Optimalizované IT - portál pro IT pro komunitu

Plakát VMM 2012 SP1: Networking

Vytisknout E-mail

Jan Matějka Datum zveřejnění: 3. 4. 2013 12:33 Zobrazeno: 3928
Plakát VMM 2012 SP1: Networking - 4.0 out of 5 based on 1 vote
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (1 Vote)

Možnosti virtualizace sítí ve Windows Serveru 2012 už začínají být poměrně dobře známé. Pokud se věnujete oblasti managementu pomocí nástrojů System Center, znáte jistě velmi dobře Virtual Machine Manager 2012 SP1, který umí v této poslední dostupné verzi velmi dobře všechny tyto nové vlastnosti konfigurovat a spravovat pro rozsáhlá prostředí a datová centra. Pokud tedy chcete spravovat své datové centrum z jednoho jediného místa bez nutnosti vše konfigurovat pomocí PowerShellu, je VMM správná volba.

Pokud jste se již pokoušeli konfigurovat kompletně síťování Hyper-V clusteru pouze pomocí VMM 2012 SP1, mohla se vám zdát konfigurace poněkud složitá. Pravda, možnosti konfigurace jsou obrovské stejně jako schopnosti tohoto nástroje.

Přehled a jasno do této problematiky může vnést nově dostupný plakát, který se věnuje právě síťování v prostředí VMM.

Plakát stahujte zde:

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=37137

JM

První pohled na System Center Virtual Machine Manager 2012

Vytisknout E-mail

Pavel Řepa Datum zveřejnění: 12. 12. 2011 9:10 Zobrazeno: 6639
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Virtualizace a cloud jsou letos pro mnoho firem nejdůležitější oblasti rozvoje. Na následujících řádcích si představíme, jaké změny a co nového přináší nová verze řešení pro správu virtualizační platformy System Center Virtual Machine Manager 2012 (Virtual Machine Manager 2012) od společnosti Microsoft. Přichází jako jeden z prvních zástupců nové vlny produktů Microsoft System Center 2012, nástrojů pro správu celého životního cyklu IT prostředí, s novým konceptem správy virtualizační platformy.

MS SC2012grey

Tento článek byl přednostně publikován v Microsoft TechNet Flash zpravodaji 10/2011.

První na startu (tři, dva, jedna… START)

virtual Machine Manager 2012 vychází ze stávající verze Virtual Machine Manager 2008 R2 SP1 a přidává mnoho dalších novinek do oblasti správy virtualizačního prostředí a velkým důrazem na správu privátního cloudu a podporou nejnovějších vlastností operačního systému Windows Server 2008 R2 SP1, které jsou Remote FX a Dynamic Memory.

Hlavní změnou v rámci Virtual Machine Manageru 2012 je, že nyní máme k dispozici čtyři hlavní oblasti správy, které si postupně představíme.

 • Deployment
 • Fabric Management
 • Cloud Management
 • Service Management

Deployment

Prvním krokem tvorby virtuálního prostředí v produkčním prostředí by měla být instalace management serveru Virtual Machine Manager 2012. Pokud ve svém IT prostředí již HOST servery máte, nic nebrání tomu provést instalaci následně. Nejprve uvedu základní požadavky pro implementační prostředí.

Požadavky hardware

 • RAM 4 GB a více (nelze nainstalovat s méně než 2 GB)
 • HDD 80 GB a více
 • Procesor 2 GHz a více

Požadavky software

Management Server

 • OS Windows Server 2008 R2
 • Windows Remote Management (WinRM) 2.0
 • .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Automated Installation Kit (AIK) for Windows 7
 • SQL Server 2008 R2 nebo SQL 2008 (SP2) - Již zde není podpora pro verze SQL Server 2005 nebo SQL Express
 • PowerShell

VMM Self-Service Portal

 • IIS Role features (.NET Extensibility, ASP.NET, Default Document, Directory Browsing, HTTP Errors, IIS 6 Metabase Compatibility, IIS 6 WMI Compatibility, ISAPI Extensions, ISAPI Filters, Request Filtering, Static Content)

