Optimalizované IT - portál pro IT pro komunitu

Automatizace IT procesů v AVE CZ - případová studie

Vytisknout E-mail

Jan Lukele Datum zveřejnění: 13. 4. 2015 11:10 Zobrazeno: 3129
Automatizace IT procesů v AVE CZ - případová studie - 2.5 out of 5 based on 2 votes
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.75 (2 Votes)

imageVyužití nástrojů rodiny System Center a cloudových služeb došlo k optimalizaci a primárně automatizaci dřívějších manuálních IT procesů. Optimalizace se netýkala pouze interních procesů, ale též externě dodávaných služeb.  Nyní je možné přesně plánovat budoucí náklady na provoz, a to významně ovlivňuje celkové hospodaření společnosti.

Jan Svatoš, ředitel ICT a bezpečnosti, AVE CZ

Společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. působí na trhu služeb odpadového hospodářství a nakládání s odpady. Skupina AVE působí v centrální a východní Evropě, v České republice má 76 provozoven a zaměstnává 1700 lidí. Své služby poskytuje v několika desítkách měst s pokrytím více než 1.250.000 obyvatel. 

Předchozí řešení interních IT procesů

AVE CZ se dlouhodobě potýkalo s problémy související s podporou interních IT procesů, a to především z důvodu množství zpracovávaných dat a jejich roztříštěnosti. Výstupy pro účtování služeb byly získávány manuálně prostřednictvím pravidelně zpracovávané Excel tabulky, kde nebylo možné sledovat náklady služeb průběžně či na vyžádání v reálném čase. Původní řešení neuspokojovalo potřeby dynamicky se rozvíjející společnosti. 

Ideální řešení díky produktům rodiny Microsoft System Center

Na základě podrobné analýzy, designu dokumentace a návrhu nové struktury procesů byly pro projekt automatizace procesů v AVE CZ zvoleny produkty společnosti Microsoft, a to nástroje rodiny System Center (System Center Service Manager, System Center Orchestrator), Enterprise Mobility Suite, SQL Server a dalších systémových komponent např. Active Directory, DirSync aj.

V rámci intenzivní přípravné fáze byl vypracován detailního katalog poskytovaných služeb, a to včetně ceny za jednotlivé služby, SLA a dalších parametrů pro účtování. Katalog služeb obsahuje stovky vlastních atributů, které definují jednotlivé služby, jakým způsobem je účtována – zdali na uživatele/zaměstnance nebo pobočku, případně další navazující služby a v neposlední řadě i účtovací období a cenu za službu. Všechny tyto atributy byly zaneseny do prostředí System Center Service Manager.  

V případě požadavku uživatele na novou službu nebo změny stávající služby je vygenerována žádost, která je buďto automaticky vykonána za pomocí propojení na System Center Orchestrator nebo System Center Configuration Manager; anebo je žádost postoupena ke schválení a vygenerován požadavek na externí subjekty – typicky se jedná o nákup nového prostředku (zařízení).  

Nedílnou součástí řízení IT procesu je detailní reporting. Reporty byly vybudovány na platformě Microsoft SQL Reporting Services a vytvořeny vlastní reporty, které jsou automatizovány. Služby pro reportování zajišťují přesný přehled o využívaných službách jednotlivých účetních jednotek – uživatelů, lokalit, návazných služeb. Řešení tak umožňuje získat přehled o nákladovosti, a to nejenom v aktuálním období, ale také zpětně. Reporty jsou generovány automaticky a dle nastaveného účtovacího období – od jednoho týdne, přes měsíc až po rok jsou odesílány „konzumentům“ služby. Reporty také umožňují přesné plánování budoucí potřebné kapacity, optimalizaci služeb a plánování rozpočtů pro následující období. Plánování je možné nejenom z pohledu konzumentů služeb, ale také z pohledu provozovatele IT služeb. 

