Novinky v Exchange Serveru 2016 - 2. díl

Exchange Server 2016 ve srovnání s předchozí verzí nepřináší žádné vyložené revoluční novinky ani převratné změny, ale můžeme ho nazvat spíše citlivou a promyšlenou evolucí. V prvním díle jsme si přiblížili změny v architektuře, koncept moderní práce s přílohami, přechod na MAPI over HTTP a v tomto pokračování se společně zaměříme na přepracovaný Outlook on the web a další dílčí vylepšení.

Outlook on the web

Co svět světem stojí, webové rozhraní Exchange Serveru je pojmenováno ustáleným názvem OWA (Outlook Web App resp. Outlook Web Access). S příchodem Exchange Serveru 2016 toto ale již neplatí a webové rozhraní získalo nový název Outlook on the web. Ti více konzervativní z nás ze změny názvu možná nebudou úplně nadšení, ale podstatné je, že se nejedná jen o nový název, ale také podstatně vytuněné webové rozhrazení. To je alespoň pro mě poprvé v historii Exchange Serveru v některých funkcích napřed před primárním klientem Microsoft Outlook.

Mobilní zařízení

Protože v dnešní době je skoro polovina veškerých zpráv poprvé přečtena na mobilních zařízeních, kde kralují zařízení založená na Androidu nebo iOS, je Outlook on the web uzpůsoben právě pro tablety a chytré telefony včetně optimalizací specifických pro jednotlivé platformy. Prémiové webové rozhraní tak je k dispozici například i pro Android 4.2 a novější při použití prohlížeče Chrome.

Vyhledávání

S rostoucí kapacitou poštovních schránek roste také počet položek, ve kterých je následně čím dále více obtížné najít to, co zrovna potřebujeme. Málokterý uživatel dokáže používat pokročilé dotazy v rámci vyhledávání, nejčastěji vyhledáváme zadáním jednoho klíčového slova. Outlook on the web ale umožňuje velmi snadno několika málo kliknutími omezit výsledky vyhledávání jen tím, že určíme přibližné stáří zprávy, kdo byl odesílatelem či adresátem, zda byla správa s přílohou nebo bez přílohy, v jaké složce se má nacházet atp.

Obrázek 1 Outlook on the Web - vyhledávání

Práce s doručenou poštou

Většina z nás se potýká s rostoucím počtem přicházejících zpráv, které je nutné zpracovat. Pro efektivní kategorizaci přicházejících zpráv máme k dispozici v Outlook on the web na přímý klik hned několik nových užitečných funkcí. Mohu si například důležitou zprávu označit připínáčkem a tato zpráva se v doručené poště přemístí na začátek seznamu zpráv k prioritnímu zpracování. Další užitečná funkce je archivace. Pokud si zprávu potřebuji jen uchovat, abych se k ní mohl v budoucnu vrátit, stačí poprvé určit výchozí archivační složku a následně spustit akci archivovat, která zprávu automaticky odklidí do této složky. Funkce uklidit zase pomáhá odstranit všechny zprávy určité konverzace, která třeba už nemusí být pro mě v danou chvíli relevantní.

Obrázek 2 Outlook on the web - práce s doručenou poštou

Některé další novinky Outlook on the web

 • S/MIME v Outlook on the web je plně kompatibilní s SHA-2 (od CU1)
 • Nové motivy – k dispozici je dalších 13 nových grafických motivů
 • Přepracované rozhraní pro personální nastavení
 • Podpora emotikonů při psaní zpráv
 • Optimalizovaná práce s kalendářem

Exchange ActiveSync verze 16.x

RTM verze Exchange Serveru 2016 přinesla také novou verzi 16.0 široce využívaného protokolu ActiveSync pro synchronizaci dat z poštovní schránky do mobilních zařízení. Mezi novinky ActiveSync 16.0 patří:

 • Synchronizace složky Koncepty
 • Možnost synchronizovat kalendářové události včetně vložených příloh
 • Zvýšená spolehlivost práce s kalendářem

  V tuto chvíli je již ohlášená další verze 16.1, kterou bude obsahovat některý z nejbližších chystaných kumulativních balíčků. ActiveSync 16.1 bude umět:

 • Funkce Remote Wipe umožní smazat pouze data z Exchange Serveru místo kompletního výmazu zařízení.
 • Rychlejší vyhledávání a možnost používat dotazy s pomocí operátorů komu, od, předmět zprávy atp.
 • Při potvrzování schůzky budeme moci i na mobilním zařízení navrhnout nový termín konání schůzky.

Data loss prevention (DLP)

Podpora DLP v Exchange Serveru není horkou novinkou, ale rozšířily se možnosti DLP, a to jak v rámci celkem 80 typů citlivých informací, které umí Exchange Server 2016 rozpoznat, tak i v množině akcí, které se spustí po zjištění možného úniku citlivých informací. Mezi nové typy detekovatelných informací patří i podpora údajů z našeho českého občanského průkazu, konkrétně rodného čísla. Mezi nové akce patří „Notify the recipient with a message”, pomocí niž mohu informovat příjemce zprávy o tom, že doručení bylo zablokováno právě díky DLP a opatřit vše vysvětlujícím textem. Akce „Generate incident report and send it to” byla rozšířena o možnost definovat více příjemců nebo použít skupinu.

