Optimalizované IT - portál pro IT pro komunitu

První pohled na správu procesů s nástroji System Center 2012

Vytisknout E-mail

Pavel Řepa Datum zveřejnění: 6. 2. 2012 15:13 Zobrazeno: 4661
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Tento článek byl přednostně publikován v Microsoft TechNet Flash zpravodaji 1/2012.

Abychom mohli korektně řídit IT, musíme mít především jasno v IT procesech a jejich vazbách. Existují různá řešení, která nám mohou pomoci s jejich správou. My se dnes opět zaměříme na rodinu Microsoft System Center, tentokrát z pohledu.

000

Dnešní téma může zahrnovat klidně celou rodinu produktů Microsoft System Center 2012, ale jsou zde dva produkty, které jsou pro toto téma přímo vytvořeny. Prvním je System Center Service Manager 2012, starající se o správu ITIL procesů a druhým je System Center Orchestrator 2012, který řeší správu technologických procesů. Jaký je mezi nimi rozdíl, si popíšeme v následujícím článku.

SC Service Manager

Nejprve malé opakování. SC Service Manager 2010 byl uveden na jaře roku 2010 jako „první“ verze servisdeskového řešení od společnosti Microsoft. Pracuje především s procesy z oblastí incident, problem a change managementu. Díky propojení na zdroje informací z Active Directory, SC Operations Manager 2007 a SC Configuration Manager 2007 a jejich vzájemného provázání v rámci SC Service Manager 2010 CMDB jsme schopni velmi jednoduše a hlavně rychle zjistit informace ke konkrétním objektům. Také je k dispozici webový portál, pomocí kterého mohou uživatelé založit incident nebo změnový požadavek. Také je možné v rámci portálu publikovat informace ze znalostní knihovny nebo informovat uživatele o důležitých událostech. SC Service Manager je jediný produkt z rodiny System Center, který umožňuje komunikovat s uživatelem v českém jazyce.

SC Service Manager 2012

SC Service Manager 2012 vychází z předchozí verze 2010, přičemž byl rozšířen o nové oblasti správy procesů a možnosti konfigurace. Do správy procesů byla zahrnuta problematika Release Managementu, Service Request Fulfillment, včetně řízení katalogu služeb a SLA. Mezi další nové vlastnosti patří přepracovaná reportovací část, v které můžeme použít jak stávající reporty, tak analýzu na úrovní OLAP kostek.

Informace je možné do CMDB importovat pomocí konektorů z mnoha dalších systémů.

 • System Center 2012 – SC Configuration Manager, SC Operations Manager, SC Virtual Machine Manager, SC Orchestrator
 • System Center 2007 – SC Configuration Manager, SC Operations Manager
 • Ostatní zdroje dat - Active Directory, Exchange konektor, CSV
 • Externí řešení - Provance IT Asset Lifecycle Process Management Pack

Vlastnosti konektorů dostupných i ve stávající verzi SC Service Manager 2010 byly rozšířeny s ohledem na aktuální možnosti a vlastnosti jednotlivých řešení.

Správa IT služeb

Celé IT se v dnešní době točí kolem poskytování IT služeb, které můžeme mít z externích i interních zdrojů. K jejich nabízení, řízení a vyhodnocování je možné využít nových vlastností SC Server Manageru 2012, který má nyní zabudovánu správu katalogu služeb (s možností publikace IT služeb na uživatelský portál), správu požadavků na IT služby s možností přehledné konfigurace potřebných aktivit, řízení SLA pro nabízené IT služby včetně kalendář, kde definujeme pracovní dobu, svátky…atd.

001 services mgmt 002 services mgmt

003 services mgmt 004 services mgmt

Release Management

V rámci SC Service Manager 2012 máme nyní možnost řídit problematiku Release Managementu. Pomocí Release Managementu můžeme v praxi například řešit provozování několika verzí IT služeb v rámci jednoho projektu nebo požadavku v závislosti na schvalovacích procesech.

Stejně jako u požadavků na změny, záznamy verzí obsahují aktivity pro schválení a manuální činnosti. Kromě toho můžeme uvolnit záznamy, které obsahují paralelní a sekvenční aktivity. Paralelní a sekvenční aktivity jsou kontejnery na jiné činnosti a definují, jak budou tyto činnosti provádět paralelní aktivity. Mohou být prováděny současně, zatímco ostatní paralelní aktivity jsou ve vývoji. Sekvenční činnosti musí být dokončeny v pořadí, v jakém jsou řazeny, jedna po druhé.

005 release mgmt 006 release mgmt

Nový uživatelský portál

Self-Service portál v SC SM 2010 není zrovna ideální nástroj pro koncového uživatele. Vývojáři ve společnosti Microsoft dostaly jasný úkol, vytvořit zcela nový uživatelsky přívětivý webový portál. Ten je nyní založen na platformě SharePoint 2010 a Silverlight. Nový portál má mnoho nových funkcí, které předchozí verze neměla, jako je jednoduchá funkce umožňující koncovým uživatelům psaní komentářů na vlastní aktivní pracovní položky. Uspořádání a funkce portálu je založena na katalog služeb a je definována v rámci konzoly. Další užitečnou funkcí je, že můžete nastavit různé nastavení zabezpečení v závislosti na roli, kterou je uživatel členem.