Instalace VMM management serveru

Instalaci nebudu podrobně rozepisovat, jelikož se po splnění všech požadavků jedná o jednoduché: Next, Next, Next. V případě umístění všech komponent na jeden server, s výjimkou databázové služby, vybereme součásti "VMM management server" a "VMM Self-Service Portal" (položka "VMM console " je doplněna automaticky, pokud vybereme "VMM management server "). Následně je provedena kontrola na požadavky, konfiguraci databáze, servisního účtu, případně Active Directory cesty k uložení distribuovaného klíče pro High Availability konfiguraci a dále máme možnost nastavit síťové porty pro komunikaci komponent. Jednou z novinek verze Virtual Machine Manager 2012 je možnost implementace s podporou High Availability clusteru pro „VMM management server“. (Právě pro tento účel je potřeba vytvořit a v rámci Active Directory uložit bezpečnostní klíč. Díky tomu by se nemělo stát, že po výpadku jednoho VMM management serveru, nebudeme schopni spravovat Vaše virtualizační prostředí.) Zvolíme-li "VMM Self-Service Portal", provedeme také konfiguraci této komponenty. Instalace „VMM Self-Service Portal“ role na doménový řadič není možná.

Pokud budeme instalovat VMM management server do prostředí s již existujícím VMM management serverem, musíme mít instalovánu minimálně verzi Virtual Machine Manager 2008 R2. Upgrade bude možný na verzi Virtual Machine Manager 2012 Release Candidate a RTM. Pokud máme instalovánu starší verzi než Virtual Machine Manager 2008 R2, musíme ji buď nejprve povýšit na verzi virtual Machine Manager 2008 R2 nebo celé management prostředí instalovat znovu.

Virtual Machine Manager 2012 je plně skriptovatelná aplikace pomocí Microsoft PowerShell . Znamená to, že veškeré operace prováděné v grafickém rozhraní lze provádět také pomocí skriptů.

Fabric Management

Po instalaci „VMM management server“ role bude logicky následovat konfigurace HOST serverů. Fabric Management je oblast zahrnující správu fyzického prostředí virtualizační platformy, zahrnující HOST servery, VMM Library, PXE/WDS server, WSUS server, vCenter, load balancery a storage.

01_resources

V rámci Virtual Machine Manageru 2012 je možné spravovat hypervisory Microsoft Hyper-V, VMware ESX do verze 4.1 a Citrix XenServer od verze 6.0. Dále již není podporován Microsoft virtual Server 2005 R2 a formát jeho virtuálních strojů.

Bare Metal Deployment HOST serveru

Novou vlastností Virtual Machine Manageru 2012 je možnost automatické instalace a konfigurace nového HOST serveru z holého železa, tzv. Bare Metal Deployment. Virtual Machine Manager 2012 podporuje Out of band management (vzdálenou kontrolu hardware pomocí management rozhraní (BMC) a díky podpoře protokolů IPMI, DCMI, SMASH a dalším), instalaci OS s Hyper-V rolí na holé železo a plně automatizované vytváření Hyper-V clusterů. Aby bylo toto možné provést, je potřeba zajistit následující:

 • VHD image pro bare metal deployment
 • Vytvoření profilu HOST serveru stejné konfigurace pro různý hardware
 • Konfiguraci průvodce Add Resource umožňující výběr a úpravy dobu nasazení
 • Out-of-band spojení a služby WDS/PXE umožňující spustit VMM deployment agenta na holém železe

Konfigurace PXE serveru pro bare metal deployment Hyper-V vyžaduje Windows Deployment Server (WDS) na Windows Server 2008 R2 a instalaci VMM OSD provideru a agenta. Provider reaguje na úvodní VMM PXE požadavek, což má za následek spuštění WinPE.

Instalace na holé železo vyžaduje následující konfiguraci v rámci profilu HOST serveru:

 • VHD umístěný v VMM library
 • Ovladače pro hardware umístěný v VMM library
 • Definici logických sítí
 • Statickou IP adresu z definovaného VMM pool nebo DHCP
 • Definici rozdělení disků
 • Konfiguraci OS

02_scvmmmap

Network Fabric Management

Pro virtuální počítače bude možné přiřadit virtuální nebo fyzické sítě a umožňují lépe oddělit produktivní a testovací síť. Logické sítě představují abstrakci základní fyzické síťové infrastruktury, která umožňuje modelovat síť na základě potřeb podniku a vlastnosti připojení. Vytvořené logické sítě mohou být použity k určení sítě, na kterých je nasazen hostitele nebo virtuální stroj (samostatné nebo jako součást služby). Uživatelé si mohou přiřadit logické sítě jako součást virtuálního stroje a vytváření služeb, aniž by museli rozumět detailům sítě.

