První pohled na System Center Configuration Manager 2012

Nástroj pro správu klientských počítačů a aplikací je většinou první řešení, které si společnosti pořizují v rámci budování management infrastruktury IT prostředí. V dnešním článku si představíme další Microsoft System Center 2012 Release Candidate verzi. Tentokrát se podíváme pod pokličku připravované verze SC Configuration Manager 2012.

000

Tento článek byl přednostně publikován v Microsoft TechNet Flash zpravodaji 12/2011. Mnozí z Vás jistě znají produkt Microsoft Systems Management Server, který byl uveden na trh již v roce 1994. Do dnešní doby ušel tento nástroj velký kus cesty a SC Configuration Manager je jeho nástupcem. Příští rok jej čeká nová etapa provozu v rámci IT prostředí mnoha zákazníků. V dnešním článku si představím hlavní novinky, na které se můžeme v SC Configuration Manager 2012 těšit. SC Configuration Manager 2012 SC Configuration Manager je klient-server aplikace, která umožňuje vzdálenou správu IT prostředí. Pomáhá zajistit efektivnější provoz IT služeb, umožňuje bezpečné a škálovatelné nasazení softwaru, dodržování nastavení řízení a komplexní správy aktiv pro servery, stolní počítače, přenosné počítače a mobilní zařízení. Modernizace infrastruktury SC Configuration Manager byl kompletně přepracován a nyní poskytuje nativní podporu pro 64bit prostředí operačních systémů. A to nejenom pro instalaci serverových rolí, ale i na straně klientských operačních systémů. Pro vzdálené lokality byla zjednodušena infrastruktura a konsolidovány role do primární site. Instalace Vzhled instalačního průvodce byl sjednocen s ostatními produkty Microsoft System Center.

Systémové a aplikační požadavky pro jednotlivé aplikační role SC Configuration Manager 2012 jsou zevrubně popsány na stránkách MS TechNet (http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg682077.aspx).
Pokud bychom chtěly umístit na jeden server základní aplikační role, musíme zejména splnit následující systémové požadavky: Windows Server 2008 (64-bit) nebo Windows Server 2008 R2

 • .NET Framework 3.5.1 Service Pack 1

  • .NET Framework 4.0
  • Background Intelligent Transfer Service
  • RDC (Remote Differential Compression)
  • Windows Deployment Services (pro OS deployment)
  • WSUS 3.0 SP1 (pro správu aktualizací)

  SQL Server 2008 SP2 s Cumulative Update 6 nebo SQL Server 2008 R2 se SP1 s Cumulative Update 3

 • SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

  Pokud máte prostředí s více primárních SC Configuration Manager 2012 site, je možné vytvořit roli nadřazené site „Central Administration Site“, která slouží k řízení a sledování provozu mezi primárními site. Během instalace SC Configuration Manageru 2012 lze také instalovat Site System roleManagement point“ a „Distribution point“. Také přibyla možnost přidání a odebrání SMS Provideru. Po vybrání všech nastavení a komponent dojde ke kontrole stávajícího prostředí a nastavení systému. Pokud je zjištěn nějaký nedostatek, vidíme jeho popis a máte možnost provést nápravu, případně stáhnout nejnovější verze souborů potřebných pro instalaci. Nakonec dokončíte instalaci. Pro instalaci každé site je vyžadována samostatná instance SQL serveru, v případě secondary site postačí SQL Express. Správa přístupů Podobně jako u ostatních produktů System Center 2012 je i v rámci SC Configuration Manager 2012 správa přístupů na základě rolí. Pomocí Role Based Administration lze přiřadit uživatele do některé ze základních rolí nebo vytvořit novou. Základní role jsou:

 • Application Administrator Role

  • Application Deployment Role
  • Application Editor Role
  • Asset Analyst Role
  • Asset Management Role
  • Compliance Settings Management Role
  • Full Administrator
  • Infrastructure Administrator
  • Limited Administrator
  • Mobile Device Analyst Role
  • Operating System Deployment Management Role
  • Read-only Role
  • Remote Tools Role
  • Software Updates Management Role

  Uživatelské rozhraní Uživatelské rozhraní doznalo velkých změn. SC Configuration Manager 2012 bude využívat rozhraní prověřené např. SC Operations Manager 2007 R2, navíc s Ribbon lištou podobnou té z MS Outlook. V rámci nabídek budou samozřejmě k dispozici nejpotřebnější odkazy na nástroje a vlastnosti SC Configuration Manager 2012. Pracovní prostor je rozdělen do čtyř oddílů: *Administration -správa a konfigurace systému** *Software Library -distribuce aplikací, aktualizací a operačních systémů** *Monitoring -monitorování výstrah systému, statusových událostí, SRS reportů** *Assets and Compliance -správa aktiv (uživatelů, zařízení, kolekcí …)**

  **

 

**

 

