GDPR na platformě Microsoft - jak pomáhá Azure, OMS, EMS, Office 365 a Windows 10 - část 3

V předchozích částech článku ZDE a ZDE jsme se zabývali problematikou GDPR a platformou Microsoft, nyní je zde závěrečná část. Identifikační systémy (Active Directory) Dalším tématem je ochrana identit, jmen a hesel v identifikačních systémech. Pravděpodobně každý z vás bude mít implementovánu doménu na platformě Microsoft, tudíž Active Directory, ale také bude mít spousty dalších systémů jako jsou třeba různé ERP systémy, vlastní systémy pro HR, CRM systémy, atd.. je toho opravdu velké množství a těm ostatním lze říci jen jedno. Musíte logovat přístupy do systému, aktivitu uživatele v systému, data uložená v systému (databázi daného systému) a okolo toho zajistit potřebný proces. Co se týká Active Directory tak máte možnost mnohem lépe zajistit toto logování a hned se nám nabízí některé možnosti jako například Security Event Log, který nám zapisuje všechny informace do logu a jeho následné vyhodnocení v Operation Management Suite, ale i správná konfigurace v doméně, kterou nám provede automaticky Operation management Suite.

Ale také byste měli sledovat zranitelnosti, které mohou v systému být a proto je potřeba vše prověřit pomocí dalších nástrojů. Ale tím pouze zajistíte, že je váše prostředí zdravé a v pořádku a že máte vše nastaveno, tak jak by mělo být nastaveno. To je ale ochrana jen částečná. Abyste mohli zajistit ochranu identit při jejich vyžádání a odeslání cílovému systému je nutné se pozastavit nad vlastním přenosem a to vám dá jedině implementace Kerberos autentizace, což může být problém, jelikož spousta systémů Kerberos vůbec nepodporuje a tak je nutno tento problém nejprve vyřešit a zjistit jak je jméno a heslo z Active Directory distribuováno směrem k cílovému systému. Klientské stanice a aplikace z rodiny Microsoft budou mít tuto možnost a proto Kerberos určitě implementujte a pokud možno ihned. Nyní je možno použít Kerberos i při propojení do Azure AD a to pomocí nového vydání aplikace Azure AD Connect. Další možností jak ochránit identity je možno implementací MFA serveru, jehož licenci máte společně s uživatelským CALem v licenci Enteprise Mobility + Security. Tím zajistíte, že jsou systémy zabezpečny mnohem lépe než jen obyčejným heslem splňujícím určité politiky hesel. Co, ale můžete ještě udělat navíc je implementace Advanced Threat Analytics (dále také ATA), který máte v rámci licence Enterprise Mobility + Security k dispozici.

Jedná se o lokální server, který bude sledovat vaše prostředí a vyhodnocovat anomálie, které se dějí na základě instalace agenta na doménovém řadiči nebo pomocí Port Mirroringu doménového řadiče přímo do ATA Gateway serverů. Vše je pak vyhodnocováno v ATA Center, který vám poskytne komplexní pohled na anomálie ve vašem prostředí, jako například uživatel se během hodiny přihlásil na jedno místě ale za 5 minut se přihlásil na 100km vzdáleném místě. Také je možno daný systém integrovat na OMS nebo na SIEM nástroje třetích stran. V rámci Azure prostředí máte k dispozici ještě další nástroje, které však chrání Azure AD, do kterého máte identity synchronizovány a to Azure AD Identity Protection a Azure AD Privileged Identity management (PIM).

Aplikační a Webové servery

Jelikož nejsem vývojář, tak je toto téma pro mne poměrně složité, nicméně dle zákona je nutno chránit IP Adresy a Cookie, což může být problém, jelikož Cookie je uložena na koncovém zařízení a proto je potřeba používat prohlížeče, které mají svůj vlastní izolovaný prostor, do kterého nelze zasahovat aplikacemi třetích stran a veškerý provoz musí být HTTPS. Z tohoto důvodu je nutné na všech webových aplikacích nastavit explicitní provoz jen na HTTPS a HTTP z aplikací naprosto zrušit. Dále je nutné ošetřit a chránit IIS logy, ale také je nutné vyhodnocovat tyto logy. Operation management Suite vám umožní logy načítat do prostředí OMS k další analýze a kontrole toho kdo přistupuje anebo se snaží přistupovat na webové servery. Také bych v rámci OMS doporučoval sledovat soubory a změnu jejich velikost a tím je chránit proti permanentnímu XSS. Logy na úrovni operačních systému lze chránit pomocí bitlockeru a tím zajistit nemožnost jejich odcizení v případě odcizení celého virtuálního serveru.

