Správa heterogenního IT prostředí

Tímto článkem bych začal sérii článků o produktech Microsoft System Center, zaměřených na dohled a správu heterogenního IT prostředí. V článcích se blíže podíváme na řešení pro dohled IT prostředí (Operations Manager 2007 a Essentials 2007), nástroj pro správu (nejen) virtuálního IT prostředí (Virtual Machine Manager 2008) nebo zálohování (Data Protection Manager 2007). V článcích nebudu zmiňovat jen nástroje společnosti Microsoft, ale i řešení od dalších výrobců.  V mnoha oblastech se mohou všechny tyto nástroje vzájemně doplňovat. Jelikož je tato oblast velmi rozsáhlá, informace budou popisovány na středně velkém IT prostředí.

Jak může vypadat typické IT prostředí?

Budeme-li předpokládat, že v IT prostředí máme několik fyzických serverů a desktopů např. od Hewlett-Packard nebo DELL, provozujeme VMware ESX prostředí a současně s tím i Windows Servery 2008 s rolí Hyper-V. Některé servery, dosud umístěné na starším hardware, dnes migrujeme do virtuálního prostředí. Z operačních systémů můžeme nalézt Microsoft Windows 2000/2003/2008, LINUX, případně i UNIX. Dalšími prvky, které musíme dnes řadit do IT jsou např. UPS, síťové prvky, klimatizace, různá čidla. Nesmíme zapomenout ani na služby a aplikace. Zůstaneme-li ve světě MS, máme zde Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, IIS servery, Exchange servery, SQL servery, ISA servery. Jenže v typickém prostředí není vše od společnosti Microsoft, takže zde musíme počítat s mnoha dalšími aplikacemi: databáze, webové servery, antiviry, zálohovací řešení, různé další ochrany, a mnoho dalších systémů a řešení dalších výrobců. Samozřejmě potřebujeme mít nad vším kontrolu pro bezproblémový provoz. Většina IT systémů má vlastní rozhraní pro správu. Máme k dispozici nástroje od jednoduchých pluginů do MMC konzole (DNS, DHCP), přes event logy až po samostatně instalované aplikace (VMware VirtualCenter, DELL OpenManage). Pokud naše IT prostředí naroste do určité velikosti, je vhodné podívat se nástroji pro komplexní management IT zdrojů a mít přehled z jednoho místa (kdo by chtěl sledovat 5 různých obrazovek současně).

 

 

Pokud zůstaneme u nástrojů společnosti Microsoft, máme zde k dispozici nástroje rodiny System Center.

Proč nasadit komplexní řešení pro správu IT?

V dnešní době je velice pravděpodobné, že většina společností, využívajících výpočetní techniku jako podporu své hlavní výdělečné činnosti hledá úspory, kde se dá. Je možné, že vedení společností dojdou k přesvědčení, že je potřeba hledat úspory a zaměří se právě na IT. Položí si otázky: jak zefektivnit IT procesy, jak uspořit náklady na provoz výpočetní techniky i lidské zdroje. Na tyto otázky není jednoduchá odpověď. Záleží na velikosti společnosti, míra využívání informačních technologií i postavení samotného IT oddělení v rámci společnosti. Pomocí popisovaných produktů lze ve výsledku úspory nalézt. Zefektivněním všech procesů, větším přehledem o IT prostředí nebo automatizací pravidelných činností. Společnosti, které již k těmto krokům přistoupily dříve a některý komplexní systém správy IT již využívají, mohou být v konkurenční výhodě proti společnostech využívající tradiční nástroje. Samozřejmě, nic není zadarmo. Pouhá instalace produktů nic neřeší, pokud si předem neurčíme, co a jak chceme sledovat/spravovat, jak vyhodnocovat, koho informovat. A hlavně kdo se o tyto management systémy bude starat.

Co nám nabízí rodina produktů Microsoft System Center?

Produkty rodiny Microsoft System Center jsou nástroje, kde jednotlivé produkty spolupracují na základě principů definovaných v Dynamic Systems Initiative (DSI) a lze tak sestavit modulární systém pro kompletní správu IT prostředí. Tyto nástroje pomocí zabudovaných a dobře konfigurovaných pravidel zjednoduší správu celého našeho IT prostředí.

Pro větší přehled si v dnešním příspěvku představme jednotlivé produkty. V dnešní době je k dispozici kolem 10-ti řešení pro různé oblasti.

Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2 (SCOM 2007)

System Center Operations Manager (nyní již ve verzi R2) je nástroj pro komplexní, pro-aktivní dohled IT prostředí. Jedná se systém dohledu IT služeb, kdy je kladen důraz na celkovou funkčnost těchto poskytovaných služeb. Tímto způsobem budeme včas informováni např. o nefunkčnosti zákaznické webové aplikace a následně pomocí SCOM 2007 zjistíme, na jaké úrovni tohoto řešení je problém (databáze, webový server, síť). Lze monitorovat prakticky cokoliv, pro co je k dispozici tzv. management pack. Jedná o balíček pravidel od výrobce hardware nebo software, popisující co a jak potřeba monitorovat. Výrobci do těchto management packů (= výrobci monitorovaných řešení) dodávají vlastní know-how a nabízejí většinou i návrhy a postupy pro nápravu chybových stavů jejich produktů. Samostatnou kapitolou by mohly být rozšíření vytvořená nezávislými výrobci (např. společnosti Quest Software, Veeam/nWorks, Jalasoft, Secure Vantage, Savision). Tito výrobci dohromady vytvořili možná několik set různých management packů a rozšíření do produktů Microsoft System Center, především pro Operations Manager a Configuration Manager různých verzí. Mezi nimi můžeme také nalézt management packy pro velmi exotický software a hardware. Co je dále velmi zajímavé pro administrátory SCOM, je možnost návrhu a monitorování vlastní „distribuované aplikace“. Jedná se o vytvoření monitorovacích pravidel pro dohled IT služby, vytvoření vazeb na další objekty, a to vše pomocí jednoduchého grafického rozhraní. Nebo lze vytvořit “jen” vlastní management pack.

První verze Operations Manageru byly určeny převážně pro dohled prostředí operačních systémů a aplikací společnosti Microsoft. Postupem času, dnes již máme k dispozici třetí verzi řešení, byla doplněna možnost pro dohled řešení od dalších výrobců. V poslední verzi je zabudována přímá podpora dohledu vybraných verzí operačních systémů LINUX/UNIX:

  • HP-UX 11i v2 a v3 (PA-RISC a IA64)

  • Sun Solaris 8 and 9 (SPARC) a Solaris 10 (SPARC a x86)

  • Red Hat Enterprise Linux 4 (x86/x64) a 5 (x86/x64) Server

  • Novell SUSE Linux Enterprise Server 9 (x86) a 10 SP1 (x86/x64)

  • IBM AIX v5.3 a v6.1 (POWER)

Podmínkou je instalace agenta do operačních systémů UNIX/LINUX. Na základě konfigurace management packů (jsou součástí instalace SCOM 2007 R2) lze mít kontrolu i nad těmito systémy. Možnost tvorby a monitorování distribuovaných aplikací s objekty umístěnými v prostředí Windows, je nyní rozšířena o objekty v operačních systémech UNIX/LINUX. Přeci jen, pokud potřebuji monitorovat SAP s Oracle databází umístěnou na UNIX serveru, mohu vytvořit model odpovídající skutečnosti. A následně SAP prostředí mohu monitorovat v celé šíři. Pro tato řešení jsou zde nové management packy společnosti Xandros. BridgeWays management packy (v době psaní článku ještě BETA) dostupné např. pro MySQL, Apache a Oracle běžící na Windows, Linux nebo Solaris.

Dalším plusem tohoto řešení je možnost spolupráce se systémy jiných výrobců (IBM Tivoli Enterprise Console (TEC), HP OpenView Operations (pro UNIX a Windows) nebo BMC Remedy ARS) pomocí tzv. konektoru.

Microsoft System Essentials 2007 (SCE 2007)

Další aplikací je Microsoft System Center Essentials. Jedná se o řešení, které v sobě zahrnuje vlastnosti SCOM 2007, několika funkcí SCCM 2007 a technologie WSUS. Je však určeno pro monitorování maximálně 30 serverů, 500 stanic a má některá další technologická omezení (např. jednotný přístup, pouze předefinované reporty). Většina management packů určených pro dospělý SCOM 2007 lze však použít i v tomto řešení.

Jako bonus, zde existuje možnost vzdálené kontroly a správy IT prostředí externím subjektem, při zachování plného přístupu pracovníků interního IT. Propojením SCE 2007 na SCOM 2007 vznikne System Center Remote Operations Manager (SCROM).