Správa IP a MAC adres

V rámci Virtual Machine Manageru 2012 můžeme nastavit rozsah pro statické IP adresy a statické MAC adresy. Tato funkce vám umožní snadno přidělovat adresy pro Windows virtuální stroje, které běží na všech spravovaných Hyper-V, VMware ESX nebo Citrix XenServer HOST serverech. Můžeme také přiřadit jeden či více subnetů jako součást definice logické sítě, můžete vytvořit rozsahy IP adres pro každý subnet, který lze použít pro přidělení statických IP adres. Můžete si také rezervovat IP adresy z rozsahu přidělených virtuálních IP adres pro Virtual Machine Manager 2012, které jsou použity přiřazeny k load balanceru.

Load Balancer integrace

K Virtual Machine Manageru 2012 lze připojit podporované hardwarové load balancery a následně vytvořit virtuální IP šablony na základě síťového přenosu a typu přenášených dat.

Storage Fabric Management

Pomocí protokolu SMI-S lze spravovat vybraná disková pole (HP StorageWorks EVA, EMC Symmetrix , NetApp FAS a CLARiiON CX. Podpora je ale pouze pro Hyper-V HOST servery a clustery.

Update Management

Virtual Machine Manageru 2012 umožňuje použít Windows Server Update Services (WSUS) server pro správu aktualizací jednotlivých částí virtualizačního prostředí:

 • Virtual Machine HOST server
 • Library server
 • VMM management server
 • PXE server
 • WSUS server

Podporována je 64-bit verze Windows Server Update Services (WSUS) 3.0 Service Pack 2 (SP2) a je vyžadován dedikovaný WSUS root server.

VMM Library Management

V rámci VMM Library Virtual Machine Manageru 2012 lze nově spravovat objekty „Resource group“. Jedná se uživatelsky definované skupiny objektů, které se mohou nacházet v různých fyzických lokalitách, ale jsou součástí definice šablony nebo profilu. Také je zde nově „Cloud Library“ obsahující sdílené složky VMM Library určené pouze ke čtení, které jsou připojeny k privátnímu cloudu a jsou v nich uložené Virtual počítače a služby, které mohou využívat self-service uživatelé, kteří mají delegována patřičná oprávnění.

Dynamic Optimization & Power Optimisation

Dynamická optimalizace je další novinkou Virtual Machine Manageru 2012. Udržuje vyvážené využití prostředků clusteru. Dynamická optimalizace přenáší virtuální stroje provést vyrovnání zdrojů v rámci host skupin, které podporují živé migrace. Migrace VM zabraňuje prostojům a funkce nevyžaduje Operations Manager. Podporuje Hyper-V, VMware a Citrix Xen Server clustery.

Dynamická optimalizace má dva módy - manuální a automatický, s přednastavenou hodnotou návodu. Tato funkce optimalizuje využití CPU, paměti, I/O operací disku a sítě, pokud překročí nastavené parametry. K dispozici je nastavitelná úroveň agresivity (více agresivnější = více migrace = vyváženější). Výchozí hodnota je nejméně agresivní. Pokud skupina HOST serverů obsahuje samostatné počítače nebo hostitele clusterů, které nepodporují migraci, dynamická optimalizace se na těchto HOST serverech neprovádí. HOST servery, které jsou v režimu údržby, jsou také vyloučeny z dynamické optimalizace.

03_dynamicopt

K dispozici je také optimalizace napájení (Power Optimisation), která rozšiřuje dynamickou optimalizaci a může být aktivován pouze v případě automatického režimu dynamické optimalizace. Optimalizuje stejné prostředky jako dynamická optimalizace a optimalizuje využití systémových prostředků, pokud klesnou pod hranici optimalizace napájení. Optimalizace napájení může vypnout nebo zapnout HOST servery a přesunem VM zefektivnit provoz clusteru. Pro vypnutí/zapnutí využívá out-of-band management.

04_poweropt

(Privat) Cloud Management

Privátní cloud je oblak, který je spravován on-premise organizací. Privátní cloud je implementace cloud řešení v rámci organizace na vlastním hardware, s využitím výhod soukromého cloud modelu. Prostřednictvím Virtual Machine Manager 2012 může organizace definovat privátní cloud, spravovat přístupy a základní fyzické prostředky. Privátní cloud spravovaný pomocí Virtual Machine Manager 2012 poskytuje následující výhody:

 • Self Service - Správci mohou delegovat správu a použití soukromého cloud při zachování neprůhledné používání model. Samoobslužné uživatelé nemusí žádat privátní cloud služeb pro administrativní změny nad rámec kvót, zvyšování kapacity a jejich potřeby
 • Hromadné využití zdrojů - Prostřednictvím privátního cloudu mohou správci slučovat a následně souhrnně prezentovat sadu zdrojů, jako jsou úložiště dat a síťové zdroje. Využití jednotlivých prostředků je omezeno kapacitou soukromého cloudu a kvót nastavených roli uživatele
 • Self Service portál - Uživatelé nepotřebují znát fyzickou strukturu IT prostředků, ale mohou jednoduše zadat požadavky přes webové nebo aplikační rozhraní
 • Pružnost - Administrátoři mohou libovolně přidávat zdroje do privátního cloudu aby zvýšily jeho kapacity
 • Optimalizace - Využití základních zdrojů, je neustále optimalizováno bez vlivu na zkušenosti uživatele v oblasti privátního cloudu.