Microsoft také vytvořil vlastní nástroj pro SharePoint webpart, který umožňuje snadné přizpůsobení všech služeb souvisejících s webparts správou.

Založení incidentu uživatelem je teď o něco pohodlnější a přehlednější.

007 portal 008 portal

009 portal 010 portal

011 portal

Podrobnější reporty a dolování dat – OLAP, Excel, SharePoint

Další novinkou v SC Service Manageru 2012 je možnost vytváření OLAP kostek nad datovým skladem a díky tomu podrobnější analýzu dat. Jedná se o nástupce produktu System Center Reporting Manager (SCRM), který byl kdysi dostupný. Informace ukládané do datového skladu mohou být jak z  produktů Microsoft System Center (Service Manager, Operations Manager, Configuration Manager), tak i dalších datových zdrojů jako jsou SAP, CRM atd. Díky tomu lze v rámci SC Service Manageru 2012 vytvořit společný datový model, pomocí dalších nástrojů

Pomocí pokročilé analýzy v SC Service Manageru 2012 vytvoříme datový model, pro publikování, prohlížení a manipulaci dat OLAP krychle použijeme aplikaci Microsoft Excel nebo Microsoft SharePoint. Microsoft Excel se používá především k vlastnímu zobrazení a manipulaci s daty. Microsoft SharePoint se používá především jako prostředek pro publikování a sdílení dat OLAP krychle.

012 OLAP

013 OLAP 014 OLAP

Větší integrace – propojení nebo zastřešení?

V rámci SC Service Manageru 2012 jsou k dispozici dva nové konektory – SC Orchestrator 2012 a SC Virtual Machine Manager 2012 konektor. SC Orchestrator 2012 konektor slouží k importu technologických procesů (runbook) ze SC Orchestrator 2012, takže mohou být použity pro automatizaci procesů v rámci SC Service Manageru 2012. Jednotlivé runbooky jsou používány pro definování aktivit. To vše bez nutnosti programování nebo používání Authoring Tool.

SC Virtual Machine Manager 2012 konektor importuje informace o různých cloud a VM šablonách, takže mohou být použity při vytváření servisních služeb v rámci katalogu služeb.

Instalace

V rámci SC Service Manager 2012 je několik aplikačních rolí. Každá role má specifické požadavky na hardware. Oproti předchozí verzi se zvýšily požadavky na hardware konfiguraci každé aplikační role.

Service Manager management server

 • Obsahuje hlavní software součásti SC Service Manageru 2012. SC Management Server můžeme použít pro správu událostí, změn, uživatelů a úkolů
 • Dual Quad-Core 2.66 GHz CPU, 8 GB / 16 GB RAM (až 20000 / 50000 uživatelů)

Service Manager database

 • Databáze, která obsahuje konfigurační položky (CI) SC Service Manageru 2012 získané z IT prostředí, pracovní položky, jako jsou incidenty, požadavky na změny a vlastní nastavení. Jedná se o implementaci Configuration Management Database (CMDB) v rámci SC Service Manageru 2012
 • Dual Quad-Core 2.66 GHz CPU, 8 GB / 32 GB RAM (až 20000 / 50000 uživatelů)

Data warehouse management server

 • Počítač, který je hostitelem serverové části datového skladu
 • Dual Quad-Core 2.66 GHz CPU, 8 GB / 16 GB RAM (až 20000 / 50000 uživatelů)

Data warehouse databases

 • Databáze, které umožňují dlouhodobé ukládání pracovních dat, která generuje SC Service Manager 2012. Tyto databáze jsou také používány pro reportování
 • Dual Quad-Core 2.66 GHz CPU, 8 GB / 32 GB RAM (až 20000 / 50000 uživatelů)
 • Až 400 GB místa na disku

Service Manager console

 • Základní rozhraní pro správu SC Service Manager 2012 prostředí i pro práci řešitele
 • Dual-Core 2.0 GHz CPU, 2 GB RAM

Self-Service Portal

 • Webové rozhraní SC Service Manageru 2012
 • Dual Quad-Core 2.66 GHz CPU, 8 GB / 16 GB RAM (až 20000 / 50000 uživatelů)
 • Dual Quad-Core 2.66 GHz (8-core) CPU, 8 GB (SharePoint Web Parts)

Instalační požadavky SC Service Manager 2012 pro software se oproti verzi 2010 změnily. K dispozici jsou oficiálně informace k BETA verzi, které se mohou do uvedení verze RTM ještě změnit.

