Jak na instalaci System Center Operations Manager 2012

V tomto článku si popíšeme proces instalace základních Operations Manager 2012 rolí (ve verzi Release Candidate) v rámci jednoho serveru. Předem bych chtěl upozornit, že samotné implementaci by měl předcházet podrobný návrh řešení s ohledem na veškeré budoucí využití Operations Manager 2012, případně otestování v neprodukčním IT prostředí.

000

Tento článek byl přednostně publikován v Microsoft TechNet Flash zpravodaji 11/2011. Příprava instalace Obecně lze říci, že pokud budeme chtít provozovat základní role (MS, DB, RS, DW) Operations Manager 2012 Management Group na jednom serveru pro dohled IT prostředí o cca 100 serverech, 50 síťových zařízeních a budete vytvářet několik vlastních syntetických transakcí nebo distribuovaných aplikací, připravte si stroj s alespoň 8 GB RAM, QUAD Core CPU (Xeon) a rychlými disky o celkové kapacitě alespoň 200 GB. Pokud budete využívat další Operations Manager 2012 role nebo je vaše IT infrastruktura složitější, připravte si další hardware pro provoz dalších těchto rolí nebo zajištění vyšší dostupnosti služeb poskytovaných Operations Manager 2012. Minimální doporučené požadavky na hardware

 • Architektura AMD64

  • RAM 4 GB a více (nelze nainstalovat s méně než 2 GB)
  • HDD 200 GB a více
  • Procesor QUAD Core, 2,8 GHz a více

  Minimální doporučené požadavky na software

 • OS Windows Server 2008 R2

  • SQL Server 2008 SP1, R2 a vyšší (SQL Server collation na SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS)
  • .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1)
  • .NET Framework 4
  • Microsoft Core XML Services version 6.0
  • Authorization Manager hotfix (KB975332)
  • Windows PowerShell version 2.0
  • Windows Remote Management
  • Microsoft Report Viewer 2008 SP1 Redistributable Package (Operační konzole)
  • Internet Information Services (IIS) v7.5 a vyšší (Web Console)

  Podrobné doporučení pro hardware jednotlivých Operations Manager 2012 rolí naleznete na stránkách Microsoft TechNet (http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh205990.aspx). Doporučené počty objektů v rámci infrastruktury Operations Manager 2012

Nová instalace Operations Manager 2012 na jednom serveru

Nejprve musíme připravit instanci SQL Serveru 2008 a zapnout vlastnosti nebo doinstalovat rozšíření operačního systému Windows Server 2008 R2.

Po spuštění přepracovaného instalačního průvodce máme možnost instalovat jednotlivé Operations Manager 2012 role. Pod položkouInstall se skrývají základní Operations Manager 2012 role, dále můžeme zvolit instalaci rolíAudit Collection Services,Gateway Management Server a Audit Collection Services for UNIX/Linux. Přepracovány jsou také odkazy na další informační zdroje v pravé části okna. Na úvodní stránce vybereme položkuInstall.

 

Na stráncePrerequisites**, Select features to Install zvolíme požadované Operations Manager 2012 role. Vybírat můžeme meziManagement Server,Management Console,Web Console aReporting Server. Zde je oproti předchozí verzi Operations Manager 2007 R2 možnost vybrat také Reporting Server roli. Pokud stiskneme šipku vedle každé role, uvidíme popis Operations Manager 2012 role a základní systémové požadavky pro její instalaci. V našem případě zvolíme všechny nabízené a pokračujeme dále. Na stráncePrerequisites**, Select installation location zvolíme cestu pro instalaci Operations Manager 2012 a pokračujeme dále.

 

V dalším kroku se provede kontrola nastavení systému a dostupnosti jednotlivých pořádávaných komponent. Pokud něco není v pořádku připraveno, jsme o tom informování s tím, že je nám nabídnuto řešení pro nápravu. Někdy je součástí řešení internetový odkaz na stránku s popisem řešení nebo soubory ke stažení. Další novinkou instalačního průvodce je interaktivní nápověda. Pokud se u některého pole zobrazí červený kříž a my nad něj najedeme myší, zobrazí se stručná informace o vyřešení konkrétní nesrovnalosti. Po nápravě nedostatků můžeme provést pomocí tlačítkaVerify Prerequisites Againnovou kontrolu. Pokud se nám zobrazí stránkaPrerequisites**, Proceed with Setup**, pokračujeme dále.

 

Na stránceConfiguration,**Specify an installation option zvolímeCreate the first management server in a new management group a doplníme název pro Operations Manager 2012 Management Group, pokračujeme dále. Na stránceConfiguration**, Please read this license agreement si přečteme licenční ujednání a po jeho odsouhlasení pokračujeme dále.

 

Na stránceConfiguration**, Configure the operational database doplníme informace a parametry pro vytvoření operační databáze, pokračujeme dále. Na stránceConfiguration**, Configure the data warehouse database doplníme informace a parametry pro vytvoření datawarehouse databáze, pokračujeme dále.