05_cloudmgmt

Požadavky na využití IT služby bude možné také zadávat pomocí samoobslužného portálu Service Manageru 2012. Service Manager 2012 bude nově propojen pomocí konektorů s aplikacemi Virtual Machine Manager 2012 a Orchestrator 2012. Přibude zde nová role „Release management“, kde se oba zmíněné produkty uplatní. V rámci Service Manager 2012 procesů bude možné řídit správu virtuálních strojů, k čemuž bude možné využít i Orchestrator 2012 skriptů (tzv. Runbooks). Ty se postarají jako o vytvoření uživatele a přidělení patřičných rolí v rámci privátního cloudu, tak o následné vytvoření a konfiguraci virtuálního stroje včetně IT služby (aplikace).

06_userroles

Service Management

V rámci privátního cloudu bude možné vytvořit a distribuovat uživatelům vícevrstvé IT služby. Podporované typy aplikací budou webové aplikace (nasazení pomocí Web deploy), virtuální aplikace (nasazení pomocí Server Application Virtualization (Server App-V)) a databázové aplikace (nasazení pomocí SQL Data-Tier Applications (DAC)). Server App-V jsou obdobou klientského App-V a jejich nasazení je více dynamické. Předem připravené aplikace budou přidělovány dynamicky na základě uživatelských požadavků a distribuovány v rámci virtuálních strojů privátního cloudu. Na základě požadavků na využití IT služeb (aplikací) se budou dynamicky vytvářet nebo vypínat virtuální stroje i host servery. Ano, bude možně dynamicky a plně automaticky vytvořit z holého železa nový host server, automaticky ho zařadit do skupiny privátního cloudu a následně na něm automaticky vytvořit virtuální stroj včetně IT služby (aplikace). Pro uživatele to bude znamenat pouze zadání požadavku na využívání IT služby, pro který má již oprávnění nebo mu jej někdo schválí v rámci automatizovaného procesu předávání požadavku.

07_servicemgmt

Pomocí nástroje Service Template Designer jste schopni vytvořit šablony struktur poskytovaných služeb a následně velmi jednoduše doplnit jednotlivé části struktury “virtuální“ aplikace. Jak jsem již zmínil, Virtual Machine Manager 2012 podporuje nasazení virtuálních aplikací pomocí nástroje Server Application Virtualization (Server App-V) Sequencer. Ten se skládá z rolí Server App-V Sequencer, Windows PowerShell cmdlets for Server App-V a Server App-V client. Dále je použit Microsoft Web Deployment tool a skripty, které jsou přidány v rámci konfigurace vrstvy počítače do virtuální aplikace. Pomocí těchto skriptů je následně během nasazení virtuální aplikace instalován Web Deployment tool a Server App-V client. Veškeré informace jsou uloženy do šablony virtuální služby a tu je možné exportovat do XML souboru pro snadnější zálohu, kopírování.

08_serverappv

Rozšiřitelnost

Jako ostatní produkty rodiny Microsoft System Center je i u Virtual Machine Manageru 2012 možné rozšířit je schopnosti. Kromě již zmíněného propojení na produkty Service Manager 2012 a Orchestrator 2012 bude možné využít i následující rozšíření.

Operations Manager 2012

Virtual Machine Manager 2012 lze podobně jako v předchozí verzi aplikačně propojit se System Center Operations Manager (Operations Manager) pomocí Performance & Resource Optimalization (PRO) management balíčků, čímž vznikne robustní řešení pro zajištění dostupnosti celé virtualizační platformy, obsahující host server, virtuální počítače, síťovou infrastrukturu a datové úložiště. Operations Manager provádí komplexní dohled (včetně operačních systémů, aplikací a ICT služeb uvnitř virtuálních počítačů) a předává relevantní informace Virtual Machine Manager 2012, který může patřičně zareagovat a provést například přesun virtuálního počítače na jiný HOST server, který je ve správě Virtual Machine Manager 2012.