Server role

SCSM 2010 SP1

SCSM 2012 Beta

Management server

 • Windows Server 2008 x64 – or higher
 • .Net 3.5 framework with SP1
 • Microsoft Report Viewer Redistributable
 • Windows Server 2008 R2 SP1 x64
 • .Net 3.5 framework with SP1
 • Microsoft Report Viewer Redistributable
 • ADO.NET Data Services Update for .NET Framework 3.5 SP1
 • Powershell 2.0

Data Warehouse server

 • Windows Server 2008 x64 – or higher
 • .Net 3.5 framework with SP1
 • Windows Server 2008 R2 SP1 x64
 • .Net 3.5 framework with SP1
 • Powershell 2.0

Database server

 • SQL Server 2008 SP1 x64 – or higher
 • .Net 3.5 framework with SP1 (if hosting DW dbs)
 • SQL Server 2008 SP1 x64 – or higher
 • .Net 3.5 framework with SP1 (if hosting DW dbs)

Service Manager konzole

 • Windows XP SP3
 • Windows Vista (Ultimate/Enterprise)
 • Windows 7(Professional/Ultimate)
 • .Net 3.5 framework with SP1
 • Microsoft Report Viewer Redistributable
 • Windows Vista SP2 (Ultimate/Enterprise)
 • Windows 7(Professional/Ultimate)
 • .Net 3.5 framework with SP1
 • Powershell 1.0/2.0
 • ADO.NET Data Services Update for .NET Framework 3.5 SP1
 • Microsoft Analysis Management Objects (AMOs)
 • Microsoft Report Viewer Redistributable

Self-Service portál

 • Windows Server 2008 x64 – or higher
 • IIS 7 with IIS 6 metabase compatibility
 • ASP.NET 2.0
 • Windows Server 2008 R2 x64
 • IIS 7 with IIS 6 metabase compatibility
 • ASP.NET 2.0
 • .NET Framework 4
 • SharePoint Foundation 2010 - or higher

Instalace samotná je, jak jsme si zvykli i ostatních produktů System Center 2012, velmi pohodlná a to díky průvodci, který nás provede instalačním procesem jednotlivých rolí. Stejně jako v předchozí verzi je možné instalovat SC Service Manager 2012 role na nejméně 2 samostatné Windows Servery.

015 install MS

Průvodce instalace role service manager management serveru provede automaticky kontrolu požadavků na hardware a software.

016 install MS

Na další obrazovce provedeme konfiguraci připojení k SQL databázi. Je vytvořena databáze Service Manager.

017 install MS

Dále zvolíme název pro Service Manager management skupinu a doplníme správné servisní účty.

Instalaci SC Service Manager 2012 role data warehouse management server provedeme na druhém připraveném serveru. Opět proběhne kontrola požadavků na hardware a software. Následně budeme konfigurovat nastavení pro SQL server. Pro data warehouse management server je v plné konfiguraci vytvářeno celkem 6 databází.

 • DWStagingAndConfig – základní databáze pro datový sklad
 • DWRepository – základní databáze pro datový sklad
 • DWDataMart – základní databáze pro datový sklad
 • DWASDataBase – použita SQL Analysis Services (SSAS) pro OLAP kostky
 • OMDWDataMart – použita pro sběr dat z Operations Manageru
 • CMDWDataMart – použita pro sběr dat z Configuration Manageru

 

018 install DW 019 install DW

020 install DW

Dále zvolíme název pro data warehouse management skupinu, nastavíme připojení k SQL reporting serveru a doplníme správné servisní účty.

021 install DW

SC Service Manager 2012 konzolu je možné umístit i na klientský operační systém. Pokud je verze operačního systému česká, máme k dispozici českou verzi instalátoru. Samotné rozhraní SC Service Manageru 2012 je poté kompletně v české verzi.

022 install CZ 023 install CZ

Instalace Self-Service portálu SC Service Manageru 2012 je specifická. Máme zde totiž nyní možnost instalovat portál do prostředí Sharepoint 2010 (minimálně verze Foundation).

024 install portal

Pro úspěšnou instalaci a konfiguraci portálu si předem připravíme SSL certifikát z certifikační autority a během instalace ho přidáme do konfigurace.

SC Orchestrator 2012

SC Orchestrator 2012 je možné využít pro automatizaci libovolného technologického IT procesu napříč heterogenním prostředím na základě celkového řešení pro správu incidentů, správu změn a konfigurací a konečně i správu služeb a jejich zřizování. Tolik definice vycházející z předchozí verze produktu.

SC Orchestrator 2012 jako nástupce řešení Opalis, které bylo společností Microsoft připojeno do rodiny System Center v roce 2009 v rámci akvizice stejnojmenné firmy, doznal zásadní změny. Struktura aplikace byla přepracována na platformu Microsoft technologií (již žádný Oracle nebo Java J) a i díky sjednocení instalačního procesu s ostatními produkty rodiny System Center se z něj stal plnohodnotný člen tohoto řešení.