Obrázek 3 DLP a Česká republika

Podpora veřejných složek v rámci funkcí In-Place eDiscovery a In-Place Hold

Pomocí funkce In-Place Hold můžeme zařídit, že zprávy jsou na Exchange Serveru v podstatě nesmazatelné a jsou kdykoliv dohledatelné auditorem. In-Place eDiscovery zase umožňuje centrálně prohledávat data uložená na serveru. Obě funkce nově plně podporují práci s veřejnými složkami.

Vylepšení při práci se zpožděnou kopií databáze (od Exchange Server 2016 CU1)

Při manuální aktivaci zpožděné kopie často čekáme několik hodin, než dojde k zápisu transakcí z transakčních logů do databáze. Exchange Server se proto proaktivně snaží predikovat situaci, kdy bychom mohli zpožděnou kopii potřebovat aktivovat a může spustit přehrávání transakčních logů včas sám. K tomu je potřeba aktivovaná funkce ReplayLagManager, která je počínaje Exchange Serverem 2016 CU1 zapnutá ve výchozím nastavení. K zahájení automatického zápisu logů může dojít například v následujících situacích:

 • Volné místo na disku klesne pod definovanou minimální hranici (10,000MB)
 • V DAGu jsou po dobu delší než 24h méně než 3 dostupné a zdravé kopie databáze

Toto chování ale může způsobit intenzivní diskové operace na disku a afektovat další databáze, které jsou na stejném LUNu. Proto je zároveň sledována IO latence na příslušném disku, a pokud tato latence překročí 25ms, dojde k odložení zápisu transakčních logů o maximálně 24h. Systém tak hlídá, aby nedošlo zbytečně k výkonnostním problémům díky velké diskové aktivitě.

Automatické balancování kopií databází dle preference (od Exchange Server 2016 CU2)

Při nasazení Exchange Serveru v režimu DAG existuje pro každou databázi více kopií a každá kopie má nastavenou hodnotu preference aktivace této kopie. Tato hodnota je vyjádřena číselně v rámci vlastnosti kopie s názvem ActivationPreference. Kopie, která má nastaveni ActivationPreference = 1, je námi preferovaná jako aktivní. Nicméně ze samotného principu fungování DAG může dojít k plánovanému nebo neplánovanému přepnutí na jinou záložní kopii. Běžně se tak dostáváme do situace, kdy jsou aktivní jiné kopie databází, než je naše preference a v Exchange Serveru do teď nebyl žádný mechanismu, který by automaticky vracel aktivní kopie na místo určené preferencí. Bylo třeba ručně spouštět skript RedistributeActiveDatabases.ps1 -DagName DAG -BalanceDbsByActivationPreference. Od Exchange Serveru 2016 CU2 se situace změnila a systém automaticky každou hodinu kontroluje aktivní kopie databází a vrací je na své preferované místo. Tato funkce je konfigurovatelná včetně možné změny časové periody, kdy se tak děje, a to pomocí příkazu Set-DatabaseAvailabilityGroup <Name> -PreferenceMoveFrequency <hodnota ve formátu 00:00:00>.

Shrnutí

Exchange Server 2016 vhodně rozvíjí architekturu, kterou přinesl Exchange Server 2013. Mezi zásadní přínos patří určitě přepracované webové rozhraní Outlook on the web, které umožňuje efektivně vyhledávat v rámci poštovní schránky a rychle zpracovávat doručenou poštu, a které je zároveň optimalizované pro mobilní zařízení různých výrobců. Další popisované novinky se nedají nazvat zásadními, ale i tak nám mohou v řadě situací výrazně pomoci vyřešit požadavek, který bychom na starší verzi nemohli splnit.

Zajímavé Odkazy:

DAG Activation Preference Behavior Change in Exchange Server 2016 CU2 Improvements to OWA in Exchange 2016 [Announcing Exchange ActiveSync version 16.1](file:///C:/Users/Ondrej/Desktop/kpcs/Novinky v Exchange Serveru 2016 2.dil/Announcing%20Exchange%20ActiveSync%20version%2016.1)

Autor: Miroslav Knotek

KPCS CZ, s.r.o. je přední českou firmou specializující se na nasazení, správu a podporu informačních technologií, primárně zaměřenou na produkty společnosti Microsoft. Jako systémový integrátor poskytuje kvalitní podniková řešení na této platformě, která jsou v pravidelných intervalech hodnocena prvními příčkami v soutěžích Microsoft Awards. KPCS CZ disponuje předními odborníky na problematiku veřejného cloudu, tedy služeb Office 365 a Azure, ale i technologií privátního cloudu Windows Server, Hyper-V a produktů rodiny System Center.

Previous Post