09_protipom

SC AppControler 2012 (Concero)

Dnes máme možnost využívat cloud služeb, které nám nabízí společnost Microsoft a jiní dodavatelé. Pokud si budeme chtít vytvořit vlastní cloud aplikaci, můžeme využít pro nasazení prostředí Microsoft Azure. V případě, že bychom upřednostnili umístění aplikace v rámci lokálního privátního cloudu, s možností využití zdrojů z cloudu veřejného (Azure) nebo hostovaného privátního cloudu, nabízí se otázka, jak zajistíme nasazení, správu a dohled takovéto aplikace napříč celým prostředím.

Pro tuto situaci je vyvíjen produkt System Center App Controller 2012 (App Controller 2012), který bude jako nadstavba Virtual Machine Manageru 2012 schopen zajistit celý tento proces. Produkt, který byl vyvíjen pod kódovým označením „Concero“, bude schopný z jednoho místa řídit nasazení a správu aplikací v prostředí se zdroji umístěnými v rámci privátního i veřejného cloudu.

10_scappcontroller

Závěr

V porovnání s předchozí verzí Virtual Machine Manageru udělal produktový tým společnosti Microsoft za poslední dva roky opravdu velký krok k ideálnímu nástroji pro správu virtualizovaného prostředí, s možností si velmi jednoduše vytvořit a spravovat svůj vlastní cloud. Jestli v předchozí verzi bylo něco těžkopádného, v současné verzi byly tyto nedostatky odstraněny a navíc bylo přidáno velké množství nových a v dnešní době žádaných vlastností. Navíc možnost propojit Virtual Machine Manager 2012 s dalším nástroji rodiny System Center 2012 dělá z těchto produktů jedinečné řešení pro správu nejen IT prostředí Microsoft Windows.

Odkazy

System Center Virtual Machine Manager (VMM) 2012 – Release Candidate

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=27252

System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 SP1 je ke stažení

Vytisknout E-mail

Pavel Řepa Datum zveřejnění: 24. 3. 2011 19:13 Zobrazeno: 6234
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Dnes byla uvolněna RTM verze produktu Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 SP1. Jedná o novou verzi nástroje pro správu virtualizační platformy MS Hyper-V, MS Virtual Server a VMware ESX server.

MS SCVMM

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 SP1 přináší zejména podporu pro nové funkce Microsoft Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 – Dynamic Memory a RemoteFX.

  • Dynamic Memory: podpora dynamické paměti ve Windows Server 2008 R2 SP1 Hyper-V umožňuje zákazníkům lépe využívat zdroje paměti Hyper-V host serveru. SCVMM 2008 R2 SP1 umožňuje správcům vytvářet a nasazovat virtuální stroje na Windows Server 2008 R2 SP1 Hyper-V host serveru a zobrazí zprávu o využité paměti, kterou používají virtuální stroje v době, kde je povolena Dynamic Memory . Použití Dynamic Memory pro podporované VM umožňuje efektivnější využití paměti, s neměnným výkonem a vyšší poměrem konsolidace.

  • Microsoft RemoteFX: Windows Server 2008 R2 SP1 přináší novou sadu vylepšení pro koncového uživatele s Microsoft RemoteFX. SCVMM 2008 R2 SP1 správcům umožňuje vytvářet a nasazovat virtuální stroje s povoleným RemoteFX na podporovaných Windows Server 2008 R2 SP1 Hyper-V host serverech. To umožňuje zobrazit bohatší prostředí, podobné lokálnímu desktopu, provozované přes síť.

  Zkušební verzi můžete stahovat ZDE: http://technet.microsoft.com/en-us/evalcenter/cc793138.aspx

Veřejná BETA System Center Virtual Machine Manager 2012 je ke stažení.

Vytisknout E-mail

Pavel Řepa Datum zveřejnění: 22. 3. 2011 23:12 Zobrazeno: 7979
Veřejná BETA System Center Virtual Machine Manager 2012 je ke stažení. - 5.0 out of 5 based on 1 vote
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Dnes byla zveřejněna první veřejná BETA verze produktu System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) 2012. Přibližně půl roku před uvedením finální verze tak nyní máme možnost si vyzkoušet, jak se pracuje např.: s novou generací privátního cloudu v podání společnosti Microsoft.

Poznámka: První přehlednější informace o SCVMM 2012 byly zveřejněny v článku pro TechNet Flash 2011/03 Využití SC VMM vNext aneb představení vize správy datových center.

MS SCVMM

Co nás tedy v SCVMM 2012 čeká?