025 orchestrator

SC Orchestrator 2012 je možné využít pro propojení různých technologických procesů a to nejen těch od společnosti Microsoft, na základě importu a konfigurace integračního balíčku pro danou technologii. Lze také vytvářet vlastní integrační balíčky. Následným poskládáním technologického procesu v přehledném grafickém rozhraní Runbook Designeru, konfigurací jednotlivých objektů a publikováním runbook v Orchestration Console máme k dispozici automatizovaný proces.

V rámci Orchestration Console je následně možné jednotlivé runbooky a instance jobů sledovat, spouštět nebo zastavovat.

026 orchestrator 027 orchestrator

028 orchestrator 029 orchestrator

V rámci příchodu nových verzí produktů System Center 2012 je workflow SC Orchestrator 2012 integrováno do řešení SC Service Manager 2012 a SC Virtual Machine Manager 2012. Díky tomuto propojení jsme schopni automatizovat mnoho dalších činností IT světa.

Závěr aneb SC Service Manager vs. ITIL v3

Správa IT je o dnes řízení procesů. Jak je vidět na následujícím obrázku, správu ITIL v3 procesů budete mít pomocí SC Service Manager 2012 případně s malou pomocí dalších produktů Microsoft System Center plně pod kontrolou.

030 SCSM&ITILv3

Odkazy

Byly uvolněny zdrojové kódy pro System Center Service Manager 2010 Self-Service portál

Vytisknout E-mail

Pavel Řepa Datum zveřejnění: 4. 3. 2011 17:02 Zobrazeno: 5825
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Dnes byly přibližně s dvouměsíčním zpožděním oproti původnímu plánu uvolněny zdrojové kódy pro System Center Service Manager 2010 Self-Service portál. Úprava vzhledu a funkčnosti portálu byla a je první věc, kterou obvykle od zákazníků slýchám jako hlavní výtku jinak velmi dobře hodnoceného produktu SCSM 2010.

MS SCSM 2010

Globálně byly hlavní požadavky směrovány na následující oblasti:

 • Změna zobrazeného textu v záhlaví
 • Skrytí tlačítka nebo webové části
 • Změna stylů (barvy, písma atd.)
 • Změna rozložení
 • Zobrazení více či méně informací
 • Přidání dalších funkcí
 • Přidání jazyků nebo umožnit uživatelům vybrat si jazyk, v kterém je portál zobrazen

Nyní je tedy možné tyto změny provést vlastními silami nebo si počkat na novou verzi SCSM vNext, kde by měly být tyto požadavky zapracovány přímo.

Zdrojové kódy Self-Service portálu lze stáhnout ZDE:

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=65fbe0a3-1928-469f-b941-146d27aa6bac&displaylang=en

Další informace naleznete na blogu produktového týmu Service Manager:

http://blogs.technet.com/b/servicemanager/archive/2011/03/02/service-manager-portal-source-code-released.aspx

System Center Service Manager 2010 Service Pack 1 dokončen

Vytisknout E-mail

Pavel Řepa Datum zveřejnění: 22. 12. 2010 11:22 Zobrazeno: 4500
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Dne 16. 12. 2010 byl oficiálně uvolněn Service Manager 2010 Service Pack 1. Již dlouho je tato aktualizace ohlášená a stávající uživatelé i noví zájemci o helpdeskové řešení od společnosti Microsoft vědí, že bude především obsahovat všechny dosud vydané aktualizace a nebudou zde žádná nová aplikační rozšíření. To samozřejmě platí především na západ od našich hranic. Jenže pro zákazníky v České republice a v dalších 8 převážně evropských zemích je Service Pack 1 pro Service Manager 2010 ohromným krokem směrem k uživatelům v těchto zemích. Těmto zákazníkům je nyní nabízena možnost instalovat a používat uživatelská rozhraní Service Manageru 2010 v jejich rodném jazyce. A to neanglicky hovořící uživatelé chtějí.

V tomto příspěvku najdete mé postřehy z implementace aktualizace Service Pack 1 a první dojmy z práce s českým uživatelským prostředím.

MS SCSM 2010

Na začátek si dovolím trochu historie. Service Manager 2010 RTM byl uveden v polovině dubna 2010, po kompletním restartu celého vývoje původní veze z roku 2007. Jednalo se o verzi ENGLISH, což samozřejmě nebylo v neanglicky hovořících zemích vítáno s nadšením. Nebyl zde problém, pokud se jednalo o administrátory a správce řešení, ale obyčejní uživatelé se často v anglických názvoslovích neorientují. Společnost Microsoft již před uvedením ENGLISH RTM verze Service Manageru 2010 testovala a dokončovala verzi INTERNATIONAL, která podporovala dalších 10 světových jazyků, bohužel jen těch nejrozšířenějších. K dispozici byla na konci května 2010.

