SCCM "Problém" s reportem Computers with a specific product

Občas se setkávám s dotazy zákazníků na téma Reporty v System Center Configuration Manageru 2007 (případně SMS 2003). Některé reporty jsou omezovány na výstupu počtem zobrazených objektů, což ne vždy je žádoucí.

Dnes si popíšeme, jak odstranit problém s omezením reportu Computers with specific product, který vypíše pouze prvních 1000 produktů a dále nic víc.

Takže :-)

  1. Ve složce, kde máte uloženy konfigurace SCCM role ConfigMgr reporting point (zpravidla C:\Intepub\wwwroot\SMSReporting_sitecode)

  2. Vyhledejte soubor: FilterSample.asp, tento soubor si odzálohujte.

  3. Najděte řádek s textem: intMaxValuesRecordCount = .GetMaxValuesRowCount() a celý jej smažte.

  4. O cca 4 řádky níže je ReportRows = .GetRows (.GetMaxValuesRowcount())'to limit values... list - smažte závorky, včetně obsahu v závorkách.

:-) A je to... Mám prostě tento produkt rád.

Autor: Petr Kosec

Next Post Previous Post