 • Fabric Management
  • Hyper-V and Cluster Lifecycle Management – Nasazení Hyper-V na holé železo (bare metal server), tvorba Hyper-V Cluster, automatizace aktualizací Hyper-V Cluster
  • Third Party Virtualization Platforms – Přidání podpory pro správu Citrix XenServer a VMware ESX host serverů a Clusterů
  • Network Management – Správa rozsahu IP adres, MAC adres a load balancerů
  • Storage Management – Klasifikace úložišť, správa úložišť a LUNů
 • Resource Optimization
  • Dynamic Optimization – proaktivní vyvažování zátěže virtuálních strojů napříč clusterem
  • Power Optimization – harmonogram úspory energie při použití správného počtu host serverů ke spuštění úlohy. Napájení ostatních je vypnuto, dokud nejsou potřeba
  • PRO – integrace se System Center Operations Manager s reagováním na požadavky monitorování výkonnosti na aplikační úrovni
 • Cloud Management
  • Začlenění serverů, sítí a úložišť pod správu privátního cloudu
  • Delegace přístupu k privátnímu cloudu s kontrolou schopností, kapacity a uživatelských kvót
  • Povolení uživatelské správy pro tvorbu, nasazení, správu a vyřazení aplikací v rámci privátního cloudu
 • Service Lifecycle Management
  • Definujte šablony služeb pro vytvoření souborů připojených virtuálních strojů, obrazů OS a balíčky aplikací
  • Pracuje s obrazy operačního systému a aplikací během nasazování služeb
  • Měří počet virtuálních strojů pro službu 
  • Dohled výkonu a zdraví pomocí integrace se System Center Operations Manager
  • Oddělení aktualizací obrazů OS a aplikací pomocí image-based servicing
  • Pro virtualizaci aplikací je použit Server App-V

Stáhnout BETA Evaluation (830 MB): http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=E0FBB298-8F02-47E7-88BE-0614BC44EE32&displaylang=en

Stáhnout BETA Evaluation VHD (5 GB): http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=76002803-4FE8-4573-A76D-6B2B11ADFE58&displaylang=en

Stáhnout dokumentaci: http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=f7c174f2-1d39-4fed-9778-3f41b84f744b&displaylang=en

cloudoverview dynamicoptimisation

librarydrives userroles

servicedeploy servicetemplatedesigner

Kompatibilita procesorů pro Quick a Live Migration v Hyper-V

Vytisknout E-mail

Ondřej Výšek Datum zveřejnění: 17. 1. 2011 10:14 Zobrazeno: 9000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Jednou z velkých nevýhod Hyper-V je fakt, že není možné provést živou migraci mezi servery, které využívají různé procesory. Tím nejjednodušším příkladem mohou být 2 servery v clusteru, kde jeden ze serverů obsahuje procesory AMD a druhý Intel – zde je situace jasná. Nicméně problém je poněkud širší, není možné migrovat například mezi servery kde jeden server má novější a druhý starší procesory.

Celý problém se točí kolem použité instrukční sady v jednotlivých procesorech. V rámci Windows Server 2008 (ne R2) nebylo možné zjistit, zdali se migrace v rámci clusteru povede, dokud tato migrace nenastala. Windows Server 2008 R2 obsahuje nové WMI metody, které napomohou detekovat kompatibilitu mezi servery (resp. procesory v rámci clusteru). I v případě Windows Server 2008 R2 se nedozvíte, zdali je migrace možná až do chvíle, kdy se o ni pokusíte.

Třída Msvm_VirtualSystemManagementService obsahuje metody GetSystemCompatibilityInfo () a CheckSystemCompatibilityInfo() pro kontrolu kompatibility procesorů v rámci skriptů. Pojďme se na tyto informace podívat blíže.

Jako první je použita metoda GetSystemCompatibilityInfo(). Vstupem pro metodu je CIM_ComputerSystem REF ComputerSystem. Návratem z volání metody je pak uint CompatibilityInfo[].

Ravikanth Chaganti vytvořil pěkný vbsrcipt, který zjednoduší zjištění kompatibility procesorů mezi dvěma servery. Pravda, script je zapotřebí trochu poupravit (komentovat Option Explicit) a výstup není také ideální, ale script plní funkci – potvrdí, zdali je možné provést Live/Quick Migration.

V případě, kdy zjistíte, že není možná Live/Quick migration, je možné nastavit kompatibilitu procesorů v nastavení virtuálního stroje.

image

 

Typ procesoru, který je hlášený virtuálnímu stroji se následně mění také dle použitého operačního systému ve virtuálním stroji. Primárním rozdílem je počet registrů, které jsou dostupné ve virtuálním stroji (fyzický HW 10 virtuální 6). Tyto registry ukládají informace o tom, co daný procesor obsahuje za instrukce atd. Také se instrukční sady liší dle výrobce Intel / AMD.