Již v únoru 2010 (tedy 2 měsíce před uvedením RTM) jsem měl možnost nahlédnout do plánů na další rozšiřování Service Manageru 2010, s výhledem až do roku 2011. Již v tuto dobu mi bylo oznámeno, že se počítá s částečným počeštěním Service Manageru 2010, v rámci aktualizace Service Pack 1. V té době se hovořilo především o zobrazení češtiny v rámci Self Service portálu, který má být hlavním rozhraním pro koncového uživatele. Postupně se během roku měnily plány produktového týmu a nakonec zde máme plnohodnotné rozšíření Service Manageru 2010 o dalších 10 jazyků, včetně češtiny. Samozřejmě nesmím zapomenout na rozšiřující balíčky od společností Provance Technologies (IT Asset Management Pack), Cased Dimension (SLA Management Pack), Savision Live Maps a dalších.

Instalace Service Manageru 2010 RTM

Instalaci RTM verze Service Manageru 2010 jsem popisoval v předchozích článcích, proto zde uvedu jen odkazy.

Konfigurace prostředí System Center Service Manager 2010 – část první – Začínáme

Konfigurace prostředí System Center Service Manager 2010 – část druhá – Systémová konfigurace

Konfigurace prostředí System Center Service Manager 2010 – část třetí – Konektory

Konfigurace prostředí System Center Service Manager 2010 – část čtvrtá – Self-Service portál

Konfigurace prostředí System Center Service Manager 2010 – část pátá – uživatelská oprávnění

Rozdíly mezi verzemi RTM a Service Pack 1

V současné době jsou k dispozici instalační média Service Manager 2010 RTM, Service Manager 2010 RTM INTERNATIONAL a od dnešního dne také Service Manager 2010 Service Pack 1. Jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Service Manager 2010 verze x86 AMD64 jazyk
RTM ANO ANO ENGLISH
RTM INTERNATIONAL ANO ANO ENGLISH + 10 jazyků
Service Pack 1 ANO ANO ENGLISH + 20 jazyků

Na co si dát pozor před instalací Service Manageru 2010 Service Pack 1

Pokud chceme využít podporu češtiny, je potřeba rozlišit upgrade od čisté instalace Service Manageru 2010.

Upgrade ze Service Manager 2010 RTM je možný pouze za předpokladu, že jsme instalovali verzi Service Manager 2010 INTERNATIONAL. Další podmínkou pro plnohodnotné využití češtiny je mít nastavenu collation na SQL Serveru na Czech_100_CI_AS. Což samozřejmě může být u stávajících implementací problém.

Nová implementace je snazší právě v tom, že si můžeme předem připravit “kompatibilní” prostředí. Abychom mohli využít české uživatelské prostředí pro aplikační konzolu, musíme mít operační systém v daném jazyku. Na českých Windows 7 vidím konzolu česky, na anglických Windows 7 anglicky.

Instalace Service Manageru 2010 Service Pack 1

Pokud se rozhodneme pro upgrade, je důležité také pořadí aktualizací jednotlivých Service Manager 2010 rolí. První aktualizujeme Data Warehouse server, poté Management server a nakonec vše ostatní (další management servery, Self-Service portál, klientské konzole). Samotným upgradem nás provede průvodce, podobně jako u nové instalace. Rozdíl je vidět hned na první obrazovce průvodce, místo instalace role se nám nabízí upgrade.

01 DW 08 MS

Pokud se rozhodneme pro novou instalaci a chceme podporu češtiny, je nutné dodržet výše zmíněné požadavky pro implementaci INTERNATIONAL verze. Samotná instalace proběhne stejně jako u verze RTM / INTERNATIONAL popisované výše.

Rozdíly mezi českým a anglickým uživatelským rozhraním

Pro koncového uživatele a pracovníky helpdesku to bude určitě výhra, pro administrátora možná noční můra. Pokud jste totiž zvyklí na anglickou terminologii, bude pro Vás přechod na české uživatelské prostředí “kulturní šok”. Počeštěno totiž nebylo pouze webové rozhraní Self-Service portálu, ale kompletně celý produkt. Podobný zážitek přišel kdysi s českou verzí Windows Serveru se všemi jeho rolemi. Českou dokumentaci k němu (velmi rychle nahrazenou originální anglickou) si pamatuji do dnes.

Přikládám pro představu několik obrázků z konzole. Vlevo je česká verze, vpravo anglická.

01CZ 01EN

02CZ 02EN

03CZ 03EN

06CZ 06EN

Informace zobrazované v rámci incidentů jsou také překládány. Na následujících obrázcích názorně vidíte, že není přeložena pouze forma, ale i obsah.

07CZ 07EN

08CZ 08EN

09CZ 09EN

Zkušební verzi Service Manager 2010 with Service Pack 1 EVAL můžete stahovat zde:

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=5118055b-9cd7-45cd-bae6-7fc287d832d7

Aktualizovanou dokumentaci naleznete ke stažení zde:

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=37887bba-d26a-427f-896d-883e5868bbfe

K dispozici je již také aktualizovaná verze Service Manager 2010 Authoring Console with Service Pack 1:

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=78dcb15b-8744-4a93-b3fa-6a7a40ffeaae

System Center Service Manager 2010 Cumulative Update 3 ke stažení na Microsoft Download

Vytisknout E-mail

Pavel Řepa Datum zveřejnění: 27. 9. 2010 19:06 Zobrazeno: 7002
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Byla uvolněna kumulativní oprava pro System Center Service Manager 2010 Cumulative Update 3 (KB2390520). Tato oprava nahrazuje předchozí kumulativní opravu 2, která byla zapracována. Instalaci lze provést přes Cumulative Update 2 nebo přímo do RTM verze Service Manageru 2010. Ke stažení jsou celkem 3 soubory.

