Optimalizované IT - portál pro IT pro komunitu

System Center Essentials 2010 Resource Kit

Vytisknout E-mail

Pavel Řepa Datum zveřejnění: 19. 7. 2010 17:53 Zobrazeno: 8068
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Resource Kit obsahuje sadu nástrojů, které vám pomohou s nasazením a podporou System Center Essentials 2010. Pokud je Resource Kit nainstalován na Essentials 2010 Management Serveru, jsou nainstalovány všechny nástroje. Pokud instalujete Resource Kit na jakémkoli jiném počítači, včetně Essentials 2007 SP1 Management Serveru, bude nainstalován pouze Essentials Server Cleanup Tool a Published Software Certificate Update Tool.

MS SCE2010

Součástí Essentials 2010 Resource kitu jsou následující nástroje, které po instalaci naleznete v adresáři “%programfiles%System Center Essentials Resource Kit”.

 • Essentials Server Migration Advisor
 • Published Software Certificate Update Tool
 • Setup Log Parser
 • Maintenance Mode Management Pack
 • Computer Group Repair Tool
 • Essentials Server Cleanup Tool

Computer Group Repair Tool

Tento nástroj identifikuje a opravuje porušené vztahy mezi skupinami počítačů Essentials 2010 a odpovídajícími skupinami v rámci Windows Server Update Service (WSUS).

Essentials Server Cleanup Tool

Pokud Vám instalace Essentials 2010 selže, můžete spustit tento nástroj a vyčistit jím soubory, které zbyly z nezdařené instalaci a tím obnovit počítač do původního stavu. Poté můžete začít instalaci znovu. Nástroj také odstraňuje z počítače stávající certifikáty Windows Server Update Services ( WSUS).

Essentials Server Migration Advisor

Tento nástroj můžete použít pro přesun management serveru Essentials 2010 na jiný fyzický (logický) server. Nástroj provede zálohu zdrojového serveru a obnoví jej na cílový server. Během migrace jsou šifrovací klíče a certifikáty, používané v rámci System Center Essentials 2010, šifrovány pomocí hesla.

Migration Advisor

Maintenance Mode Management Pack

V rámci Essentials 2010 nelze standardně plánovat maintenance mode pro provádění údržby. Díky Maintenance Mode Management Packu lze naplánovat maintenance mode pro libovolnou skupinu počítačů. Určíme začátek maintenance mode, délku jeho trvání, dny, kdy se spustí a nastavíme kategorii (důvod vypnutí).

Maintenance Mode Management Pack Maintenance Mode Management Pack

Published Software Certificate Update Tool

Nástroj odstraňuje stávající certifikát pro publikování software z Essentials 2010 nebo Essentials 2007 management serveru a všech spravovaných počítačů, vytváří certifikát nový, provádí distribuci nového certifikátu na spravované počítače a podepisuje veškerý lokálně publikovaný obsah novým certifikátem.

Setup Log Parser

Při instalaci System Center Essentials 2010, instalační program vytvoří “SCESetupWizard.log” a soubory souvisejících logů, v závislosti na funkcích, které jste se rozhodli nainstalovat (SQL Server, reporting, správa virtualizace. Pokud se instalace nepodaří, můžete použít nástroj Setup Log Parser, pro snadný přístup k informacím z těchto logů, díky vytvoření snadno čitelného reportu.

Resource Kit můžete stahovat zde: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=32b2872a-a31d-4db1-abe8-018d91bf3942

Optimalizace nového katalogu pro System Center management packy – Microsoft Pinpoint

Vytisknout E-mail

Pavel Řepa Datum zveřejnění: 14. 7. 2010 12:12 Zobrazeno: 7076
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Na začátku roku jsem informoval o změnách v katalogu management packů pro System Center produkty, které ale byly spíše k horšímu než k lepšímu. Po půl roce komunikace mezi produktovým týmem, vývojáři a zákazníky se podařilo upravit filtrovací funkce stránek Microsoft Pinpoint tak, aby práce s nimi byla stejně pohodlná jako se starým katalogem management packů.

System Center

Jak vidíte na přiloženém obrázku, po otevření stránky http://pinpoint.microsoft.com/systemcenter, stačí již jen v pravé části okna zvolit například produkt Operations Manager a společnost Microsoft System Center. V hlavním okně se již automaticky zobrazí management packy, seřazené podle data.