 

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 (SCVMM 2008)

V dnešní době je v mnoha společnostech virtualizace až na prvním místě při hledání úspor interního IT. Při stoupajícím počtu vizualizovaných systémů je však potřeba začít uvažovat o centrální správě těchto prostředí. Proto společnost Microsoft nabízí produkt System Center Virtual Machine Manager 2008, nástroj pro centrální a efektivní správu fyzické a virtuální infrastruktury na platformě Microsoft Hyper-V, Virtual Server 2005 R2 a také VMware ESX. Pro správnou funkcionalitu podpory platformy VMware ESX je vyžadován server VMware VirtualCenter, jehož API je využíváno pro komunikaci s touto platformou. Vše je proto ovládáno z jednoho místa.

Součástí management řešení je nástroj Performance and Resource Optimization (PRO). Ten má pomocí předdefinovaných pravidel v rámci PRO MP do SCOM 2007 na starosti inteligentní testování a umísťování virtuálních strojů na nejperspektivnější fyzické host servery nebo pomáhá zajistit vysokou dostupnost virtuálního prostředí. Tato funkcionalita je možná propojením SCOM 2007 a SCVMM 2008 pomocí PRO management packů. PRO management packy připravují (kromě společnosti Microsoft) také DELL, Hewlett-Packard, Emulex, Brocade, Quest Software a další.

Microsoft System Center Configuration Manager 2007 (SCCM 2007)

Microsoft System Center Configuration Manager 2007 je řešení pro komplexní správu koncových stanic, serverů i mobilních zařízení s operačním systémem Windows Mobile. S tímto nástrojem lze provádět hardware a software inventarizaci, distribuci software a aktualizací (pomocí integrovaného WSUS 3.0), vzdálenou správu klientských stanic, měření využití software uživateli a vzdálenou instalaci operačního systému.

Microsoft System Data Protection Manager (SCDPM 2007)

Microsoft System Center Data Protection Manager 2007 je určen pro zálohování a obnovu v prostředí systémů společnosti Microsoft a to včetně virtuálního prostředí Microsoft Hyper-V a jeho virtuálních strojů. Pomocí kontinuální zálohy a následné obnovy je možné zajistit velmi rychle provoz systémů po pádu.

Microsoft System Center Capacity Planner (SCCP 2007)

Microsoft System Center Capacity Planner 2007 je nástroj určený pro plánování a tvorbu návrhu a případně další změny v implementovaných řešeních Microsoft Exchange Server 2007, Microsoft Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Office SharePoint Server 2007 a Microsoft System Center Operations Manager 2007.

Microsoft System Center Mobile Device Manager 2008 (SCMDM 2008)

Microsoft System Center Mobile Device Manager 2008 je nástroj pro centrální správu zařízení s Microsoft Windows Mobile 6.1.

System Center Service Manager 2010 (SCSM 2010)

Tento nástroj nám po uvedení na trh přinese první HELPDESK řešení společnosti Microsoft. Pomocí tohoto nástroje, který je vytvářen na základě Microsoft Operations Framework (MOF) a zabudovanou podporou ITIL, by měly být propojeny nástroje Microsoft System Center Operations Manager 2007, Center Configuration Manager 2007 do jednoho celku. Také zde budou zabudovány vazby na  Active Directory. První ukázky tohoto řešení je možné vidět ve virtuálním Hands-on-Labu (http://www.microsoftservicemanagertestdrive.com/).

Kde najít další informace?

Na webu Microsoft TechNet jsou k dispozici informace o jednotlivých řešeních Microsoft System Center na následujících stránkách (http://technet.microsoft.com/en-us/systemcenter/default.aspx). Jedná se rozcestník k jednotlivým řešením a odkazy na oficiální stránky produktů, ale i na stránky spřízněných komunit. Společnost Microsoft nabízí ke stažení a testování nainstalované řešení několika produktů ve formě souboru VHD - ZDE. Stačí připojit do Virtual PC nebo Virtual Serveru a vyzkoušet si na vlastní kůži funkcionalitu. Případně je možné využít online virtuálních labů - ZDE. Pro někoho může být nevýhodou angličtina, avšak v českém jazyce zatím mnoho informací není.

Dnes jsme si představili rodinu produktů Microsoft System Center. V dalších příspěvcích si již blíže představíme možnosti jednotlivých řešení s ohledem na  naše potřeby.

Pavel Řepa

IT senior konzultant, DIGI TRADE s.r.o.

Autor: Pavel Řepa

Next Post