Jak na… – instalaci a problémy se SCOM 2007 R2 Cumulative Update 1

Chtěl bych navázat na předchozí příspěvek Petra Košece podrobným popisem instalace a konfigurace této důležité aktualizace pro SCOM 2007 R2.

MS SCOM TIP

Jak na instalaci? Pro aplikaci aktualizace nestačí pouze instalovat balíček, ale je potřeba také několik manuálních kroků. Doporučený postup instalace je následující:

    * Root Management Server (RMS) * Ruční aktualizace struktury OperationsManager SQL databáze * Manual import DataWarehouse management packu * Aktualizace dalších SCOM 2007 R2 Management Serverů * Servery s rolí SCOM 2007 R2 Gateway * Aktualizace agentů instalovaných pomocí operátorské konzole SCOM 2007 R2 * Počítače s operátorskou konzolí SCOM 2007 R2 * Servery s rolí SCOM 2007 R2 Web Console * Servery s rolí SCOM 2007 R2 Audit Collection Service (ACS) * Aktualizace agentů instalovaných ručně
Instalační kroky podrobně: 1) Nejprve je potřeba instalovat soubor SystemCenterOperationsManager2007-R2CU1-KB974144-X86-X64-IA64-ENU.MSI. Na serverech Windows Server 2008 musíte povolit spuštění instalace nebo použít volbu Run as Administrator. ![](001.png?lightbox)  ![](002.png?lightbox) Na obrazovce System Center Operations Manager 2007 Software Update postupně vyberete instalaci pro jednotlivé role SCOM 2007 R2. Pro jednotlivé role SCOM 2007 R2 se spouští následující balíčky (z GUI nebo ručně), dle pořadí výše: * Server Update  = msi.msi roles = Instalace aktualizace na db, UI, Web Console, PowerShell * Agent Update = momagent.msi role = Instalace aktualizace pouze pro roli agenta. Není instalováno na Management servery * Gateway Update = momgateway.msi role = Instalace aktualizace na Servery s rolí SCOM 2007 R2 Gateway * ACS Server update = adtserver.msi role = Instalace aktualizace na Servery s rolí SCOM 2007 R2 Audit Collection Service ![](004.png?lightbox)  ![](011.png?lightbox) Po instalaci aktualizace bude možná nutný restart serveru: ![](012.png?lightbox) 2) Ručně, pomocí Microsoft SQL Server Management Studia provedeme aktualizaci struktury OperationsManager SQL databáze (SQL Stored Procedure (SPROC)). SQL skript DiscoveryEntitySProcs.sql nalezneme v instalačním adresáři hotfixu C:Program FilesSystem Center 2007 R2 Hotfix Utility. Aktualizaci databáze je doporučeno provést až po úspěšné aktualizaci role SCOM 2007 R2 RMS. Během aktualizace databáze pozastavte na serveru SCOM 2007 R2 RMS služby System Center Management, System Center Management Configuration a System Center Data Access. ![](020.png?lightbox) 3) Dále provedeme import management packu Microsoft.SystemCenter.DatawareHouse.Report.Library.mp , který je umístěný v instalačním adresáři hotifixu C:Program FilesSystem Center 2007 R2 Hotfix Utility. ![](018.png?lightbox) 4-10) V následujících krocích provedeme aktualizaci jednotlivých rolí SCOM 2007 R2. ![](014.png?lightbox)   ![](021.png?lightbox) V adresáři C:Program FilesSystem Center 2007 R2 Hotfix UtilitySupportTools naleznete aktualizovaný soubor SRSUpgradeTool.exe, který pomáhá s migrací SQL Reporting Services 2005 do SQL Reporting Services 2008. Odkazy pro SCOM 2007 R2 Cumulative Update 1: * KB article [http://support.microsoft.com/kb/974144](http://support.microsoft.com/kb/974144) * Management pack pro Exchange Server 2010: [http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee758051.aspx](http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee758051.aspx) * SCOM 2007 R2 CU1: SystemCenterOperationsManager2007-R2CU1-KB974144-X86-X64-IA64-ENU.MSI Možné problémy: Pokud nelze provést instalaci aktualizace jednotlivých SCOM 2007 R2 rolí pomocí GUI rozhraní nebo z operační konzole (agent), musí se spustit instalace z příkazové řádky. To platí zejména pro prostředí operačního systému Windows Server 2008.

Autor: Pavel Řepa

Next Post Previous Post