Microsoft Pinpoint

Změny v licencování pro System Center Essentials 2010 a koncové ceny!!!

Vytisknout E-mail

Pavel Řepa Datum zveřejnění: 21. 6. 2010 14:35 Zobrazeno: 8137
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Dnes tu mám jeden netechnický příspěvek, který ale zajisté zaujme. Na jarních přednáškách o System Center Essentials 2010 jsem zmiňoval změny v licencování a nyní jsou zde. Od začátku června je k dispozici plnohodnotná verze produktu System Center Essentials 2010 a v dnešním příspěvku přináším informace o licencování a orientačních cenách řešení. Hned na úvod připomenu, že se jedná o koncové ceny, které se budou měnit v závislosti na typu licenční smlouvy, kterou máte případně se společností Microsoft podepsánu.

SCE 2010

Nejprve terminologie

Licenční model pro Microsoft System Center Essentials vyžaduje licenci pro management server a hlavně licence pro každé fyzické spravované zařízení (ML) na kterém chcete spravovat prostředí prostředí operačního systému případně zde instalované aplikační řešení. Jednotlivé licence System Center Essentials 2010 se dělí následovně:

 • System Center Essentials Management Server Software: Licence pro System Center Essentials 2010 management server. Licence může být pořízena samostatně (budeme využívat SQL Server Express umístněný na instalačním DVD) nebo v bundlu s technologickou edicí SQL 2008 serveru (edice SQL Server Standard) s omezením na jednu instanci.

 • System Center Essentials Server ML: Licence určená pro každý fyzický server, na kterém jsou servery spravované System Center Essentials 2010. Licence nám umožňuje spravovat libovolný počet OSE (Operating System Environment – prostředí operačního systému) zde umístěných s tím, že maximální technický limit pro jeden System Center Essentials 2010 server je správa 50 serverových OSE.

 • System Center Essentials Client ML: Licence určená pro každý fyzické koncové zařízení, na kterém je spravované OSE. Stejně jako u předchozí licence jsou jednou licencí pokryty všechny spravované OSE na fyzickém počítači. Maximální technický limit pro jeden System Center Essentials 2010 server je správa 500 klientských OSE.

Novinky v licencování System Center Essentials 2010

System Center Essentials 2007 System Center Essentials 2010
Technické omezení na správu 30 serverových OSE a 500 klientských OSE pro každý System Center Essentials. Technické omezení na správu 50 serverových OSE a 500 klientských OSE pro každý System Center Essentials.
Licencováno na OSE (fyzický i virtuální). Licencováno na fyzické zařízení s OSE.
V základní nabídce pořídíme licenci pro Essentials management server, 10 serverových OSE a 50 klientských OSE licencí. V základní nabídce pořídíme licenci pro Essentials management server. Licence pro klient/server ML zařízení můžeme nakupovat v libovolném množství.
 

Licencování správy virtuálních počítačů v System Center Essentials 2010:
Jak jsem zmínil výše, System Center Essentials 2010 je licencován na fyzické zařízení. A také jsem zmínil technické omezení na správu maximálně 50 serverových OSE a 500 klientských OSE.

Příklad: Pokud tedy koupím licence na správu 20 fyzických serverů (na kterých běží dalších 30 virtuálních serverů), jsou spravovány nejen fyzické servery, ale i všech 30 virtuálních serverů. Po naplnění limitu nelze přidávat do správy další servery, ale pro správu 50 serverů nám stačí pouze 20 serverových OSE licencí.

Koncové ceny System Center Essentials 2010

Zde jsou koncové ceny licencí v EUR pro SELECT A. Ceny v různých licenčních modelech se mohou velmi lišit.

 • System Center Essentials 2010 Management Server Software License – € 106
  • Management server licence pro plnou správu aplikací, serverů a klientů. Obsahuje SQL Server Express Edition.
 • System Center Essentials 2010 Management Server Software License with SQL Server Technology - € 893
  • Management server licence pro plnou správu aplikací, serverů a klientů. Obsahuje technologickou licenci SQL Server 2008 Standard Edition.
 • System Center Essentials 2010 Server ML - € 106
  • ML pro správu serverových OSE běžících na fyzickém zařízení s připojenou licencí. Technicky omezeno na maximálně 50 serverových OSE. Na každý fyzický server je potřeba jedna Server ML.
 • System Center Essentials 2010 Client ML - € 17
  • ML pro správu klientských OSE běžících na fyzickém zařízení s připojenou licencí. Technicky omezeno na maximálně 500 klientských OSE.

