Optimalizované IT - portál pro IT pro komunitu

Upgrade System Center Operations Manager 2012 SP1 RC na RTM

Vytisknout E-mail

Jan Matějka Datum zveřejnění: 26. 1. 2013 20:17 Zobrazeno: 5068
Upgrade System Center Operations Manager 2012 SP1 RC na RTM - 4.0 out of 5 based on 1 vote
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (1 Vote)

Jak už jistě všichni víte, SP1 pro System Center 2012 je globálně dostupný od 15.ledna 2013. Více se o všech novinkách, které tento SP1 přináší můžete dočíst v únorovém Microsoft TechNet Flash zpravodaji.

Pokud jste se jako nadšení příznivci produktů System Center zůčastnili programů pro testování nových verzí, je velmi pravděpodobné, že máte nainstalovanou verzi Release Candidate (RC). Tato verze je shodná s RTM verzí, je ovšem nutné provést aktualizaci EULA.

Postupujte následovně:

 • Stáhněte licenční soubor z MS Connect: http://connect.microsoft.com/SC/Downloads/DownloadDetails.aspx?DownloadID=47643
 • Proveďte zálohu Operations Manager databáze.
 • Rozbalený soubor OM2012.SP1.RTM.Eulas uložte například do adresáře C:\Temp.
 • Proveďte smazání RC EULA, abyste mohli provést nahrazení RTM EULA příkazem:
  'osql -S.\instance1 -dOperationsManager -E -Q "delete from eulas" '
 • Proveďte import RTM EULA. Z adresáře, kam jste uložili předchozí soubor, spusťte příkaz:
  'bcp Eulas in OM2012.SP1.RTM.Eulas -S.\instance1 -dOperationsManager -T –n'
 • Zkontrolujte verzi EULA příkazem:
  Get-ScomLicense

Pokud budete SCOM používat v produkčním prostředí, samozřejmě stále platí známé licenční podmínky, které je třeba dodržet!:-) 

SCOM 2007 R2 automatizace instalace prerequisites

Vytisknout E-mail

Ondřej Výšek Datum zveřejnění: 27. 12. 2011 14:34 Zobrazeno: 3571
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Pokud jste někdy instalovali SCOM 2007 R2, dozajista jste zjistili, že je nutné splnit několik předpokladů pro úspěšnou instalaci celého monitorovacího prostředí. Pro zjednodušení instalace (a zajištění všech potřebných předpokladů) je možné použít Powershell pro instalaci jednotlivých komponent.

Existuje jedna komponenta, která musí být ručně stažena – ASP.NET AJAX 1.0.

Ostatní komponenty pro Windows Server 2008/2008 R2 je možné instalovat pomocí následujícího scriptu:

Import-Module Servermanager
Get-WindowsFeature
Add-WindowsFeature Application-Server -restart
Add-WindowsFeature Web-Server -restart
Add-WindowsFeature Web-Mgmt-Compat -restart
Add-WindowsFeature Web-Metabase -restart
Add-WindowsFeature Web-WMI -restart
Add-WindowsFeature Web-Lgcy-Scripting -restart
Add-WindowsFeature Web-Lgcy-Mgmt-Console -restart
Add-WindowsFeature AS-Web-Support -restart
C:WindowsMicrosoft.netframework64V2.0.50727aspnet_regiis.exe -i -enable

Předchozí je nutné spustit z elevovaného PowerShellu.

Po dokončení instalace komponent je nutné doinstalovat výše zmíněné AJAX komponenty.

Jak na instalaci System Center Operations Manager 2012

Vytisknout E-mail

Pavel Řepa Datum zveřejnění: 14. 12. 2011 9:10 Zobrazeno: 4264
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

V tomto článku si popíšeme proces instalace základních Operations Manager 2012 rolí (ve verzi Release Candidate) v rámci jednoho serveru. Předem bych chtěl upozornit, že samotné implementaci by měl předcházet podrobný návrh řešení s ohledem na veškeré budoucí využití Operations Manager 2012, případně otestování v neprodukčním IT prostředí.

