Operations Manager 2007 SP1 Cumulative Update 1 (CU1)

Tak jsme se dočkali i pro System Center Operations Manager 2007 SP1 kumulativní opravy. Kumulativní aktualizace č.1 řeší mnoho problémů, které se nacházejí v produktu Operations Manager 2007 SP1. Předpokladem pro instalaci kumulativní aktualizace 1 je instalace aktualizace System Center Operations Manager SP1 (KB971541 http://support.microsoft.com/kb/971541/ ) a také post-SP1 hotfix rollup http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=05d7785d-fe69-48bc-8dfa-72a77c8936bf&displaylang=en.

MS SCOM
* File Name: <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=62b6c324-38b9-47df-bd89-a62908f0b642&displaylang=en" target="_blank">SystemCenterOperationsManager2007-SP1-KB2028594-X86-X64-IA64-ENU.MSI 
 • Version: 6278.112
 • Knowledge Base (KB) Articles: KB 2028594
 • Date Published: 7/30/2010
 • Download Size: 20.7 MB

  Kumulativní aktualizace 1 řeší také následující problémy:

  • Výkonnostní reporty využívají při vlastním generování velké množství prostoru temporary databáze a mohou skončit chybou
 • Agenti, kteří opustily maintenance mode naleznou v aplikačním logu a opětovně zobrazí již jednou ukončené události
 • Pokud Antigen Enterprise Manager (AEM) je nastavena na používání služby SharePoint, reporty z aplikace Watson jsou blokovány
 • Operations Manager 2007 SP1 reporty skončí chybou pokud používáte sdílený Data Warehouse po upgrade management skupiny na Operations Manager 2007 R2
 • Z důvodu problému zamykání podprocesů, přestane v některých případech SDK služba reagovat
 • Barva čar grafu neodpovídá legendě při zobrazení výkonnostních reportů při použití webové konzoly
 • ACS zastaví sběr dat pokud protokol událostí používá automatické-zálohování
 • Odkaz Alert View v rámci notifikační zprávy zobrazuje seznam aktivních alertů místo detailu události

  Kumulativní aktualizace vyžaduje manuální konfiguraci. Podrobnosti naleznete na stránce KB: http://support.microsoft.com/kb/2028594

Autor: Pavel Řepa

Next Post Previous Post