SCSM 2010

V aktualizaci jsou zahrnuty následující opravy:

 • Duplikace notifikací nebo pracovních postupů na předchozí aktualizaci záznamu
 • Chyba Analyst portálu když je vybráno "View Change Requests with Manual Activities to complete"
 • Nejsou přeloženy položky v drop-down seznamu “Change Request Category“ na Self-Service portálu
 • Není lokalizovaná dokumentace Help
 • Některé vlastnosti vztahů nejsou správně přeneseny do Data Warehouse
 • Pracovní postup "Activity Status Changed" nepracuje správně s management packem, který má importovanou třídu rozšíření
 • Rozšířené vlastnosti, které jsou použity v parametrech pracovního postupu nejsou korektně vyřešeny
 • Oprava vlastních formulářů
 • Při výběru uživatele by měli být omezeni uživatelé, kteří jsou zobrazováni v drop-down seznamu
 • DisplayName vždy vrátí výchozí jazykový řetězec
 • Operations Manager 2007 heartbeat alert nemá nastaveno jméno počítače, konektor nepřidá počítač do správného CI v incidentu
 • Formulář “Knowledge Article” je při otevírání velmi pomalý
 • Dialogové okno “Select User“ je velmi pomalé
 • Vytvoření šablony pro třídu, která nemá připojen vlastní formulář, připojí nový prázdný formulář místo standardního formuláře
 • Active Directory konektor neimportuje data když existuje více řadičů domény
 • Pokud se často vyskytne SQL Server deadlock, tak způsobí, že konzole přestane odpovídat

Podrobný popis naleznete ZDE: http://support.microsoft.com/?kbid=2390520

System Center Service Manager 2010 Dashboard, Authoring Tool, Cumulative Update 1 a další rozšíření

Vytisknout E-mail

Pavel Řepa Datum zveřejnění: 26. 7. 2010 9:11 Zobrazeno: 8569
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Na jaře uvedený produkt System Center Service Manager 2010 se má k světu. Během tří měsíců od uvedení RTM verze vyšlo několik důležitých rozšíření a jedna zásadní oprava. V dnešním příspěvku naleznete o nich informace.

SCSM 2010

Cumulative Update 1

Cumulative Update 1 pro Microsoft System Center Service Manager 2010 v sobě zahrnuje důležité aktualizace vydané od uvedení RTM verze Service Manageru 2010. Cumulative Update 1 je také vyžadován pro níže popisovaný Authoring Tool 1.0 Release Candidate.

Cumulative Update 1 obsahuje několik oprav a aktualizací, které by měly být nahrány na všechny komponenty. Jsou zde řešeny následující oblasti:

 • Duplicitní oznámení (notifikace) nebo pracovní postupy (workflows) během aktualizací záznamů
 • Chyba v oddíle Analyst Portal pokud jste vybrali “View Change Requests with Manual Activities to complete
 • Pole pro výběr Change Request Category v rámci Self Service Portalu není lokalizované 
 • Dokumentace Help není lokalizovaná 
 • Během instalací patchů by neměly být automaticky spouštěny všechny SQL skripty
 • Některé vlastnosti vztahů nejsou správně šířeny do Data Warehouse
 • Workflow Activity Status Changed nepracuje správně po importu MP s rozšířenou třídou
 • Rozšířené vlastnosti použité v parametru workflow nejsou správně vyřešeny
 • Opravy formulářů

Nové verze souborů:

Název souboru Verze Určeno pro…
Microsoft.ServiceManager.WorkflowAuthoring.ActivityLibrary.dll 7.0.5826.546 SM Server
Microsoft.ServiceManager.WorkflowAuthoring.Common.dll 7.0.5826.546 SM Server
Microsoft.Mom.CmdbInstanceSubscriptionDataSourceModule.dll 7.0.5826.859 SM Server a DW
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.SdkDataAccess.dll 7.0.5826.859 Server a konzole
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Console.exe 7.0.5826.859 Server a konzole
Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessLayer.dll 7.0.5826.859 Server a DW
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.AnalystWebParts.dll 7.0.5826.859 Portal
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Portal.Common.dll 7.0.5826.859 Portal
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.WebParts.dll 7.0.5826.859 Portal

Nové management packy pro Service Manager 2010

 • Service Manager Administrator Management Pack
 • Service Manager Console Management Pack
 • Microsoft.Enterprisemanagement.ServiceManager.Authoring.Forms