User-Centric Management V rámci změny pohledu na fungování celého IT ve vztahu k uživateli se změnil i způsob využití IT prostředků. V rámci poskytování IT služeb uživatelům je možné na základě požadavků na zprovoznění IT služby nebo dodání aplikace poskytnou tuto službu na všechny prostředky, které jsou ve správě IT oddělení. Příklad: Pokud má uživatel např. stolní počítač, mobilní počítač a chytrý telefon, a požádá o aplikaci běžící na všech zmíněných platformách, je mu tato aplikaci doručena na všechna zařízení současně, nebo na základě nastavení priorit pouze na preferovaná zařízení. Primární je doručení IT služby nebo aplikace uživateli, až na dalším místě je samotná správa zařízení. V rámci tohoto modelu životního cyklu služeb je možné provádět instalaci, správu verzí, výměnu verzí nebo odinstalaci aplikací. Správa aplikací Aplikační model SC Configuration Manager 2012 je změněn, aplikace může mít více možností nasazení – balíček MSI nebo App-V a aplikace pro mobilní zařízení (Windows Mobile Cabinet nebo Nokia SIS/JAR). Pro aplikační model platí zejména, že se provádí správa aplikací, nikoli skriptů. Správa aplikací zahrnuje:

 • Metoda detekce - přehodnocena na přítomnost: 1) způsob použití (reinstalovat, pokud chybí), 2) zakázané aplikace (odinstalovat, pokud jsou zjištěny)

  • Požadovaná pravidla (Requirement rules) - hodnocení v okamžiku instalace pro zajištění, že se aplikace nainstaluje pouze v místech, kde se má instalovat
  • Závislosti (Dependencies) - vztahy s ostatními aplikacemi, které jsou hodnoceny před instalací čehokoli
  • Nahrazování (Supersedence) - vztahy s ostatními aplikacemi, které je třeba odinstalovat před instalací čehokoli
  • Aktualizace aplikací - automatická správa revizí

  **

Katalog aplikací a Software Center Aplikace samotné bude možné publikovat do webového portálu SC Configuration Manager 2012 nebo pomocí integrace do webového portálu SC Service Manager 2012. Uživatel si bude moci aplikaci nainstalovat zcela sám nebo mu bude na základě dalších pravidel nainstalována po schválení. SC Configuration Manager Application Catalog je webová stránka, která umožňuje uživatelům prohlížet a požádat o software. Pro práci s katalogem aplikací, musíte nainstalovat Application Catalog web service point a Application Catalog website point. Software Center je aplikace, která se nainstaluje při instalaci System Center Configuration Manager 2012 klientů. Uživatelé mohou spustit tuto aplikaci z nabídky Start, požádat o software a správu software, který je na ně nasazen pomocí SC Configuration Manager 2012. Software Center umožňuje využití provést následující: Remote control Mezi další „novinku“ patří také zprovoznění funkce, která již byla dostupná ve verzi Microsoft Systems Management Server 2003. Jedná se možnost přístup na koncové počítače pomocí Remote Control. SC Endpoint Protection 2012** Mezi velké novinky patří také začlenění produktu Microsoft Forefront Endpoint Protection do SC Configuration Manager 2012 katalogu a jeho přejmenování na System Center 2012 Endpoint Protection. Nyní je plně integrován do struktur SC Configuration Manageru 2012, aby bylo možné lépe ochránit koncová zařízení. Klíčové vlastnosti jsou:

 • Endpoint Protection je nyní plně integrován s SC Configuration Manager 2012, není potřeba provádět samostatnou instalaci Endpoint Protection serveru. Místo toho lze zvolit Endpoint Protection point jako dostupnou site roli SC Configuration Manageru 2012

  • Lze nainstalovat Endpoint Protection klienta pomocí klienta SC Configuration Manager 2012, nebo můžete spravovat stávající klienty Endpoint Protection *Endpoint Protection Manager role-based administration security role nabízí administrativní bezpečnostní roli pro uživatele s minimálním oprávněním potřebným k řízení Endpoint Protection v hierarchii SC Configuration Manager 2012
  • Reporty o stavu prostředí Endpoint Protection lze nyní nalézt v rámci SC Configuration Manager 2012
  • Endpoint Protection dashboard je integrován do konzole SC Configuration Manager 2012 a nemusíte ji instalovat samostatně

  Závěr Po téměř pěti letech se završil cyklus tvorby nové verze nástroje pro změnový a konfigurační management. SC Configuration Manager 2012 je podobně jako ostatní nástroje z rodiny Microsoft System Center vytvářen na základě ITIL a MOF doporučení, kde má každý nástroj na starosti určitou část zmíněné metodologie. SC Configuration Manager 2012 je další střípek do mozaiky komplexní správy životního cyklu IT prostředí. A s dalšími Microsoft System Center produkty nám dá dohromady celou mozaiku. Odkazy Aktuální informace na stránkách Microsoft http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/system-center/2012.aspx System Center 2012 Configuration Manager (SCCM) a System Center 2012 Endpoint Protection (SCEP) – verze Release Candidate ke stažení http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=27841

Autor: Pavel Řepa

Next Post Previous Post