Klientské operační systémy

Osobně bych řekl, že toto je kapitola sama pro sebe. Všichni známe uživatele a to zejména ty VIP uživatele, kteří mají vždy potřebu vlastnit administrátorská práva do svých počítačů a administrátoři, pak mají velký problém zabezpečit tato zařízení. Jelikož je moderní doba tak už se nebavíme o klasických stolních počítačích, ale hlavně o zařízeních mobilních a to ještě od spousty výrobců. Dalším velkým fenoménem je model práce s tzv. „Bring On your Device“ tudíž zařízením, které nepodléhá žádným politikám společnosti a správce jej nemůže ani kontrolovat. Na koncovém zařízení pod správou administrátora, bychom mohli využít opět moderních trendových aplikací jako jsou Windows Defender, Windows Firewall a další, kterými se nám povede daná zařízení zabezpečit a následně můžeme vyhodnocovat co se na daných zařízeních děje. Jedním z nástrojů pro toto vyhodnocování je právě Windows Defender Advanced Threat Protection

Dalším nástrojem pro zabezpečení je určitě InTune, jehož licenci máte v rámci Enteprise Mobility + Security a zjišťovat tak třeba jaký software je na daném zařízení nainstalován, zda má nastaveny politiky a případně mu tyto politiky vnutit a tím ho připravit pro vstup do prostředí.

Z dlouhodobého pohledu bych povolil do systémů, které pracují s osobními nebo citlivými informacemi pouze ze zařízení, která jsou do Intune připojena a zrovna, proto byla v rámci Windows 8.1 a výše přidána možnost tzv. WorkSpace Join, který vám umožní i vlastní zařízení připojit do společnosti aniž bychom ovlivnili stav prostředí uživatele na jeho soukromém zařízení. Můžeme do tohoto zařízení vnutit naše bezpečnostní politiky a politiky hesel, auditovat aplikace a o zařízení se postarat. Korporátní zařízení musí být šifrována pomocí Bitlockeru a nejlépe i se systémovým diskem a heslem uloženým v TPM čipu. Dalším důležitým aspektem a to ne jen pro koncová zařízení, ale i pro servery je pravidelná aktualizace, abychom těch zranitelností měli v rámci zařízení co možná nejméně. Operation Management Suite má vlastní aplikaci, pomocí které můžete provádět a kontrolovat MS Update na kontrolovaných zařízeních a plánovat kdy budou koncová zařízení aktualizována.

Důležité je dle mého hlavně získat informace velmi rychle, pokud se něco stane a také předcházet těmto problémům, takže pravidelně provádět kontroly a nechávat si posílat reporty, jak to umí třeba aplikace Intune.

Odmazání dat ze systémů na přání zákazníka

Toto je jedno velké téma a já moc nevím jak se k tomu postavit, zákon totiž říká, že pokud zákazník požádá o vymazání ze všech systémů, musíte jej vymazat ze všech systémů a také ze záloh a archivů a hlavně musíte vědět, kde všude jeho data jsou umístěna. Já bych tento problém řešil následovně. Postavil bych jednu konfigurační databázi, ve které budou umístěné osobní a citlivé informace, nejlépe CRM a když bezpečnost tak Microsoft Dynamics 365. Zde bych každému uživateli přidělil číslo a to i interním zaměstnancům. Ve všech systémech bych změnil uživatelské jméno na toto číslo a chránil bych databázi těchto vazeb. V případě potřeby odmazání uživatele ze všech systémů bych smazal jen položku v CRM, případně upravil data, která o něm udržuji, a v ostatních systémech jsou již data anonymizována. Takže je potřeba identifikovat, roztřídit, sestavit pomocnou databázi, přidělit evidenční čísla a implementovat do systémů jednoznačné identifikátory. Microsoft však myslel i na to, že se může něco stát a vy budete potřebovat určité informace ze systémů exportovat a předat třeba policii a proto připravil aplikaci, které se jmenuje eDiscovery. Tato aplikace vám umožní exportovat veškerý obsah z Office365 služeb do složky a vygeneruje vám report, kde se daná data nacházejí, tak abyste mohli předat informaci vyšším orgánům. V tomto případě můžete pomocí eDiscovery prokázat, že jsou data smazána nebo je případně exportovat a předat.

Trust centrum a prohlášení Microsoftu k GDPR

Dalším argumentem, proč právě tuto platformu může být i nová informace z Microsoft Trust centra Microsoftu, které přímo oznamuje, že je v souladu s GDPR pro EU a můžete si přečíst přímo uvedené dokumenty k této problematice.