System Center Essentials 2010 vyžaduje ke svému chodu Microsoft SQL Server. Essentials 2010 je dodáván se SQL Serverem Express Edition, který je doporučen pro správu prostředí s přibližně 15 servery a 150 klienty. Pro větší IT prostředí je doporučeno využít SQL Server 2008 Standard Edition, který lze pořídit buď samostatně nebo v rámci technologické licence se System Center Essentials 2010 management serverem. Návrh pro implementaci však závisí na konkrétním IT prostředí.

System Center Essentials 2010 je také RTM :-))

Vytisknout E-mail

Pavel Řepa Datum zveřejnění: 20. 4. 2010 16:59 Zobrazeno: 7094
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Včera jsem přinesl informaci o dokončení vývoje produktu System Center Data Protection Manager 2010 a uvedení RTM. A dnes musím dodat, že současně s ním byl dokončen vývoj i produktu System Center Essentials 2010. Ano System Center Essentials 2010 je RTM!!! Takže dvojnásobná radost.

SCE2010

System Center Essentials 2010 je řešení pro dohled a správu fyzického i virtuálního IT prostředí založeného na platformě Microsoft. Jeho zaměření je na společnosti s maximálně 50 servery a 50-500 klienty. System Center Essentials 2010 je založen na produktech System Center Operations Manager 2007 R2, System Center Virtual Manager 2008 R2 a WSUS. Další informace naleznete na http://blogs.technet.com/systemcenter/archive/2010/04/19/the-right-tools-for-the-job-sce-2010-dpm-2010.aspx.

Odkaz pro stažení: http://technet.microsoft.com/en-us/evalcenter/ee470677.aspx

SCE2010-065

SCE2010-060

SCE2010-044

SCE2010-045

System Center Essentials 2010 RC je nyní k dispozici

Vytisknout E-mail

Pavel Řepa Datum zveřejnění: 20. 1. 2010 1:11 Zobrazeno: 5670
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Dne 18. ledna 2010 byla na stránky Microsoft Download umístěna nová testovací verze Microsoft System Center Essentials 2010 - Release Candidate. Microsoft System Center Essentials 2010 představuje řešení pro správu IT, které vám umožní jednoduše a efektivně provádět složité úkoly správy pro virtuální a fyzické servery, počítače, hardware, software a IT služeb z jediné konzole. Essentials RC 2010 je možné používat 180 dní.

SCE2010

 • Version: Release Candidate
 • Date Published: 1/18/2010
 • Language: English
 • Download Size: 135 KB - 4862.0 MB*

  Instalační balík obsahuje celkem čtyři samostatné zip soubory  a je téměř 5 GB velký. Všechny soubory rozbalte do stejné složky a spusťte setupsce.exe.

  K dispozici jsou také tři základní dokumenty:

 • Release Notes for System Center Essentials 2010 Release Candidate
 • Deployment Guide for System Center Essentials 2010 Release Candidate
 • Operations Guide for System Center Essentials 2010 Release Candidate

  SCE 2010

  Essentials 2010 zejména…

  • Přináší dohled a správu pomocí jediné konzole, kde můžete najít souhrnné informace, úkoly, alerty a reporty, což vám umožní rychlý přehled o stavu Vašeho IT prostředí.
  • Poskytuje rychlou instalaci, import, správu a live migrace virtuálních serverů.
  • Zjednodušuje komplexní úlohy správy jako jsou příprava a instalace softwaru nebo konfiguraci aktualizací společnosti Microsoft i dalších výrobců.
  • Pomáhá rychle řešit problémy pomocí integrovaného systémů varování, odborné znalostní báze a řešení problémů pro servery, počítače a IT služby běžící ve vašem IT prostředí.

  Poznámka: (1): Pokud používáte Essentials 2007, musíte před instalací Essentials 2010 nejprve odinstalovat Essentials 2007 nebo při instalaci Essentials 2010 používat místní politiky. Nelze spravovat stejné počítače pomocí Essentials 2007 a Essentials 2010.

  Poznámka: (2): Pokud používáte Virtual Machine Manager 2008, neměli byste spravovat stejné počítače a virtuální stroje současně Essentials 2010 Beta a Virtual Machine Manager 2008.

