Zálohování Exchange serveru 2007 SP2 - jak na to...

Jak bylo zmíněno v předchozím článku, Exchange server 2007 SP2 lze zálohovat a obnovit na Windows serveru 2008 pomocí Windows Backupu. Pojďme se nyní podívat detailněji na celý proces.

Testovací prostředí se sestává z jednoho Exchange serveru 2007 SP2 (Enterprise edition), který běží na Windows serveru 2008 SP2. Celkem je na serveru šest storage-group, každá obsahuje jednu databázi. LCR funkcionalita je v tomto prostředí vypnuta.

Jak je vidět na obrázku níže, fyzicky na serveru existují tři storage group LUNy a tři databázove LUNy, takže každý storage LUN obsahuje dvě storage groupy a každý DB LUN obsahuje dvě databáze.

Dále je nutné zapnout Windows Backup pomocí server manageru, buď pomocí ServerManagerCMD.exe nebo Server Manager console. Pokud použijete Server Manager consoli, kliněte na “Add Features” a vyberte “Windows Server Backup Features”.

Klikneme na tlačítko “Next” a uzavřeme konzoli.

Máme tedy server s nainstalovaným Exchange 2007 SP2 serverem a zapnutým Windows Backupem. Spustíme Windows Backup.

Vybereme pro ukázku “Backup Once”

Klikneme na “Next” .

Protože nechceme zálohovat celý server, vybereme “Custom” konfiguraci zálohování.

Nyní odškrtneme možnost “Enable System Recovery” a vybereme pro zálohování odpovídající databázové LUNy a storage group LUNy. Je potřeba vybrat odpovídající dvojice databázových LUN a storage group LUN (např. DBLUN1 a SGLUN1), jinak nedojde z vymazání transakčních logů po záloze.

Vybereme cestu pro umístění zálohy, může být jak lokální, tak síťová.

V dalším kroku vybereme VSS full backup, pokud bychom vybrali VSS copy typ zálohy, nedošlo by opět ke smazání transakčních logů.

V následujícím kroku potvrdíme zálohu a spustíme ji.

Novinkou oproti NT backup z předchozích verzí Windows server operačního systému je, že se spouští ověření konzistence databází před jejich samotnou zálohou.

Záloha se spustí a můžeme sledovat její postup. Okno zálohy lze i zavřít pomocí tlačítka “Close” , záloha poběží dále na pozadí

Po dokončení zálohy zkontrolujeme, že došlo ke smazání transakčních logů Exchange serveru 2007.

V administrační konzoli Exchange serveru je vidět, že proběhla plná záloha databáze.

V případě úspěšné zálohy by se vám měl naskytnout podobný pohled na soubory zálohy jako na obrázku….

V příštím článku se podíváme na obnovení databází Exchange 2007 SP2.

Autor: Tomáš Mirošník

Next Post Previous Post