000

Tento článek byl přednostně publikován v Microsoft TechNet Flash zpravodaji 11/2011.

Příprava instalace

Obecně lze říci, že pokud budeme chtít provozovat základní role (MS, DB, RS, DW) Operations Manager 2012 Management Group na jednom serveru pro dohled IT prostředí o cca 100 serverech, 50 síťových zařízeních a budete vytvářet několik vlastních syntetických transakcí nebo distribuovaných aplikací, připravte si stroj s alespoň 8 GB RAM, QUAD Core CPU (Xeon) a rychlými disky o celkové kapacitě alespoň 200 GB. Pokud budete využívat další Operations Manager 2012 role nebo je vaše IT infrastruktura složitější, připravte si další hardware pro provoz dalších těchto rolí nebo zajištění vyšší dostupnosti služeb poskytovaných Operations Manager 2012.

Minimální doporučené požadavky na hardware

 • Architektura AMD64
 • RAM 4 GB a více (nelze nainstalovat s méně než 2 GB)
 • HDD 200 GB a více
 • Procesor QUAD Core, 2,8 GHz a více

Minimální doporučené požadavky na software

 • OS Windows Server 2008 R2
 • SQL Server 2008 SP1, R2 a vyšší (SQL Server collation na SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS)
 • .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1)
 • .NET Framework 4
 • Microsoft Core XML Services version 6.0
 • Authorization Manager hotfix (KB975332)
 • Windows PowerShell version 2.0
 • Windows Remote Management
 • Microsoft Report Viewer 2008 SP1 Redistributable Package (Operační konzole)
 • Internet Information Services (IIS) v7.5 a vyšší (Web Console)

Podrobné doporučení pro hardware jednotlivých Operations Manager 2012 rolí naleznete na stránkách Microsoft TechNet (http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh205990.aspx).

Doporučené počty objektů v rámci infrastruktury Operations Manager 2012

xxx

Nová instalace Operations Manager 2012 na jednom serveru

001

Nejprve musíme připravit instanci SQL Serveru 2008 a zapnout vlastnosti nebo doinstalovat rozšíření operačního systému Windows Server 2008 R2.

002

Po spuštění přepracovaného instalačního průvodce máme možnost instalovat jednotlivé Operations Manager 2012 role. Pod položkou Install se skrývají základní Operations Manager 2012 role, dále můžeme zvolit instalaci rolí Audit Collection Services, Gateway Management Server a Audit Collection Services for UNIX/Linux. Přepracovány jsou také odkazy na další informační zdroje v pravé části okna. Na úvodní stránce vybereme položku Install.

003 004

Na stránce Prerequisites, Select features to Install zvolíme požadované Operations Manager 2012 role. Vybírat můžeme mezi Management Server, Management Console, Web Console a Reporting Server. Zde je oproti předchozí verzi Operations Manager 2007 R2 možnost vybrat také Reporting Server roli. Pokud stiskneme šipku vedle každé role, uvidíme popis Operations Manager 2012 role a základní systémové požadavky pro její instalaci. V našem případě zvolíme všechny nabízené a pokračujeme dále.

Na stránce Prerequisites, Select installation location zvolíme cestu pro instalaci Operations Manager 2012 a pokračujeme dále.

005 006

V dalším kroku se provede kontrola nastavení systému a dostupnosti jednotlivých pořádávaných komponent. Pokud něco není v pořádku připraveno, jsme o tom informování s tím, že je nám nabídnuto řešení pro nápravu. Někdy je součástí řešení internetový odkaz na stránku s popisem řešení nebo soubory ke stažení. Další novinkou instalačního průvodce je interaktivní nápověda. Pokud se u některého pole zobrazí červený kříž a my nad něj najedeme myší, zobrazí se stručná informace o vyřešení konkrétní nesrovnalosti. Po nápravě nedostatků můžeme provést pomocí tlačítka Verify Prerequisites Again novou kontrolu.

Pokud se nám zobrazí stránka Prerequisites, Proceed with Setup, pokračujeme dále.