Pro správu zařízení, jenž nejsou připojena do prostředí, byl v roce 2014 ukončen testovací a pilotní provoz Microsoft Intune, který bude v roce 2015 převeden do produkčního prostředí ve spojení se System Center Configuration Manager. Tato změna umožní postupné zavedení služby BYOD (Bring-Your-Own-Device), což povede k dalšímu snížení nákladů na provoz IT služeb. 

Pro nově zaváděné služby je celý systém automatizace procesu napojen na Microsoft Azure a Microsoft Azure Active Directory, kde dochází k automatizovanému nasazení IT služeb. Toto propojení vyžaduje zapojení Windows Azure RMS. V tomto roce bude řešení rozšířeno o správu identity pomocí Microsoft Identity Manager, které umožní spravovat uživatelskou identitu mezi on-premise a cloud řešením. Propojení umožní využití stejné uživatelské identity jak v interním on-premise řešení, ale také pro služby, které jsou poskytovány v rámci cloudových služeb. 

Automatizace přináší přehlednější IT prostředí

Společnost AVE CZ zásluhou implementace automatizované správy IT procesů získala otevřené prostředí, které odpovídá standardům ITSM a ITIL. Otevřenost je jedním z hlavních přínosů, neboť je možné celé řešení dynamicky rozšiřovat o další služby, nejenom v rámci IT, ale také snadno zavádět nové služby. Navržené procesy umožňují růst společnosti. Mnoho připravovaných řešení se týká především služeb umístěných v cloudu a rozšíření BYOD, které umožní efektivnější správu koncových zařízení a rychlejší reakci na potřeby uživatelů. 

Důležitým měřítkem je možnost modelování zavádění nových služeb (What If Analýzy). Takové modelování, umožňuje poptávat nové služby s přesně definovanými parametry pro jejich snazší porovnání. Při výběru nové služby je vždy předem zřejmé, na které související služby bude mít tato změna vliv, a to nejenom technologický, ale i finanční, což umožňuje přesné plánování aktivit na následující období.   

Přínosem pro „odběratele služeb“ – uživatele / oddělení / provozovny je přesný přehled o aktuální situaci využívaných služeb. Tento pohled umožňuje nejenom technologický stav (služba funguje / funguje s omezením / nefunguje), ale také pohled na aktuální náklady, historické náklady a budoucí náklady spojené s provozem, který má přímý vliv na zákazníky AVE CZ. 

Provedenou implementací řešení automatizace procesů IT služeb pomocí rodiny produktů System Center, SQL Server a s tím spojených cloudových služeb Microsoft Azure a Microsoft EMS bylo vytvořeno ucelené prostředí pro získání stavu IT, jeho nákladech a provozu jednotlivých služeb.  

Dalším efektem souvisejícím s řešením automatizace IT procesů, je uvolnění kapacity administrátorů a operátorů IT prostředí, kteří se nyní mohou plně věnovat potřebám uživatelů. Implementované řešení má stanovený plán rozvoje pro následující období.  

Celý projekt byl realizován společností KPCS CZ, dlouhodobým implementačním partnerem a poskytovatelem služeb spojených s podporou IT AVE CZ. Řešení získalo první místo v soutěži Microsoft Awards 2015 v kategorii Řešení moderního datového centra a správy mobilních zařízení.

Přehled řešení

Země: Česká republika

Odvětví: komunální služby

Profil zákazníka: 1700 uživatelů

Kontakt:

Jan Svatoš, ředitel ICT a bezpečnosti, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Jan Lukele, senior IT konzultant KPCS CZ, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mnoho nových kousků ke stažení - vlna 2013

Vytisknout E-mail

Ondřej Výšek Datum zveřejnění: 26. 10. 2012 9:29 Zobrazeno: 4116
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Není asi nutné připomínat, že proběhlo uvedení Windows 8 a Windows Server 2012 – ostatně, přijďte se podívat na Microsoft TechDays 31.10.2012 v Praze.

Nicméně byly uvedeny RTM verze":

Exchange 2013

image

Office 2012

image

Visio 2013

image

Project 2013

image

Sharepoint Server 2013

image

Lync Server 2013

image

Vše nyní dostupné pro Technet a MSDN předplatitele, na MVLS stránkách během následujících hodin. Obrázky uvádím jenom pro představu velikosti stahování.