Intel obvykle podporuje následující:

 • SSE3 instrukce
 • Hyperthreading

AMD obvykle podporuje:

 • 3DNow! instrukce
 • Fast FXSAVE
 • Rozšíření pro MMX instrukce
 • PREFETCHW instrukce
 • SAHF a LAHF instrukce

Popis virtuálních procesorů Hypervisoru (nikoliv Hyper-V) je uveden např. zde http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff541644.aspx

System Center Virtual Machine Manager SP1 Release Candidate

Vytisknout E-mail

Ondřej Výšek Datum zveřejnění: 12. 12. 2010 12:31 Zobrazeno: 7933
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Microsoft 4.12.2010 uvolnil Release Candidate verzi nástroje pro správu virtualizačního prostředí primárně s Hyper-V servery - Virtual Machine Manager (nicméně VMM umí spravovat i jiné virtualizační platformy, jako např. VMWare).

SP1 pro VMM rozšiřuje funkce, které přinese SP1 pro Windows Server 2008 R2 - Dynamic Memory a RemoteFX. Díky tomuto rozšíření je nyní možné plně spravovat tyto nové funkce SP1 a rozšířit tak funkce platformy Hyper-V.

Je nutné podotknout, že jakékoliv technologie určené pro správu paměti (Dynamic Memory, Memory Overcommit) jsou určeny pouze pro cluster řešení a neměly by být používány na jediném serveru. V případě clusteringu umožňují běh více virtuálních strojů na menším počtů nodů clusteru po dobu výpadku. V případě, že jsou technologie pro “zvětšování” resp. správu paměti používány na jednom serveru může docházet k rapidnímu úbytku systémových prostředků - paměť je swapována na disk a tak dochází k zásadnímu poklesu výkonnosti (srovnání rychlost RAM v GB/s proti disku MB/s mluví za vše).

V případě, že provozujete testovací prostředí (RC verze nejsou určeny pro produktivní nasazení) můžete stahovat zde https://connect.microsoft.com/site799

App-V 4.6 pro Remote Desktop Services ke stažení

Vytisknout E-mail

Ondřej Výšek Datum zveřejnění: 18. 4. 2010 20:23 Zobrazeno: 8176
App-V 4.6 pro Remote Desktop Services ke stažení - 2.0 out of 5 based on 1 vote
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.00 (1 Vote)

Jak jsem informoval v dřívějším článku: http://optimalizovane-it.cz/virtualizace/microsoft-application-virtualization-app-v-zdarma-v-ramci-rds-calu.html Microsoft změnil licenční podmínky pro využití aplikační virtualizace v rámci Remote Desktop Services.

Pokud máte podle licenčních podmínek možnost využívat App-V v RDS, pak instalační balíček můžete stahovat na download.microsoft.com. Instalační ISO soubor má něco málo přes 300MB a před stažením je nutná registrace.

Microsoft Desktop Optimization Pack 2010 Refresh i česky

Vytisknout E-mail

Ondřej Výšek Datum zveřejnění: 18. 4. 2010 19:59 Zobrazeno: 8912
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Microsoft vydal na konci března aktualizovanou verzi Microsoft Desktop Optimization Pack 2010 (MDOP) označovanou jako Refresh. V rámci této aktualizace jsou 2 nemalé změny:

 • MED-V 1.0 SP1
  • podpora pro Windows 7 32bit a 64bit
  • MED-V server podporovaný na Windows Server 2008 R2
  • Podpora pro Japonštinu
 • App-V 4.6 jazyková rozšíření
  • App-V klient je nyní dostupný ve 23 jazycích, kde nechybí ani Čeština a Slovenština
  • App-V sequencer je lokalizovaný do 11 jazků
  • Plná podpora na všech jazykových (36) verzích Windows 7

Zákazníci se zakoupeným MDOP mohou stahovat z mvls stránek, předplatitelé Technet a MSDN mohou stahovat zkušební verzi.

Performance & Resource Optimization (PRO) – vysoká dostupnost především

Vytisknout E-mail

Pavel Řepa Datum zveřejnění: 16. 10. 2009 0:00 Zobrazeno: 7940
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Mezi běžnou součást dnešního IT musíme počítat virtualizační technologie. V době hledání všemožných úspor je virtualizace jednou z cest, kde je lze nalézt. Šetří prostor, energie, zdroje i čas potřebný ke správě. Jak ale zajistit vysokou dostupnost virtuálního prostředí a pokud možno bez minimálních zásahů člověka? K tomu nám může dobře posloužit rozšíření produktu System Center Virtual Machine Manager 2008 (SCVMM 2008). společnost Microsoft zabudovala do produktu SCVMM 2008 možnost aktivního propojení s dohledovým systémem System Center Operations Manager 2007 (SCOM 2007). Rozšíření Performance & Resource Optimalization (PRO) nám po konfiguraci umožní automatickou kontrolu stavu virtuálního i fyzického prostředí, její vyhodnocování a především možnost spouštění reakčních opatření na straně SCVMM 2008.