007 008

Na stránce Configuration, Specify an installation option zvolíme Create the first management server in a new management group a doplníme název pro Operations Manager 2012 Management Group, pokračujeme dále.

Na stránce Configuration, Please read this license agreement si přečteme licenční ujednání a po jeho odsouhlasení pokračujeme dále.

009 010

Na stránce Configuration, Configure the operational database doplníme informace a parametry pro vytvoření operační databáze, pokračujeme dále.

Na stránce Configuration, Configure the data warehouse database doplníme informace a parametry pro vytvoření datawarehouse databáze, pokračujeme dále.

011 012

Na stránce Configuration, SQL Server instance for reporting services zvolíme SQL Server instanci, pokračujeme dále.

Na stránce Configuration, Specify a web site for use with the Web console zvolíme parametry pro webovou konzolu (máme možnost vybrat i přístup k web konzole pomocí SSL), pokračujeme dále.

013 014

Na stránce Configuration, Select an authentication mode for use with the Web console zvolíme formu ověřovaní při přístupu k webové konzole. Máme možnost zvolit Mixed Authentication (Windows ověření, určeno pro intranet) nebo Network Authentication (Form Based ověření, určeno pro extranet), pokračujeme dále.

Na stránce Configuration, Configure Operations Manager accounts provedeme nastavení servisních účtů. Pro servisní účty Management Server Action Account, System Center Configuration service and System Center Data Access service, Data Reader account a Data Writer account je doporučeno použít doménové účty s oprávněním doménového uživatele. Pokud bude mít servisnímu účtu přiřadit účet s oprávněním doménového administrátora, instalační průvodce nás upozorní na nestandardní konfiguraci. Pokračujeme dále.

015 016

Na stránce Configuration, Help improve Operations Manager 2012, pokračujeme dále. Pokud nemáme v operačním systému zapnutý Windows Update, je nám na stránce Configuration, Microsoft Update nabídnuto její zapnutí. Na stránce Configuration, Installation Summary provedeme kontrolu nastavení a tlačítkem Install spustíme samotnou instalaci.

Na poslední stránce Complete provedeme po několika minutách kontrolu úspěšnosti instalace. Na rozdíl od verze Operations Manager 2007 R2 nás nebude instalační proces upozorňovat na zálohu Root Management Server Encryption Key. Důvod je jednoduchý, ve verzi Operations Manager 2012 neexistuje Root Management Server role.

Upgrade Operations Manager 2012 z Operations Manager 2007 R2

017 018

Podobně jako během instalace nového prostředí Operations Manager 2012 můžeme i pro upgrade použít instalačního průvodce, pomocí kterého je přechod na novou verzi o něco snazší. Pro upgrade musíme připravit stávající prostředí Operations Manager 2007 R2. Minimální podmínkou pro upgrade na verzi Operations Manager 2012 bude aktualizace na poslední verzi Cumulative Update pro Operations Manager 2007 R2 (nyní CU5), a hlavně povýšení SQL databáze na verzi minimálně SQL Server 2008 SP1. Pokud instalační průvodce zjistí další nesrovnalosti v minimálních systémových požadavcích, informuje nás na ně po provedení základní kontroly.

Instalace pomocí příkazové řádky

Instalaci jednotlivých Operations Manager 2012 rolí můžeme provést také pomocí příkazové řádky. Jsou zde následující parametry.

setup.exe /silent /install

/components:OMServer,OMConsole,OMWebConsole,OMReporting

/ManagementGroupName: ""

/SqlServerInstance:

/DatabaseName:

/DWSqlServerInstance:

/DWDatabaseName:

/UseLocalSystemActionAccount /UseLocalSystemDASAccount

/DatareaderUser:

/DatareaderPassword:

/DataWriterUser:

/DataWriterPassword:

/WebSiteName: ”” [/WebConsoleUseSSL]

/WebConsoleAuthorizationMode: [Mixed|Network]

/SRSInstance:

/SendODRReports: [0|1]

/EnableErrorReporting: [Never|Queued|Always]

/SendCEIPReports: [0|1]

/UseMicrosoftUpdate: [0|1]

Příkaz Setup.exe předpokládá, že chceme nastavit oprávnění Local System pro:

 • Management Server Action Account (/UseLocalSystemActionAccount)
 • Data Access Service (/UseLocalSystemDASAccount)

Pokud chceme použít doménové účty, jsou zde parametry:

 • /ActionAccountUser: /ActionAccountPassword:
 • /DASAccountUser: /DASAccountPassword:

Konfigurace SCOM 2012 po instalaci

019

Operátorská konzole slouží jako v předchozí verzi ke správě celého prostředí Operations Manager 2012 Management Group.