Dalším argumentem, proč právě tuto platformu může být i nová informace z Microsoft Trust centra Microsoftu, které přímo oznamuje, že je v souladu s GDPR pro EU a můžete si přečíst přímo uvedené dokumenty k této problematice. Microsoft s oznámením vstupu GDPR do EU přišel s úpravou a vlastní definicí všech služeb, které jsou v souladu s tímto zákonem, a informuje zákazníky o svých produktech, které je možno nasadit a být tak minimálně z technologického pohledu v souladu. Níže můžete vidět jednotlivé produkty společnosti Microsoft, které jsou přímo uvedeny v Trust Centru a splňují podmínky GDPR:

 • Microsoft Azure

  Závěrem – je na čase jednat!

  Myslíte si pořád, že je dost času? Máte na to stihnout vše nasadit do dubna 25.5.2018? Já si myslím, že se to stihnout nedá, pokud budete celou cestu procházet svépomocí a budete se všechny nové funkce učit používat. Dalším důvodem může být i to, že jsme se bavili jen o prostředí Microsoft, ale co Linux (zde máte jedinou výhodu a to, že Microsoft umí do Operation management Suite integrovat i Linux servery), vlastní aplikace a papírová data? Musíte přeci ošetřit informace i tam, zavést jen elektronickou komunikaci a papírová data ponechat rovnou v kartotékách, když přijdou na podatelnu. Doporučoval bych nasadit nějaký workflow systém a zpracovávat všechny dokumenty elektronicky včetně indexace obsahu, abyste mohli s daty dále mnohem lépe pracovat. Předpokládám, že si myslíte, že toto bude stát vaši firmu miliony, ale není tomu tak. V tomto článku jsem mluvil jen o produktech

 • Windows 10 Enteprise E3 nebo E5

  • Office 365 E3 nebo E5
  • Enteprise Mobility + Security E3 nebo E5
  • Operation management Suite Free/Standard/OMS nebo E3/E5
  • Microsoft Azure

  Licence Office365 a EMS stojí dneska již pár korun měsíčně (1000Kč/uživatel/měsíc) na uživatele a ochráníte s nimi všechna jeho zařízení (5x Office a 15x EMS) případně je možno cca za 1500Kč/uživatele využít licenci, ve které máte k Office365, EMS ještě licenci Windows 10 Enteprise, která pomůže ochránit i koncový operační systém. Azure, lze rozpočítat tak, že vás bude stát stejně jako lokální infrastruktura a OMS lze provozovat i zdarma, ale já bych doporučil licenci za cca 300Kč na server měsíčně. Výše jsem se snažil nastínit ty největší a nejsilnější nástroje pro zajištění bezpečnosti s pomocí platformy Microsoft, ale pokud bychom šli do úplného detailu pak těch nástrojů je mnohem a mnohem více, ale cíle společnosti Microsoft je interpretace do jediného umístění a to tzv. „Cybersecurity Centera“, které by mělo jednou shromažďovat všechny bezpečností informace a být tak hlavním místem a rozcestníkem právě pro role „Data Protection Officer“ nebo „Chief Information Security Officer“. Na celkový přehled všech nástrojů se můžete podívat níže.

  Tak poslední věcí, která zde přichází na řadu je konkurence v této oblasti. I když to dělám velice nerad srovnávat produkty, jelikož společnosti na dané problematice pracují již dlouhá léta a mohu říct, že byly nejlepšími z nejlepších pro auditování infrastruktury a zajištění bezpečnosti formou „Vím, co moji uživatelé dělají na serverech“ a nikoliv „Odepřu všem přístup a nic se nemůže stát“. Jedná se o produkty jako Quest od Dellu a nástroje od společnosti Netwrix. Tyto nástroje jsou úžasné, pokud bychom řídili bezpečnost jen na serverech a potřebovali velmi rychle auditovat co se mi zde děje. Například netwrix oznámil, že v rámci GDP řeší tyto oblasti:

  Po podrobnějším prozkoumání jejich dokumentu, jsem ale došel k závěru, že řešit bezpečnost jen na úrovni serverů, je trošku alibizmus a podle mne (to neberte prosím jako dogma) by to před auditorem neprošlo, jelikož se nejedná o komplexní bezpečnost z pohledu pohybu citlivých informací ve firmě. Možná to však neměl být ani účel těchto řešení. Proto se prosím zamyslete, s kým budete chtít fungovat v dalších letech, kdo vám bude dávat tu přidanou hodnotu v technologiích a také si řekněte, zda budete i nadále na platformě Microsoft Windows/Azure/Office. Pokud jste si řekli na předešlé otázky „ano“, pak kdo v tomto ohledu pro vás má řešit bezpečnost. Platforma Microsoft se velice rychle vyvíjí a bezpečnost kolegové z Microsoftu myslí opravdu vážně a hlavně komplexně napříč svými produkty. Pokud byste měli zájem, tak je možno se domluvit a já nebo někdo z našeho týmu KPCS vám pomůže spočítat náklady na takto komplexní řešení.

Autor: Daniel Hejda

Next Post Previous Post