Optimalizované IT - portál pro IT pro komunitu

Veřejná BETA System Center Virtual Machine Manager 2012 je ke stažení.

Vytisknout E-mail

Pavel Řepa Datum zveřejnění: 22. 3. 2011 23:12 Zobrazeno: 7959
Veřejná BETA System Center Virtual Machine Manager 2012 je ke stažení. - 5.0 out of 5 based on 1 vote
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Dnes byla zveřejněna první veřejná BETA verze produktu System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) 2012. Přibližně půl roku před uvedením finální verze tak nyní máme možnost si vyzkoušet, jak se pracuje např.: s novou generací privátního cloudu v podání společnosti Microsoft.

Poznámka: První přehlednější informace o SCVMM 2012 byly zveřejněny v článku pro TechNet Flash 2011/03 Využití SC VMM vNext aneb představení vize správy datových center.

MS SCVMM

Co nás tedy v SCVMM 2012 čeká?

 • Fabric Management
  • Hyper-V and Cluster Lifecycle Management – Nasazení Hyper-V na holé železo (bare metal server), tvorba Hyper-V Cluster, automatizace aktualizací Hyper-V Cluster
  • Third Party Virtualization Platforms – Přidání podpory pro správu Citrix XenServer a VMware ESX host serverů a Clusterů
  • Network Management – Správa rozsahu IP adres, MAC adres a load balancerů
  • Storage Management – Klasifikace úložišť, správa úložišť a LUNů
 • Resource Optimization
  • Dynamic Optimization – proaktivní vyvažování zátěže virtuálních strojů napříč clusterem
  • Power Optimization – harmonogram úspory energie při použití správného počtu host serverů ke spuštění úlohy. Napájení ostatních je vypnuto, dokud nejsou potřeba
  • PRO – integrace se System Center Operations Manager s reagováním na požadavky monitorování výkonnosti na aplikační úrovni
 • Cloud Management
  • Začlenění serverů, sítí a úložišť pod správu privátního cloudu
  • Delegace přístupu k privátnímu cloudu s kontrolou schopností, kapacity a uživatelských kvót
  • Povolení uživatelské správy pro tvorbu, nasazení, správu a vyřazení aplikací v rámci privátního cloudu
 • Service Lifecycle Management
  • Definujte šablony služeb pro vytvoření souborů připojených virtuálních strojů, obrazů OS a balíčky aplikací
  • Pracuje s obrazy operačního systému a aplikací během nasazování služeb
  • Měří počet virtuálních strojů pro službu 
  • Dohled výkonu a zdraví pomocí integrace se System Center Operations Manager
  • Oddělení aktualizací obrazů OS a aplikací pomocí image-based servicing
  • Pro virtualizaci aplikací je použit Server App-V

Stáhnout BETA Evaluation (830 MB): http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=E0FBB298-8F02-47E7-88BE-0614BC44EE32&displaylang=en

Stáhnout BETA Evaluation VHD (5 GB): http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=76002803-4FE8-4573-A76D-6B2B11ADFE58&displaylang=en

Stáhnout dokumentaci: http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=f7c174f2-1d39-4fed-9778-3f41b84f744b&displaylang=en

cloudoverview dynamicoptimisation

librarydrives userroles

servicedeploy servicetemplatedesigner

Kompatibilita procesorů pro Quick a Live Migration v Hyper-V

Vytisknout E-mail

Ondřej Výšek Datum zveřejnění: 17. 1. 2011 10:14 Zobrazeno: 8994
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Jednou z velkých nevýhod Hyper-V je fakt, že není možné provést živou migraci mezi servery, které využívají různé procesory. Tím nejjednodušším příkladem mohou být 2 servery v clusteru, kde jeden ze serverů obsahuje procesory AMD a druhý Intel – zde je situace jasná. Nicméně problém je poněkud širší, není možné migrovat například mezi servery kde jeden server má novější a druhý starší procesory.

Celý problém se točí kolem použité instrukční sady v jednotlivých procesorech. V rámci Windows Server 2008 (ne R2) nebylo možné zjistit, zdali se migrace v rámci clusteru povede, dokud tato migrace nenastala. Windows Server 2008 R2 obsahuje nové WMI metody, které napomohou detekovat kompatibilitu mezi servery (resp. procesory v rámci clusteru). I v případě Windows Server 2008 R2 se nedozvíte, zdali je migrace možná až do chvíle, kdy se o ni pokusíte.