Dalšími kroky by mělo být:

 • Instalace agentů do OS Windows, UNIX/Linu
 • Konfigurace dalších zařízení určených pro dohled
 • Import management packů
 • Nastavit notifikace

Závěr

Nyní máme funkční prostředí Operations Manager 2012 Management Group a začne každodenní práce s tímto řešením. Musíme zajistit začlenění jednotlivých zařízení do struktury Operations Manager 2012, úpravy stávajících monitorovacích pravidel a tvorbu nových v rámci vlastních management packů. A samozřejmě vytvořit patřičné výstupy pro různé typy uživatelů.

Odkazy

System Center Operations Manager (SCOM) 2012 – Release Candidate

http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/system-center/2012.aspx

System Center nová vlna správy

Vytisknout E-mail

Ondřej Výšek Datum zveřejnění: 11. 11. 2011 18:14 Zobrazeno: 3761
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Microsoft 10.11.2011 uvolnil Release Candidate verze nových nástrojů pro správu IT prostředí – System Center Operations Manager 2012 RC a System Center Configuration Manager 2012 RC1.

RC verzi Configuration Manageru 2012 je možné stáhnout zde http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=27841

RC verzi Operations Manageru 2012 je možné stáhnout zde System Center Operations Manager 2012 Release Candidate

Již před časem pak byly uvolněny RC veze dalších nástrojů z rodiny System Center

RC verze Virtual Machine Manageru 2012 je možné stáhnout zde System Center Virtual Machine Manager 2012 RC– Evaluation

RC verze System Center Orchestrator 2012 je možné stáhnout zde System Center Orchestrator 2012 Release Candidate

Beta verze Service Manager 2012 je možné stáhnout zde System Center Service Manager 2012 Beta

Beta verze System Center App Controller 2012 je možné stáhnout zde System Center App Controller 2012 Beta

Uvolněna kumulativní aktualizace č.4 pro Operations Manager 2007 R2

Vytisknout E-mail

Pavel Řepa Datum zveřejnění: 2. 2. 2011 15:58 Zobrazeno: 5299
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Po 4 měsících byla uvolněna další kumulativní aktualizace pro System Center Operations Manager 2007 R2 č.4. Tentokrát se jedná o velmi očekávanou aktualizaci, jelikož řeší zásadní chyby a rozšiřuje možnosti dohledového systému. Předchozí opravy jsou samozřejmě zahrnuty. Takže stahujte, testujte, záplatujte.

MS SCOM

Kumulativní aktualizace č.4 pro SCOM 2007 R2 řeší především následující problémy:

 • Performance and Resource Optimization (PRO) funkce nefunguje správně po instalaci kumulativní aktualizace č.3 pro SCOM 2007 R2.
 • Pohled na alerty nefunguje správně, když zdroj události obsahují monitory i pravidla.
 • Popis události není ukládán v rámci Azure management packu. Chcete-li tento problém vyřešit, vytvořte Windows Azure aplikace pomocí Windows Azure SDK 1.3.
 • Proces monitoring host může přestat reagovat na počítači se systémem Windows Server 2003 Service Pack 2.
 • Výkon pohledu diagram je pomalý, pokud uživatelská role je součástí mnoha skupin.
 • Při pohledu na událost ve webové konzole, nejsou aktivní hypertextové odkazy na kartě Knowledge.
Kumulativní aktualizace pro SCOM 2007 R2 přidává také následující funkce:
 • Podpora upgradu databáze na SQL Server 2008 R2
 • Automatická obnova pro Health Service ve scénáři selhání SQL Server

Poznámka: Ve výchozím nastavení tato funkce není povolena. Pro více informací o tom, jak tuto funkci naleznete v popisu aktualizace KB v části "Automatic recovery of Health Service in a SQL Server failure scenario".