  Další informace naleznete na blogu Microsoft System Center Team: http://blogs.technet.com/systemcenter/archive/2010/01/18/system-center-essentials-2010-release-candidate-available.aspx.

 • Materiály z přednášky WUG CZ - System Center Essentials 2010

  Vytisknout E-mail

  Pavel Řepa Datum zveřejnění: 17. 1. 2010 22:08 Zobrazeno: 8306
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

  Ve čtvrtek 14. ledna 2010 jsem měl v prostorách OK System V Praze možnost představit Vám produkt System Center Essentials 2010 (BETA). Během přibližně 4 hodinové přednášky zazněly informace o možnostech a přínosech nové verze produktu určeného pro dohled a správu virtuálního i fyzického IT ve společnostech s maximálně 50 servery a 500 klienty. Během přednášky jsem na příkladech popsal také rozdíly oproti “dospělým” verzím jednotlivých produktů Microsoft System Center. Tyto rozdíly jsem také zahrnul jako přílohu do prezentace, jejíž verzi v PDF souboru si můžete stáhnout ZDE.

  WUG CZ

  Všem děkuji za účast a pokud máte nebo budete mít jakékoliv dotazy ohledně technologií Microsoft System Center Essentials, Operations Manager, Virtual Machine Manager nebo dalších, můžete mi napsat na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

   

  Pavel Řepa

  Microsoft MVP, IT senior konzultant

  MVP

   

  . . .

  SCE2010 

  Agenda WUG přednášky:

  • Úvod
  • Microsoft System Center v roce 2009/2010
  • Popis Essentials 2007
  • Představení Essentials 2010
  • Instalace Essentials 2010
  • Konfigurace Essentials 2010
  • Použití Essentials 2010
  • Essentials vs. System Center produkty
  • Rozšiřitelnost řešení

  System Center Essentials 2010 v obrazech

  Vytisknout E-mail

  Pavel Řepa Datum zveřejnění: 27. 10. 2009 5:45 Zobrazeno: 6101
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

  Na konci září byla uvolněna veřejná BETA produktu System Center Essentials 2010. Tuto informaci jste možná zaregistrovali. V příspěvku (Jak nasadit System Center Essentials 2010) jste mohli najít informaci o zveřejnění BETA verze dokumentace pro nasazení tohoto systému. Já jsem se na novou verzi systému pro dohled a správu IT středně velkých společností podíval blíže. V tomto příspěvku si můžete přečíst mé postřehy.

  SCE2010

  Co je nového?


  Představíme si, co by mělo být na jaře příštího roku nového oproti verzi Essentials 2007 SP1. Jednou z novinek je změna zacílení řešení pro dohled maximálně 50 serverů (SCE 2007 pouze 30), 500 stanic a přibližně 100 síťových zařízení. Mezi síťová zařízení můžeme počítat vše, co budeme monitorovat pouze pomocí SNMP (síťové prvky, tiskárny, čidla a jiné) a jejich počet je omezen výkonnostními parametry řešení.

  Hlavní novinkou je totiž použití System Center Operations Manager 2007 R2 a System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 jako základ pro Essentials 2010. Jenže je zde použita z obou řešení pouze část. Pomocí Essentials 2010 nelze monitorovat nativně non-Windows prostředí (SCOM 2007 R2 má podporu Cross Platform Extensions) a nelze spravovat jiné virtualizační technologie než Microsoft Hyper-V a Microsoft Virtual Server 2005 R2 (SCVMM 2008 má podporu VMware ESX). Essentials 2010 je určen především do IT prostředí, které je založené na Microsoft Windows.

  Na přiložených obrázcích si můžete udělat představu o prostředí a způsobu práce v Essentials 2010.