Instalace aktualizace je velmi jednoduchá. Stáhnete si aktualizaci z webových stránek

SCSM Patch CU1

Authoring Tool 1.0 Release Candidate

Tři měsíce po dokončení RTM verze Service Manageru 2010 nám produktový tým nabízí Service Manager Authoring Tool v1.0 Release Candidate ve verzi, která je kompatibilní s RTM verzí Service Manageru 2010 s výše zmíněnou aktualizací CU1. Service Manager Authoring Tool je nástroj pro přizpůsobení a rozšíření vestavěných funkcí v System Center Service Manager 2010. Tato verze je prozatím ve verzi Release Candidate a podporuje úpravy stávajících Process management packů a vytváření nových management packů, které definují rozšíření Service Manager databáze pro sběr dalších informací, úpravy vlastních formulářů nebo tvorbu nových formulářů a nových pracovní postupů (worflows).

Authoring Tool 1.0 RC nabízí následující vlastnosti:

 • Úpravy formulářů, včetně podpory rozšířené knihovny ovladačů
 • Vytváření nových jednoduchých formulářů k podpoře vlastních tříd (nové !)
 • Editor tříd pro vytváření a rozšiřování tříd a vztahů v CMDB
 • Vytváření pracovních postupů s podrobnými kritérií (nové !) a rozšiřitelná knihovna akcí
 • Podpora management packů, včetně uzamčených MP (nové !) 
 • Prohlížeč tříd a formulářů pro jejich snadné nalezení, bez ohledu na management pack

Na finální verzi si musíme ještě několik týdnů počkat.

S instalací samotnou nám pomůže průvodce. Podmínkou pro instalaci je mít jeden z následujících operačních systémů: Windows Vista s posledním service packem, Windows 7, Windows Server 2008 s posledním service packem nebo Windows Server 2008 R2. Z aplikační vrstvy je potřeba nainstalovat Microsoft .NET Framework 3.5 a Microsoft Visual Studio 2008 Shell.

AuthCon001 AuthCon002

AuthCon003

Pokud nemáme instalovánu komponentu Microsoft Visual Studio 2008 Shell, můžeme ji nainstalovat pomocí odkazu v průvodci instalace Authoring Tool.

AuthCon004 AuthCon005

AuthCon006 AuthCon007

Po úspěšné instalaci pokračujeme dalšími kroky v průvodci.

AuthCon008 AuthCon009

AuthCon010 

Zde vidíte náhled na pracovní plochu Authoring Tool.

AuthCon011 AuthCon012

Service Manager 2010 management pack pro Operations Manager 2007 R2

Management pack monitoruje stav komponent Service Manager 2010 management serveru i Data Warehouse serveru, služeb Data Access Service, Health Service, Configuration Service a stav workflows. Management pack je pouze pro Operations Manager verze 2007 R2, jelikož je to minimální verze pro instalaci agenta na Service Manager 2010 servery.

 • File Name: ServiceManager2010MP.msi
 • Version: 7.0.5826.856
 • Date Published: 6/29/2010
 • Language: English
 • Download Size: 30 KB - 937

Zde musím upozornit na nutnost správného postupu instalace agenta pro Operations Manager 2007 R2. Nejprve Service Manager role, poté manuální instalace agenta Operations Manager 2007 R2.

Další rozšíření pro Service Manager 2010

Také tu máme již několik rozšíření od partnerů společnosti Microsoft.

Intel Core vPro Processor Management Pack v1.0 for System Center Service Manager 2010

iNTEL

Intel Core vPro procesor Management Pack pro System Center Service Manager 2010 zajišťuje koncovému uživateli System Center Service Manageru přístup ke KVM Remote Control, IDE-Redirection a Power Control na klientech s Intel Core vPro procesorem.

Stahovat můžete zde: http://pinpoint.microsoft.com/en-us/applications/intel-core-vpro-processor-management-pack-for-system-center-service-12884905663

IT Asset Management Pack for Microsoft System Center Service Manager 2010

Provance

Management pack doplňuje vlastnosti Service Manageru 20010 (incident, problem a change management) o výkonný IT Asset Management životního cyklu a Software Asset Management. Samozřejmostí je podpora ITIL a Microsoft Operations Framework (MOF) a zvyšování IT efektivity podniků na všech úrovních Microsoft Core Infrastructure Optimization (Core IO) modelu.

Stahovat můžete zde: http://pinpoint.microsoft.com/en-us/applications/it-asset-management-pack-for-microsoft-system-center-service-manager-12884902124

Live Maps for Service Manager

Savision

Rozšíření Live Maps pro Service Manager 2010 umožňuje organizacím vytvářet dynamické mapy služby, které poskytují okamžitý pohled na celkový stav IT služby, bez ohledu na odbornost IT odborníka.

Stahovat můžete zde: http://pinpoint.microsoft.com/en-us/applications/live-maps-for-service-manager-12884906067

A co nás čeká dál?