Informace ke stažení:1,2 GB velký soubor SystemCenterOperationsManager2007-R2CU4-KB2449679-X86-X64-IA64-ENU.MSI můžete stahovat ze stránky http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=39a871e0-d996-4568-be5d-2edb6f539330&displaylang=en.

Informace k aktualizaci, včetně postupu instalace naleznete na stránce http://support.microsoft.com/kb/2449679.

Jak na… – konfiguraci dohledu dostupnosti služeb SharePoint 2010 a Exchange 2010

Vytisknout E-mail

Pavel Řepa Datum zveřejnění: 6. 8. 2010 9:40 Zobrazeno: 8532
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Víte jak správně využít možnosti Operations Manager 2007 R2 pro dohled systémů SharePoint 2010 a Exchange 2010? Pokud si nejste jisti nebo si to chcete jen vyzkoušet, společnost Microsoft pro Vás připravila dva nové virtuální LABy na tato témata. Nyní je k dispozici již celkem 12 virtuálních laboratoří na téma Operations Manager 2007 (System Center Virtual Labs).

MS SCOM R2

TechNet Virtual Lab: Monitoring SharePoint 2010

Cílem této virtuální laboratoře je poskytnout základní seznámení s možnostmi sledování úrovně poskytovaných služeb (Service Level Monitoring) v rámci dohledu služeb poskytovaných SharePoint Server 2010. Na konci této virtuální laboratoře budete schopni vytvořit Service Level Object, generovat report o dostupnosti služeb SharePoint 2010 a konfigurovat Service Level Dashboard.

monMOSS0

monMOSS 

TechNet Virtual Lab: Monitoring Exchange 2010

Po dokončení druhé virtuální laboratoře budete schopni vytvořit model distribuované aplikace, definovat Service Level Objective pro Exchange 2010 server, vytvářet Service Level Tracking Summary report a konfigurovat Service Level Dashboard.

monEXCH0

monEXCH

Operations Manager 2007 R2 Connectors Cumulative Update 2 (KB2274165)

Vytisknout E-mail

Pavel Řepa Datum zveřejnění: 3. 8. 2010 21:14 Zobrazeno: 6455
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Na konci července byla uvolněna kumulativní oprava pro konektory Operations Manager 2007 R2.

MS SCOM R2

Tato oprava v sobě zahrnuje opravy z kumulativního balíku č.1 (KB 975774):

 • Potenciálně vysoké využití procesoru službou HP OVO Event Consumer for Windows (scinteropd.exe)
 • Problém synchronizace v HP OVO konektoru
 • Nedostupnost poskytovatele Interop, pokud volání Enterprise Management Service (EMS) API vrací chybu
 • konektory Remedy nedoplňují pole s názvem počítače a domény

a dále obsahuje opravy pro: 

 • Podporu pro Remedy 7.5
 • Podporu pro HP Operations Manager for UNIX v9 na platformách HPUX 11i v3 Itanium, Solaris 10 SPARC a RedHat Enterprise Linux 5.2 x64
 • Do vzdáleného serveru jsou konektorem předávána nekorektní data
 • Znalostní informace o produktech nejsou posílány z Operations Manageru 2007 R2 na vzdálený systém, pokud je nastaveno místní prostředí na Operations Manager 2007 R2 serveru na Canadian English

Operations Manager 2007 SP1 Cumulative Update 1 (CU1)

Vytisknout E-mail

Pavel Řepa Datum zveřejnění: 3. 8. 2010 10:50 Zobrazeno: 7113
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Tak jsme se dočkali i pro System Center Operations Manager 2007 SP1 kumulativní opravy. Kumulativní aktualizace č.1 řeší mnoho problémů, které se nacházejí v produktu Operations Manager 2007 SP1. Předpokladem pro instalaci kumulativní aktualizace 1 je instalace aktualizace System Center Operations Manager SP1 (KB971541 http://support.microsoft.com/kb/971541/ ) a také post-SP1 hotfix rollup http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=05d7785d-fe69-48bc-8dfa-72a77c8936bf&displaylang=en.