  Proces instalace:

  • Pomoc s požadovanými komponentami – Během instalačního procesu si Essentials 2010 kontroluje dostupnost požadovaných komponent (hardware, software, OS komponenty) a v případě chybějících komponent sám nabídne a následně provede jejich stažení, instalaci a konfiguraci.
  • Modulární instalace komponent – Komponenty Essentials 2010 mohou být instalovány buď všechny na jednom serveru nebo lze jednotlivé komponenty umístit na jiné servery. Reporting lze umístit na vzdálený databázový server, Essentials 2010 konzole jde nainstalovat na vzdálený počítač, agenty lze instalovat ručně. Komponenty pro reporting a virtualizaci je možné kdykoliv přidat nebo odebrat.
  • Dynamické aktualizace pro instalaci – Essentials 2010 může během instalačního procesu provést kontrolu na dostupnost aktualizací, které byly vydány po uvolnění dané verze Essentials 2010.
  • Operační systém – Pokud chceme využít komponenty pro správu virtualizace (zabudovaný SCVMM 2008 R2), musíme instalovat Essentials 2010 na operační systémy Windows Server 2008 x64 Standard nebo Enterprise.
  • Databáze – Během instalace je vyžadován SQL Server 2008 Service Pack 1 x86/x64. Instalace na SQL Server 2005 již není možná.

  SCE2010-001 SCE2010-005

  SCE2010-007 SCE2010-008

  SCE2010-009 SCE2010-014

  SCE2010-015 SCE2010-016

  SCE2010-017 SCE2010-020

  Proces konfigurace:

  • Rozšířená kritéria pro plánovanou discovery – Essentials 2010 je možné konfigurovat pro automatickou discovery nových počítačů a zařízení v našem prostředí nebo můžeme nastavit rozšířená pravidla pro automatickou discovery (např. pouze pro zařízení v konkrétní organizační jednotce AD).
  • Detekce konfliktů s Group Policy – Essentials 2010 samo nemění nastavení Group Policy. Během konfigurace průvodce vyhledává konflikty v Group Policy a nabídne možnost změnit nastavení pro vyřešení konfliktů.
  • Monitoring Configuration Wizard – Průvodce umožní nastavit Essentials 2010 pro automatickou kontrolu nových aplikací a rolí, které mohou být monitorovány a doporučí import management packů, které jsou dostupné pro nově nalezené aplikace a role. Průvodce také doporučí monitorování základních aplikací a rolí v našem prostředí.
  • Automatický import a aktualizace management packů – Essentials 2010 automaticky importuje a aktualizuje základní management packy. Essentials 2010 management packy mohou být stahovány přímo z webu Management Pack katalogu v rámci prostředí Essentials 2010 (stejné ve SCOM 2007 R2).
  • Konfigurace firewall a Remote Assistence – Průvodce umožní nastavit výjimky pro firewall a zapnout vzdálenou asistenci pro všechny monitorované počítače.

  SCE2010-025 SCE2010-026

  SCE2010-027 SCE2010-028

  SCE2010-029 SCE2010-030

  SCE2010-031 SCE2010-032

  SCE2010-034 SCE2010-037

  Správa počítačů:

  • Aktualizace základního pohledu – Základní pohled Essentials 2010 umožňuje komplexnější pohled na stav našeho IT prostředí a umožňuje z tohoto pohledu spouštět základní úlohy.
  • Udržovaní skupin na základě kritérií – Můžeme definovat dynamické členství ve skupinách, které bude přidělováno nebo odebíráno automaticky na základě vytvořených kritérií. Na základě členství ve skupinách bude možné vytvářet pohled a reporty.
  • Upozornění na nové management packy – Essentials 2010 zobrazuje v záhlaví informace o aktualizacích importovaných management packů.
  • Vylepšené filtrování a vyhledávání v rámci pohledů – V Essentials 2010 je možné vytvářet vlastní pohledy, které umožňují efektivnější filtrování a vyhledávání, např. pro instalovaný software a aktualizace.

  SCE2010-045 SCE2010-049

  SCE2010-046 SCE2010-047

  Inventarizace a reporty:

  • Kandidáti virtualizace - Essentials 2010 pomáhá identifikovat fyzické počítače jako vhodné kandidáty pro převod do virtuálního prostředí.
  • Vytížení virtuálních strojů na HOST serveru – Essentials 2010 ukazuje využití zdrojů a počty virtuálních strojů běžících na vybraných HOST serverech pro load balancing.
  • Security and Critical Update Compliance report – Report ukazuje, zda jsou na spravovaných počítačích instalovány důležité aktualizace, které jsou řízeny pomocí Group Policy nebo local policy v Essentials 2010.
  • Asset tag a BIOS serial number – V Essentials 2010 můžeme vidět informace o Asset Tag a BIOS Serial Number spravovaných počítačů.