 

Na stránceConfiguration**, SQL Server instance for reporting services zvolíme SQL Server instanci, pokračujeme dále. Na stránceConfiguration**, Specify a web site for use with the Web console zvolíme parametry pro webovou konzolu (máme možnost vybrat i přístup k web konzole pomocí SSL), pokračujeme dále.

 

Na stránceConfiguration**, Select an authentication mode for use with the Web console zvolíme formu ověřovaní při přístupu k webové konzole. Máme možnost zvolitMixed Authentication (Windows ověření, určeno pro intranet) neboNetwork Authentication (Form Based ověření, určeno pro extranet), pokračujeme dále. Na stránceConfiguration**, Configure Operations Manager accounts provedeme nastavení servisních účtů. Pro servisní účtyManagement Server Action Account,System Center Configuration service and System Center Data Access service,Data Reader accountaData Writer account je doporučeno použít doménové účty s oprávněním doménového uživatele. Pokud bude mít servisnímu účtu přiřadit účet s oprávněním doménového administrátora, instalační průvodce nás upozorní na nestandardní konfiguraci. Pokračujeme dále.

 

Na stránceConfiguration**, Help improve Operations Manager 2012, pokračujeme dále. Pokud nemáme v operačním systému zapnutý Windows Update, je nám na stránceConfiguration,Microsoft Update nabídnuto její zapnutí. Na stránceConfiguration**, Installation Summary provedeme kontrolu nastavení a tlačítkemInstall spustíme samotnou instalaci. Na poslední stránceComplete provedeme po několika minutách kontrolu úspěšnosti instalace. Na rozdíl od verze Operations Manager 2007 R2 nás nebude instalační proces upozorňovat na zálohu Root Management Server Encryption Key. Důvod je jednoduchý, ve verzi Operations Manager 2012 neexistuje Root Management Server role. Upgrade Operations Manager 2012 z Operations Manager 2007 R2

 

Podobně jako během instalace nového prostředí Operations Manager 2012 můžeme i pro upgrade použít instalačního průvodce, pomocí kterého je přechod na novou verzi o něco snazší. Pro upgrade musíme připravit stávající prostředí Operations Manager 2007 R2. Minimální podmínkou pro upgrade na verzi Operations Manager 2012 bude aktualizace na poslední verzi Cumulative Update pro Operations Manager 2007 R2 (nyní CU5), a hlavně povýšení SQL databáze na verzi minimálně SQL Server 2008 SP1. Pokud instalační průvodce zjistí další nesrovnalosti v minimálních systémových požadavcích, informuje nás na ně po provedení základní kontroly. Instalace pomocí příkazové řádky Instalaci jednotlivých Operations Manager 2012 rolí můžeme provést také pomocí příkazové řádky. Jsou zde následující parametry.

setup.exe /silent /install /components:OMServer,OMConsole,OMWebConsole,OMReporting /ManagementGroupName: "" /SqlServerInstance: /DatabaseName: /DWSqlServerInstance: /DWDatabaseName: /UseLocalSystemActionAccount /UseLocalSystemDASAccount /DatareaderUser: /DatareaderPassword: /DataWriterUser: /DataWriterPassword: /WebSiteName: ”” [/WebConsoleUseSSL] /WebConsoleAuthorizationMode: [Mixed|Network] /SRSInstance: /SendODRReports: [0|1] /EnableErrorReporting: [Never|Queued|Always] /SendCEIPReports: [0|1] /UseMicrosoftUpdate: [0|1]
Příkaz**Setup.exe** předpokládá, že chceme nastavit oprávnění**Local System** pro: * Management Server Action Account (/UseLocalSystemActionAccount) * Data Access Service (/UseLocalSystemDASAccount) Pokud chceme použít doménové účty, jsou zde parametry: * /ActionAccountUser: /ActionAccountPassword: * /DASAccountUser: /DASAccountPassword: **Konfigurace SCOM 2012 po instalaci** ![](019.png?lightbox) Operátorská konzole slouží jako v předchozí verzi ke správě celého prostředí Operations Manager 2012 Management Group. Dalšími kroky by mělo být: * Instalace agentů do OS Windows, UNIX/Linu * Konfigurace dalších zařízení určených pro dohled * Import management packů * Nastavit notifikace **Závěr** Nyní máme funkční prostředí Operations Manager 2012 Management Group a začne každodenní práce s tímto řešením. Musíme zajistit začlenění jednotlivých zařízení do struktury Operations Manager 2012, úpravy stávajících monitorovacích pravidel a tvorbu nových v rámci vlastních management packů. A samozřejmě vytvořit patřičné výstupy pro různé typy uživatelů. **Odkazy** System Center Operations Manager (SCOM) 2012 – Release Candidate [http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/system-center/2012.aspx](http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/system-center/2012.aspx)

Autor: Pavel Řepa

Next Post Previous Post