MS SCOM

Kumulativní aktualizace 1 řeší také následující problémy:

 • Výkonnostní reporty využívají při vlastním generování velké množství prostoru temporary databáze a mohou skončit chybou
 • Agenti, kteří opustily maintenance mode naleznou v aplikačním logu a opětovně zobrazí již jednou ukončené události
 • Pokud Antigen Enterprise Manager (AEM) je nastavena na používání služby SharePoint, reporty z aplikace Watson jsou blokovány
 • Operations Manager 2007 SP1 reporty skončí chybou pokud používáte sdílený Data Warehouse po upgrade management skupiny na Operations Manager 2007 R2
 • Z důvodu problému zamykání podprocesů, přestane v některých případech SDK služba reagovat
 • Barva čar grafu neodpovídá legendě při zobrazení výkonnostních reportů při použití webové konzoly
 • ACS zastaví sběr dat pokud protokol událostí používá automatické-zálohování
 • Odkaz Alert View v rámci notifikační zprávy zobrazuje seznam aktivních alertů místo detailu události

Kumulativní aktualizace vyžaduje manuální konfiguraci. Podrobnosti naleznete na stránce KB: http://support.microsoft.com/kb/2028594

ZDARMA 27 bonusových reportů o zdraví prostředí a stavu management skupiny SCOM

Vytisknout E-mail

Pavel Řepa Datum zveřejnění: 16. 7. 2010 9:11 Zobrazeno: 6709
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Jistě jste se již jako správci Operations Manager 2007 setkali s potřebou vytvořit přehledný report o Vašem dohledovém prostředí (např. pro svého nadřízeného). Přeci jen vidět např. informace o počtech a typech chyb, nasbíraných výkonnostních datech nebo konfiguraci RunAs účtů k něčemu je. Ve většině případů jste se ale nejspíše museli spokojit se základními reporty, které jsou součástí základních management packů. Pokud však ne a holdujete programování nad SQL serverem, zkusili jste třeba vytvořit vlastní report. Pokud SQL server neovládáte a přesto byste chtěli mít přehledné reporty, máte nyní možnost.

MS SCOM R2

Tyto a další reporty si můžete nyní vygenerovat pomocí nového SCC Health Check Reports management packu, který vytvořil Pete Zerger a Oskar Landman. V tabulce je seznam všech 27 reportů, které jsou součástí jednoho management packu. SCC Health Check Reports management packu je možné stáhnout z komunitních stránek SystemCenterCentral a je k dispozici ZDARMA.

Poznámka: Před samotným importem management packu je potřeba vytvořit a konfigurovat nový Datasource v rámci report serveru. Podrobné informace naleznete v dokumentu, přibaleném k samotnému management packu.

Název reportu Zdrojová DB
Agents - Agent Hotfix Report (OM) OperationsManager
Agents - Agents Missing Hotfix Report (OM) OperationsManager
Agents - Down Agents (OM) OperationsManager
Alerts - Alerts Closed by Specific User (DW) OperationsManagerDW
Alerts - Alerts Closed by User [Count] (DW) OperationsManagerDW
Alerts - Alerts Closed by UserID (DW) OperationsManagerDW
Alerts - Number of Alerts per Day (OM) OperationsManager
Alerts - Top 20 Alerts By Alert Count (OM) OperationsManager
Alerts - Top 20 Alerts By Repeat Count (OM) OperationsManager
Config Churn - Discoveries Last 24 Hours (DW) OperationsManagerDW
Config Churn - Modified Properties Details Last 24 Hours (DW) OperationsManagerDW
Events - All Events Count By Last 7 Days (OM) OperationsManager
Events - Most Common Events by Number and Publisher (OM) OperationsManager
Events - Top 20 Computers Generating the Most Events (OM) OperationsManager
Misc - Groups Report (OM) OperationsManager
Misc - Infrastructure Overview (OM) OperationsManager
Misc - Management Packs (OM) OperationsManager
Misc - Operational and Datawarehouse Usage Report (OM) - (DW) Both
Misc - Outage and Maintenance Report (DW) OperationsManagerDW
Misc - Run As Profiles (OM) OperationsManager
Performance - Performance Inserts Per Day (OM) OperationsManager
Performance - Top 20 Computers By Perf Count (OM) OperationsManager
Performance - Top 20 Performance Insertions By Perf (OM) OperationsManager
Performance - Top Performance Baseline Generating Rules (OM) OperationsManager
State - Noisiest Monitors (OM) OperationsManager
State - Old State Changes Not Groomed (OM) OperationsManager
State - State Changes Per Day (OM) OperationsManager