  Správa virtualizace:

  Možnost správy virtualizace – Součástí Essentials 2010 jsou komponenty pro správu virtualizačních technologií, založené na řešení System Center Virtual Machine Manager (SCVMM), umožňující centralizovanou správu infrastruktury virtuálního prostředí. Správu virtualizace lze provádět pomocí zabudovaných úloh z prostředí Essentials 2010 a zahrnuje následující:

  • Návrh a konfiguraci HOST serverů
  • Vytváření a správu virtuálních strojů
  • Konverzi fyzických a kopírování virtuálních strojů (P2V nebo V2V)
  • Správa snapshotů virtuálních strojů pro rychlou, dočasnou zálohu
  • Import existujících virtuálních harddisků a VMware virtuálních serverů
  • Výběr HOST serverů pro umístění virtuální stroje na základě inteligentního výpočtu
  • Flexibilitu pro nasazení – Komponenty pro správu virtualizace jsou integrovány do instalačního procesu Essentials 2010 a je možné je přidat nebo odebrat kdykoliv podle potřeby.

  Essentials 2010 podporuje:

  • Windows Server 2008 nebo novější s rolí Hyper-V (x64)
  • Windows Server 2003 SP1 s Virtual Server 2005 R2 nebo novější (x86)

  Maximální využití fyzických zdrojů:

  • Komplexní dohled zdrojů fyzického i virtuálního prostředí, zahrnujícího hardware, operační systémy, aplikace a služby
  • “Rapid Provisioning” pro HOST servery a virtuální stroje
  • Předkonfigurované šablony virtuálních strojů

  SCE2010-051 SCE2010-052

  SCE2010-053 SCE2010-054

  SCE2010-055 SCE2010-056

  SCE2010-057 SCE2010-065

  Monitoring:

  • Import management packů přes Web Catalog – Stahování management packů pomocí webové služby Management Pack katalog z Essentials 2010 konzole.
  • Zjednodušené vytváření notifikací – V Essentials 2010 je stejně jako ve SCOM 2007 R2 možné vytvářet notifikace přímo z konkrétního alertu. Notifikace je možné zasílat pomocí e-mailu, instantní zprávy, SMS nebo spustit command.
  • Service Level Tracking – Možnost sledování dostupnosti distribuovaných aplikací jako služby (SLO).

  SCE2010-041 SCE2010-060

  SCE2010-048 SCE2010-062

  Update Management:

  • WSUS 3.0 – V Essentials 2010 je pro správu aktualizací zabudován Windows Server Update Services (WSUS) 3.0 Service Pack 2, který využívá MS SQL Server 2008
  • Automatické stahování aktualizací – Essentials 2010 je možné konfigurovat pro automatickou synchronizaci aktualizací a software, na základě prozkoumání našeho spravovaného prostředí.
  • Auto-approve deadlines – Konfigurace deadlines zajistí automatickou instalaci kritických aktualizací na klientské počítače.
  • Synchronizace s Microsoft Update několikrát denně – Essentials 2010 je možné nastavit na automatickou nebo ruční synchronizaci obsahu aktualizací a je možné nastavit spuštění synchronizace několikrát denně.
  • Zobrazení potřebných aktualizací – Můžeme použít pohled nebo report pro zobrazení vyžadovaných aktualizací, které ještě nebyly nahrány do našeho prostředí.

  SCE2010-063 image

  SCE2010-064 SCE2010-034

  Software Deployment:

  • Podpora pro nastavení filtrů – V Essentials 2010 je možné instalovat software na všechny spravované počítače nebo na skupinu počítačů s definovanými filtry (operační systém, architektura nebo jazyk.
  • Konfigurace vlastností existujících balíčků – Je možné konfigurovat parametry balíčku včetně návratových kódů.
  • Lokalizace názvů a popisů – Lokalizace názvů a popisů během vytváření balíčků v Essentials 2010.

  Authoring:

  • Management Pack Templates – Do Essentials 2010 byly zahrnuty nové šablony pro dohled procesů a Windows služeb.
  • Overrides – Do Authoring části konzole byl doplněn přehled o veškerých změnách (Overrides), které jsou vytvořeny.
  • Service Level Tracking – Možnost vytvářet pravidla pro sledování dostupnosti distribuovaných aplikací jako služby (SLO).

  SCE2010-061

  Co říci na závěr?

