Hromadné nasazení Microsoft Office 2007 (I. část)

Často slýchávám od svých profesních přátel otázky typu: „Už jste zmigrovali na novou verzi operačního systému?“ nebo „Máte už nasazený nový kancelářský balík?“. A právě druhou otázkou se budeme dnes zabývat. Většinou nám s takovými otázkami prolítne hlavou mnoha správcům spousta dalších otázek týkajících se přípravy prostředí, dostatečného výkonu hardware pro nový kancelářský balák či kompatibility s předchozí verzí. Cílem mého dnešního článku je zaměřit se ve dvou dílech na možnosti plánování a přípravy prostředí s následným nasazením stěžejního kancelářského balíku Microsoft Office 2007 společnosti Microsoft.

V prvním díle se zaměřím na přípravu prostředí, popíšeme si jednotlivé nástroje, které jsou dnes k dispozici a ukážeme si, jak provést potřebné úpravy instalace Microsoft Office 2007. Druhý díl pak bude zaměřen na samotné nasazení Microsoft Office 2007 pomocí Group Policy a System Center Configuration Manageru 2007.


Příprava prostředí pro nasazení Office 2007

Před samotným nasazením Microsoft Office 2007 bychom si měli dokázat odpovědět na otázky typu: „Bude mít naše společnost problémy s kompatibilitou dokumentů vytvořených v předešlých verzích? Umíme případně tyto dokumenty plošně převést do nového formátu? Bude toto převedení dat bez ztráty na funkcionalitě? Dokážeme zajistit stejné nebo podobné konfigurace prostředí, na které byli naši pracovníci zvyklí?“

V průběhu této kapitoly se budu snažit odpovědět na jednotlivé otázky pomocí dostupných nástrojů, které nám společnost Microsoft nabízí k dispozici zdarma.

V první fázi, se organizace často zaměřují na obchodní potřeby, hodnotu investice a definici rozsahu projektu migrace na nový Microsoft Office 2007. Dále je zajímají dopady na současný stav, možná omezení či problémy, které by mohly být vyvolány přechodem na novější verzi Office. Microsoft pro tuto fázi nabízí sadu nástrojů s názvem Office Migration Planning Manager (OMPM), které dokáží tyto problémy kompatibility analyzovat, vyhodnotit a hlavně minimalizovat a následně automatizovat.

První problém, který se může vyskytnout je s kompatibilitou dokumentů vytvořených v předešlých verzích Microsoft Office. Zpravidla s běžnými dokumenty problém není, ale mohou existovat instance se sofistikovanějšími potřebami, na které je potřeba vzít zřetel. Například některé funkce podporované dřívější verzí produktu již v novém vydání nemusí existovat.

A právě v tuto chvíli přichází ke slovu OMPM, který obsahuje následující komponenty:

OMPM File Scanner je nástroj příkazové řádky (offscan.exe) pro zjištění informací o souborech na cílových stanicích. Standardně skenuje všechny složky, které definujete v řídícím konfiguračním souboru offscan.ini. OMPM neskenuje šifrované a hesly chráněné soubory.

Úprava souboru offscan.ini může vypadat následovně: Destination Path=\ServerNameOMPMLogfiles ScanMyDocuments=1 ScanDesktop=1 Deepscan=1

[FolderToScan] Folder=\ServerNamePublic

Databáze. Informace sesbírané z cílových počítačů pomocí OMPM File Scanneru jsou agregovány do databáze pro pozdější analýzu a vytvoření reportů. Databáze může být umístěna na SQL Serveru 2005 nebo SQL Server 2005 Expressu (MSDE). Pro malé datové toky (do 100.000 Office souborů) postačí MSDE, pro více souborů raději zvolte SQL Server 2005. Před importem dat do databáze zkontrolujte, zda na daném počítači máte alespoň SQLXML 3.0 SP3, který zajistí podporu XML pro SQL Server 2005. Integrace OMPM databáze obsahuje dva kroky:

  • Vytvoření databáze pomocí skriptu příkazové řádky CreateDB.bat, který založí databázi s příslušnými tabulkami, pohledy a procedurami. Skript má dva parametry: CreateDB.bat ServerNameSQLInstanceName DatabaseName 2

 

  • Import sebraných dat. V průběhu tohoto kroku se XML nebo CAB log soubory importují ze zdrojové složky do databáze pomocí CMD skriptu ImportScans.bat. Skript má tři parametry: ImportScans.bat ServerNameSQLInstanceName DatabaseName LogFileFolder 3

OMPM Reporty a analýzy. Ze složky OMPMReport spustíte OMPM.accdr (OMPM Reports je aplikací Microsoft Office Access 2007 a vyžaduje nainstalovaný Microsoft Office Access 2007 nebo Microsoft Office Access 2007 Runtime). Po spuštění aplikace je potřeba se přihlásit k serveru.

4Poté vybrat report ze tří nabízených reportů: Office 2007 Compatibility.

5

A nyní si můžete prohlédnout a případně vyfiltrovat výstup ze sesbíraných dat z klientských počítačů. Na záložce Office 2007 Compatibility máte k dispozici filt s jednotlivými úrovněmi vybraných problémů.