Ještě že se začínají protahovat večery Veselý obličej

MS12-063 KB2744842 nezapomínejte na Windows Update

Vytisknout E-mail

Ondřej Výšek Datum zveřejnění: 23. 9. 2012 11:04 Zobrazeno: 4316
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

V minulém týdnu se IT svět opět malinko rozvířil objevenou chybou v Internet Exploreru, kde za jistých okolností bylo možné převzít kontrolu nad počítačem přepsáním části paměti Internet Exploreru (označováno execCommand Use After Free Vulnerability - CVE-2012-4969). Dobré je podotknout, že v případě zneužití této chyby útočník obdrží uživatelská oprávnění identická s uživatelem – opět se ukazuje výhoda UAC. Tato chyba se týká verzí Internet Explorer 6,7,8,9 na všech platformách, Internet Explorer 10 není dotčený. Oprava kritické chyby přišla v řádu několika hodin po jejím objevení/zveřejnění.

Oprava pod označením kb2744842 je k dispozici pro výše uvedené verze prohlížečů a platforem – více informací, včetně stažení aktualizací je zde http://support.microsoft.com/kb/2744842, označena jako kumulativní aktualizace, poněvadž obsahuje opravu dalších 4 privátně nahlášených problémů (OnMove Use After Free Vulnerability - CVE-2012-1529, Event Listener Use After Free Vulnerability - CVE-2012-2546, Layout Use After Free Vulnerability - CVE-2012-2548, cloneNode Use After Free Vulnerability - CVE-2012-2557) detailní popis jednotlivých chyb uvedeno zde: http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms12-063

Doporučuji provést aktualizaci pomocí Windows Update co nejdříve, v rámci firemních prostředí se tomuto problému věnovat s co možná největší prioritou a provést aktualizaci koncových zařízení také v co možná nejbližší době.

Cloud - a čím se ta datová centra krmí - elektřinou - a kde ji vzít

Vytisknout E-mail

Ondřej Výšek Datum zveřejnění: 23. 4. 2012 21:14 Zobrazeno: 5128
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

image

V dnešní době se stále více hovoří o cloudu, službách spojených s tím pro koncová zařízení. Dostal se mi do rukou velice zajímavý report od Greenpeace – “How Clean is Your Cloud” – byť nejsem “zelený extremista”, respektuji to, kde žiji a snažím se to nedělat horší (třeba třídím každý “prd”). Docela zajímavé počtení, nebudu hodnotit správnost informací a budu předpokládat, že jsou správné. Je pak velice zajímavé, jak některé organizace “fabulují s čísly”, nicméně je to velmi ´poučné počtení pro každého, kdo se cloudy, online službami, datovými centry zabývá. Jeden z publikovaných reportů je na následujícím obrázku:

image

Nerad bych se tu pouštěl do rozebírání jednotlivých poskytovatelů, využívání jednotlivých druhů energií – to je opravdu na velice dlouho. Hodně zajímavým údajem je pak, že datová centra se podílela v roce 2007 se 116miliony tun CO2 na zhruba pětině produkce CO2 výpočetní technikou – docela nezanedbatelné číslo.

Dalším pro mne docela zajímavým faktem je vhodná volba lokality, což je jenom potvrzení mé zkušenosti – setkal jsem se v jedné české společnosti s názorem – citace majitele: “kdybychom věděli, že budete chtít klimatizaci v kanceláři, stavíme více na sever”. Trendem se pak stává třeba Island (predikovatelná teplota a vlhkost, se sopkami je to už horší) nebo třeba pak Švédsko / Norsko se stabilní ekonomikou a spoustou obnovitelných zdrojů, bez nutnosti extrémního chlazení.