  Pokud je naše IT prostředí postavené na platformě společnosti Microsoft a splňuje kritéria pro nasazení, bude Essentials 2010 dozajista přínosem. IT oddělení musí být v dnešní době schopno vzniklé problémy rychle detekovat a následně rychle vyřešit. Také potřebuje jednoduše spravovat virtuální technologie, bezpečnostní problematiku nebo instalaci aplikací. Essentials 2010 je nástroj, který tyto požadavky může splňovat.

  A chceme-li větší záběr? Potřebujeme mít pod kontrolou i jiná řešení než od společnosti Microsoft? Chceme provádět kompletní instalaci nebo inventarizaci počítačů? Potom tu jsou samostatná řešení nástrojů Microsoft System Center – Operations Manager 2007 R2, Configuration Manager 2007 SP2 nebo Virtual Machine Manager 2008 R2.

  Stačí si vybrat.

  Jak nasadit System Center Essentials 2010

  Vytisknout E-mail

  Ondřej Výšek Datum zveřejnění: 16. 10. 2009 22:24 Zobrazeno: 6571
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

  Možná právě přemýšlíte, jak nasadit System Center Essentials. Možná přemýšlíte - i nad novou verzi 2010. Je pro vás připravený návod ke stažení (Anglicky) s mnoha praktickými radami o nasazení tohoto systému pro správu IT prostředí.

  Deployment Guide pro System Center Essentials 2010 můžete stahovat zde.

  Jak na… - SCOM 2007 maintenance mode a jak ho lze jednoduše nastavit?

  Vytisknout E-mail

  Pavel Řepa Datum zveřejnění: 8. 10. 2009 0:30 Zobrazeno: 7368
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

  Při používání dohledového systému SCOM 2007 nastanou situace, kdy musíme monitorované systémy restartovat nebo dokonce vypnout. Taková situace může nastat po instalaci nové aplikace, aktualizace nebo z jiných provozních důvodů. Během doby odstávky služeb nebo systémů ohlásí dohledový systém mnoho chyb. My však během plánované odstávky chceme informace jen z ostatních systémů.

  MS SCOM TIP

  Pro tyto důvody je v SCOM 2007 zabudován tzv. maintenance mode. Do maintenance modu (MM) lze přepnout libovolný, monitorovaný cíl a od této chvíle je tento prvek “bez dohledu”. Popravdě řečeno, bez dohledu znamená, že se nám při zobrazení informací o prvku umístěné v MM nemění při zobrazení v konzoly stav (není monitorován) a nejsou generovány události. Na pozadí (např. na OS s běžícím agentem) jsou ale informace sbírány i nadále a ukládány do lokální cache agenta. Po automatickém ukončení MM je opět spuštěn proces monitorování a veškeré nasbírané informace zahozeny. Pokud však MM ukončíme předčasně ručně, můžeme si vybrat načtení uložených dat do SCOM 2007 databáze nebo jejich zahození.

  Číst dál: Jak na… - SCOM 2007 maintenance mode a jak ho lze jednoduše nastavit?

  Jak na… - Výjimky pro antivirové programy na MOM 2005 a SCOM 2007

  Vytisknout E-mail

  Pavel Řepa Datum zveřejnění: 5. 10. 2009 23:44 Zobrazeno: 8295
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

  V dnešní době je všude kolem našeho IT prostředí samé nebezpečí. Viry, spyware, malware, “uživatelé” a samé útoky. Alespoň to nám neustále tvrdí výrobci všemožných ochran pro naše plechové miláčky. Na klientech dozajista hrozí větší nebezpečí než na serverech. Přesto je potřeba nějaký ten antivir na serveru mít. S ohledem na primární funkce našich serverů ale není dobré, aby většinu HW zdrojů během kontroly sebral antivir pro sebe.

  MS SCOM TIP

  Co bychom tedy nemuseli kontrolovat pomocí antiviru? Začínáme…

  Procesy:

  S výjimkou pro spustitelné soubory asi nepochodíte u svého manažera bezpečnosti, ale pokud přesto budete na výjimce trvat, lze nastavit výjimky pro následující soubory MOM/SCOM serveru:

  • MOM 2005 – MOMhost.exe
  • SCOM 2007 SP1/R2 – MonitoringHost.exe

  Číst dál: Jak na… - Výjimky pro antivirové programy na MOM 2005 a SCOM 2007

  Strana 1 z 2

  Přihlašovací formulář