 

SCC_logo

Náhledy reportů:

SCCrep001 SCCrep005

SCCrep002 SCCrep004

SCCrep007 SCCrep008

Cumulative Update 2 pro System Center Operations Manager 2007 R2

Vytisknout E-mail

Pavel Řepa Datum zveřejnění: 3. 5. 2010 11:49 Zobrazeno: 7702
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Není to tak dlouho, co vyšel na System Center Operations Manager 2007 R2 kumulativní balík oprav číslo 1 (CU1) (Jak na… – instalaci a problémy se SCOM 2007 R2 Cumulative Update 1). Po 4 měsících tu máme balík oprav číslo 2 (CU2). Přináší nám důležité opravy uvolněné po CU1, ale také obsahuje opravy z CU1.

MS SCOM R2

 • Při zobrazení stavu síťových zařízení se nezobrazuje název zařízení
 • Proces vyhledávání se nezdaří, pokud je do řetězce, který má být vyhledán, vložen double-byte znak
 • Reporty dostupnost, které jsou exportovány do formátu TIF nebo PDF jsou zkráceny
 • Barva linky grafu neodpovídá legendě při zobrazení výkonnosti ve webové konzole
 • Pokud je SQL Reporting Services nastaven v SCOM pomocí security standardu Spojených států - Federal Information Processing Standards "(FIPS), datawarehouse  zobrazí chybu InvalidOperationException
 • Hostitelský proces dohledu nespustí pracovní úlohu ihned po obdržení příkazu
 • Operations Manager konzole padá při otevření více přizpůsobených zobrazení v novém okně
 • Nastavení vlastnosti Allow Anonymous pro vyhledávání v Internet Information Services (IIS) management packu je v konzoli chybné
 • Balíčkyy pro aktualizace agenta nejsou nahrány na servery, které mají zapnutu Terminal Services Gateway (TS Gateway) nebo Remote Desktop Gateway (RD Gateway) roli
 • Audit Collection Services zastaví sběr dat, pokud služba Event Logu používá funkce automatického zálohování

Stahovat můžete ZDE: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=61714687-668a-46e4-b127-ad8519594351

KB článek: http://support.microsoft.com/kb/979257/

POZOR!!! - před samotnou instalací si podrobně pročtěte dokumentaci pro dodržení správného postupu aktualizace celého prostředí SCOM 2007 R2.

Již dříve vyšly následující důležité aktualizace:

KB 979490 – 2010/02/09 - System Center Operations Manager 2007 R2 Cross Platform Cumulative Update 2 (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=BEFB326C-67FB-4449-B7F8-3CBB64D61F19&displaylang=en&displaylang=en)

KB 974144 – 2010/01/15 - System Center Operations Manager 2007 R2 Cumulative Update 1 (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=05d30779-2ddc-48dc-aa91-a23167ee2cad&displaylang=en)

KB 973583 - 2009/10/26 - System Center Operations Manager 2007 R2 Cross Platform Agent Update (http://support.microsoft.com/kb/973583/en-us/)

KB 975774 – 2009/10/23 - System Center Operations Manager 2007 R2 Connectors update (http://support.microsoft.com/kb/975774/en-us/)

Strana 1 z 4

Přihlašovací formulář