Na zamyšlení tak zůstává – kolik publikací toho příspěvku spálíme jakého média Smile

Kompletní více jak 50ti stránkový report s detailními popisy jednotlivých cloud operátorů naleznete zde

Technet a MSDN Online 2011

Vytisknout E-mail

Tomáš Mirošník Datum zveřejnění: 6. 3. 2011 14:22 Zobrazeno: 8025
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Vážení kolegové IT profesionálové -  dne 15.3. proběhne online technický seminář společnosti Microsoft. Podrobné informace najdete zde . Všem, kteří se zajímáte o optimalizace vašeho IT doporučuji zejména přednášku dvou svých kolegů z tohoto blogu a zároveň nositelů titulu Microsoft Most Valuable Professional (MVP) - Ondřeje Výška a Pavla Řepy na téma "Privátní cloud".

Windows Phone 7 jsou RTM

Vytisknout E-mail

Tomáš Mirošník Datum zveřejnění: 4. 9. 2010 12:15 Zobrazeno: 9586
Windows Phone 7 jsou RTM - 5.0 out of 5 based on 1 vote
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Microsoft vydal tento týden novou verzi platformy pro chytré telefony.
Informoval o tom Terry Myerson na Windows Phone Blogu.
Novou platformu pro mobilní telefony by měli do svých přístrojů instalovat  Asus, HTC, LG, Samsung a Dell.
Představu o funkcionalitě si můžete udělat zde.
Výborné stránky v češtině nejenom o Windows Phone 7 najdete zde.

Microsoft Days 2010 již příští měsíc

Vytisknout E-mail

Ondřej Výšek Datum zveřejnění: 4. 8. 2010 12:48 Zobrazeno: 8290
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ms348103_MicrosoftDaysHP1(cs-cz,MSDN_10) Vážení IT odborníci, vývojáři, partneři společnosti Microsoft, velice rád bych Vás pozval společně s českým zastoupením společnosti Microsoft na jedinečnou událost IT roku 2010. Tato dvoudenní událost nese název Microsoft Days 2010 a hosti ji bude Pražské kongresové centrum ve dnech 14.-15.9.2010.

Tyto 2 konferenční dny jsou rozděleny na partnerský blok a technický blok pro IT pro a vývojáře. Jako prezentující vystoupí přední čeští odborníci na daná témata, která pokrývají drtivou většinu aktuálních a nadcházejících technologií z dílny společnosti Microsoft. Jednotlivé přednášky budou koncipovány jako “miniškolení”, můžete se tedy během jednotlivých přednášek dozvědět velkou spoustu užitečných informací.

Oblasti přednášek jsou rozděleny na  Cloud & Platform, IT, Developer, Client & Office, Reseller & System builder, Web & cloud, Microsoft Dynamics.

Pro obveselení účastníků konference je na večer, 14.9.2010 připravena příjemná společenská akce.

Další informace a registrace na konferenci je možná zde: http://www.microsoftdays.cz

Potichu, ale přeci jen 1.narozeniny a hezké léto

Vytisknout E-mail

Ondřej Výšek Datum zveřejnění: 12. 7. 2010 17:35 Zobrazeno: 7064
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Možná jste si všimli, že již nějakých pár dní nevyšel článek, vše je způsobeno létem, dobou volna a pohody, tak pevně věřím, že si i vy, čtenáři optimalizovane-it.cz užíváte pohodové, i když nyní pokud horké léto.

Co se událo v mezičase… 7.7.2010 byl (tedy alespoň pro mne) trochu slavnostní den, byl tomu totiž rok, kdy byl spuštěn webový portál optimalizovane-it.cz. Za uplynulý rok jsme přivítali 66888 návštěvníků, což nás, redaktory velice těší a žene nás do další práce, kde vám přinášíme co možná nejlepší články z oblasti operačních systémů, správy IT prostředí a další.

Věřím, že budu mít možnost napsat opět za rok, za několik let obdobný článek, který se bude týkat “narozenin” tohoto webu :).

