Novinky v Configuration Manageru 2007 R3

Nová R3 pro Configuration Manager 2007 se blíží mílovými kroky a my se dnes podíváme, na jaké nové funkce a vlastnosti se můžeme těšit.

Přehled nových vlastností v R3:

 • Power Management

 • Delta Discovery

 • Dynamic Collection Evaluation

 • Prestaged Media

 • Collections

 • Desired Configuration Management

 • Podpora klientů na síti

Power Management v Configuration Manageru 2007 R3

Power Management v Microsoft System Center Configuration Manageru 2007 R3 je adresován potřebám organizací redukovat a monitorovat spotřebu elektrické energie počítačů. Vlastnost umožňuje nastavit a monitorovat různá schémata napájení dle potřeb organizace.

Bude obsahovat tři hlavní komponenty:

 • Monitorování a plánování: Power Management rozšíří hardwarovou inventarizaci v Configuration Manageru 2007 o sběr potřebných informací k možnostem napájení Windows klientů na síti. Dále bude k dispozici sada reportů, které umožní lepší plánování zdrojů a spotřeby (Kwh a CO2).

 • Nasazení: Power management umožní vytvořit plán správy napájení pro dané kolekce počítačů na síti. Budeme tak moci centrálně nastavit jednotlivé scénáře implementované ve Windows - rovnováha, úsporný režim nebo třeba režim vlastní. Také bude možné zajistit různá chování v různých časech (pracovní doba vs. mimopracovní doba).

 • Dodržování pravidel: Po aplikaci plánu správy napájení budeme moci v reportech sledovat odchylky od nastavených pravidel a provádět případné opravy.

Reporty pro správu napájení v Configuration Manageru 2007 R3 budou poskytovat analýzu spotřeby napájení ve vaší organizaci. Pro zajištění správného chodu reportů je potřeba mít SQL Reporting Services, které byly použity již v R2. Na obrázcích jsou vidět reporty: Machine / Usage Variance Report, Power Usage Report a Enviromental Impact Report.

Delta Discovery v Configuration Manageru 2007 R3

Delta Discovery v Configuration Manageru 2007 R3 rozšiřuje schopnosti současných vyhledávacích metod zdrojů v Active Directory. Zásadním přínosem je zajištění "čerstvých" informací o objektech Active Directory do databáze Configuration Manageru 2007. Delta discovery se týká těchto objektových typů:

 • Objekty počítačů

 • Objekty uživatelů

 • Objekty bezpečnostních skupin

 • Objekty systémových skupin

Delta discovery tedy nenahrazuje původní metody vyhledávání zdrojů v Configuration Manageru 2007, pouze vyhledává nové a modifikované zdroje v Active Directory. Delta Discovery vlastně čte změny atributů v Active Directory, které byly replikovány. Atributy, které se nereplikují (např. Memberof atribut) samozřejmě pak nejsou sbírány v rámci Delta Discovery. Tato metoda ve výchozím stavu v Configuration Manageru 2007 R3 nebude povolena a tak, pokud ji budete chtít využít, budete ji muset zapnout explicitně. Pokud bude metoda povolena, bude probíhat Delta Discovery každých 5 minut.

Dynamic Collection Evaluation v Configuration Manageru 2007 R3

Pokud používáte kolekce založené na SQL dotazování (tzv. Query-based collections) v Configuration Manageru 2007, tak k jejich aktualizaci dochází v definovaných periodách (obvykle 1x denně). Tuto periodu můžeme samozřejmě zkrátit, nicméně tímto krokem zvýšíme zatížení databázového serveru Configuration Manageru 2007, proto Microsoft přichází s vylepšením podobným v Delta Discovery popsaným výše.

Dynamic collection evaluation v Configuration Manageru 2007 R3 umožňuje aktualizovat nově přidané zdroje do kolekce, čímž nezatěžuje tolik databázi a může provádět metodu častěji. Opět je kýženým výsledkem "čerstvost" dat bez ztráty výkonu.

Zdroje, kterých se Dynamic Collection Evaluation týká:

 • Nově nalezené zdroje

 • Zdroje, které jsou součástí operating system deploymentu

 • Zdroje, které mají nově aktualizovaného klienta Configuration Manageru 2007 na novou verzi

Prestaged Media v Configuration Manageru 2007 R3

Prestaged media pro nasazování operačních systémů v Configuration Manageru 2007 R3 obsahují bootovací médium s obrazem (image) stroje, který je nakopírován na pevný disk počítače. Prestaged media pak spolupracuje s existující sekvencí úloh a poskytuje možnost přístupu k image lokálně, místo původního downloadu po síti. Cílem je podpořit přípravu prostředí nových počítačů a vylepšení spolupráce s OEM partnery dodávajícími předinstalovaný operační systém. Tedy v praxi prestaged media (pozn. obsahuje samozřejmě .wim soubor) je nahráno ještě dříve, než se počítač dostane do rukou koncového uživatele. V případě, že jde o nový počítač (bare metal computer), tak při jeho spuštění dojde k natažení Prestaged media a spuštění WinPe, poté dojde ke spojení s Management Pointem a provedení patřičné Task sequence.

Ostatní "kosmetická" vylepšení

Mezi další vylepšení patří změny v Collections, Desired Configuration Managementu a podpory klientů. Tyto "drobnůstky" se mohou ještě do finální verze změnit a tak se na ně zaměříme pouze okrajově. Změny v Collections umožňují jednodušší správu zdrojů v kolekcích (Collections), v R3 jsou rozšířeny možnosti vyhledávání v kolekcích - na pravé tlačítko. Dále je nově podporováno až 300.000 klientů na síti, které je způsobeno vylepšeními Delta Discovery a Dynamic Collection Evaluation procesu.

Autor: Petr Kosec

Next Post Previous Post