Samozřejmě z pohledu českého uživatele je netrpělivě očekáván český jazykový balíček, který by měl být k dispozici během podzimu.

SCDPM 2010, SCSM 2010 a SCE 2010 ke stažení na MS TechNet

Vytisknout E-mail

Pavel Řepa Datum zveřejnění: 6. 6. 2010 23:09 Zobrazeno: 6636
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Na konci minulého týdne byly na stránky předplatného Microsoft TechNet a MSDN přidány plné produktivní verze System Center Data Production Manager 2010, System Center Service Manager 2010 a System Center Essentials 2010. Nejedná se již jen o zkušební verze jako doposud, ale o verze do běžného provozu. Po testování přichází čas implementací, takže nezbývá než stahovat a instalovat.

CommLunch_bnr_systcntr

Pokud netušíte co nové verze System Center produktů přináší, můžete se podívat na některé z mých prezentací, kde jsem některé novinky představil. Prezentace naleznete ZDE.

SCDPM2010_DL

SCSM2010_DL

SCE2010_DL

Do třetice všechno nejlepší – RTM je i System Center Service Manager 2010

Vytisknout E-mail

Pavel Řepa Datum zveřejnění: 21. 4. 2010 10:17 Zobrazeno: 5346
Do třetice všechno nejlepší – RTM je i System Center Service Manager 2010 - 5.0 out of 5 based on 2 votes
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

Osobně jsem očekával dostupnost tohoto řešení o několik měsíců později, ale produktový tým si pospíšil. Máme zde tedy finální verzi produktu System Center Service Manager 2010, který je flexibilní platformou pro automatizaci procesů správy IT služeb. Service Manager 2010 využívá vestavěné procesy pro mimořádné události a řešení problémů, řízení změn, a asset management životního cyklu IT, které jsou založeny na osvědčených postupech, které jsou uvedeny v Microsoft Operations Framework (MOF) a IT Infrastructure Library (ITIL). Service Manager 2010 propojuje znalosti a informace z produktů System Center Operations Manager, System Center Configuration Manager a Active Directory Domain Services. Díky otevřenému standardu bude možné vytvořit propojení i s dalšími, ne jen Microsoft systémy.

SCSM 2010 

K dispozici je zatím pouze zkušební verze (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=3bacb364-9829-41d0-8faa-b0ed366f73aa&displaylang=en), dostupnost plné verze je očekávána nejpozději na začátku června.

Service Manager poskytuje IT služby, které jsou:

 • Integrované. Service Manager hladce integruje a sjednocuje znalosti, proces, a činností nejen v rámci platformy Microsoft.
 • Efektivní a citlivé. Service Manager snižuje náklady na podporu a současně zlepšuje schopnost reakce na požadavky koncového uživatele.
 • Obchodní soulad. Service Manager optimalizuje zdroje, které sjednocují obchodní cíle, podporuje jejich dodržování a přizpůsobuje se rychle se měnícím obchodním požadavkům.

process 

SCSM AdminConsole

SCSM portal 1

SCSM portal 2

System Center Service Manager 2010 RC

Vytisknout E-mail

Ondřej Výšek Datum zveřejnění: 5. 3. 2010 22:15 Zobrazeno: 4166
System Center Service Manager 2010 RC - 1.0 out of 5 based on 1 vote
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)

System Center Service Manager Logo Během dnešního dne bude uvolněna RC verze nového servis deskového nástroje z rodiny produktů System Center. Stahovat je možné z http://connect.microsoft.com. Toto je pravděpodobně poslední verze před vydáním finální verze - RTM.

Vylepšení proti verzi Beta 2:

 • Podpora procesu upgrade a migrace
 • Zvýšený výkon, škálovatelnost a stabilita
 • Vylepšené možnosti notifikace odesíláním emailů v dávkách
 • Nové možnosti change managementu:
  • notifikace kontrolující osoby (reviewer notification)
  • schvalovací proces manažera
 • Nové a aktualizované reporty
 • Vylepšený self service software provisioning
 • Vylepšené možnosti úpravy pohledů
 • Vylepšení v oblasti data warehouse
 • Nové možnosti nástrojů pro tvorbu rozšíření
  • rozšiřování a přidávání tříd a závislostí
  • podpora pro řídící prvky ve formuláři
  • přidány workflow aktivity v knihovně aktivit
 • Opravené chyby související s lokalizací
 • Podpora pro disaster recovery
 • Nové verze dokumentace

Několik důležitých poznámek:

 • Nová verze Authoring console bude vydána během cca týdne
 • Upgrade je podporovaný pouze z verze Beta 2 + QFE na verzi RC - dostupné pouze pro TAP zákazníky
 • Upgrade RC na RTM bude dostupný pouze pro TAP
 • RC verze je dostupná pouze v Anglickém jazyce (EN-US)

Všichni co se zajímají o problematiku System Center Service Manager, nepromeškejte prezentaci Ladislava Šolce na TechNet konferenci 10.3.2010.

Přihlašovací formulář