Třída Msvm_VirtualSystemManagementService obsahuje metody GetSystemCompatibilityInfo () a CheckSystemCompatibilityInfo() pro kontrolu kompatibility procesorů v rámci skriptů. Pojďme se na tyto informace podívat blíže.

Jako první je použita metoda GetSystemCompatibilityInfo(). Vstupem pro metodu je CIM_ComputerSystem REF ComputerSystem. Návratem z volání metody je pak uint CompatibilityInfo[].

Ravikanth Chaganti vytvořil pěkný vbsrcipt, který zjednoduší zjištění kompatibility procesorů mezi dvěma servery. Pravda, script je zapotřebí trochu poupravit (komentovat Option Explicit) a výstup není také ideální, ale script plní funkci – potvrdí, zdali je možné provést Live/Quick Migration.

V případě, kdy zjistíte, že není možná Live/Quick migration, je možné nastavit kompatibilitu procesorů v nastavení virtuálního stroje.

image

 

Typ procesoru, který je hlášený virtuálnímu stroji se následně mění také dle použitého operačního systému ve virtuálním stroji. Primárním rozdílem je počet registrů, které jsou dostupné ve virtuálním stroji (fyzický HW 10 virtuální 6). Tyto registry ukládají informace o tom, co daný procesor obsahuje za instrukce atd. Také se instrukční sady liší dle výrobce Intel / AMD.

Intel obvykle podporuje následující:

 • SSE3 instrukce
 • Hyperthreading

AMD obvykle podporuje:

 • 3DNow! instrukce
 • Fast FXSAVE
 • Rozšíření pro MMX instrukce
 • PREFETCHW instrukce
 • SAHF a LAHF instrukce

Popis virtuálních procesorů Hypervisoru (nikoliv Hyper-V) je uveden např. zde http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff541644.aspx

System Center Virtual Machine Manager SP1 Release Candidate

Vytisknout E-mail

Ondřej Výšek Datum zveřejnění: 12. 12. 2010 12:31 Zobrazeno: 7919
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Microsoft 4.12.2010 uvolnil Release Candidate verzi nástroje pro správu virtualizačního prostředí primárně s Hyper-V servery - Virtual Machine Manager (nicméně VMM umí spravovat i jiné virtualizační platformy, jako např. VMWare).

SP1 pro VMM rozšiřuje funkce, které přinese SP1 pro Windows Server 2008 R2 - Dynamic Memory a RemoteFX. Díky tomuto rozšíření je nyní možné plně spravovat tyto nové funkce SP1 a rozšířit tak funkce platformy Hyper-V.

Je nutné podotknout, že jakékoliv technologie určené pro správu paměti (Dynamic Memory, Memory Overcommit) jsou určeny pouze pro cluster řešení a neměly by být používány na jediném serveru. V případě clusteringu umožňují běh více virtuálních strojů na menším počtů nodů clusteru po dobu výpadku. V případě, že jsou technologie pro “zvětšování” resp. správu paměti používány na jednom serveru může docházet k rapidnímu úbytku systémových prostředků - paměť je swapována na disk a tak dochází k zásadnímu poklesu výkonnosti (srovnání rychlost RAM v GB/s proti disku MB/s mluví za vše).

V případě, že provozujete testovací prostředí (RC verze nejsou určeny pro produktivní nasazení) můžete stahovat zde https://connect.microsoft.com/site799

Performance & Resource Optimization (PRO) – vysoká dostupnost především

Vytisknout E-mail

Pavel Řepa Datum zveřejnění: 16. 10. 2009 0:00 Zobrazeno: 7936
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Mezi běžnou součást dnešního IT musíme počítat virtualizační technologie. V době hledání všemožných úspor je virtualizace jednou z cest, kde je lze nalézt. Šetří prostor, energie, zdroje i čas potřebný ke správě. Jak ale zajistit vysokou dostupnost virtuálního prostředí a pokud možno bez minimálních zásahů člověka? K tomu nám může dobře posloužit rozšíření produktu System Center Virtual Machine Manager 2008 (SCVMM 2008). společnost Microsoft zabudovala do produktu SCVMM 2008 možnost aktivního propojení s dohledovým systémem System Center Operations Manager 2007 (SCOM 2007). Rozšíření Performance & Resource Optimalization (PRO) nám po konfiguraci umožní automatickou kontrolu stavu virtuálního i fyzického prostředí, její vyhodnocování a především možnost spouštění reakčních opatření na straně SCVMM 2008.