 

Příjemné léto, hodně odpočinku a opět nashle na webu optimalizovane-it.cz

SQL Server 2008 R2 RTM

Vytisknout E-mail

Ondřej Výšek Datum zveřejnění: 22. 4. 2010 19:11 Zobrazeno: 9128
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Aby nebylo málo informací o uvedení nových produktů tento týden, tak byla také uvedena R2 verze databázového stroje Microsoft SQL Server 2008. Mezi hlavní novinky verze R2 patří:

image

Tisková informace s dalšími informacemi je zde http://www.microsoft.com/presspass/presskits/sqlserver/

Partnerský seminář na téma Windows 7 - 23.4.2010

Vytisknout E-mail

Ondřej Výšek Datum zveřejnění: 31. 3. 2010 22:23 Zobrazeno: 7222
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

clip_image002

Vážení obchodní partneři,

přijměte pozvání na seminář připravený ve spolupráci společností

S-COMP Centre CZ s.r.o. a Microsoft s.r.o.

Na základě četných požadavků bychom vám chtěli předat informace, které vám pomohou s přípravou nabídek pro zákazníky. V druhé části vám představíme způsoby nasazení operačního systému pro různě veliké společnosti. Na závěr se seznámíte s novým výukovým modulem z dílny S-COMP Centre CZ s.r.o. Windows 7 – Snadno a rychle – e-learning pro koncové uživatele

TERMÍN a LOKALITA

pátek, 23.4.2010 9:00 – 16:15 (registrace od 8:30)

budova společnosti Microsoft – Aquarius přízemí, Vyskočilova 1461/2a, Praha 4

Můžete se těšit na zajímavé prezentace:

9.00 – 10.15 Lukáš Křovák, Microsoft s.r.o

clip_image001 Licencování Windows 7

clip_image001[1] Na co se zaměřit při prodeji Windows 7

10.30 – 14.00  Ondřej Výšek, IT konzultant

clip_image001[2] Technologické novinky v rámci W7 a  Windows Server 2008R2

clip_image001[3] základní změny v obou operačních systémech, které zvyšují jejich stabilitu a bezpečnost (TimeCoalescing, User Account Control), jádro operačního systému

clip_image001[4] novinky z oblasti vzdáleného přístupu (Remote Desktop Services, DirectAccess, BranchCache), informace z oblasti zabezpečení počítačů a IT prostředí (BitLocker a AppLocker

clip_image001[5] Nástroje pro efektivní nasazení Win7

clip_image001[6] technologie, které jsou k dispozici pro jednoduchou přípravu a správu instalací Windows operačních systémů a také představí možnosti jak implementovat Windows 7 na jednotlivé počítače či ve firemních síťových prostředích. V prezentaci budou také uvedeny různé nástroje, které zásadním způsobem zjednodušují celý proces nasazení Windows 7

14.15 – 15,45  Martin Trnka, S-COMP Centre CZ s.r.o.

clip_image001[7] Demo Win7 Deployment

clip_image001[8] praktické ukázky deployment nástrojů jako jsou WAIK a jeho součásti (SIM, DISM)

clip_image001[9] práce s Windows 2008R2 a rolí WDS

clip_image001[10] příprava referenčního počítače pomoci MDT 2010

16.00 – 16,15 Pavel Fulín, S-COMP Centre CZ s.r.o.

clip_image001[11] Windows7 – Snadno a rychle – e-learning pro koncové uživatele

clip_image001[12] ukázka kurzu a možnosti implementace u zákazníků

clip_image001[13] všichni registrovaní účastníci získají ZDARMA přístup k eLearningovému kurzu Windows 7 – snadno a rychle a zároveň 15% slevu na OMLP kurzy z katalogu S-COMP Centre CZ s.r.o.

REGISTRACE

Svou účast potvrďte zde. Učiňte tak prosím co nejdříve, počet míst je omezen.  

ORGANIZACE

Občerstvení v průběhu akce zajištěno. Případnou režii za parkovné hradí účastníci individuálně.

DOTAZY

V případě dotazů kontaktujte: Romana Nováčková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Těšíme sa na setkání         

clip_image006Lukáš Křovák
Windows Client Produktorý manažer

Microsoft Česká republika
clip_image005

Ing. Zdeněk Mašín
Výkonný ředitel

S-COMP Centre CZ s.r.o.

Přihlašovací formulář