MS SCOM MS SCVMM

Co to tedy je PRO?

PRO znamená Performance & Resource Optimization a je to řešení, které:

 • je určené k integraci SCOM 2007 a SCVMM 2008 a jejich vzájemnou spolupráci
 • je software využívající System Center Operations Manager framework, pomocí kterého partneři společnosti Microsoft mohou dodat přidanou hodnotu ke svým řešením pro SCVMM 2008
 • obsahuje konektor mezi SCOM 2007 a SCVMM 2008 a management packy s definicí pravidel pro dohled a reakční opatření
 • pomáhá minimalizovat odstávky a zkracuje dobu řešení problému
 • ve verzi pro SCVMM 2008 R2 využití nových vlastností operačního systému Windows Serveru 2008 R2 a Hyper-V verze 2
  • Live Migration
  • Storage Migration
  • Clustered Shared Volumes (CSV)
  • Maintenance Mode

Jak to celé pracuje?

Můžeme si uvést příklad monitorování a správy tří-nódového clusteru s virtuálními stroji umístěnými na jednotlivých nodech. O prostředí se nám stará SCVMM 2008 spolu se SCOM 2007.

 1. Ve chvíli vysokého zatížení prvního nodu (může být např. i síťový prvek, diskové pole) detekuje SCOM 2007 překročení předem definované mezní hodnoty a zašle tuto informaci systému SCVMM 2008

 2. Ve chvíli doručení je informace v rozhraní SCVMM 2008 oznámena komponentou PRO tip.

 3. V závislosti na nastavení je možné ručně nebo automaticky provést doporučenou, předem nakonfigurovanou reakci, přesun virtuálního stroje na jiný, méně zatížený node.

SCVMM PRO

Po dokončení migrace a opětovné kontrole pomocí SCOM 2007 je zobrazení zdraví prostředí vráceno do normálního, bezchybného stavu.

SCVMM PRO

Integrace SCVMM 2008 a SCOM 2007 

Kromě výše popsané funkcionality jsou součástí Performance & Resource Optimalization také management packy do systému SCOM 2007. Tyto management packy umožňují zobrazení stavu jednotlivých komponent virtualizačního prostředí se všemi vzájemnými vazbami. Nejen těch virtuálních v rámci virtuálních strojů a jejich systémů nebo aplikací, ale i fyzickou vrstvu jednotlivých host serverů. Jsou v nich také definovány návrhy řešení a reakce na vzniklé události.

SCVMM Monitoring SCOM

PRO management packy od dalších výrobců

Na konferenci Microsoft Management Summit 2009 oznámilo hned několik výrobců hardware a software uvedení vlastních řešení PRO management packů. Patří mezi ně např. společnosti DELL, Hewlett Packard, Emulex, Brocade, Quest Software a další. Díky PRO MP těchto výrobců bude možné sledovat stav virtualizačního prostředí již na úrovni fyzického hardware (nebo softwarové úrovni) a díky možnosti automatizace reakčních opatření zajistit vysokou dostupnost celého virtualizačního prostředí.

Hyper-V cluster pro testování Live migrace

Vytisknout E-mail

Roman Černovský Datum zveřejnění: 20. 6. 2009 23:39 Zobrazeno: 14477
Hyper-V cluster pro testování Live migrace - 5.0 out of 5 based on 2 votes
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)

Také byste rádi vyzkoušeli Live migraci virtuálních serverů nad Hyper-V, kterou nabízí Windows Server 2008 R2?  Již nyní veřejně dostupná Release Candidate verze je stabilní a obsahuje většinu technologií, které budou obsaženy v konečné podobě produktu.

Tento článek se bude zabývat postupem, jak vybudovat Windows cluster s pomocí Release Candidate verze Windows Serveru 2008 R2. Článek je postup, jak na to se zaměřením na clusterování Hyper-V virtuálních serverů, nicméně postup je natolik obecný, že se dá použít pro vybudování clusteru pro jakýkoliv účel.

Číst dál: Hyper-V cluster pro testování Live migrace

Strana 1 z 2

Přihlašovací formulář