. maintenance mode. Do maintenance modu (MM) lze přepnout libovolný, monitorovaný cíl a od této chvíle je tento prvek “bez dohledu”. Popravdě řečeno, bez dohledu znamená, že se nám při zobrazení informací o prvku umístěné v MM nemění při zobrazení v konzoly stav (není monitorován) a nejsou generovány události. Na pozadí (např. na OS s běžícím agentem) jsou ale informace sbírány i nadále a ukládány do lokální cache agenta. Po automatickém ukončení MM je opět spuštěn proces monitorování a veškeré nasbírané informace zahozeny. Pokud však MM ukončíme předčasně ručně, můžeme si vybrat načtení uložených dat do SCOM 2007 databáze nebo jejich zahození.


Jak nastavit maintenance mode ručně

Příklad nastavení MM na konkrétní počítač. V oddíle Monitoring zvolíme složku Computers a v hlavním okně označíme počítač určený pro MM. V pravém sloupci Actions vybereme položku Maintenance Mode. V zobrazeném okně zvolím důvod MM a dobu trvání (min. 5 min) nebo datum a čas ukončení MM.

Pro skutečné odpojení monitorovaného systému z SCOM 2007 musíme postup opakovat ještě pro Health Service a Health Service Watcher pro stejný počítač. Ty vybereme ve složce Discovered Inventory a změnou targed type z pravého sloupce se nám zobrazí v hlavním okně. Pokud to neuděláme, kontrola agenta bude při delším restartu hlásit chybu spojení. (a pokud jich máme 100 nebo 200, tak…)

Stejně budeme postupovat, pokud chceme nastavit MM pro službu nebo zařízení.

Jak nastavit maintenance mode plánovaně

Pro umístění počítače do MM např. v nočních hodinách se určitě nebude nikomu chtít připojovat se přes VPN před půlnocí do práce. A co z počítače bez management konzole? V SCOM 2007 není bohužel pro tuto možnost žádné nastavení. A tím bych mohl skončit.

Řešení zde je, vlastně je jich několik. Můžeme si pomoci externími nástroji a postupy. Zde jsou některé z nich.

Nejprve klasické plánování,

trocha skriptování…

…a nakonec něco extra

Tyto pomůcky jsou neustále vylepšovány a jen doufám, že v některé z příštích verzí SCOM 200x bude něco podobného přímo zabudováno.

Autor: Pavel Řepa

Next Post Previous Post