6

Seznam chybových stavů pak naleznete například zde: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc179165.aspx

OMPM je k dispozici ke stažení zde:

https://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=13580cd7-a8bc-40ef-8281-dd2c325a5a81&displaylang=en

Ačkoliv následující krok není krokem nutným, je často doporučován. Některé organizace mohou mít potřebu v průběhu přechodu na Microsoft Office 2007 převést stávající dokumenty převést na nový Microsoft Office Open XML formát. Právě k takovému účelu mají administrátoři k dispozici nástroj Office File Converter (OFC). Tento nástroj poskytuje konverzi souborů předchozí verze Office (Microsoft Office 2003, XP, 2000 a 97) do současné Office 2007 verze. Vstupní data pro OFC jsou brány z OMPM a veškeré předchozí formáty (dox, xls, ppt) jsou konvertovány do nového Microsoft Office XML formátu. Celý proces je opět řízen konfiguračním souborem, tentokrát s názvem ofc.ini, který naleznete spolu s ofc.exe ve složce OMPMTools. OFC zároveň vyžaduje instalaci Microsoft Office Compatibility Packu pro Word, Excel a PowerPoint 2007, který musí být nainstalován na počítači, na kterém provádíte konverzi dat. Ten získáte na stránkách Microsoftu zde: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=941b3470-3ae9-4aee-8f43-c6bb74cd1466&displaylang=en.

Zde uvádím náhled na možnosti konfigurace ofc.ini:

[Run] ; folder where the log files will be written LogDestinationPath=C:OMPMLogs

; free-form text description Description=none

; folder containing the File List exported from the Reporting tool ; (do not include if specifying FoldersToConvert) ;FileListFolder=dataexport

; Internal number ToolId=1

[ConversionOptions] ; Set to 1 to have Word leverage the "full upgrade on open" flag FullUpgradeOnOpen=1 ; Do not CAB (compress into a folder) the log files DoNotCab=0 ; Set to 1 the converter will not inlcude macros in the converted files MacroControl=1

[FoldersToConvert] ; folders to convert - the Converter will attempt to convert all files in the specified folders fldr1=C:Documents and SettingsAdministratorMy DocumentsBeta 2 ORK Docs

[ConversionInfo] ; specifies the way the destination folder structure will be created. ; SourcePathTemple =* - You indicate by the number of*..., the number of directories ; from the source path that you want to omit from the final Destination Path. ; DestinationPathTemplate = c:output12 - Folders in the Source Path are included in the ; DestinationPath by specifying the number of the folder -1=the first folder,*2=the second etc. ; The remaining source path is then added ; e.g. ; ; SourceTemplate =** ; ; DestTemplate = <a href="file://server/share/3/1">\servershare3*1 ; ; Will produce \serversharesubdir emoteserversubsubdirfilename from ; \remoteserversharexxxsubdirsubsubdirfilename

SourcePathTemplate=*** DestinationPathTemplate=123*4Converted

Fáze vytvoření požadované instalace

Pro další postup je důležité si osvětlit sekvenci kroků, které Setup provádí během instalace Microsoft Office 2007:

    * Setup.exe – inicializace instalace * Prerequisite – kontrola minimálních požadavků * Načtení XML konfiguračních dat – Setup.xml a [Package].xml, Setup Customization File (MSP) a Config.xml * Na základě XML dat vytvoří strom s vlastnostmi, které je možno instalovat * Dále pak Setup.exe zavolá program Office Source Engine (Ose.exe), který vytvoří lokální kopii * Aplikuje modifikovaná data a software updates definována ze složky Updates

Setup.exe asi není potřeba představovat, nicméně pro úplnost uvádím jeho přepínče, které můžete pro instalaci použít:

  • /Admin – spustí Office Customization Tool, pomocí tohoto přepínače vytvoříme vlastní upravený setup (MSP) soubor.

  • /adminfile [path] – definuje, který MSP soubor se má spustit se Setupem

  • /config [path] – specifikuje cestu k souboru Config.xml

  • /modify [ProductID] – tento parametr se používá s parametrem /config ke spuštění Setupu v maintenance módu pro změny v konfiguracích (přidání či odebrání vlastnosti). Hodnoty ProductID naleznete v souboru Setup.xml

  • /repair [ProductID] – spustí Setup v módu oprav

  • /uninstall [ProductID] – odebere specifikovanou část z počítače.

Architektura setupu Microsoft Office 2007 se od předchozí verze významně liší. V předešlé verzi Microsoft Office jsme měli možnost vytvořit tzv. administrativní instalační bod (pozn. v Microsoft Office 2003 pomocí příkazu Setup.exe /a). V Microsoft Office 2007 je tento instalační bod jako součást procesu nasazení (na lokálním počítači vznikne při instalaci skrytá složka MSOCacheAll Users přímo v rootu disku, na který instalujete Office) a administrativní instalační bod je nahrazen jednoduše klasickým síťovým instalačním bodem (ze zdrojového média nakopírujete data do sdíleného úložiště). Proces kopírování dat do lokálního úložiště je řízen programem Office Source Engine (Ose.exe), který definuje data potřebná ke zkopírování do složky MSOCache. Každý balíček je zde označen specifickým download kódem (viz. ukázka v tabulce).

Produkt Office

Lokální instalační zdrojový download kód

Microsoft Office Professional Plus 2007

{90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}-C

Microsoft Office OneNote 2007

{90120000-00A1-0000-0000-0000000FF1CE}-C

Microsoft Office Visio Professional 2007

{90120000-0051-0000-0000-0000000FF1CE}-C

Microsoft Office Project Professional 2007

{90120000-003B-0000-0000-0000000FF1CE}-C

Závěr

Dnes jsme se seznámili s dostupnými nástroji společnosti Microsoft, které nám usnadní přípravu nasazení Microsoft Office 2007 a nahlédli jsme pod pokličku 2007 Office System Setup Sequence, čímž jsme si otevřeli vrátka pro příští díl, ve kterém se zaměříme na možnosti úprav v odpovědních souborech a na samotné nasazení Microsoft Office 2007.

Autor: Petr Kosec

Next Post Previous Post