MS SCOM MS SCVMM

Co to tedy je PRO?

PRO znamená Performance & Resource Optimization a je to řešení, které:

 • je určené k integraci SCOM 2007 a SCVMM 2008 a jejich vzájemnou spolupráci
 • je software využívající System Center Operations Manager framework, pomocí kterého partneři společnosti Microsoft mohou dodat přidanou hodnotu ke svým řešením pro SCVMM 2008
 • obsahuje konektor mezi SCOM 2007 a SCVMM 2008 a management packy s definicí pravidel pro dohled a reakční opatření
 • pomáhá minimalizovat odstávky a zkracuje dobu řešení problému
 • ve verzi pro SCVMM 2008 R2 využití nových vlastností operačního systému Windows Serveru 2008 R2 a Hyper-V verze 2
  • Live Migration
  • Storage Migration
  • Clustered Shared Volumes (CSV)
  • Maintenance Mode

Jak to celé pracuje?

Můžeme si uvést příklad monitorování a správy tří-nódového clusteru s virtuálními stroji umístěnými na jednotlivých nodech. O prostředí se nám stará SCVMM 2008 spolu se SCOM 2007.

 1. Ve chvíli vysokého zatížení prvního nodu (může být např. i síťový prvek, diskové pole) detekuje SCOM 2007 překročení předem definované mezní hodnoty a zašle tuto informaci systému SCVMM 2008

 2. Ve chvíli doručení je informace v rozhraní SCVMM 2008 oznámena komponentou PRO tip.

 3. V závislosti na nastavení je možné ručně nebo automaticky provést doporučenou, předem nakonfigurovanou reakci, přesun virtuálního stroje na jiný, méně zatížený node.

SCVMM PRO

Po dokončení migrace a opětovné kontrole pomocí SCOM 2007 je zobrazení zdraví prostředí vráceno do normálního, bezchybného stavu.

SCVMM PRO

Integrace SCVMM 2008 a SCOM 2007 

Kromě výše popsané funkcionality jsou součástí Performance & Resource Optimalization také management packy do systému SCOM 2007. Tyto management packy umožňují zobrazení stavu jednotlivých komponent virtualizačního prostředí se všemi vzájemnými vazbami. Nejen těch virtuálních v rámci virtuálních strojů a jejich systémů nebo aplikací, ale i fyzickou vrstvu jednotlivých host serverů. Jsou v nich také definovány návrhy řešení a reakce na vzniklé události.

SCVMM Monitoring SCOM

PRO management packy od dalších výrobců

Na konferenci Microsoft Management Summit 2009 oznámilo hned několik výrobců hardware a software uvedení vlastních řešení PRO management packů. Patří mezi ně např. společnosti DELL, Hewlett Packard, Emulex, Brocade, Quest Software a další. Díky PRO MP těchto výrobců bude možné sledovat stav virtualizačního prostředí již na úrovni fyzického hardware (nebo softwarové úrovni) a díky možnosti automatizace reakčních opatření zajistit vysokou dostupnost celého virtualizačního prostředí.

Hyper-V cluster pro testování Live migrace

Vytisknout E-mail

Roman Černovský Datum zveřejnění: 20. 6. 2009 23:39 Zobrazeno: 14469
Hyper-V cluster pro testování Live migrace - 5.0 out of 5 based on 2 votes
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)

Také byste rádi vyzkoušeli Live migraci virtuálních serverů nad Hyper-V, kterou nabízí Windows Server 2008 R2?  Již nyní veřejně dostupná Release Candidate verze je stabilní a obsahuje většinu technologií, které budou obsaženy v konečné podobě produktu.

Tento článek se bude zabývat postupem, jak vybudovat Windows cluster s pomocí Release Candidate verze Windows Serveru 2008 R2. Článek je postup, jak na to se zaměřením na clusterování Hyper-V virtuálních serverů, nicméně postup je natolik obecný, že se dá použít pro vybudování clusteru pro jakýkoliv účel.

Číst dál: Hyper-V cluster pro testování Live migrace

Přihlašovací formulář